Mili Görüs

Mili Görüs – Akkor és most

blogspotKitmanTV, 2010. április 12. 

A Mili Görüs lényegében egy oszmán-iszlám mozgalom, melyet Necmettin Erbakans írásai inspirálnak. Az ő nézeteit támogató politikai pártokat gyakran tiltották be, mert megsértették Törökország szekularista törvényhozását. 

[youtube=http://www.youtube.com/v/c6k3qzR8fOA&hl=en_US&fs=1&]

Az Erény Pártja (FP) betiltását követően a mozgalom két részre szakadt: az egyik az Erbakan korábbi kíséretéből álló Boldogság Pártja, a másik az Igazság és Fejlődés Pártja (AK Párt), melyet a Recep Tayyip Erdogan köré csoportosuló fiatalabb és sokkal gyakorlatiasabb politikusok vezetnek. 

Törökország: a legnagyobb veszély 
– Walid Shoebat 
 
 Az általam fordított német riport bemutatja a megújult Mili Görüst, ami kicsi ugyan, de álarcot visel.  

Napjainkban a Mili Görüs szervesen részt vesz a hazájukból elvándorolt törökök keltette agitációban, többé kevésbé a muszlim testvériség törökországi ágaként funkcionál. Lobogójukon egész Európa zöld színben látható, kifejezve a kontinens teljes iszlamizációjának szándékát. 

Egy korábbi cikk általam készített fordítását is csatoltam, ennek címe: „Zöld politika – nyílt levél egy muszlimtól”, melyet elsőként 1999-ben publikáltak. Ez rávilágít a ’90-es években működő Mili Görüs tevékenységének néhány olyan pontjára, melyekre a fent említett riport is utal. Legalább tizenegy éve kering különböző verziókban, legutoljára pedig a PI-News, Németország legnagyobb iszlámot kritizáló blogja fedezte fel magának. 

Egy magát Mili Görüs bennfentesnek állító személy írta, és néhány érdekes részletet tartalmaz a szervezet bomlasztó tevékenységéről. Mindazonáltal hitelessége megkérdőjelezhető. 

A cím arra utal, hogy Németország szocialista pártja „Zöldek”-re változtatta meg a nevét, ezzel a fordulattal is kifejezve távolodását a korábbi „vörös”-től. 
 

 Zöld politika 

Nyílt levél egy muszlimtól 

Muszlim vagyok és tudom, hogy miről beszélek! 

Két iszlám szervezetnek is az elnöke voltam, mára mindkettő feloszlott. A nyelvekhez és a muszlim politikához való hozzáértésemnek köszönhetően lehetőségem nyílt kapcsolódni az iszlám társadalom azon részeihez is, melyeket az európaiak hermetikusan elzártak. Élénken figyelem a Németországban tevékenykedő iszlám mozgalmat 1968. óta, amikor még egyetlen muszlim sem gondolta volna, hogy itt mecsetek fognak épülni, vagy hogy kettős állampolgársága lesz. 

A CM helyesen állítja, miszerint példa nélküli, mennyi mecsettel rendelkezünk, és a jövőre nézve továbbiak építése van tervbe véve. Ez nyilvánvalóan nem véletlen. 

Minden egyéb híresztelés ellenére a Muszlim Testvériség és az Iszlám Világkongresszus alattomosan, de kitartóan magáévá teszi a német és európai városokat. Ez valamennyi németországi muszlim szervezet elsődleges célja. Ezt jól vésse az eszébe mindenki. 

A már létező mecsetek és a németországi iszlám társaságok központjainak funkciója messze túlmutat a vallás gyakorlásán és az oktatáson. Titokban török tartalékosok kiképzésére szakosodtak az iszlám már meglévő titkos hadserege számára. 

Azokat a fundamentalista családokból származó fiatal törököket, akiknek miután letelt a katonai szolgálati idejük, az IGMG (The Islamic Society of Mili Görüs) Németországba hozatja. 

Az IGMG arra ösztönzi tagjait, hogy amennyiben lányaik Németországban születtek, és így azok állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, gyermekeiket az IGMG által kiválasztott személyhez „adják” feleségül. Egy ilyen „házasságnak” köszönhetően ők maguk is állandó tartózkodási engedélyre tesznek szert. Így épül fel egy titkos hadsereg. 

