Európának meg kell védenie a szólásszabadságot

 

Európának meg kell védenie a szabad véleménynyilvánítás jogát

  Thorbjørn Jagland, Guardian.co.uk, 2010. május (pár hónappal elkésett a fordítás, de a mondanivalója sajnos még éppen annyira aktuális)

Mivel a Sajtószabadság Világnapját ünnepeljük, mindenkinek emlékeznie kellene, hogy demokráciánk ettől a fontos jogszabálytól függ.

 Eynulla Fatullayev bebörtönzött főszerkesztő sorsa komoly okot ad az aggodalomra. Kétes vádak alapján három évre bebörtönözte őt az azerbajdzsáni hatóság. Ő egy kitüntetett újságíró, és éppen a munkáját végezte. Az Európai Emberi Jogi Bíróság úgy döntött a múlt hónapban, hogy azonnali hatállyal szabadon kell őt engedni.

 A bírósági döntés kimondja, hogy Azerbajdzsán az Európai Emberi Jogi Egyezmény három paragrafusát sértette meg, beleértve a szabad véleménynyilvánításról szóló 10-es paragrafust. Azerbajdzsán 2001 januárjában írta alá az egyezményt és 2002 áprilisában ratifikálta azt. Azerbajdzsán, mint aláíró fél, jogilag köteles betartani ezeket a rendelkezéseket. Ennél többet nem is szükséges mondanunk. 

 Lars Vilks művész és Kurt Westergaard karikaturista sorsa engem is megérint. Mindkettőjük halálos fenyegetéseket kapott. Westergaard alig tudott megmenekülni egy merénylet elől. Mindkettőjük iszlamisták fenyegetésésben él, a Mohamedről és az iszlámról szóló karikatúráik miatt. Nincsenek börtönben, de a fenyegető erőszak börtönné teszi az életüket.

 Az Európa Tanács főtitkáraként meggyőződésem, hogy a szabad véleménynyilvánítás alapvető értékünk, és valami olyan, amit mind a 47 tagállamnak mindig meg kell védenie kompromisszumok vagy bocsánatkérés nélkül.

 Amikor a Sajtószabadság világnapját ünnepeljük, láthatjuk hogy a véleménynyilvánítás szabadsága nem csak Európában van veszélyben, hanem szerte a világon. A Google elhagyta a kínai piacot a cenzúra miatt. A népszerű amerikai komédiasorozatot – a South Park-ot – cenzúrázták, miután iszlamisták megfenyegették a sorozat alkotóit Mohamed próféta ábrázolásának módja miatt.

 2010-ben az Európai Emberi Jogi Egyezmény 60. évét jegyezzük. Az egyezmény 10-es paragrafusa garantálja a szólásszabadságot és a szabad véleménynyilvánítást – nem úgy, mint egy korlátlan vagy teljes jogot, hanem mint egy alapvető jogot, amelyet súlyozottan kell figyelembevenni más jogszabályokkal szemben és amely bizonyos felelősségekkel jár.

 Azonban nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan módon értelmezzük a 10-es paragrafust, mely aláásná társadalmunk szerkezetét. A szólásszabadság és a szabad véleménynyilvánítás védi a szabadságot Európában. Ez az európai identitásunk leglényegesebb része. A mi világi és liberális kultúránk igényli a különbségek megvitatását. A szólásszabadság és a szabad véleménynyilvánítás az az eszköz, mellyel képesek vagyunk integrálni a különböző kultúrákat, hagyományokat, vallásokat, eszméket egy közös Európává. Nem engedhetjük meg az erőszakra és gyűlöletre való uszítást, de én nyomatékosan védem a kormányok, politikai vezetők, vallások, illetve az ő mítoszaik és elképzeléseik kritizálására való jogot, ugyanannyira, mint az embereknek azt a jogát, hogy tüntethessenek – békésen – az akár újságcikkekben, televíziós műsorokban, művészeti alkotásokban, vagy karikatúrákban megjelenő ilyenfajta szabad véleménynyilvánítások ellen.

 Demokráciánk sorsa forog kockán, ha kompromisszumokat kötünk a szabad véleménynyilvánítással kapcsolatban. Szabad véleménynyilvánítás nélkül nem létezik maga a szabadság. A Sajtószabadság Világnapja az a nap, amikor erre emlékeztetjük magunkat.
És teszünk valamit érte.

Print Friendly, PDF & Email