A nemzeti szocializmus és az iszlám

A Jeruzsálemi nagymufti és a nemzeti szocializmus

Forrás: Pamela Geller

A boszniai muszlimok egy videóval tiszteletüket fejezik ki a náci szövetséges Hajj Amin al-Husseini (1895-1974), Jeruzsálemi nagymufti felé.

A video magyarázata a következő: „Ez a videó egy csekély hozzájárulás és köszönet a bosnyákoktól Amin al-Husayni Jeruzsálemi nagymuftinak a spirituális és katonai vezetéséért, a bosnyákok, az iszlám hit és a haza ellenségeivel szemben.„

Érdemes megnézni a kommenteket a YouTubon. Közöttük van egy valószínűleg magyarországi muszlim, Holywarriorable néven, aki a következőket írja: „Sieg Heil Magyarországról a muszlim testvéreknek!! Egyesülnünk kell a cionistákkal szemben!! Közösen győzni fogunk!!”

A második világháború alatt a mufti Berlinben élt, ahol találkozott Hitlerrel, és a náci vezérkarral. Közeli barátai között volt Adolf Eichmann, akit úgy tartanak számon, mint a Holokauszt kitervelőjét. Maurice Pearlman újságíró, az 1947-ben megjelent The Mufti of Jerusalem könyv szerzője azt mondta, hogy a Mufti adta a legjobb ötleteket ahhoz, hogy hogyan üldözzék a zsidókat. Hitler rádióállomást adott a Muftinak, melyen al-Husseini a nácizmusról és a népirtásról prédikált arab nyelven.

al-Husseini és Hitler

Az egyik adásban a Mufti a következőképpen buzdította az arabokat:

A muszlim vallás szerint kötelességetek megvédeni az életeteket, melyet csak a zsidók kiirtásával tudtok beteljesíteni. Ez a legjobb lehetőség arra, hogy megszabaduljatok ettől a mocskos fajtól, akik megsértik a jogaitokat, és szerencsétlenséget és pusztítást hoznak az országotokra. Öljétek meg a zsidókat, égessétek fel a tulajdonaikat, romboljátok le az üzleteiket, és irtsátok ki a brit imperialisták ezen fő támogatóit. Az egyetlen remény az üdvözülésetekre, ha még azelőtt irtjátok ki a zsidókat, mielőtt ők irtanának ki titeket.

Al-Husseini gyakorlatba ültette, amiről prédikált. 1946-ban a nürnbergi perben Eichmann közvetlen munkatársa Dieter Wisliczeny tanúsította, hogy a Muftinak központi szerepe volt a zsidók elleni népirtás megtervezésében:

A Nagymufti újból és újból javasolta a náci vezetőknek -Hitlernek, von Ribbentropnak, és Himmlernek, – hogy semmisítsék meg az európai zsidóságot. … A Mufti volt az egyik kezdeményezője az európai zsidók szisztematikus megsemmisítésének, Eichmann és Himmler munkatársa és tanácsadója a terv kivitelezéséhez. … Eichmann egyik legjobb barátja volt, és folyamatosan arra ösztönözte, hogy gyorsítsák a megsemmisítés ütemét. Hallottam, hogy azt mondja Eichmann társaságában, hogy inkognitóban meglátogatta az auschwitzi gázkamrákat.

Wisliczeny azt is tanúsította, hogy al-Husseini megkérte Heinrich Himmlert, hogy a háború végeztével küldje el Eichmann egyik munkatársát Jeruzsálembe azért, hogy segítse a Muftit „megoldani a zsidó kérdést a Közel-Keleten.”

Az Arab Legfelsőbb Bizottság szerint:

Egy látszólag hasonló levélben, a Mufti, 1944 nyarán megsürgette Németországot, Romániát, Bulgáriát, és Magyarországot, hogy gyorsítsák fel a zsidók megsemmisítését, azáltal, hogy Lengyelországba küldik őket, ahol a náci gázkamrák voltak.

A Muftinak sikerült elérnie, hogy 400 000 zsidót, akiket a Szent Földre deportáltak volna, a halálba küldjenek. Ez nem csak egy munkatársra, hanem egy nagy hatalommal és befolyással rendelkező partnerre vall.

Mégis a háború után a Muftit nem vonták felelősségre. 1974-ig kényelmesen élhetett. Miért?

Ennek a muszlim vezetőnek a Holokausztban játszott főszerepének tagadásását be kell fejezni. Az egyetlen különbség Hitler és a Mufti között, hogy Hitlert legyőzték, és megbüntették. A gyilkos Mufti viszont tovább folytatta, kinevelte Jasszer Arafatot, inspirálta Szaddam Husszeint, és azon munkálkodott, hogy lerombolja a zsidók otthonát, és megölje az embereket.

A nemzeti szocializmus és az iszlám.

Forrás egy szélsőjobboldali oldalról: itt.