Ezeknek a kezdeményezéseknek azért lett Németország a központja, mert egyrészt itt a legnagyobb a török lakosok aránya, másrészt pedig mindent, aminek még csak a szaga is a bevándorlókkal szembeni ellenségességre utal, tiltanak és büntetnek, és minden fenyegetőzést, legyen bármennyire jogos is, elutasítanak mint idegengyűlöletet. Mindez ideális felületet biztosít a muszlim fundamentalisták tevékenységéhez. 

Pontosan tudom, mennyire megrögzöttek az iszlám csoportok Németországban. Egy kis muszlim közösség voltunk Németországban, ami annak a téves elképzelésnek esett áldozatául, hogy valahogy majd képes lesz kivonni jópár kereszténygyűlölőt a fanatikus hívők köréből, de ez lehetetlen. Még a legátlagosabb muszlim is felsőrendűbbnek érzi magát bármely keresztény európainál. Nem várható el, hogy ez egyszercsak átcsap valami szeretetfélébe. Aki ezt hiszi, magát csapja be. Ez egyszerűen nem fog megtörténni. 

Az utóbbi időben sok szó  esett a török bevándorlók kettős állampolgárságának ügyéről. Az iszlám fundamentalisták, bár nem nyilvánosan, évek óta követelik a kettős állampolgárságot. Végül maguk a németek tették ezt lehetővé, mert nem ismerték fel a veszélyt, ami ehhez kapcsolódik. 

Azzal, hogy megkapták, amit akartak, az iszlamisták sikeresen megtették azt a fontos lépést, ami az európai átvételről szóló terveik megvalósítása felé visz, mert ha a fent említett törökök nagy száma egyszer is meghaladja a német tűrőképesség határait, ott lesz a lehetőség, hogy török állampolgárságukat felhasználva elkerüljék a nemkívánt következményeket. 

Az, ami még Törökországban is elképzelhetetlen, Németországban a kormányzati intézmények segédletével megvalósul: a Muszlim Testvériség vezette iszlám fundamentalista titkos hadsereg. Mögöttük pedig a pakisztáni székhelyű IKHWAN al MUSLIMIN és a mekkai irányítású RABITA al ISLAMI áll. Mindkét szervezetet gazdag olajállamok alapították. 

A legutóbbi idegengyűlölet-hisztéria, amit az váltott ki, hogy török eredetű védtelen nőket és gyerekeket gyilkoltak meg botrányos módon, éppen az iszlamisták kezére játszik, és lehetővé teszi számukra, hogy megszakítás nélkül folytassák és kiterjesszék térítő tevékenységüket. Vállalkozásuk minden célját hatékonyan helyezik háttérbe a bevándorlók elleni utálatról és gyűlöletkeltésről szóló vádaskodások. 

Mindezt tetézi, hogy sok keresztény aktívan támogatja az iszlám felemelkedését azon téves meggyőződésből, hogy így majd megkímélik őket az üldöztetéstől, ha egy napon az iszlám fundamentalista törekvés győzedelmeskedni fog. 

Azt viszont jó, ha mindenki tudja: az iszlamistákkal nincs párbeszéd; csakis behódolás van a fundamentalisták felé. Ezek az emberek nem ismernek hálát vagy megbecsülést az elvégzett szolgálatért. Kizárólag az erő kegyetlen mivoltában hisznek. 

Az utóbbi időkben a németek és a törökök közötti kapcsolat észrevehetően hideggé és távolságtartóvá vált. A cologne-i IGMG belső kommunikációja azt tanácsolja, különüljünk el a keresztényektől. És nem csak ezt, de még a törökök elleni zaklatást is üdvözítőnek tartják, mert ez a jóhiszemű német hatóságokat arra sarkallja, hogy felvegyék a kesztyűt az „ellenségesség a bevándorlókkal szemben” elleni harcban, és így tulajdonképpen bármilyen védelemre tett erőfeszítést gyűlöletkeltésnek minősítsen. 

Néhány kijelentése rávilágít az IGMG szándékára: „Le minden politikai rendszerrel, kivéve az iszlám uralmat! A hatalom Allahé, hírnökéé és a hívőké. Szétzúzzuk a koponyáját mindenkinek, aki ellenáll a sariának.” 

És ami még egyértelműbb: „Az európai ember ateista bálványimádó, zsarnok, kapitalista, szocialista, cionista, kommunista, imperialista. Folyamatosan iszik, szexuálisan túlfűtött, hűtlen és materialista. Eladta magát az ördögnek. Mindannyian ügynökök és kémek. Megjelenhetnek orvosok, nővérek, bölcs tanárok vagy szakszervezetisek formájában, de mindannyian az iszlám ellenségei. 

Ezek a kijelentések az IGMG-től származnak, és arra a német társadalomra vonatkoznak, amelyik befogadta őket. Néhányan azzal vádolhatnak, hogy túldramatizálom a helyzetet, de beavatottként évek óta követem a mind nagyobb horrorral járó fejlődést. 

Úgy érzem, figyelmeztetnem kell a német társadalmat erre a fejlődésre, mert ha nem vetnek véget neki kellő időben, egy mindenre kiterjedő katasztrófává nőheti ki magát, ami minden európait érinteni fog. A közelgő katasztrófa alatt pedig az európaiaknak az iszlám fanatizmus irányításával történő leigázását értem. 

Az iszlám fundamentalizmus terjeszkedését maguk a németek teszik lehetővé. Gondolj csak azokra az építési engedélyekre, amiket mecsetek felhúzására adtak ki. Csaknem hetente nyílik egy új mecset. 

Figyeljük csak meg, hogyan támogatják a keresztény iszlám párbeszédet a templomok és a papi nyilvánosság. 

Tájékozott muszlimként, akinek lehetősége volt iszlám körökben mozognia közel a keresztényekhez kijelenthetem: nem létezik olyan, hogy keresztény-iszlám párbeszéd. 

Iszlám szemszögből nézve nem lehetséges a kölcsönös megértésen alapuló párbeszéd. Kizárólag az alárendeltség jön szóba. Az ellentmondást nem tűrő iszlám tanítások szerint pedig minden nem-muszlim köteles behódolni az iszlámnak. 

Amit a legtöbb ember képtelen felismerni a keresztény-iszlám párbeszédet övező zűrzavarban, az egy rejtett cél, nevezetesen a kereszténység meggyengítése. Egyetlen kormányon lévő politikusnak sem lehet hinni, aki azt állítja, tisztában van ezzel. 

Ezeket a politikusokat saját, jószándékú választóik vezetik félre. Így nyomják el vallásukat saját országukban. Mindezt teszik az egyértelmű bibliai figyelmeztetés ellenére: „Fogadj házadba idegent, és megháborgat tégedet, és egymás ellen fordít titeket.” [Ecclesiasticus 11:34, Jakab király Bibliája] 

Micsoda szégyen, hogy ezt egy muszlimnak kell elmondania. De én német muszlim vagyok, és felszólalok az olyan hazugságok és tüdérmesék ellen, amivel a máskülönben tisztánlátó német állampolgárokat hitegetik. 

A németek nem táplálnak ellenszenvet a külföldiek iránt. Ezt a téves meggyőződést terjesztik, hogy lecsitítsák a kritikát, és hogy elrejtsék a muszlim fanatikusok pusztító tevékenységét Németországban.  

Senki nem lesz hálás a politikusoknak multikulturális szimpátiájukért. Az összes dolog, amit elérnek a keresztényekkel és a németekkel szembeni erők felfejlődése, ami még a korábbinál is több, a német polgárok ellen irányuló kirívó támadást tesz lehetővé. 

Fel kéne végre ébreszteni a német politikusokat: a külföldi muszlimok megvetően röhögnek a „hülye németeken”. 

Szükséges lenne felülvizsgálni a helyzetet mindenkinek, aki abba a csalóka hitbe ringatta magát, hogy egy multikulturális társadalom megteremtése megkíméli majd őt a jövőbeni következményektől. Ugyanazt a leigázást és elnyomást fogják megélni, mint az összes nem-muszlim, mert a fanatikus muszlimok egoisztikusak, és senkit nem ismernek el velük egyenlőnek.

Print Friendly, PDF & Email