Állítsák le a Geert Wilders elleni bírósági tárgyalást!

Állítsák le a Geert Wilders elleni bírósági tárgyalást!

A holland bíróság arra kényszerül, hogy Hitler Mein Kampfját és a Koránt összehasonlítsa.

2010. január 26.

Forrás: The Wall Street Journal

Szerző: Leon de Winter

Ami Geert Wilders elleni tárgyalásnak indult állítólagos iszlamofóbia vádjával, csaknem az ellenkezőjévé fordult: a Korán üzenetével kapcsolatos történelmi esetté. Az Amszterdami bíróságnak, mely bíróság elé állítja a sokat vitatott holland politikust, most azzal a kérdéssel kell szembenéznie, hogy vajon ez a könyv, mely több mint egy milliárd ember szent könyve, összehasonlítható-e a nyugati civilizáció egyik legaljasabb könyvével, Hitler „Mein kampf”-jával. Miért üthet ki ez balul?

Mr. Wilders az írásaiban és a beszédeiben ezt a két alkotást hasonlónak találta, az antiszemitizmusuk és gyűlöletre való uszításuk tekintetében. Ezért a Korán nyilvános betiltására szólított fel, hasonlóan a már betiltott Mein Kampfhoz. Ez idézte elő Mr. Wilders vádeljárását a muszlimok és iszlám ellenes diszkriminatív és sértő megjegyzések vádjával. A holland politikus ugyanakkor tagadja, hogy megsértette volna a muszlimokat. Azzal érvel, hogy ő a radikális iszlámra és a Koránra fókuszál, melyet nem csupán egy vallásos szövegnek, hanem politikai röpiratnak is tekint, mely a muszlimokat arra buzdítja, hogy diszkriminálják, és ha kell, öljék meg a zsidókat, keresztényeket, hitehagyókat, és más hitetleneket. Ezért állítja Mr. Wilders, hogy joga van kritizálni és elítélni az iszlámot.

Főleg a muszlimok és radikális baloldali aktivisták panaszainak következtében 2008-ban az amszterdami kerületi ügyvéd kezdetben nem talált jogi alapot arra, hogy vádat emeljen Mr. Wilders ellen. Az ügyészek csak azután kényszerültek arra, hogy irányt váltsanak, amikor egy aktivista fellebezésének következtében a bíróság vádemelést rendelt el Mr. Wilders ellen. Lényegében már az előtt megbélyegezték a politikust, mielőtt bármiféle per elkezdődött volna, és mielőtt Mr. Wildersnek lehetősége lett volna megvédeni magát. A bíróság szokatlan közbenjárása illusztrálja a hollandok zavarodottságát a két alapjog, a szólásszabadság joga és a diszkrimináció elleni védelem joga közötti konfliktust illetően.

dewinterA közvéleménykutatások szerint Mr. Wilders Szabadság Pártja, mely egy libertiárius-konzervatív mozgalom, populista tendenciákkal, jelenleg a legnépszerűbb politikai párt Hollandiában. Ha ma lennének a választások, Mr. Wildersnek komoly esélyei lennének a miniszterelnöki pozícióra. Mr. Wilders becsmérlői tévednek, ha azt hiszik, hogy az elítélése politikailag ártana neki. Az eljárás számára egy győztes-győztes helyzet: Ha a bíróság úgy dönt, hogy korlátozza Mr. Wilders jogát a szabad beszédhez, sok holland ezt úgy fogja értelmezni, mint a politikailag korrekt nómenklatúra azon erőfeszítését, hogy korlátozza, a Szabadság Párt növekvő erejét, mely sok szavazó tetszését nyerhetné el. Másrészről, ha az eljárásnak nem sikerül bebizonyítani azt, hogy Mr. Wilders szándékosan inzultálta a muszlimokat a vallásuk miatt, akkor Mr. Wilders nézetei igazolva lesznek. Így, ismét nyerni fog politikailag.

Ami a legfontosabb, Mr. Wilders tárgyalása végső soron véletlenül krízist hozhat létre Hollandia és az iszlám világ között. A tárgyalás nem igazán Geert Wildersről, hanem az iszlám szent könyvéről szól. Január 20.-án, a tárgyalás első napján, Mr, Wilders védő csapata szakértők listáját nyújtotta be tanuknak. Ez előrejelzi a stratégiáját. A szakértő tanukat, egyrészről nemzetközileg jól ismert akadémikusok egy csoportját, másrészről pedig radikális iszlamistákat (közöttük Mohammed Bouyeri, Theo van Gogh gyilkosa, és a befolyásos iráni imám Mesbah Yazdi ajatollah, egy szókimondó antiszemita és Mahmoud Ahmadinedjad iráni miniszterelnök tanácsadója.) kérték meg, hogy bizonyítsák a Korán üzenetét és Mr. Wilders

Korán összehasonlítását a „Mein Kampffal.” Ahogy Mr. Wilders az első és eddig egyetlen bírósági ülésen kifejtette, ha az ő állításai igazak a Koránnal és a „Mein Kampffal” kapcsolatban, akkor nem lehet elítélni azért, mert az igazat mondta. Tehát Mr. Wilders védőcsapata a Korán extrém és erőszakos fejezeteire fog összpontosítani, és össze fogja hasonlítani őket a „Mein Kampffal.”

A bűnvádi eljárás nem tiltakozott a tanúk idézése ellen, azért hogy fényt derítsenek a Koránra és a „Mein Kampfra,” csupán a megnevezett tanuk magas száma (17) ellen emeltek kifogást. A bíróság ezért elég valószínű, hogy a listán szereplő összes tanút engedni fogja tanúskodni. Kétség kívül sok zsidó ellenes utalás van a Koránban. Néhány kutatás szerint akár több is, mint a „Mein Kampfban.” Így elég valószínű, hogy a bíróság úgy fog ítélkezni, hogy Geert Wildersnek joga volt a Koránt a „Mein Kampfhoz” hasonlítania. Bármi lehetséges ezen az abszurd tárgyaláson.

A három bíró, hallva az esetet – kétség kívül tisztességes, szerény, posztmodern hollandok, akiknek minimális tudásuk van az iszlámról, a kultúrájáról és a hagyományairól – most arra lesz kényszerülve, hogy egy vallásos szöveg természetéről folytasson vitát, aminek soha nem szabadna megtörténnie egy felvilágosult társadalom bíróságán. A bírók és a televízió kamerái előtt, egy teljes civilizáció ősi alap szövege esik kritika alá és megmérettetik a 20. század legembertelenebb szövegével. Mely kétség kívül mélyen sértő a muszlimok számára, akár radikálisok, akár nem.

Van egy kiút. A kerületi ügyvédi hivatal engedett a fellebbezési bíróság parancsának, hogy emeljen vádat Mr. Wilders ellen. A tárgyalás elkezdődött. A bíróságtól felmentő ítéletet kell kérni. Ezt a tárgyalást azonnal fel kell függeszteni!

Mr. de Winter egy holland regényíró és a Hudston Intézet segédmunkatársa.

Print Friendly, PDF & Email