Az iszlám és a nemzeti szocializmus történelmi viszonyának megvilágítására közvetítjük Jeruzsálem nagymuftijának, Amin al-Husaini-nek (1895-1974) a beszédeit. A dokumentum magyarázatára azt kell elmondani, hogy a szunnita iszlám nem ismer rangfokozatokat, de a muftik egy adott területen a jog legmagasabb ismerői és képviselői, és a szent város, Jeruzsálem muftija különös tekintéllyel bír. Az egész kalifátusban van még a nagymufti, aki az egyes muftikat kinevezi. A kalifátus megszűnése után, melyet az angol imperializmus és annak segítői okoztak, nem volt nagymufti. Amin al-Husaini-t azért nevezték így, mert belenőtt az arab és iszlám világ általánosan elismert szellemi vezetőjének szerepébe. Jogilag nézve tehát nem volt nagymufti, elismerését tekintve azonban jobban tisztelték, mint előtte sok “valódi” nagymuftit. Utána a szunnita világ nem ismer hasonló vezető személyiséget, ezért szavainak nagy jelentősége van a kérdés megértéséhez.

Amin al-Husaini nagymufti beszéde a boszniai SS hadosztály előtt 1944 okt. 4-én.

Két nemzet barátsága és együttműködése csak akkor tartós, ha szilárd alapokon áll. Ennek alapfeltétele az elvi megértés, a közös szellemi és anyagi érdekek és az ideák párhuzamossága. A muszlimok és németek viszonya ilyen.

  1. Németország történelme során soha nem támadott meg iszlám országot és nem állt ilyennel ellenségesen szemben.
  2. Németország harcol a világzsidósággal, az iszlám ősellenségével.
  3. Németország harcol Angliával és szövetségeseivel, amely sok millió moszlémot elnyom, és sok mindennel járult hozzá az ottomán birodalom kalifátus-államának széteséséhez, és az indiai iszlám államot is megsemmisítette.
  4. Németország harcol a bolsevizmus ellen, mely 40 millió moszlémot nyom el, és amely más országokban veszélyezteti az iszlám vallást.

Ezekből az érvekből egy is elegendő lenne a baráti kapcsolatok létesítésére és együttműködés létrehozására két nép között.

A muszlimok és németek közti barátság és együttműködés a nemzeti szocializmus hatalomra jutása óta lényegesen erősödött, mert a nemzeti szocializmus sok szempontból párhuzamos az iszlám világnézetével.

A két világnézet érintési pontjai a következők:

Egyistenhit – egységes vezetés

Az iszlám tannak ez alapelve, azaz az egyistenhit és a vezetés egysége. Az egységes vezetés Mohamed halála után a kalifa és annak képviselője. A kalifa az egyetlen vezető, akinek joga van a moszlémok lelki, politikai, hadi és szociális ügyeit szabályozni. Ő a felelős vezeti, akinek minden moszlém engedelmességgel tartozik. A vezér megbeszéli a dolgokat embereivel, de mint egyedüli felelős, nem függ sem valamilyen véleménytől, sem a többségi véleménytől. A Korán szakaszai és sok más mutatja az iszlámban a vezérelvet. A nemzeti szocializmus szintén a vezérelvre van fölépítve, és minden hatalom központosítását a vezér kezébe tartozónak tudja.

Az iszlám mint rendező hatalom

Koránidézetek.
Az iszlámnak és rendező hatalmának sikerült a szétszórt és egymás ellen harcoló arab törzsekből egy nemzetet képezni, amely példaszerű államot épített föl. A muszlimok ezáltal szerepet kaptak a világtörténelemben, és nemcsak magukat, hanem más népeket is megszerveztek. Az iszlám különféle kultuszai a rendre, fegyelemre és engedelmességre tanításra szolgálnak. Az ima például kiváló gyakorlat ilyen értelemben. A világ összes mohamedánjának egyidőben, a nap fölkelte előtt kell fölébrednie, és reggeli imádságukat elmondani, ugyanez áll a nap többi imádságára is. Az imát rendezett sorokban kell az imám előtt elmondani, mint egyszerű katonáknak elöljáróik előtt.

(Néhány mondása Mohamednek, Isten küldöttjének erről.) Az imák és azok elmondása azt a célt is szolgálja, hogy fegyelemre és engedelmességre neveljen. Helyes a mohamedánok imádságát napi katonai bemutatónak nevezni Isten előtt. Az iszlám más szokásai, mint a böjt és a zarándoklatok szintén a rendre, engedelmességre és fegyelemre nevelés eszközei.

A harc

A harc az iszlám egyik fő célja. Minden moszlém a harcot tekinti cselekedeteinek megkoronázásának hitéért. Sok Korán rész szólítja fel a moszlémet javainak és vérének odaadására hitéért. Az ilyen értelmű harc nem ismer kor vagy nem szerinti határokat. Mindenkinek, akinek ereje van és módjában áll, harcolnia kell. (Koránidézetek. Mohamed mondásainak idézése.) Ezek az idézetek és mondások mutatják az iszlám harci szellemét és szólítanak föl harcra a végső győzelemig.

Egy moszlémnek és családjának a legnagyobb dicsőség, ha harcban esik el, és ezért nem ritkaság, ha a moszlémek harcba mennek, hogy ott essenek el. Ilyen esetekben a legmerészebb haditetteket viszik végbe az ellenséggel szembeni harcban.

