Az iszlám a béke és tolerancia vallása?

Kopt keresztények Egyiptomban.

Forrás: CSI-Magyarország

Az egyiptomi koptok az ősi keleti ortodox egyházhoz tartoznak. Az állam módszeresen elnyomja a keresztény kisebbséget: felsőfokú képzést alig-alig szerezhetnek, és szavuk „hitetlenként” a bíróság előtt kevesebbet ér muzulmán társaikénál.

Eredetük

A 75 millió polgárnak otthont adó Egyiptomi Arab Köztársaságban az iszlám az államvallás. A lakosság 10%-a keresztény, ők koptnak nevezik magukat. A koptok, annak ellenére, hogy kisebbség, az ősi egyiptomiak leszármazottai. A kopt szó a görög aigyptos=egyiptomi kifejezésből származik, és az egyiptomi ortodox keresztényekre, valamint az ősi egyiptomi egyházi nyelvre vonatkoztatják. Az aigyptos kifejezést

Nagy Sándor 332-es hódítása után kezdték használni az őslakosokra, megkülönböztetendő őket a görögöktől. 641 után aztán az arabok rövidítették le a szót ebbe a formába. A kopt nyelv a hieroglifák végső, legfejlettebb formája. Ma a koptok Kairóban, és főleg a Felső-Egyiptomban található keresztény falvakban élnek. Ők az iszlámista terrorakciók elsődleges célpontjai. A radikális muzulmánok – gyakran a helyi hatóságok tudtával és jóváhagyásával – védelmi pénzeket követelnek tőlük.

A kopt hagyomány és az egyházatyák tanúsága szerint Szent Márk evangélista hozta el a kereszténységet a Nílus vidékére. A teológiai nézetkülönbségek 451-ben egyházszakadáshoz vezettek. A skizmával létrejött a kopt, szír, örmény és etióp keresztényeket tömörítő ősi keleti-ortodox egyház. Az arabok a 7. század közepén meghódítják Egyiptomot, és erőszakkal iszlámra térítik a kopt lakosság többségét. A koptok a 12. századtól Egyiptom vallási kisebbsége lettek. Az iszlám uralom alatt vagy üldözték, vagy többé-kevésbé megtűrték őket.

Megváltozott helyzet

Az 1970-es évek jelentették számukra a mélypontot. A koptok hátrányos megkülönböztetése, szorongatottsága és társadalmi megvetése fokozódott. Az iszlámista terror és fenyegetés csak növelte szenvedésüket. A gyakori támadások keresztény halottakat is követeltek. Az Anvar Szadat elnök idején módosított alkotmány megnyitotta az utat az ország feltartóztathatatlan iszlámizálása előtt. Az 1980-1981-es koptellenes zavargások már több száz halottat követeltek. A fékevesztett tömeg templomokat gyújtott föl, és rombolt le. Az utóbbi évtizedekben 1.5 millió kopt hagyta el hazáját félelemből, és menekült az USA-ba vagy Európába. Ezzel szemben a 20. század első felében még nagyjából zavartalanul élhettek Egyiptomban, és szinte bármilyen hivatalt betölthettek. A Muzulmán Testvériség nevű, később betiltott mozgalom 1928-as megszületésével azonban minden megváltozott. A szélsőségesek nyomására Hoszni Mubarak elődje, Szadat elnök bevezette a saríát, amely a törvénykezés forrása lett. Ezzel együtt csökkent a koptok törvény által biztosított védelme. A saríára alapuló rendelkezések hátrányos helyzetbe taszítják a hitetlent, azaz a keresztényt. A nem-muzulmán ember jogi szempontból alacsonyabb rendű, ezért ellenségnek tekintik, és elnyomják. A keresztény kisebbség tagjait rendszeresen megalázzák, és a társadalom kiközösíti őket. A koptok sérelmére elkövetett bűncselekmények földerítése nem egyszer akadozik, vagy nyomozás sem indul. A nemi erőszak, emberrablás, vagy kényszer iszlámizálás esetei nagyrészt megoldatlanul maradnak. A saría értelmében nem-muzulmánok és muszlimok közti perekben a „hitetlen” fél tanúvallomása kevesebbet ér. Ezért a keresztények gyakran már nem is kezdeményeznek bírósági eljárást, hiszen az számukra eleve kilátástalan.

Templomok építésénél vagy fölújításakor a keresztények jelentős korlátozásokra számíthatnak. Alacsonyabb rendű állampolgárként nem illeti meg őket a magasabb iskolai képzés joga. Egyetemre bejutniuk szinte lehetetlen, és hátrányt szenvednek állás- illetve lakáskereséskor is.

Alacsonyabb rendű állampolgárok

A koptok esélye közigazgatásban vagy kormányhivatalban való elhelyezkedésre gyakorlatilag reménytelen. A média rendszeresen támadja a keresztény hitet és a bibliát. Egyiptomban a vallási elnyomás mára beleivódott a mindennapokba.

Print Friendly, PDF & Email