Az Európai Unió és a „Gyönyörű” Minaretek

Az Európai Unió és a „Gyönyörű” Minaretek

 Fjordman, JihadWatch

Bat Ye’or úttörő munkája, az Eurábia: Az Euro-Arab Tengely által megihletve megírtam saját könyvemet 2008-ban Eurábia legyőzése címmel. Az akkori konklúzióm, ami még ma is helytálló, hogy az Európai Unió fenyegetést jelent az egész európai kontinensre, és fel kell oszlatni:

 „Az EU elfogadta, hogy az Uniót ki kell bővíteni, hogy a muzulmán Közel-Keletet és Észak-Afrikát is magába foglalja. Az EU elfogadta, hogy tízmillió emigráns – főleg Észak Afrika muzulmán országaiból – letelepedhessen Európában az elkövetkezendő években. Ez állítólag „jót tesz a gazdaságnak”. Tervezett, hogy bevezetik a sharia-jogrendszert azon több millió muzulmán részére, akik meg lettek hívva, hogy Európában letelepedjenek. Szigorúbb antirasszista törvényeket vezetnek be, miközben világossá teszik, hogy az „iszlamofóbia” a rasszizmus egy formáját jelenti, illetve együttműködnek iszlám országokkal az iskolai tankönyvek átírásában, hogy egy „pozitív” képet nyújtsanak az iszlámról az európai gyerekeknek. Végül az EU kifejleszt egy elfogatóparancsot, mely meghatározza, hogy akiket súlyos bűncselekmények elkövetésével vádolnak, például rasszizmussal, azokat le lehessen tartóztatni annak a nemzetállamnak a szükséges mértékűnél nagyobb bavatkozása nélkül is, amelyben éppen élnek. Lényegében az EU hivatalosan lemond az egész kontinensről az iszlám számára, miközben elpusztítja a hivatalos nemzeti kultúrákat és kész arra, hogy zaklassa azokat, akik nem értenek egyet ezzel a politikával. Ez jelenti a legnagyobb szervezett árulást a nyugati történelemben, mégis a „tolerancia” győzelmeként üdvözlik.”

Akik még mindig azt hiszik, hogy az Eurábia csupán egy „összeesküvés-elmélet”, azoknak közelebbről meg kellene vizsgálniuk, hogy az európai hatóságok hogyan kezelték a minaretek -melyek az iszlám fölény látható szimbólumai- építésével kapcsolatos svájci tilalmat. Például az oszmán törökök a minaretet a meghódított bizánci templomok egyik vizuálisan megfelelő elemeként használták ahhoz, hogy mecsetté alakítsák őket. Az ókori bolgár város, Nessebar, része volt az első és második Bolgár Birodalomnak i.sz. a hetediktől a tizennegyedik századig, és tanuja volt számos középkori templom létrehozásának. Mégis, mint a Balkán többi részének, évszázadokig tartó kulturális és gazdasági hanyatlásban volt része a muzulmán török hódításokat követően.

Ezt írja le a Lowell Clucas A Bizánci Örökség Kelet-Európában című könyve. Bár sok templomot elpusztítottak, vagy alakítottak át mecsetté a hódítások során, néhány túlélte. Kedvező feltételek mellett helyre lehetett állítani régi templomokat, vagy akár még újakat is építeni, bár ez ellenkezik a sáriával. Azonban (61. old.), „Ezen templomoknak a fizikai méretbeli kicsinysége egy pontos mutatója az általános státusznak, amivel a keresztények rendelkeztek az Oszmán birodalomban. Ugyancsak pontos mutatója pártfogói gazdasági erejének: szerény keresztény középosztály és általában kicsi szerzetesi közösségek.” A harangok használatának hivatalos tilalmát szigorúan végrahajtották az oszmán uralom legtávolabbi peremvidékein is, mivel a törökök utálták a harangszót. A Bizánci Örökség Kelet-Európában, 68. old.:

 „Más, népszerű iszám hit szerint azt gondolták a harangokról, hogy vonzzák a gonosz szellemeket, és távoltartják az angyalokat. Nemcsak szigorú szabály volt a harangok használatának tiltására, hanem folyamatos erőfeszítéseket tettek a teljes felszámolásukra. A középkori harangok néhány fennmaradó példánya úgy látszik, azért maradt meg, mert elásták őket, hogy megvédjék a török pusztítástól. Az általános török magatartás a harangokkal szemben, és a használatuk betiltását eredményező politika lenyomatot hagyott az ortodox  templomépítészetben. A török harag nemcsak a harangok ellen irányult, hanem a hozzájuk kapcsolódó építészeti jellegzetességek – a harangtornyok – ellen is. Ezek jelenléte jól érzékelhető a városok látképén, ezt a muzulmánok egy akaratlan konkurrenciának kellett, hogy érzékeljék saját minaretjeikkel szemben. Emiatt a harangtornyok lebontása tipikussá vált. A templomokon végzett régészeti munkák az egész egykori bizánci birodalom területén azt sugallják, hogy jóval több templomnak volt harangtornya, mint ami manapság látható. Sőt, az a néhány fennmaradt harangtorony – különösen a városi templomok esetében – csak azért élte túl, mert a törökök hozzáillesztették őket a minaretekhez.” 

A balkáni államok török uralom alól történő felszabadulását követően sokkal nagyobb templomokat és katedrálisokat építettek Délkelet-Európában Skopjetól Szófiáig. Athénban – a felszabadult Görögország fővárosában – egy új ortodox katedrálist építettek 1842 és 1862 között 72 elpusztított templom márványának felhasználásával. Belül színes bizánci stílusú freskók, és két – törökök által megölt – szent síremléke található: Szent Philothei-é (1522-1589), akit a török háremekben raboskodó görög nők váltságdíjának kifizetéséért tiszteltek meg ilyen módon, és V. Gergely – Konstantinápoly pátriárkája, akit felakasztottak és a Boszporuszba dobtak 1821-ben a görög felkelés alatt.

Szófiának, Bulgária fővárosának látképét uralja a csodálatos Alexander Nyevszkij katedrális, az egyik legnagyobb keleti ortodox katedrális a világon, melynek építése 1882-ben kezdődött, és amit Alexander Pomerantsev (1849-1918) orosz építész tervezett. 45 méter magas arannyal borított kupolája csak valamivel kisebb, mint a híres Hagia Szophia Konstantinápolyban. A Belgrád (Szerbia) központjában található Szent Márk katedrálist az 1930-as években építették, és egyike a Balkán legmagasabb ortodox templomainak.

A Balkánon a nem-muzulmánok elnyomására használt régi szabályozásokat most exportálják Nyugat-Európába, például 2010-ben Nagy-Britanniában a muzulmán bevándorlás miatt. Az iszlám jog szerint a dhimmik -főleg az iszlám állam „védelme” alatt álló zsidók és keresztények- számára tilos nyiltan bort vagy sertéshúst mutogatni, tilos harangozni vagy keresztet felmutatni, tilos a Tórát vagy az Evangéliumot hangosan szavalni vagy a temetéseket és ünnepnapokat nyilvánosan megtartani, mert ez sérti a területen élő muzulmánokat. Ahogyan Robert Spencer írja a Stealth Jihad-ban:

1999. október 13-án Giuseppe Germano Bernardini, Izmír (Törökország) római katolikus érseke figyelmeztette az Európai Püspöki Zsinatot a muzulmánok Európa „újrahódítására” irányuló „tiszta programjáról”. „Egy hivatalos iszlám-keresztény találkozó megbeszélései közben” – írja – „egy nagyon határozott muzulmán egyén a keresztény résztvevőkhöz beszélve egy ponton nagyon nyugodtan és nagyon biztosan azt mondta: A ti demokratikus törvényeiteknek köszönhetően megszállunk titeket, a mi vallási törvényeinknek köszönhetően uralkodni fogunk rajtatok.” „Ez az uralom” – folytatja – „már elkezdődött a olajdollárokkal, melyeket nem arra használtak, hogy munkahelyeket teremtsenek a szegény Észak-Afrikában vagy Közel-Keleti országokban, hanem hogy mecseteket és kulturális központokat építsenek az iszlám bevándorlókkal rendelkező keresztény országokban, beleértve Rómát, a kereszténység központját is. Hogyan tudjuk az újrahódítás és terjeszkedés egy ilyen tiszta programját figyelmen kívül hagyni?” Bernardini megjegyzett egy pikáns muzulmán kifejezést az iszlám felsőbbrendűségre is: „egy másik iszlám-keresztény találkozón – ezeket mindig a keresztények szervezték – egy keresztény résztvevő nyilvánosan megkérdezte a jelenlévő muzulmánokat, hogy miért nem szerveznek meg ők legalább egyszer egy ilyen találkozót. A jelenlévő muzulmán illetékesek a következőképpen válaszoltak: Miért kellene? Nektek nincs mit tanítanotok számunkra, nekünk pedig nincs mit tanulnunk.”

Spencer arra figyelmeztet, hogy a „tömeges bevándorlás  és az európai vezetők részéről hivatalosan támogatott dhimmiség segítségével a muzulmánok ma megvalósítják azt, amit több mint egy évezreden keresztül próbálkozva nem sikerült elérniük: Európa meghódítását.” [dhimmiség: a dzsihad háborúk által elfoglalt területek lakosságának az iszlám rendszer általi kormányzása, beleértve a politikai rendszer minden demográfiai, etnikai és vallási vonatkozását.]

Hathatósan segítik őket ebben az európai hatóságok. Az Európa Tanács, szoros együttműködésben az EU–val, az Iszlám Konferencia Szervezetével (OIC), az Arab Ligával, és más iszlám szervezetekkel azon dolgozik, hogy minden szükséges eszközzel legyőzze az „iszlamofóbiát” Európában. 2010 februárjában, néhány hónappal a népszavazás után, mely betiltotta a minareteket Svájcban, a COJEP International és az EMISCO (European Muslim Initiative for Social Cohesion – Európai Muzulmán Kezdeményezés a Társadalmi Kohézióért) az Európa Tanács és az OIC támogatásával elindított egy versenyt, hogy kiválassza a legszebb európai minaretet. Szerintük a mecsetek városaink látképének „állandó kiegészítőivé” váltak, melyhez a nyugatiaknak hozzá kellene szokniuk:

 „Azonban sajnálatos, hogy az utóbbi időben néhány populista politikus  és a média egy része a minaretek kérdését az alapvető jogok korlátozásának ügyévé tette. Ez az etnikai és vallási kisebbségek elleni támadást és a muzulmán emberek ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmények elterjedését eredményezte Európában. Ezért fontos, hogy az egyetemes béke jelenléte az iszlám vallásban látható legyen, és követői képesek legyenek nyíltan gyakorolni vallásukat ugyanúgy, mint más vallások esetében. Ennek a fotópályázatnak továbbá célja, hogy eltávolítsa azt a rosszul megítélt félelmet és előítéletet az európai társadalomban, hogy az iszlám és a muzulmánok aláássák a nyugati társadalom értékeit és a kultúrát.”

A győzteseket bemutatják egy – az Európa Parlamentben 2010 április 20-án – tartandó sajtótájékoztatón. A minaretek és mecsetek legszebb képeiből egy kiállítást fognak rendezni az Európa Tanácsban még ebben az évben. Mint láttuk, egy minaret az iszlám nem-muzulmánok feletti felsőbbrendűségének és dominanciájának szimbóluma. Az Európa Parlament íly módon üdvözölni fogja Európa iszlám gyarmatosításának és egy egész kontinensnyi helyi lakosság iszlám uralom általi leigázásának „legszebb” szimbólumát. Nincs ennél jobb figyelmeztetés arra a tényre, hogy az Európai Unió nemcsak aktív résztvevője az európai civilizáció elpusztításának, de bizonyos szempontból vitathatatlanul a legfőbb motorja. Az egyetlen hosszú távú megoldás erre a problémára az, hogy örökre véget kell vetni a muzulmán bevándorlásnak minden nyugati országba, illetve be kell szüntetni és felszámolni az olyan szervezeteket, mint az EU és a CoE, és meg kell szabadulni a multikulturalizmustól.

Print Friendly, PDF & Email