Geert Wilders beszéde Berlinben 2.rész/2

Geert Wilders beszéde Berlinben

A beszéd eleje itt olvasható.

Manapság jóformán az összes politikus segíti az iszlámosodást. Éljeneznek minden egyes új iszlám iskolát, iszlám bankot, és iszlám bíróságot. Az iszlámot egyenértékűnek tekintik a mi kultúránkkal. Az iszlám vagy szabadság? Nem igazán számít nekik. De nekünk számít. A teljes elit – egyetemek, egyházak, szakszervezetek, média, politikusok – veszélybe sodorják a nehezen megszerzett szabadságainkat. Az egyenlőségről beszélnek, de elképesztő módon nem veszik észre, hogy az iszlámban a nőknek kevesebb joga van, mint a férfiaknak, és a hitetleneknek kevesebb joga van, mint az iszlám követőinek.

Újból megismételjük a Weimari Köztársaság végzetes hibáját? megadjuk magunkat az iszlámnak, mivel a szabadsághoz való elkötelezettségünk már halott? Nem, ez nem fog megtörténni. Mi nem vagyunk olyanok, mint Merkel asszony. Nem fogadjuk el azt, hogy az iszlamizálódás elkerülhetetlen. Életben kell tartanunk a szabadságot. És olyan mértékben ahogy már elvesztettük, olyan mértékben vissza kell azt szereznünk a demokratikus választásainkon. Ezért van szükségünk olyan politikai pártokra, melyek megvédik a szabadságot. Azért, hogy ezeket a pártokat támogassam, létrehoztam a Nemzetközi Szabadság Szövetséget.

Mint tudjátok, bíróság elé állítanak Hollandiában. Hétfőn ismét a bíróságra kell mennem, és az elkövetkező hónap nagy részét ott fogom tölteni. Az iszlámmal kapcsolatos véleményem miatt kellett a bíróságra mennem, és azért, mert hangot adtam ezeknek a véleményeknek beszédekben, újságcikkekben, és a Fitna című dokumentumfilmemben. Folyamatos rendőri védelem alatt állok, mivel az iszlám szélsőségesek meg akarnak ölni, és a bíróság elé visznek, mert a holland elit –akinek a többsége nem muszlim- el akar hallgattatni engem.

Azért rángattak a bíróságra, mert az országomban már nincs teljes mértékű szabadság. Nem rendelkezünk az amerikaihoz hasonló Első Kiegészítéssel [First Amendment], mely garantálja az embereknek, hogy szabadon kifejthessék a véleményüket, és ezáltal elősegítsék a nyilvános vitákat. Amerikával szemben, Európában a nemzetállamok, és egyre nagyobb mértékben az Európai Unió, előírja a polgárainak, – ide értve az olyan demokratikusan megválasztott politikusoknak, mint amilyen én vagyok, – hogy hogyan kellene gondolkodniuk, és mit szabad mondaniuk.

Amit többé nem mondhatunk ki, az, hogy a kultúránk magasabb rendű bizonyos kultúráknál. Ezt diszkriminatív állításnak tartják – sőt gyűlöletbeszédnek. Napi szinten indoktrinálva vagyunk az iskolákban és a médiában, azzal az üzenettel, hogy minden kultúra egyenlő, és ha van olyan kultúra, mely rosszabb, mint a többi, akkor az a miénk. A saját identitásunkkal kapcsolatban, és amiért kiállunk, bűntudatot és szégyent keltenek bennünk. Azt tanácsolják, hogy tiszteljünk mindenkit és mindent, kivéve magunkat. Ez a baloldal és a politikailag korrekt uralkodó elit üzenete. Azt akarják, hogy annyira szégyelljük a saját identitásunkat, hogy többé ne harcoljunk érte.

