Palesztin TV öngyilkos merényletekre buzdít

A mártírok “teljes életet kapnak Allahnál, 72 feleséggel”

Itamar Marcus és Nan Jacques Zilberdik
Palesztin médiafigyelő (Palestinian Media Watch), február 7:

Nézve ezt a videót és olvasva a shahid-ok (mártírok) dicsőségéről, emlékezzünk arra, hogy a Koránban egy mártír nem egyszerűen csak az az ember, aki meghal Allahért, hanem az, aki öl Allahért és eközben hal meg. (9:111) Szóval ez az egész prédikáció lényegében egy öngyilkos merénylőket toborzó videó.

     […] Hat kiváltságot vagy jótéteményt nyer el a szent mártír a hadisz (az iszlámban Mohamed prófétának tulajdonított hagyomány) szerint, és aszerint, ahogyan azt a most pénteken a Hamasz TV-n sugárzott prédikáció magyarázta.

A kiváltságok, melyeket az Allahért meghaló személy elnyer és ahogyan azok a hadiszban említve vannak, a következőek:

1.- A shahid (mártír) bűnei bocsánatot nyernek
2.- Bizonyosan elnyeri a helyét a paradicsomban és örömteli életet él Allah mellett
3.- Védve van a „nagy csapás”-tól az ítélet napján
4.- A becsület koronájával lesz megkoronázva
5.- 72 sötét szemű felesége lesz
6.- Képes lesz 70 családtagja érdekében közbenjárni az ítélet napján, ezáltal biztosítva számukra túlvilági jutalmukat.

A palesztin hatóság és a Hamasz évekig úgy reklámozta a mártírhalált Allahért, mint az ideális halálformát. A propaganda sikeres volt

Következik egy fordítás a shahid-ok hat jutalmát magyarázó prédikációról, melyet a Hamasz TV sugárzott:

„Ahogyan Allah kiválasztotta teremtményei legjobbjait, hogy próféták és hírvivők legyenek, ugyanúgy választott közülünk is, és teremtményei legjobbjai közül, hogy legyenek shadid-ok (mártírok). … Ó Allah, ajándékozz meg minket a shadada-val (vértanuhalál) a te nevedben, ó, világ ura! Csatlakozz hozzánk, shadidokhoz (mártírokhoz)”

Ennek az életnek és a túlvilágnak a shadidjai azok, akik a csatatéren [meghalva] Allah-hoz emelkednek fel. … Ez a legmagasabb szintje a shadadanak (mártírság). A próféta mondja: „a shadidnak hat előjoga van” [Szunan A-Tirmidhi (1663) and Szunan Ibn Majagh (2799) – minden idézet ebből a hadíszból van, ha nincs más feltüntetve – Ed]

Az első a privilégiumok közül:
„Ő bocsánatot nyer tiszta vérének első kiontása által” … Ezért a shadid-ot nem mossák le, hanem véresen hagyják. Miért? Mert a vére fogja tanusítani Allah előtt az ő shadad-ját (mártírhalálát) a feltámadás napján.

A második [privilégium]: „Elnyeri helyét a paradicsomban”
Ha tudnánk, hogy Allah mit készít elő a shadid-oknak a paradicsomban, nem ülnénk tétlenül ebben a világban. … A shadid-ok nem halnak meg. A shadid-ok teljes életet élnek Allah mellett. A legmagasabb mennyországban élnek az angyalok világában, esznek, isznak, sétálnak és jól érzik magukat. Ezért Allah megtiltotta nekünk, hogy azt mondjuk, hogy a shadid-ok halottak. Ő megtiltotta nekünk és azt mondta: „Ne gondold azokról, akik megölettek Allah útján, hogy halottak [lennének]. Nem! Élők ők az ő Uruknál, s [égi eledellel] vannak ellátva.” [Korán, 3:169 szúra]

…A harmadik jótétemény: „a shadid-ok oltalmazva lesznek a nagy csapástól [az ítélet napján]”

…A következő jótétemény: „A becsület koronája lesz a fejükre helyezve, egy kő, mely többet ér, mint minden, ami ebben a világban van.”

A következő jótétemény: „72 sötét szemű felesége lesz.”

Egy leírás a sütét szemű [szűzekről]: „Ha a paradicsombéli nők egyike a föld felé nézne, mindent ragyogóvá tenne menny és föld között.” [Sahih Bukhari, 6199]

A következő jótétemény: „Ő mennyei szószólója lesz 70 családtagjának.”

[Al-Aqsa TV (Hamas) 2010 január 1.]

Print Friendly, PDF & Email