Svédország politikai térképe

Muzulmánok lakta környékre a tűzoltók és mentősök nem lépnek be rendőri kíséret nélkül

Soeren Kern, 2010. szeptember 30.

Svédország politikai patthelyzetbe került: az ország egyik nagy pártja sem ért el parlamenti többséget a mostani parlamenti választáson. A fő nyertes a Svéd Demokraták lehetnek, mely 20 helyet szerzett a törvényhozásban, miután azzal a fogadalommal kampányolt, hogy 90%-kal csökkentik az országba bevándorlók számát. A meglepő eredmény azt mutatja, hogy a muszlim bevándorlás, mely sokáig tabu téma volt a svéd politikailag korrekt főárambeli pártoknak, alaposabb vizsgálódás tárgyává válhat a jövőben.

A szeptember 19-ei szavazáson Fredrik Reinfelst miniszterelnök hivatalban levő négypárti liberális-konzervatív szövetségi koalíciója 172 helyet szerzett, 3 hellyel kevesebbet, mint ami a 349 fős Riksdag-ban a többséghez kellene. Ugyanakkor a baloldali ellenzék, melyben a Zöld Párt és a Baloldali Párt csatlakozott a Szociáldemokratákhoz, csak 154 helyet szerzett. A Szociáldemokraták csak a szavazatok 30,9%-át szerezték meg, mely a legrosszabb eredmény 1914 óta.

A mérleg nyelvét most a Svéd Demokraták jelentik, mely az egyetlen párt, mely ellenzi a radikális liberális bevándorlási politikát, melyet a többi hét párt támogat. Reinfeld szövetsége és a Szociáldemokraták vezette ellenzék mind azt mondja, hogy inkább egymással működnek együtt, mint a Svéd Demokratákkal, mely a bevándorlókat hibáztatja az ország dédelgetett „bölcsőtől a koporsóig” jóléti rendszerének széteséséért. Azonban a két nagy tömörülés rengeteg szociális és gazdasági témában szöges ellentétben állnak egymással, mely a hosszú távú együttműködésüket kétségessé teszi. Ha a patthelyzet nem változik, akkor a Svéd Demokraták, akik azt mondják, hogy „mindenkivel tárgyalnának” a mérleg nyelvét Reinfeld koalíciójának oldalára billenthetik, és megadhatják neki azt a stabilitást, ami ahhoz szükséges, hogy keresztülvigye a szükséges reformokat.

(Más skandináv országokban is a bevándorlás ellenes pártok az elmúlt évtizedben jelentős befolyásra tettek szert. Például Dániában a Dán Néppárt 13,9%-ot szerzett a 2007-es választásokon, mellyel a harmadik legnagyobb párt lett. 2001 óta támogatja a kormányt, szigorúbb bevándorlási politikáért cserébe. Norvégiában a Fejlődés Pártja a 2009 választásokon 22,9%-kal a második legnagyobb csoport lett.)

Jelenleg a Svéd Demokratákat, mely szavazatokat vont el a politikai színtérről, a svéd politikailag korrekt politikai elit és média megbélyegzi, rasszizmussal és idegengyűlölettel vádolva meg őket. Például a választási kampány alatt, a Svéd Demokraták nem vehettek részt televíziós vitákon, és a TV4 letiltotta a választási reklámjaikat. Egy nappal a választások után a baloldali svédek kiözönlöttek az utcára, melyet a szervezők „szomorúság” menetnek neveztek, hogy tiltakozzanak a Svéd Demokraták parlamentbe kerülése ellen.

A mainstream pártok jelenleg megpróbálják lecsökkenteni a parlamenti bizottságok tagjainak számát, azzal a szándékkal, hogy megfosszák a Svéd Demokratákat a szavazati jogtól. Azonban a parlamenti szabályok megváltoztatása, és ilyen pofátlan módon kijátszani a demokratikus folyamatokat, könnyen visszaüthet, és több embert motiválhat arra, hogy a Svéd Demokratákra szavazzanak. Egy szeptember 20-ai közvélemény-kutatás eredménye alapján, melyet a stockholmi székhelyű Skop készített, a svédek majdnem 60%-a gondolja úgy, hogy a Svéd Demokratákkal ugyanúgy kellene bánni, mint bármilyen másik parlamenti párttal.

Irónikus módon, a svéd mainstream pártok elutasítása, hogy szembenézzenek a főleg muszlim országokból történő tömeges bevándorlás jelentette problémákkal, közvetlenül felelős a Svéd Demokraták előretöréséért. A legtöbben azok közül, akik a Svéd Demokratákra szavaztak hétköznapi svédek –nem szélsőséges radikálisok,- akik tiltakoznak a kormány bevándorlás terén mutatkozó közönyösségével szemben, mely a környezetüket no-go zónákká [olyan területek, ahol a hatóságok elvesztették az irányítást, és nem tudják betarttatni a törvényeket] alakította.

Az elmúlt évtizedek tömeges bevándorlása Svédországot oly mértékben átalakította, hogy a bevándorlók, akik közül sokan elutasítják azt, hogy svédül tanuljanak, és integrálódjanak a svéd társadalomba, jelenleg a teljes népesség majdnem 20%-át teszik ki.

A 9,4 millió svédből durván 1,5 millió külföldön született. Ehhez hozzájön körülbelül 1 millió gyerek a bevándorlóktól, 100 000 illegális bevándorló, és 50 000 további menekült, akik a letelepedési engedélyre várnak. Továbbá 100 000 bevándorló érkezik az országba évente.

Malmöben, Svédország harmadik legnagyobb városában, a lakosság közel 40%-a külföldi. És néhány bevándorló környéken a városban a munkanélküliségi ráta eléri a 60%-ot. Malmö főleg muszlimok lakta Rosengard környékére a tűzoltók és mentősök nem lépnek be rendőri kíséret nélkül. Minden harmadik malmöi családra van hatással valamilyen bevándorlók által elkövetett bűntény minden évben, míg a nemi erőszakok száma megháromszorozódott 20 év alatt.

A svéd muszlim közösség növekvő magabiztonságát kihangsúlyozandó, a Svéd Muzulmán Tanács minden fő politikai pártnak küldött levelet, melyben különös jogi szabályozást követelt a svéd muszlimoknak. A követelés a következőket foglalta magában: a különleges iszlám szabadnapokhoz való jogot, mecsetek építésésnek közpénzből történő finanszírozását, minden válást, mely muszlimok között történik, hagyja jóvá egy imám, és az állami iskolákban engedélyezzék, hogy az imámok taníthassanak iszlámot a muszlim gyerekeknek.

Németország jobbközép újsága a Die Welt ezt így mondta: „A dolgok nem mennek túl jól az európai progresszív tábor számára. Most már a svédek sem akarnak szociáldemokraták lenni többé… Amikor már a stabil jóléti állam, Svédország sem tudja megakadályozni az olyan tiltakozó párt növekedését, mint amilyen a Svéd Demokraták, akkor a problémának nagynak kell lennie. Bárki, aki eligazodik a többnépességű Malmöben, tudja mi folyik ott. Svédországban is, a hatalmon levő pártok túl sokáig nem vettek tudomást, vagy jelentéktelennek tüntették fel a problémát.”

A svéd szavazók változást követelnek, és a Svéd Demokratáktól várják a megoldást. Amíg Svédország mainstream pártjai nem néznek szembe a muszlim bevándorlás jelentette problémákkal, addig a Svéd Demokraták népszerűsége valószínű, hogy nőni fog. És ismét ironikusan, annak lehetősége, hogy a Svéd Demokraták nagyobb befolyásra tehetnek szert talán a mainstream pártokat is cselekvésre készteti.

Print Friendly, PDF & Email