Jeruzsálemen kívül van egy barlang, melyet az elesettek barlangjának neveznek. Ez a barlang azokat az önkéntes áldozatokat gyűjti össze, akik magukat hitüknek áldozták föl. Nagyot tettek, és értékes áldozatot hoztak. Fő feladatuk az ellenség vezetésének legyőzése volt bármilyen módon. Ebben a barlangban falba vésett feliratok mondják el a halottak nevét és tetteit.

A közösség

A közösség értelmét nagyon hangsúlyozza az iszlám, és isteni súlyt ad neki. A közösség haszna az iszlámban mindig az egyén haszna előtt van. A moszlém kötelessége, hogy tulajdonát és önmagát is feláldozza közösségéért. Az iszlám alapelve, ahogy ezt Mohamed különösen hangsúlyozta: “Egy mindenkiért, mindenki egyért.” (Koránidézetek. Mohamed szólásai.)

Család és gyerekek

Az iszlám különösen foglalkozik a családdal, mint a nép legkisebb egységével. A házaspárnak bajtársias, harmonikus és megértő közösséggel példát kell mutatniuk gyermekeiknek. Az iszlám a gyerekektől teljes engedelmességet és a szülőknek való engedelmességet követeli, és a családon belüli szoros kötődést.

Az iszlám felszólít a különösen gondos partnerválasztásra, és a házastársak közti egyenjogúságot támogatja. Az iszlám különösen becsüli és tiszteli az anyaságot, mert szerinte: “A paradicsom az anyák lába alatt van”.
Támogatja a fogantatást, megtiltja a magzatelhajtást, és támogatja a sokgyerekes családokat. (Koránidézetek, Mohamed szólásai.)

A zsidókhoz való kapcsolat

A zsidók elleni harcban nagyon hasonló az iszlám és a nemzeti szocializmus. A Koránnak majdnem egy harmada foglalkozik a zsidókkal. Minden moszlémot felszólít, hogy vigyázzon a zsidókkal, és ahol csak találkozik velük, harcoljon ellenük. A zsidók Kheibarban megkísérelték Isten küldöttjét, Mohamedet megmérgezni, és különféle merényleteket követtek illetve követtettek el ellene, melyek nem voltak sikeresek. Mohamed minden kísérlete megzabolázásukra sikertelen volt, és így kénytelen volt végül a zsidóktól megszabadulni és kiűzni őket Arábiából.

A munka és alkotás értékelése

Az iszlám védi és elismeri a munkát, annak minden fajtáját, mert a közösség java mindig attól függ, hogy mindenki legjobb tudása és képessége szerint végzi el kötelességeit. (Koránidézetek.)

Előadásom nagy vonalakban mutatja be az iszlám és a nemzeti szocializmus érintési pontjait és közelebb akarja hozni a német népet és a moszlémeket. A közös ellenség elleni harc fontos érv, ami bennünket közelebb hoz a németekhez. Egy arab közmondás szerint: “Ellenséged ellensége barátod”. Szilárdan meg vagyok győződve arról, hogy a szövetségesek győzelme a zsidóság győzelme lenne, és ezzel hatalmas veszély lenne a moszlémok és iszlámra. Ezért mindannyiunknak legjobb tehetsége szerint kell harcolnia a közös ellenség elleni győzelemért. Ti, boszniai moszlémek éreztétek a szerbek terrorját, akik a szövetségesekhez tartoznak. A brit külügyminiszter, Eden, 1943 január 27-én nemcsak elfogadta a szerbek aljasságait, hanem további kegyetlenkedésekre bátorította őket, és nyíltan beismerte, hogy Anglia és Oroszország támogatta és segítette a szerb bandákat. Így nyíltan bevallották szándékaikat veletek, moszlémokkal szemben.

Minden moszlém feladata és kötelessége, hogy tartson össze ennek a fenyegető veszélynek a kivédésére, és barátaival kéz a kézben együttműködjön. A világ 400 millió moszlémének becsületes együttműködése valódi barátaikkal, a németekkel, nagy befolyással lehet a háború alakulására, és mindkét oldal számára nagyon hasznos.

Boszniai moszlémjaim, ti vagytok az első iszlám hadosztály, akik az aktív együttműködés első példájaként felálltatok. Bízom bennetek, és hiszek Istenben és bennetek, és sok sikert kívánok szent vállalkozásotokhoz.

(Forrás: PArchAAB, R 27327, Bl. 298019-298023) (eredeti írásmódot átvettük; sajnos nem tartalmazza a Korán idézeteket).

Mufti papírok, levelek, memorandumok, Amin al-Husaini beszédei és fölhívásai az exilből, 1940-1945
Kiadó: Gerhard Höpp. Modern keleti központ, tanulmányok, 16, Berlin, Klaus Schwarz kiadó, 2001

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=1284

Bejegyzés: on 2010. nov. 9.. A bejegyzés kategóriái: Iszlám, Izraeli-palesztin konfliktus, Média, Photo, Video. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes