A muzulmánok többségben lesznek Európában

A muzulmánok többségben lesznek Európában, figyelmeztet a Vatikán rangidős hivatalnoka

 Az európai keresztényeknek több gyereket kell szülniük vagy számolniuk kell a kontinens eliszlámosodásának lehetőségével, mondta a Vatikán egy rangidős hivatalnoka.

 Írta: Simon Caldwell, telegraph.co.uk

Közölve: 2010 Szept. 7.

Míg sok európai katolikus püspök gyakran védi a muzulmánok nyilvános imádkozáshoz való jogát, addig mások sokkal inkább védelmezik kontinensük keresztény örökségét.

 Az olasz Piero Gheddo atya azt mondta, hogy -a bennszülött európaiak közötti alacsony születési arány, és az eddig soha nem látott számú nagy családos muzulmán bevándorlók hullámának eredményeként – Európa néhány generáció alatt az iszlám rabjává válhat.

“A kihívást komolyan kell venni.”-mondta Gheddo atya a Vatikán Külföldi Missziók Pápai Intézetének papja. (Pontifical Institute for Foreign Missions)

“Demográfiai szempontból vizsgálva- minthogy mindenki számára világos, hogy míg az olaszok évente 120 000 vagy 130 000 fővel fogyatkoznak – az abortusz és a felbomlott családok miatt-, addig az Olaszországba évente érkező több mint 200,000 legális bevándorlónak – -melynek több mint a fele muzulmán és muzulmán családok -sokkal magasabb a növekedési szintje.”

Azt mondta:” Az újságok és a tévé csatornák sosem beszélnek erről. Azonban választ kell adni legfőképp a vallás, kultúra és az identitás terén.”

A pap a keresztényeket okolja amiért nem képesek megfelelni saját hitüknek és segítenek  egy “vallási vákum” létrehozásában, amely az Iszlámmal van megtöltve.

Megjósolta, hogy az Iszlám “inkább előbb, mint utóbb meghódítja Európát.”

“Az van, hogy egyre pogányabbakká válunk és a vallási vákum elkerülhetetlenül más javaslatokkal és vallási erőkkel lesz tele,” mondta.

Gheddo atya azt is mondta, hogy azok a keresztények, akik eltévejedtek sebezhetővé tették magukat a szekularisták támadásai által.

Azt mondta, amikor “a vallás gyakorlása csökken a keresztény Európában és a közöny elterjed, akkor a kereszténység és az egyház meg van támadva.”

“Ha figyelembe vesszük, hogy keresztény állam vagyunk, akkor vissza kéne térnünk a keresztény élet gyakorlásához, ami az üres bölcsők problémáját is megoldaná.” tette hozzá.

Gheddo atya hozzászólása csak hónapokkal azután érkezett, hogy egy cseh bíboros szintén az eltévejedett keresztényeket hibáztatta Európa eliszlámosodása miatt.

 Mielőtt visszavonult Prágai érseki tisztségéből Miloslav Vlk bíboros azt mondta, hogy “a muzulmánok jól helyezkedtek, hogy kitöltsék azt a spirituális ürességet, ”amit az európaiak az által hoztak létre, hogy módszeresen kivonták a kereszténységet az életükből.”

Azt mondta, hacsak a keresztények nem ébrednek rá kultúrájuk fenyegetettségére, akkor hamarosan megtapasztalhatják, hogy többé nem lesz hatalmuk ahhoz, hogy nyomot hagyjanak a társadalomban.

Az iszlamizáció elleni lépésekre szólítja fel a keresztényeket, azáltal, hogy megfelelőbben élik meg saját vallásos hitüket.

Míg sok európai katolikus püspök gyakran védi a muzulmánok nyilvános imádkozáshoz való jogát, addig mások sokkal inkább védelmezik kontinensük keresztény örökségét.

 Az elmúlt évben Jose Policarpo bíboros, Lisszabon pátriárkája, felhívta a katolikus nők figyelmét a muzulmánokkal köttetett házasság veszélyeire.

 Az olasz Giacomo Biffi bíboros szintén ösztönzi az olasz kormányt arra, hogy a katolikus bevándorlókat részesítsék előnyben a muzulmánokkal szemben, országuk vallási identitásának védelme érdekében.

 A Vatikán egyuttal ellenzi Törökország Európai Uniohoz való csatlakozását, részben azért, mert a muzulmán állam nem osztozik a kontinens keresztény örökségében.

Print Friendly, PDF & Email