Wilders tárgyalása folytatódik

Az igazság perbe fogva

Forrás: FrontPage Magazine

Jobbról: Pamela Gellert, Robert Spencer, Geert Wilders

Mennyire van veszélyben a szólásszabadság? Nézzük ezt az idézetet a Slate magazinból: „2004.-ben Theo van Gogh filmrendezőt meggyilkolták, miután muzulmán ellenes megjegyzéseket tett. Hasonló sorsra jutott a bevándorlás ellenes Pim Fortuyn is 2002.-ben. Miért van ennyi muszlim ellenes retorika Hollandiában?”

Ha a Slate felveti ezt a kérdést, akkor már megvan a saját válaszuk. Ha van egyáltalán „muszlim ellenes retorika” Hollandiában, akkor ez azok miatt van, akik rá mernek mutatni az emberi jogok elleni gaztettekre, melyet az iszlám jog halállal büntet. És azok akik még élnek, azokat rágalmazzák, befeketítik, és bíróság elé állítják, – mint ahogy ez a holland politikus és szabadságharcos, Geert Wilders esetében történik, akinek a pere hétfőn folytatódott.

„Per folyik ellenem, de velem együtt sok holland állampolgár szólásszabadsága ellen is.” Mondta Wilders a nyitótárgyalással kapcsolatban. Wilders egy év börtönt, és 7600 euró pénzbírságot kaphat az állítólagos muszlimok elleni gyűlöletbeszéde miatt – melyet állítólag azáltal tett, hogy elmondta az igazságot arról, hogy az iszlám dzsihadisták hogyan használják az iszlám szövegeit és tanításait azért, hogy haragot és erőszakot gerjesszenek a nem-muszlimokkal szemben. Ha valakinek „gyűlölet” miatt bíróságon kellene lennie, akkor azok a dzsihadista imámok lennének, akiket Wilders a  Fitna című filmjében bemutatott – de ma a politikailag korrekt Hollandiában, az egyetlen bűnös az a nem-muszlim, aki felmeri hívni a figyelmet arra a gyűlöletre, amit prédikálnak: Geert Wilers.

Hétfőn, miután Wilders kijelentette, hogy sok holland állampolgár szólásszabadsága ellen folyik per, így folyattata: „Biztosíthatom önöket afelől, hogy továbbra is folytatni fogom.” És hozzátette: „Azért ülök itt vádlottként, mert kimondtam az igazat. Amit mondtam azt megmondtam, és egyetlen szót sem fogok visszavonni, de ez nem jelenti azt, hogy mindent, amit nekem tulajdonítanak, azt valóban kimondtam.” Ezután követelte a hallgatáshoz való jogát az eljárás hátralévő részében – amire az ülést vezető bíró, Jan Morrs, azt állította, hogy Wilders  hírnévre tett szert azáltal, hogy merész állításokat tett, de azután erről nem akar vitát folytatni. Azt mondta, hogy Wilders „jó abban amikor állást kell foglalni valamiben, és utána elkerüli a vitát.” Moors hozzátette: „Azáltal hogy hallgat, úgy tűnik ma is ezt teszi.”

Erre Wilders védőügyvédje, Bram Moszkowicz, javaslatot tett Moors eltávolítására, elfogultságra hivatkozva, és hogy a most újra kezdődő pert halasszák el. Wilders megjegyezte: „Azt gondoltam, hogy jogom van egy korrekt perhez, amibe az is bele tartozik, hogy csöndben maradjak. Felháborító, hogy a bíró ezt kommentálta. Az ilyen bíróval nem lehetséges korrekt tárgyalás.”

Kedden döntenek Moszkowicz javaslatáról, melyet ha jóváhagynak, akkor hónapokra elhalaszthatja a tárgyalást. De ha a holland hatóságoknak fogalma lenne arról, hogy mi forog kockán, akkor az egész vádat elejtenék Wilders ellen, és berekesztenék a tárgyalást egyszer s mindenkorra. A Wilders per fordulópont a nyugat számára: A nyugati hatóságok meg fogják-e védeni a nehezen megszerzett szólásszabadságot, mely védelmez a zsarnokság, és egy olyan védett osztály ellen, akik több joggal rendelkeznek, mint más állampolgárok. Vagy – az öngyilkos politikai korrektség érdekében – megengedik az iszlám fennhatóságát hirdetőknek, hogy eltöröljék ezt a szabadságot annak érdekében, hogy bevezethessék azt a sária elvet, hogy az iszlámot nem lehet megkérdőjelezni vagy kritizálni, főleg olyanoknak nem, akik nem muszlimok.

 Ha ezt sikerül elérniük, akkor az európaiak és amerikaiak hallgatásra lesznek ítélve, és ezért védtelenek lesznek, akkor, amikor a dzsiháddal és a sária bevezetésének kísérletével nézünk szembe nyugaton. Nem véletlen, hogy a dhimmik – azok a nem-muszlimok, akik az iszlám jog alá vannak vetve – számára az egyik kulcsfontosságú törvény, hogy soha nem kritizálhatják az iszlámot, Mohamedet és a Koránt. Így ez a tárgyalás Amszterdamban nem csak a sária előmozdításást célozza meg, hanem ez önmagában a sária része.

Ez része annak a folyamatban levő kezdeményezésnek, melyet az 57 kormányt magában foglaló OIC (Iszlám Konferencia Szervezete) kezdeményezett. 2008.-ban a szervezet főtitkára Ekmeleddin Ihsanoglu figyelmeztettet: “Világos üzenetet küldtünk a nyugatnak, hogy mi az a piros vonal, melyet nem kellene átlépniük”, ami az iszlámmal kapcsolatos szólásszabadságra és a dzsihád terrorizmusra vonatkozott.  Már abban az időben sikerekről számolt be: “ A nyugati hivatalok és nyílvánosság most már tisztában van azzal, hogy mennyire érzékeny a téma. Komolyan elkezdtek foglalkozni a szólásszabadság kérdésével, a benne rejlő felelősség nézőpontjából, mely felett nem lehet szemet hunyni.

Azóta Ihsanoglunak igencsak elégedettnek kell lennie azzal, hogy milyen sikeresnek bizonyult a szólásszabadság elleni támadása nyugaton. Wilders bíróság elé került „vallási alapon, emberek – azaz muszlimok – elleni szándékos támadás” vádjával.  Ha valaki elleni szándékos támadás bűntett, akkor számos iszlám szószóló a bíróságon végezhetné, de természetesen nem ezért vették elő a törvényeket. A holland politikai elit azt reméli, hogy a Wilders elleni pert felhasználhatja arra, hogy megállítsa a holland politikában az előretörését, mivel az alapvető feltevések közül, melyeken a jelenlegi holland és Európai Uniós politika alapul,  sokat megkérdőjelez. Mivel az egyik ilyen feltétel a korlátlan bevándorlás a muszlim országokból, a holland hivatalnokok abban reménykednek, hogy lejárathatják Wilders azon munkáját, hogy bemutatja, hogy az iszlám dzsihadisták hogyan használják a Korán erőszakos részeit arra, hogy igazolják az erőszakot és a felsőbbrendűségüket.

Balszerencséjükre azonban, Wilders valóban az igazat mondja: az iszlám dzsihadisták valóban arra használják a Koránt, hogy az erőszakot és a felsőbbrendűségüket igazolják, és ahogy a The Complete Infidel’s Guide to the Koran [A teljes útmutató a Koránhoz hitetlenek számára] című könyvemben megmutatom, elég sok rész van a Koránban, melyet erre használhatnak. Ahogy Pamela Gellert kollégám megjegyezte: „Az igazság az új gyűlöletbeszéd” – és ez az aforizma sehol sem igazabb, mint a Wilders per esetében. A holland hatóságok bebörtönözhetik és megbüntethetik Wilderst, és a tőlük telhető legtöbbet megtehetik annak érdekében, hogy belföldön és külföldön lejárassák, de van egy dolog amit sem ők, sem senki más nem tud megtenni: egy tisztességes vitában szembeszállni vele, és bebizonyítani, hogy nincs igaza. Ehelyett itt van ez a a Sztálinista kirakatper.

Wilders kimondta kereken a problémát: „A politikai meggyőződéseim miatt folyik ellenem tárgyalás. A szólásszabadság összeomlóban van. Ha egy politikus többé nem kritizálhat egy ideológiát, akkor ez azt jelenti, hogy elvesztünk, és ez a szabadságunk végét jelenti.”

Wilders szavai nem csak Hollandiában, hanem Európa egészére, – és végső soron az Egyesült Államokra is,– igazak.

Robert Spencer, jihadwatch.org

Print Friendly, PDF & Email