Az iszlám háborúja a női örömök ellen

Az iszlám háborúja a női örömök ellen.

 FrontPage Magazine, 2010.  08. 06.

A becsületgyilkosságok növekedésével világszerte, és különösen nyugaton, a FrontPage szimpóziuma elhatározta, hogy megvizsgálja az indítékot, ami valójában a nők elleni eme bűntettek  mögött áll: a félelmet és gyűlöletet a női szexualitással kapcsolatban. Ebben a szimpóziumban egy kiváló bizottságot gyűjtöttünk össze ennek a jelenségnek a megközelítéséhez, egy olyan speciális nézőpontból, melyet a média és a társadalom szinte mindig figyelmen kívül hagy. Azt kérdezzük, hogy mik a káros következményei egy kultúra számára ha annak férfi tagjai a szexuális kielégülést csak saját maguknak engedik meg? Vendégeink:

Dr. Nicolai Sennels, dán pszichológus, aki több évig fiatal muszlim bűnözőkkel foglalkozott egy koppenhágai börtönben. Szerzője a “Bűnöző muzulmánok között. Egy pszichológus tapasztalata Koppenhágában” című könyvnek. Kapcsolat: nicolaisennels@gmail.com

Dr. Joanie Lachkar, egy felhatalmazott házasság és család terapeuta, magánpraxist folytat Brentwoodban és Tarzanában, Kaliforniában (USA). Pszichoanalízist tanít és több könyv szerzője (The Narcissistic/Borderline Couple: A Psychoanalytic Perspective on Marital Treatment (1992), The Many Faces of Abuse: Treating the Emotional Abuse of High -Functioning Women (1998),  The V-Spot, How to Talk to a Narcissist, How to Talk to a Borderline), legújabb tanulmánya „A terrorizmus pszichopatológiája”. Tagja a New Center for Psychoanalysis-nek.

Dr. David Gutmann a chichagói Psychology and Behavioral Sciences at Northwestern University Medical School nyugalmazott professzora.

és

Dr. Nancy Kobrin újlatin és szemita, különösen az arab szövegekben előforduló aljamía [spanyol nyelv mór megnevezése. Poemas aljamiados néven nevezi az irodalomtudomány mindazon alkotásokat, amelyek spanyol nyelven, ám arab írásjelekkel íródtak] és régi spanyol, nyelvekből PhD-vel rendelkező pszichoanalitikus. A minnesotai szomáliai diaszpóra szakértője, és elvégezte a Leavenworth-I (Kansas állam) Human Terrain System programot. Új könyve: “Az öngyilkos terrorizmus banalitása: a leplezetlen igazság az iszlám öngyilkos merényletek pszichológiájáról.”

FP: Üdvözlöm önöket.

Dr.  Sennels kezdjük Önnel.

Ahogy arra már utalt egy korábbi beszélgetés alkalmával, ön tudatában van, különösen mint pszichiáter, annak, hogy milyen lényeges szerepet játszik egy férfi életében az, hogy egy nőnek szexuális örömöket nyújtson. Ha egy férfi szexualitása csak abból áll, hogy saját magának szerez örömöt és kielégülést, és egy nőnek soha nem szerez örömet, akkor a következmények nem csak a nő számára rombolóak, hanem a férfinak is. Ha ez a jelenség azért történik, mert a kultúra formálta a férfinek ezt a fajta hozzáállását, és emiatt a férfiaknak ez a gyakorlata széles körben elterjedt és ez alkotja a normát, akkor ennek hatása ebben a kultúrában a férfi pszichére és magára a kultúra egészére vészesen ártalmas – finoman mondva. Patologikus és ártalmas hatása van ennek, mely nem csak a „kívülállók” elleni terror vágyát foglalja magában, hanem a saját maga ellen irányuló terrort is, az öngyilkosságot.

A muszlim kultúra és vallás, és a dzsihád indítéka világosan eszünkbe jut ennél a pontnál.

Mik a gondolatai a beszélgetés indító bevezető állításaimhoz?

Sennels: Az a meglátásom, hogy egy muszlim kultúrában nevelkedni több szinten pszichológiailag egészségtelen. A harag, és a becsület narcisztikus elképzelése felé irányuló pozitív hozzáállás sok muszlimot megakadályoz abban, hogy érett emberré váljon. A rasszista és agresszív hozzáállással a nem-muszlimok felé, a muszlim Ummával [közösség] való szoros azonosulás és a középkori vallási dogmák favorizálása a józan ész, emberi jogok és tudomány ellenében, mindezekkel együtt a muszlim mentalitás lehetetlenné teszi a legtöbb muszlim számára, hogy integrálódjanak a demokratikus, világi és civilizált nyugati kultúránkba. Ezen kívül ez a muszlimokat boldogtalanabbá és mentálisan kevésbé egészséges emberekké teszi. Nem csoda, hogy egy ilyen kultúrának a lényege a szexualitás, és a női tulajdonságok elnyomásán alapul.

Nem kétséges, hogy a muszlim férfiak nőkkel kapcsolatos negatív látásmódja miatt nem csak a nők fizetnek nagy árat, hanem a férfiak is és általában az egész kultúra. Mi, férfiak tulajdonságok egész sorát szerezzük meg, ha megnyílunk egy nő felé: empátiát, a csoportban való munka képességét anélkül, hogy hierarchiát építenénk ki, és sokkal érettebb módját annak, ahogy tapasztaljuk és ahogy kifejezzük az érzéseinket. Többek között ezek a legfontosabbak.

Néhány ősi természetvallás és a keleti vallások mellett, mint amilyen a hinduizmus, taoizmus, buddhizmus, Gustav Jung (1875-1961) volt az első nyugaton, aki felfedezte a másik nem felé való megnyílás fontosságát: azok a férfiak, akik elnyomják a nőket, soha nem nőnek fel igazán. Szégyenlős számítógép stréberek és agresszív férfi soviniszták a két legtipikusabb eredménye ennek. Mindkét típus gyakran egyedülálló, „üresnek” érzik az életüket, szexuálisan frusztráltak és sok esetben perverzek, könnyen esnek depresszióba és szociálisan inkompetensek. Mivel a háborús muszlim törzsi kultúrában az agressziót pozitívnak tekintik, ezért a fent említettek gyakran következményei az iszlám társadalomnak. Egy nem régen készített tanulmány Németországban, melyet egy korábbi német igazságügyi miniszter, Christian Pfeiffer vezetett, azt a következtetést vonta le, hogy „a vallásos muszlim fiúk sokkal erőszakosabbak”. Eme gigantikus kutatási projekt szerint, melyben 45000 tinédzsert kérdeztek meg, a muszlim kultúra egészségtelen és agresszív macho hozzáállást fejleszt ki a muszlim férfiakban.

A témánkkal kapcsolatban: amikor egy férfi nem szerez szexuális örömöt egy nőnek, annak súlyos következményei vannak, nem csak a nő, hanem a férfi és általában az egész kultúra számára (ha az egy standard kulturális erkölcsi világkép, ami az iszlám esetében igaz). A kívánság, hogy boldogságot szerezzünk a partnerünknek, különösen szexuális boldogságot, alapvető fontosságú annak érdekében, hogy képesek legyünk tapasztalni és kifejezni a szeretetet. Az a férfi, aki nem rendelkezik ezzel a kívánsággal, el lesz vágva attól az érlelő tapasztalattól, hogy tanuljunk abból a fajta bölcsességből és érzelmi életből, amit csak a nők fejeznek ki teljesen. Ez a férfiakat éretlenebbé és boldogtalanabbá teszi. A lényeg az, hogy minél többet adsz, annál többet kapsz, minden szinten. Azok a férfiak, akik magukat örömtelien a női partnerük számára a gyönyör, kielégülés és boldogság forrásának tartják, megtalálták a kulcsot emberi fejlődésükhöz és sikeres kapcsolatukhoz. Mivel az iszlám és a muszlim kultúra megakadályozza, hogy a férfiak és nők egyenlő felekként találkozzanak, a muszlimok el vannak vágva az öröm és érettség eme fontos okától. Ennek következménye a gyerekes fanatizmus és az érzelmek kezelésének éretlen módja, mely világosan jellemzi a muszlim társadalmakat. Az iszlám szent szövegek propagálása, és a nők elnyomása a muszlim férfiak részéről, és a női tulajdonságok és a boldogságra való igényük semmibe vétele a fő oka az iszlám társadalmakban tapasztalható szenvedésnek és gyűlöletnek. Nem meglepő, hogy megjelenik a terrorizmus.

Az iszlámban és a muszlim kultúrában a nők elnyomása egy hatékony eszköz arra, hogy annak terjesztőit agresszívan tartsa, és érzelmileg hidegen hagyja hitetlen áldozataival szemben. Ha sikerülne felszabadítani a muszlim nőket, akkor az iszlámot sarokba szorítanánk és eltávolítanánk a méregfogát. A nyugati társadalmakban ezt csak úgy lehet megvalósítani, ha elegendő menedékhelyet létesítünk azoknak a nőknek, akik elmenekülnek az erőszakos és elnyomó férjüktől, és szigorú törvényeket hozunk a becsületgyilkossággal kapcsolatos bűntettekkel kapcsolatban. Dániában már van körülbelül 40 ilyen menedékhely. A legnagyobb női menedékhellyel (Dannerhuset- Koppenhága) kapcsolatba került nők 70 százalékának „közel-keleti háttere van”. Arra is szükség van, hogy női szociális munkásokat küldjünk a bevándorlók otthonaiba, hogy rendszeres interjúkat folytassanak a nőkkel, azért hogy érezzék, hogy biztonságosan és szabadon használhatják azt a sok lehetőséget és jogot, amit az országaink megengednek nekik. Ha a férfi családtagjaiknak ez nem tetszik, akkor szabadon elhagyhatják az országot.

Nem szeretnénk azt látni, hogy az elnyomó és civilizálatlan iszlám látásmód a nőkkel kapcsolatban megragad az országainkban. Végül, a nyugati jóléti társadalmainknak csak az első két vagy három gyermek után kellene támogatást adnia. Ez megakadályozhatná a muszlim családokat abban, hogy az országainkba jöjjenek és rengeteg gyerekük legyen, ami gyakran nagy terhet jelent a társadalomra nézve.

Ez lehetővé tenné a bevándorló nők számára, hogy szabadon integrálódjanak és használják a nyugati szabadságokat.

A muszlim nők felszabadítását a muszlim országokban főleg az által lehet elérni, hogy csökkentjük a születésszámot. Ötször vagy többször terhesnek lenni és ugyanennyi gyermeket felnevelni szegény és műveletlen anyákat eredményez, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy képezzék magukat. Otthonhoz vannak kötve és teljesen függenek a nem túl gáláns férjüktől. A leghatékonyabb mód erre az lenne, ha fizetnénk a szegény országokban azért, hogy kevesebb gyermekük legyen. A korrupt diktátoroknak fizetett gazdasági segélyek helyett közvetlenül a családok nő tagjainak kellene adni a támogatást, hasonlóan a Nobel-díj nyertes mikro kölcsönökhöz. A pénz mennyiségének fordítottan arányosnak kellene lennie a gyerekszámmal. Továbbá nem kellene gazdasági segélyt adni olyan nem-nyugati országoknak, akiknek nincs szándékában csökkenteni a túlnépesedést. Ez a nőket erősebbé tenné és sokkal szabadabbá ahhoz, hogy olyan életet éljenek, amilyet szeretnének. Egy kellemes bónusz, hogy ez jót tesz a gazdaságnak és az általános emberi feltételeknek, ezért csökken a vallási fanatizmus és konfliktusok lehetősége, mely szintén lecsökkenti a menekültek áradatát a nyugati országokba.

FP: Dr. Sennels, köszönöm.

Nancy Kobrin, kérem ossza meg gondolatait a témával és Dr. Sennels elemzésével kapcsolatban.

Kérem térjen ki a válaszában az alábbiakra: Amikor a muszlim férfiak, a szexuálisan elnyomott kultúrájukban, valamilyen oknál fogva pillantást vetnek a női popsztárjainkra, az olyan gyönyörű női sztárokra, mint például Byonce, Rihanna vagy Mariah Carey stb. meglepő, hogy milyen vad félelem és düh keletkezik bennük. Fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan és miért történik mindez. Először is ezek a nők egyértelműen a női szépséget és a női szexuális határozottságot képviselik. Ezáltal a férfi azonnal nagy veszéllyel néz szembe. Ennek számos oka ismert, de hadd szűkítsem le egy erőteljes okra:

Tegyük fel, hogy a muszlim férfi találkozik egyikőjükkel egy lehetséges szexuális kapcsolatban. Más szavakkal, képzeljük el, hogy a muszlim férfi látja ezeket a nőket és elképzeli, ha csak egy pillanatra is, a szexuális kapcsolat lehetőségét valamelyikkőjükkel. Hogyan gondolkodik? Tudjuk, hogy a muszlim férfi azonnal szembesül-rémülten- annak a valóságával, hogy mi származna egy szexuális találkozásból valaki olyannal, akivel egyenlő szinten találkozna. Így, ahelyett hogy egy börtönszerű erőszakos szexuális agressziót alkalmazna a tehetetlen, megalázott nővel szemben, akinek nincsenek jogai, a muszlim férfinak meg kellene próbálnia férfiként funkcionálnia, kielégítenie nem csak saját magát, hanem a nőt is. Ez többek között azt is jelenti, hogy meg kell nyitnia magát, nem csak a dicséret, hanem a lehetséges bírálat felé azzal kapcsolatban, hogy milyen szerető.

Másképp mondva, a nő ezután ítélkezni fog és lehet, hogy nem csak neki fog valami negatívat mondani, hanem valaki másnak mond valamit róla. Lehet, hogy viccelődve beszél valamiről, amit nem talált kielégítőnek vagy nem talált elégnek. Lehet, hogy azonnal kirakja őt ezért – és lehet, hogy nevetve meséli el ezt a barátainak. Ezt nevezzük mi szabadságnak – és az emberi viszonyok egyik tartozéka, mely felszínre kerülhet a szabadságon belül.

Csak képzeljük el azt a fajta pszichotikus dühöt, ami sok muszlim férfi tudatában keletkezik ezt elképzelve, és ennek a lehetőségétől az elnyomó iszlám kultúrákban. Nem csak a nőt akarnák megsemmisíteni, azért, amit gondolhat a műsorukkal kapcsolatban (és a mit mondhat és tehet ezzel kapcsolatban), hanem azt a kultúrát is le akarnák rombolni, amely ezt lehetővé teszi. Az emberi viszonyok és lehetőségek ezen tartozékai ellen irányuló vad dühnek az eredménye minden kétségen kívül a dzsihád.

Szeretném ha Ön, Dr. Kobrin, és a többiek, érintenék ezen megfigyeléseket, és hogy hogyan hozható összefüggésbe ez a témánkkal kapcsolatban. Köszönöm.

Kobrin: Egy nőnek örömet szerezni, -ami azt jelenteni, hogy orgazmushoz segítjük- a kulcs kérdés itt. Ezt a a Közel-Keleten meglévő szexuális problémát nyugaton nem igazán látják tisztán. Erről nem beszélnek a Közel-Keleten, mert extrém szégyen tárgya, ha egy férfi impotens. Ironikusan szégyen-becsület kultúrákkal van dolgunk, akik nem értik hogy a szégyen szerepe nem az, hogy szándékosan vért ontsunk azért, hogy tisztára mossuk a becsületet. Ez nem ismert, mivel nincsenek olyan nők, akik valóban szabadok lennének, a saját félelmeik és a sebezhetőség érzése miatt. Ez vonatkozik Afganisztánra és Szomáliára is, mivel ezek szintén muszlim szégyen-becsület kultúrák.