A politikai és kulturális elitünk káros megszállottsága a nyugat bűnösségét illetően megerősíti az iszlám velünk kapcsolatos nézeteit. A Korán azt mondja, hogy a nem-muszlimok kuffar-ok (a kafir többes száma), mely szó szerint azt jelenti, hogy „elutasítók” vagy „hálátlanok.” Ezért a hitetlenek „bűnösök.” Az iszlám azt tanítja, hogy mindenki hívőnek született. Az iszlám azt tanítja, hogy ha ma nem vagyunk hívők, akkor az a mi, vagy az őseink hibája. Következésképpen, mi mindig kafirok –bűnösök- vagyunk, mivel vagy mi, vagy az őseink hitehagyók voltak. És ezért, néhány ember szerint, kiérdemeljük az elnyomást.

A jelenlegi baloldali értelmiség nem látja az iszlám veszélyét.

A volt szovjet disszidens Vlagyimir Bukovszkij úgy érvel, hogy a kommunizmus bukása után, a nyugat elmulasztotta, hogy felfedje, hogy kik működtek együtt a kommunistákkal azáltal, hogy a politika viszony megszelídülését [denetne], javuló kapcsolatokat, a nemzetközi feszültség csökkentését, békés egymás mellett élést javasoltak. Rámutat arra, hogy a hidegháború „egy olyan háború volt, amit soha nem nyertünk meg. Soha nem is harcoltunk ellene. … Az idő legnagyobb részében a nyugat a megbékítés politikája mellett kötelezte el magát a szovjet blokk irányában – és a megbékítők nem nyernek háborúkat.”

Az iszlám napjaink kommunizmusa. Azonban, mivel nem tisztáztuk magunkat a kommunizmussal kapcsolatban, nem tudjuk kezelni az iszlámot, a megtévesztés és kettős beszéd régi kommunista szokásainak csapdájába esünk, mely a keleti országokat kísértette, és most mindannyisunkat kísért. Ennek elmulasztása következtében, ugyanazok a baloldali emberek, akik akkor szemet hunytak a kommunizmus felett, ma az iszlám felett hunynak szemet. Pontosan ugyanazokat az érveket használják a politikai viszony megszelídülése [denetne], javuló kapcsolatok és megbékítés tekintetében, mint korábban. Úgy érvelnek, hogy az ellenségünk ugyanolyan békeszerető, mint mi, hogy ha félúton találkozunk vele, akkor ugyanazt fogja tenni, hogy csak tiszteletre vágyik, és akkor minket is tisztelni fog. Még a régi erkölcsi egyenértékűség mantra ismétlését is hallhatjuk. Azt szokták mondani, hogy a nyugati „imperializmus” ugyanolyan rossz volt, mint a szovjet imperializmus; most azt mondják, hogy a nyugati „imperializmus” ugyanolyan rossz, mint az iszlám terrorizmus.

Szeptember 11.-én, New Yorkban, a Ground Zerónál mondott beszédemben kihangsúlyoztam, hogy le kell állnunk a „Nyugat a hibás, Amerika a hibás” játékkal, melyet az iszlám szószólói játszanak velünk. És mi magunknak is le kell állnunk ezzel a játékkal. Ugyanez az üzenetem a számotokra is. Sértő a számunkra, hogy azt mondják, hogy bűnösök vagyunk, és megérdemeljük ami történik velünk. Ezt nem fogadhatjuk el. Mindenekelőtt, a nyugati civilizáció a legszabadabb, és a legvirágzóbb a világon, amiért sok emigráns jön ide, ahelyett, hogy a nyugatiak mennének oda. Másodszor pedig, nincs olyan, hogy kollektív bűnösség. A szabad egyének szabad erkölcsi cselekvő személyek, akik csak a saját cselekedeteikért felelősek.

Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek Berlinben azért, hogy ezt a, főleg Németországban, nagyon fontos üzenetet elmondjam. Bármi is történt a múltban, az országotokban, azért a jelenlegi generáció nem felelős. Bármi is történt a múltban, ez nem ürügy a németek büntetésére ma. De arra sincs ürügyetek, hogy elutasítsátok a harcot a saját identitásotokért. A ti egyetlen felelősségetek, hogy elkerüljétek a múltban elkövetett hibákat. A ti kötelességetek, hogy kiálljatok azok mellett, akiket az iszlám ideológia fenyeget, mint amilyen Izrael Állama, és a zsidó honfitársaitok. a Weimari Köztársaság elutasította a harcot a szabadságért, és eltaposta egy totalitáriánus ideológia, melynek katasztrofális következményei lettek Németországra,  Európa többi részére, és a világra nézve. Ne hibázzatok most, hogy nem harcoltok a szabadságotokért.

Örülök, hogy itt lehetek ma köztetek, mivel úgy látszik, hogy 20 évvel a német újraegyesülés után, egy új generáció nem érzi bűnösnek magát, azért mert német. A jelenlegi és intenzív vita Thilo Sarrazin nemrég megjelent könyvével kapcsolatban annak a jele, hogy Németország megbékél önmagával.

Még nem olvastam Dr. Sarrazin könyvét, de megértem, hogy amíg a hatalmon levő politikailag korrekt elit majdnem egyhangúlag kritizálja a nézeteit, és elveszítette a munkáját, a németek nagy része felismerte, hogy Dr. Sarrazin egy fontos és sürgető témát vet fel. „Németország megszünteti önmagát” figyelmeztet Sarrazin, és felszólítja a németeket, hogy állítsák le ezt a folyamatot. Könyvének óriási hatása megmutatja, hogy sok német érez hasonló módon. A németek, az összes politikai indoktrináció ellenére, amelynek alanyai voltak nem akarják, hogy Németország megszűnjön. Németország többé nem szégyelli kifejezni nemzeti büszkeségét.

Ezekben a nehéz időkben, amikor a nemzeti identitásunk veszélyben van, fel kell hagynunk a bűntudattal azzal, kapcsolatban, akik vagyunk. Nem vagyunk „kafirok”, nem vagyunk bűnösök. Más emberekhez hasonlóan, a németeknek is joga van annak maradnia, akik. A németeknek nem kell franciává, hollandá, amerikaivá,vagy törökké válniuk. Németeknek kellene maradniuk. Amikor a török miniszterelnök, Erdogan, 2008-ban meglátogatta az országotokat, azt mondta az itt élő törököknek, hogy törököknek kell maradniuk. Szó szerint azt mondta, hogy „az asszimiláció az emberiség elleni bűntett.” Erdogannak igaza lett volna, ha ezt Törökországban mondja a törököknek. Ugyanakkor Németország a németeké. ezért a németeknek joguk van ahhoz, hogy megköveteljék azoktól, akik Németországba jönnek, hogy asszimilálódjanak; joguk van – nem, inkább kötelességük a gyermekeik felé – hogy megköveteljék az újonnan jövőktől, hogy tiszteljék a német nemzet német identitását, és a németek azon jogát, hogy megőrizzék ezt az identitást.

Fel kell ismernünk, hogy az iszlám két módon terjed. Mivel nem egy vallás, a térítés csak egy mellékes jelenség. A történelemben, az iszlám vagy katonai hódítással, vagy a hidzsra, bevándorlás, fegyverével terjedt. Mohamed Mekkát bevándorlással foglalta el. A hidzsrát ma is tapasztaljuk. Európa iszlamizásása folyamatosan történik. Azonban a nyugatnak nincs stratégiája arra, hogy kezelje az iszlám ideológiát, mivel az elitünk azt mondja, hogy nekünk kell alkalmazkodnunk hozzájuk, és nem fordítva.

Van egy lecke, amit ezzel kapcsolatban megtanulhatunk Amerikától, a világ legszabadabb nemzetétől. Az amerikaiak büszkék a nemzetükre, annak vívmányaira és a nemzeti lobogóra. Nekünk is büszkének kell lennünk a nemzeteinkre. Az Egyesült Államok mindig is egy bevándorló nemzet volt. Theodore Roosevelt amerikai elnök nagyon bölcs volt a bevándorlók kötelességeivel kapcsolatban. Ezt mondta: ”Ki kell tartanunk amellett, hogy ha egy bevándorló, aki jóhiszeműen idejön és amerikaivá válik, és asszimilálja magát hozzánk. akkor teljesen ugyanolyan módon kell vele bánni, mint bárki mással … De ez azt feltételezi, hogy teljesen amerikaivá válik, és semmi mássá, csak amerikaivá. … Nem lehet kettős állampolgári hűsége. … Maradhat, de csak ha teljesen lojális az amerikai néphez.”

Nem az én feladatom definiálni, hogy miből áll a német nemzeti identitás. Ez rajtatok múlik. De azt tudom, hogy a német kultúra, a környező országokéhoz hasonlóan a zsidó-keresztény és humanista értékben gyökerezik. Minden felelős politikusnak politikai kötelessége, hogy megőrizze ezeket az értékeket olyan ideológiákkal szemben, melyek ezt fenyegetik. Egy olyan Németország, mely mecsetekkel, és elfátyolozott nőkkel van tele, többé már nem Goethe, Schiller és Heine, Bach és Mendelssohn Németországa. Ez mindannyiunk számára veszteség lenne. Fontos, hogy ápoljátok és megőrizzétek a nemzeti gyökereiteket. Máskülönben nem lesztek képesek megőrizni az identitásotokat; meg fogtok szűnni, mint nép, és el fogjátok veszíteni a szabadságotokat. És Európa többi része veletek együtt fogja elveszteni a szabadságát.

Barátaim, amikor Ronald Reagan 23 évvel ezelőtt eljött a megosztott Berlinbe, a következő történelmi jelentőségű szavakat mondta: „Mr. Gorbacsov, rombolja le ezt a falat.” Reagan elnök nem tartozott a megbékítők közé, hanem egy olyan ember volt, aki kimondta az igazságot, mert szerette a szabadságot. Ma nekünk is le kell rombolni egy falat. Ez nem egy beton fal, hanem a tagadás és tudatlanság az iszlám valódi természetével kapcsolatban. A Nemzetközi Szabadság Szövetség célja hogy irányítsa és sarkallja ezeket az erőfeszítéseket.

Mivel mi kimondjuk az igazságot, a szavazók megadták a pártomnak a Partij voor de Vrijheid-ne, és más pártoknak, mint amilyen a Dán Néppárt és a Svájci Néppárt, a hatalmat, ahhoz, hogy befolyásolják a politikai döntéshozatalt. Legyen az ellenzékként, a kormányban, vagy kisebbségi kormányként, mint ahogy mi Hollandiában ezt szeretnénk. Reagan elnök megmutatta, hogy az igazat mondva megváltoztatható a történelem folyása. Megmutatta, hogy nincs ok az elkeseredésre. Soha! Csak tedd a kötelességedet. Ne félj. Mond ki az igazat. Védd meg a szabadságot. Együtt meg tudjuk őrizni a szabadságot, együtt meg kell őriznünk a szabadságot, és együtt, barátaim, képesek leszünk megőrizni a szabadságot.

Köszönöm.

[youtube=http://www.youtube.com/v/S8Z9qBK6rBc?fs=1&hl=hu_HU]

[youtube=http://www.youtube.com/v/EXHM7UZBUPY?fs=1&hl=hu_HU]

[youtube=http://www.youtube.com/v/IlX41qG4HBk?fs=1&hl=hu_HU]

[youtube=http://www.youtube.com/v/cNukTSrsoUo?fs=1&hl=hu_HU]

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=1139

Bejegyzés: on 2010. okt. 5.. A bejegyzés kategóriái: Geert Wilders. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes