Geert Wilders tárgyalása

Geert Wilders gyorsított eljárása
Forrás: FrontPage Magazine, Robert Spencer

Robert Spencer az iszlám történelem, teológia és jog tudósa és a JihadWatch internetes oldal szerkesztője. Tíz könyv,- köztük két New York Times bestseller, A Politikailag Inkorrekt Útmutató az Iszlámhoz és Az Igazság Mohamedről,- tizenegy tanulmány és több száz cikk szerzője, melyek a dzsiháddal és az iszlám terrorizmussal foglalkoznak. Legújabb könyve A Tökéletses Útmutató Hitetlenek Számára a Koránhoz és társszerzője (Pamela Gellerrel együtt) a hamarosan kijövő Post-Amerikai Elnökség: Az Obama Kormányzat Harca Amerika Ellen című könyvnek..

Hollandiában, Geert Wilders „gyűlöletbeszéd” perének sztálini-kirakatper jellege teljesen nyílvánvalóvá vált a múlt héten akkor, amikor az Amszterdami Kerületi Ügyészség a Wilders védelmére hozandó tizennyolc tanúból tizenötöt elutasított. Wilders a rá jellemző közvetlenséggel válaszolt: „Ezt a bíróságot nem érdekli az igazság. Ez a bíróság nem akarja, hogy igazságos tárgyalásom legyen. Ez iránt nem érzek semmiféle tiszteletet. Ez a bíróság csak egy diktatúrában állná meg a helyét.”

A három tanú, akiket a bíróság engedélyezett, a két holland iszlám szakértő Hans Jansen, Simon Admiraal, és Wafa Sultan. Hans Jansen iszlámmal kapcsolatos munkája kiváló és úttörő, kiváló tanú lesz, hanonlóan Admiral és a példás szabadságharcos Wafa Sultan.

Ugyanakkor ez a döntés megmutatja a holland igazságszolgáltatás ürességét, és a bíróság elfogultságát Wilders-szel szemben. Azt, aki a leghatásosabb tanúja lehetett volna elutasították. Wilders be akarta idéztetni, Mohamed Bouyerit, Theo van Gogh gyilkosát.

Miért őt? Wilderst, a groteszk vizsgálat során, mely elvetette az igazságosságot a holland bíróságokon, azzal vádolták meg, hogy megsértette a muszlimokat azzal, hogy rámutatott arra, hogy a muszlimok a Koránt és Mohamed példáját használják fel az erőszak igazolására. Mindazonáltal Bouyeri a Koránt idézte abban a levelében, amit Van Gogh testébe döfött, és melyben megfenyegette Wilderst és másokat és folyamatosan a Koránt idézte a tárgyalásán is. „Öljétek meg őket, és Allah segíteni fog nektek és vezetni fogja a kezeteket,” mondta. ”Nincs helye a kételynek vagy a magyarázkodásnak.”

Bouyeri azonnal igazolhatta volna Wilders álláspontját: csak az igazat mondja azzal kapcsolatban, hogy az iszlám tanítások hogyan ösztönöznek nagyon is sok muszlimot az erőszakra. És ha mostantól illegális elmondani az igazságot, az még ennél is rosszabb Hollandiának. A bíróság azzal, hogy nem engedték meg Wildersnek, hogy beidézze Bouyerit és a többieket, megakadályozzák abban, hogy bebizonyítsa az igazát- ezzel azt sugallva (és nem az első alkalommal,) hogy a holland hatóságok eltökéltek abban, hogy elítéljék Wilderst, és nem hagynak semmilyen kellemetlen tényt annak útjába, hogy ezt megtegyék.

Nem túlzás azt mondani, hogy a Wilders per egy meghatározó pillanata a nyugati civilizáció történelmének. Évszázadokat kellene visszamenni, hogy a szabad világ jövőjét meghatározó, ennyire nagy jelentőségű bírósági ügyet találjunk. Ha a Wilders elleni „gyűlölet” vád csetepatéja tovább folytatódik, és elítélik, akkor ez előrevetíti a szólásszabadság végét nyugaton, mivel ez példaként szolgálhat más nyugati államoknak is, (az Iszlám Konferencia Szervezetének ösztönzésére, mely leginkább felelős a szólásszabadság világméretű támadásáért), és melyet biztos, hogy követni is fognak. A Felvilágosodás kora és annak a megértése, hogy minden emberi lényt bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel a Teremtője egészen biztos, hogy a végéhez közeledik, és újra sötétség fogja beborítani Európát és általában a szabad világot. Miután az a precedens megtörtént, hogy egy embert börtönbe lehet zárni és meg lehet semmisíteni azért, mert egy kiváltságos osztályt megsértett, az elképzelés, hogy minden embernek olyan jogai vannak, melyeket nem lehet megsérteni, végérvényesen megsemmisül.

És még ha Wilders meg is nyeri a pert, már akkor is éppen elég kár keletkezett. Az a holland törvény, (és sok hozzá hasonló van a nyugati országokban,) mely meghatározza azt, hogy valakit ténylegesen meg lehet vádolni, és börtönbe lehet csukni azért mert egy másik személyt megbántott, megmarad a könyvekben. További tárgyalások fogják ezt követni. A jogszabályokat a kormányon levő elit használni fogja , akik azért hozzák ezeket létre, hogy fenntartsák a hatalmukat és elnémítsák az eltérő és önálló véleményeket.

Természetesen mindennek ez a célja. A holland hatóságok egy oldalra sorakoznak Wilders-szel szemben, aki egyedül áll a másik oldalon. Mégis annak ellenére, hogy sem létszámban, sem vagyonban és erőforrásokban nincs semmije hozzájuk képest, mégis veszélyt jelent az egész multikulturális kártyavárukra. Így elszántak abban, hogy elnémítsák, és mindörökre elhalgattassák, hogy elmondja az igazat a dzsihádról és az iszlám fennhatóságáról.

Ha még sikerül is elhalgattatniuk, attól az igazság még igazság marad. Nem fogják tudni eltörölni örökre. Azonban képesek lesznek elindítani egy hosszú, lehet hogy évszázados hosszú, sötét periódust és elnyomást Európában és civilizációs gyermekében [Amerikában]?

Egészen bizonyosan!

Print Friendly, PDF & Email