Nyílt levél a brit miniszterelnökhöz

Nyílt levél David Cameron miniszterelnökhöz Törökországgal kapcsolatban

EuropeNews, 2010. július 28.

Írta: Nicolai Sennels

 Tisztelt David Cameron, Miniszterelnök Úr!

 Ön szerint Törökország az EU tagja kell, hogy legyen. Személy szerint azt gondolom, Ön csupán azt akarja, hogy Európa többi része is osztozzon azokban a muszlimokkal kapcsolatos problémákban, melyekben Önnek is része van. De ez az én személyes véleményem – itt vannak a nyers tények:

[youtube=http://www.youtube.com/v/KEuFNSI-SzU?fs=1&hl=hu_HU]
Video amiben David Cameron helyesli Törökország csatlakozását az EU-hoz. Érdemes megnézni a kommenteket a YouTubon.

A több mint 77 millió, Törökországban élő török 99,8 %-a muszlim (CIA World Factbook).

 Kérem, tanulmányozza a Korán és látni fogja, mit is jelent ez valójában: ez egy erőszakos könyv, ami az embereket bűnözésre készteti (példák itt)! 2001. szeptember 11-től (emlékszik…?) 2010. július 28-ig 15 373 esetben igazolták, hogy a gyilkosságot a Koránra és a muszlimok prófétájának embertelen példájára hivatkozva követték el, ahogyan az élettörténete a hadíszokban megtalálható (The Religion of Peace). Komolyan azt gondolja, hogy nyissuk meg Európa határait egy ilyen ideológia 77 milliós követőtáborának?

 A Dániában élő török bevándorlók bűnözési indexe 184 (ez azt jelenti, hogy csaknem kétszer olyan gyakran követnek el bűncselekményt, mint egy átlagos dán állampolgár) (Kulturkløften.dk).

 Komolyan úgy gondolja, hogy még több kell ebből a kontinensen?

 Tudta, hogy „Törökországban átlagosan négyből három nőt havonta legalább egyszer bántalmaznak testileg vagy lelkileg.” (IslamInfo.dk)?

 Azt akarja, hogy a mi társadalmainkban is ilyen sorsra jussanak a nők?

 És tudta, hogy “a török polgárok 70 %-a soha nem olvas könyveket” – jelenti az APA, a Konda közvéleménykutató adatainak felhasználásával. A kutatóközpont 6842 fő részvételével végzett közvéleménykutatást, melynek adataiból kiderül, hogy az emberek hajlamosak a nemzeti és vallási diszkriminációra, valamint hogy az izoláció szintje is magas az országban.

 A kutatás szerint annak ellenére, hogy sok török él európai országban, a török polgárok 90 %-a soha nem utazik külföldre. A válaszadók 73 %-a ellenezte azt, hogy külföldiek ingatlanhoz jussanak. Többségük úgy tekintett a szomszédos országokra, mint valamire, ami Törökország területi integritását fenyegeti.

 A kutatók érdekes tényeket igazoltak a nők török társadalomban betöltött szerepéről is. A válaszadók 70 %-a gondolja úgy, hogy a nők kizárólag a férj beleegyezésével dolgozhatnak. 57 % nyilatkozta azt, hogy a nők nyilvános területen való megjelenése fejkendő nélkül elfogadhatatlan.” (APA)

 Ön szerint egy ilyen kultúra Európához tartozik vagy egyáltalán európai?

 “Különböző mértékben ugyan, de az EU országok közvéleménye általánosságban ellenzi Törökország tagságát. Az Eurobarometer 2006 szeptemberében és októberében végzett felmérése (77) szerint a 27 tagállamot számláló EU polgárainak 59 %-a ellenzi Törökország EU csatlakozását, míg csupán 28 % volt az, aki támogatta” (Wikipedia).

 Tudja Ön, mit jelent a reprezentatív demokrácia?

 A Dániában élő törökök erőszakosabbak, mint a szomáliaik, az irániak és az irakiak (valamennyi háború sújtotta ország nagyszámú megkárosított menekülttel). Ez az adat a Dán Statisztikai Hivatalból (Statistics Denmark) származik, és a gazdasági helyzettel és az iskolázottsággal függ össze. Nekünk európaiaknak elegünk van már azokból a külföldi bűnözőkből, akiket azok a politikusok invitálnak meg országainkba, akiknek bizalmat szavaztunk, hogy gondoskodjanak az országunkról!

 Törökországban a házasságok 25-30 %-a családon belül köttetik (Jyllands-Posten). Ez azt jelenti, hogy a törökök 25-30 %-a belterjes közegben születik. Bizonyára tudja már, hogy a rokonok közötti belterjesség megkétszerezi az értelmi és testi fogyatékosság kockázatát, és hogy a nyugati társadalmaknak súlyos gazdasági következményekkel kell szembenézniük a fogyatékos bevándorlókat illetően (BT).

 A testi fogyatékosságok 100 %-os növekedése mellett, ez az utódok értelmi szintjét is negatívan befolyásolja, amire az iskoláinkban és intézeteinkben már bizonyára fel is figyeltek: “…azok a vizsgálatok, melyekben a belterjességből adódó kognitív funkciókat vizsgálták, rámutattak, hogy az elsőfokú rokonok közötti házasságból származó utódok IQ-ja alacsonyabb volt, mint azoknak, akik nem rokoni házasságból születtek. …utóbbiak jobbak voltak az intelligencia és teljesítmány tesztekben, mint azok az utódok, akik elsőfokú rokonok közötti házasságból származtak. A legalacsonyabb színvonalat és egy nagyobb szórást azok körében találták, akik másodfokú rokonok közötti házasságból származtak. A vizsgálatban talált belterjes hanyatlás konzisztens, és nem magyarázható a társadalmi-gazdasági helyzet hatásaival.” (Nature).

 Ön szerint ez részben megmagyarázza azt, hogy miért bizonyult képtelennek a már Európában élő török populáció arra, hogy a szükséges mértékig beilleszkedjen a mi magas tudású társadalmunkba?

 Tudta, hogy Törökország számos tartományában “a szülők 13, a nebulóknak pedig 9,9 %-a volt már szemtanúja becsületgyilkosságnak?…A tanulmány arra is rámutatott, hogy a szülők 26,2 %-a, míg a diákok 25,9 %-a támogatta az ilyen gyilkosságokat.”? Megmondaná: Miféle becsület az, amikor fegyvertelen és tehetetlen családtagokat mészárolnak le?

 Törökország többége egy olyan elnököt választott – Erdogant – aki korábban börtönben ült, mert támogatta az erőszakos iszlám üzenetét Törökországban (Muslim Lawyers). Erdogan a lányait külföldre küldte, hogy így kerüljék el azt a török rendelkezést, mely szerint tilos a fejkendő viselése a nyilvános iskolákban és egyetemeken (Turkish Weekly News).

 Valóban azt akarja, hogy egy olyan nép kapjon szabad utat a mi jómódú társadalmunk, ami ilyen vezetőt választ?

 Egy dolgot mondok Önnek, David: Soha nem fogja tudni Törökországot Európa részévé tenni! Soha.

 Üdvözlettel:

 Nicolai Sennels

 Pszichológus, a “Bűnöző muszlimok között. Egy pszichológus tapasztalatai Koppenhágában.” című könyv szerzője.

Print Friendly, PDF & Email