Jamie, fején találtad a szöget, és nem vagyok biztos abban, hogy a legtöbbünk tudatában van annak, hogy pszichotikus gondolkodással van dolgunk. Ez akkor történik meg, amikor valaki rágalmaz és a másik le van értékelve, mint rossz/gyűlölt vagy értéktelen tárgy. Ez a védelem mechanizmusa, melyet szakadásnak neveznek.

A dzsihadista férfiak normálisnak tűnhetnek és annak mutathatják magukat , de nem azok.

Nyilvánvalóan nem azt akarom mondani, hogy az összes muszlim férfi sztereotipikusan elutasítja a nőket. Ugyanakkor nem lehet arról hallani, hogy mérsékelt muszlim férfiak megvitatnák a nők örömszerzésének témáját; azt mondhatjuk, hogy ez egy túl érzékeny téma. Feltehetjük, hogy egy mérsékelt muszlim szemében ez nem csak egy terhes téma, hanem valami különösen kényelmetlen. Csak képzeljük el, hogy ez egy olyan szerepbe helyezné őket, ahol versenyezniük kell más férfiakkal, különösen olyan demokratikus társadalmakban, ahol a nők feletti uralkodást és irányítást nem értékeli a hagyomány. Azt mondják, hogy ez az egyik oka annak, hogy a fehér nyugati férfiak ilyen nagy számban térnek át az iszlámra, zavarban vannak azzal kapcsolatban, hogy szociális szempontból hogyan bánjanak a nyugati nőkkel.

Figyelembe véve azt, hogy szégyen-becsület kultúrákkal van dolgunk, fő szerepet játszhatnak a következő pszichológiai védekezések:

  1. Szakadás, ami a fehéren-feketén gondolkozást jelenti.
  2. Szövevényes, szemmel láthatólag paranoid családi egység.
  3. Nagyfokú zavarodottság.
  4. Eltitkolt szexuális erőszak.
  5. Terror uralkodik, mivel kormányzati visszaélésekkel és diktatúrával találjuk magunkat szemben.
  6. Szégyen, amikor a férfit gyengének tüntetik fel, a nőt súlyosan megbüntetik, sőt megsemmisítik- női nemi szerv csonkítás (FGM), becsületgyilkosság stb.

Egyetértek Dr. Sennels-szel az otthon elkövetet erőszak gyakoriságának magas számára vonatkozólag, amit Dániáról leír. A Center for Social Cohesion az Egyesült Királyságban feltérképezte, hogy hol található otthoni erőszak és hol találhatók a dzsihadisták. Micsoda egybeesés! Óriási átfedés volt. Az ilyen fajta erőszak szégyenletesen jellemző jelenség, melyről az ummah [muszlim hívők közössége] nem akar megfelelő módon beszélni .

Ezzel szemben nézzük meg a a szabad fiatal izraeli nőknek meztelen hasát, ahogy a hasuk kifejezi és megmutatja őket szabadon táncolva. Mint tudjátok évekig dolgoztam ezen a problémán, de csak akkor ismertem fel, hogy a szaúdiak miért annyira ellenségesek az izraeliekkel, akikhez olyan közel élnek, amikor egy izraeli videó klipet néztem az egyik legjobb dzsessz/R&B gitár művésztől, Dudu Tassától, a „Zouzzi” nevű számot. Nem csak a Korán zsidó gyűlölő versei miatt van ez, hanem a nyitott társadalom szabadsága miatt is.

Világos, hogy a Hamasz és Hezbollah nem tud csekély mértékben sem versenyezni ezzel, ezért folyamodnak az erőszakhoz, gyűlölethez, útszéli bombákhoz, rakétákhoz és öngyilkos merényletekhez stb.

Végül, azt gondolom, hogy Dr. Sennelsnek ragyogó ötlete van azzal kapcsolatban, hogy kevesebb gyerek szülésére bátorít. Ugyanakkor, ez arcul csapja azokat, akik a demográfián keresztül folytatnak dzsihádot. Azonban gyereknevelő és anyai ragaszkodás szempontjából, Dr. Sennelsnek igaza van. A kevesebb több és jobb és egészségesebb. Különösképpen azáltal, hogy semmibe veszik a női örömöket, saját maguktól is megvonják az örömöt. A fájdalom összekeveredik az örömmel és így szado- mazochizmust kapunk.

FP: Nagyon alapos Dr. Kobin. John Racy, pszichológus, akinek sok tapasztalata van az arab társadalmakban, sokat érintett ezek közül a témák közül. Megjegyezte, hogy az iszlám kultúra hogyan segíti elő a férfi nem-megfelelés fenyegető érzését (és ezért a nőben is) és hogy az impotencia (és a hozzá kapcsolódó) problémák általános jelenségek közöttük.

Klasszikus művéven a „Zárt kör”-ben, David Pryce-Jones megvitatja ezeket a szexuális patológiákat az arab világban és megjegyzi, hogy ezért nem meglepő, ha az arab férfi megszállottan bizonygatja szexuális felsőbbrendűségét. Ez a megszállottság a nyugati hitetlenek felé irányuló erőszakban nyilvánul meg. Ezért nem nagy titok: azáltal, hogy nem fátyolozza le a saját nőit, és személyes és szexuális szabadságot ad nekik, a nyugat feldühíti az iszlamistákat, mely féktelen terrorhoz vezeti őket, dühös kísérletre azért, hogy a saját nőiket elnyomják, szexuálisan beteljesületlenül hagyják, és ezáltal rejtve maradjon a saját szexuális impotenciájuk.

Lachkar: Ez a téma egy szélesebb képet érint: Az emberi jogok megsértését, mely az egész Közel-Keleten létezik. A nők lealacsonyítása az egész muszlim világban egy téma, mely kibogozhatatlanul kapcsolódik nem csak a nők szerepéhez és a funkciójukhoz, hanem az anyai képességeik és szexualitásuk erejéhez is.

Erre példaként néhány arab országban lejegyezték, hasonlóan a világ más részein is, hogy a női nemi szerv csonkítását még mindig gyakorolják. A leggyakrabban olyan lányokon végzik el ezt, akik 7 vagy 8 évesek (még nem kezdtek el menstruálni). Ez egy olyan gyakorlat, ahol a szülésznő és a család női tagjai szétfeszítik a lányok lábát, hogy felfedjék a nemi szerveiket. Ezután egy éles pengével kivágják a klitoriszt. Lloyd deMause alapján ez egy durva és perverz cselekedet, a frusztráció és agresszió törvénybe iktatása, mely az ártatlan fiatal áldozat felé irányul.

Demause odáig elmegy, hogy kijelenti, hogy ez a cselekedet a trauma és rombolás kapuja nem csak a gyerek, hanem általában véve a társadalom számára. A lányok nem csak gyötrelmes fájdalmon mennek keresztül, hanem gyakran elájulnak a sokktól (nincs érzéstelenítés), és olyan utóhatásoktól szenvednek, mint amilyen a vérmérgezés, születésnél fellépő komplikációk, és elviselhetetlen fájdalom szexuális közösülés alatt. Néhány jelentés húgyúti fertőzést, meddőséget és néha vérzés miatti halált is megemlít.

Mellesleg fontos megemlíteni, hogy ezt különböztessük meg a férfi körülmetéléstől. A lányoknál/nőknél nemi szerv csonkítás történik.

A témánál maradva, a nemi szerv csonkítás célja, hogy megfosszák a nőt a szexualitástól és így tartsák elnyomva. Ez arra késztet minket, hogy eltöprengjünk azon, hogy ha a muszlim férfi arra van beprogramozva, hogy a nőre úgy tekintsen, mint egy ingó vagyonra vagy szexuális használati tárgyra a saját öröme érdekében, akkor hogyan juthat egy nő szexuális beteljesüléshez.

Folytatás köv.

Print Friendly, PDF & Email