Elisabeth Sabadtisch-Wolff beszéde Koppenhágában

Az International Free Press Society egy konferenciát rendezett Koppenhágában. Elisabeth Sabadtisch-Wolff beszéde:

Hölgyeim és Urain!

Itt állok önök előtt Koppenhágában. Ezt az országot széles körben egy felvilágosodott országnak tartják, egy felvilágosodott kontinens szívében.

Az alapvető szabadságjogainkat régóta garantálja először is az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, melyet az ENSZ 1948-ban szavazott meg, és amelyet 1950-ben az Európa Tanács az Emberi Jogok Európai Egyezménye megerősített, és amelyet később az Európai Unió elfogadott. Az országaink ugyanezen alapvető jogokat beillesztették a saját alkotmányukba.

Ezek a jogok magukban foglalják a lelkiismeret-szabadsághoz, a gyülekezés szabadságának, és a szabad vallásgyakorlás jogát, vagy azt hogy valakinek ne legyen vallása egyáltalán. És talán mindezek közül a legfontosabb az a jog, hogy szabadon kinyilváníthassuk a véleményünket, és hogy akadályok nélkül közölhessük azokat.

Mégis a szólásszabadságot támadás éri itt Dániában, csakúgy, mint a saját hazámban, Ausztriában, és Európa szerte. Ma a 21. század Nyugat-Európájában a szólásszabadsághoz való jogunkat csöndben és szisztematikusan elhallgattattják olyan hatékonysággal, amelyről a régi Szovjetúnió komisszárjai csak álmodhattak.

Ebben a baljós totalitárius irányvonalban holnap, 2010 november 28.-án, mérföldkőhöz érünk, amikor az Európai Únió tagjaitól elvárják, hogy végrehajtsanak egy ártalmatlannak hangzó jogi intézkedést. Ezt úgy nevezik, hogy „ A Tanács 2008/913/IB kerethatározata (2008 november 28.)” vagy teljesebben „„ A Tanács 2008/913/IB kerethatározata (2008 november 28.) a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről.”

A kerethatározat utolsó cikkelye alapján „a tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a kerethatározatnak 2010. november 28-ig megfeleljenek.”

Miért számít ez az európai szólásszabadságot illetően?

Ha elolvassuk a teljes szöveget (mely megtalálható az EU törvényhozási részekkel foglalkozó weboldalán) abban az áll, hogy „minden tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a következő szándékos cselekmények büntetendők legyenek.” A „szándékos cselekmények” azok, „amelyek indítékul szolgálnak a faji, bőrszín szerinti, vallási, származás szerinti, nemzeti vagy etnikai hovatartozásuk alapján meghatározott személyek egy csoportjával vagy e csoport valamely tagjával szembeni cselekmény elkövetéséhez.”

Annak alapján, ami nemrég Geert Wildersel és velem történt – és korábban Gregorius Nekschottal, Jussi Halla-ahoval, és sok más emberrel – kitalálhatjuk, hogy kiket fognak megbüntetni ezzel az intézkedéssel: azokat, akik az iszlámot kritizálják.

Ami még ennél is rosszabb, valamelyik tagállam panasza „ne függjön a cselekmény sértettjének feljelentésétől vagy a büntetőeljárás megindítására vonatkozó indítványától”, és az állítólagos tettesnek nem kell „fizikailag jelen lennie az adott állam területén.”

Másképp mondva, ha a dhimmi osztrák kormány kifogásolja azt a karikatúrát, amelyet Kurt Westergaard készített itt Dániában, akkor az osztrák Igazságügyi Minisztérium Mr. Westergaard kiadatását kérheti azért, hogy gyűlöletbeszéd pert folytassanak ellene Ausztriában. Az európai elfogatóparancs garantálja, hogy a dán kormány ne tudjon jogi úton közbeavatkozni, és a 800 fős „Európai Csendőri Erőnek” lehetősége legyen Mr. Westergaardot kirángatni az ágyából és Bécsbe vinni – ártatlanul.

Holnaptól a fenti  forgatókönyv valósággá válhat. Ez nem egy paranoid fantáziálás. Ezeket a jogi intézkedéseket részletezik az EU nyílvános dokumentumaiban, és az EU tagállamainak teljes támogatásást élvezik majd ma este.

Európában a szólásszabadság haláltusája holnap kezdődik.

Mint ahogy többen tudjátok egy évvel ezelőtt figyelmeztettek, hogy „gyűlöletbeszéd” per kezdődhet ellenem. „Rossz hírbe hoztam vallási tanításokat” azzal, hogy egy nyilvános előadást tartottam az iszlámról.

A vádeljárás lehetőségét nem mondták meg közvetlenül, hanem az újságokból tudtam meg.

Csak a múlt hónapban küldték meg a tárgyalás időpontját. Még egyszer: ezt a tényt az újságokból kellett megtudnom. Abból a baloldali újságból, amely eredetileg megvádolt. Csak több nappal később erősítették meg hivatalosan.

A bizonyíték, amelyet ezekben a hetekben ellenem felhasználnak, egy olyan felvételnek a szövege, amelyet ez a szocialista újság juttatott el a bíróságnak. Olyan szavakat tartalmaz, amelyeket egyáltalán nem mondtam, és olyan szavakat, amelyeket nem mondtam nyilvánosság előtt, és ezért nem sértettem vele törvényt.

De az én esetem nem igazán a törvényről szól. Ez egy politikai per. Geert Wilders és Jussi Halla-aho peréhez hasonlóan az a célja, hogy elnémítsa azokat, akik a sária barbár természete ellen fel mernek szólalni.

Ezen felül az is a célja, hogy mindazokat elbátortalanítsa, aki a nyomdokaimba szeretnének lépni. Az oligarchák, akik Európát irányítják elszántak azt illetően, hogy megakadályozzanak minden olyan őszinte vitát az iszlámról és annak törvényeiről, amelyet a polgáraik folytatnak.

Ezek egy totalitárius állam módszerei.

Sokkal sikeresebbek, mint a nácik, fasiszták és a kommunisták voltak, mert ők ezt csöndesen és békésen valósítják meg, nincs szükségük koncentrációs táborokra, vagy gulágokra, vagy tömegsírokra, vagy tarkólövésre az éjszaka közepén.

Ezek a jogi rendszerünkön keresztül sebészi pontossággal végrehajtott csapások, és nagyon hatékonyak ebben. A Theo van Gogh ellen végrehajtott gyors büntetés [egy marokkói lelőtte, majd többször megszurkálta a fényes utcán] és aközött a kerethatározat között, amelyet a bíróságainkon keresztül hajtanak végre nem sok hely marad a manőverezésre.

Szisztematikusan elhallgattatnak bennünket.

Csodálom az első kiegészítést, amelyet az összes amerikai veleszületett jogként élvez. Ennek a szólásszabadsággal kapcsolatos rendelkezései sokkal nehezebbé teszik a sária bevezetését az Egyesült Államokban.

De itt Európában nem vagyunk ilyen védettek. Az alkotmányaink, és azok a szabályok, amelyeket az EU ránk ró, megenged néhány kivételt arra vonatkozóan, hogy ne lehessen szabadon beszélni, és ezek a kis szakadások a jogi hálónkon elegendőek ahhoz, hogy darabokra szedjék az egész rendszert.

Reménytelenül szükségünk van a saját első kiegészítésünkre. Olyan vezetőkre van szükségünk, akik elég bölcsek és bátrak ahhoz, hogy olyan jogi eszközöket állítsanak össze és vezessenek be, amelyek megerősítik ugyanazokat az alapvető jogokat, amelyek az össze amerikai polgárnak garantálva vannak az Egyesült Államok alkotmányában.

Jelenleg nincsenek ilyen kaliberű vezetőink. De kezdenek megjelenni, és egy nap ők lesznek az európai nemzeteink valódi vezetői, és le fogják váltani azokat az internacionalista, totalitárius trónbitorlókat, akik ma elnyomnak minket.

A nemzeteinket a saját embereink fogják irányítani, azok, akik tényleg minket képviselnek. Ezek a vezetők valódi patrióták lesznek, olyanok, mint Jimmie Akesson és Kent Ekeroth Svédországban, vagy Oskar Freysinger Svájcban, vagy Geert Wilders és Martin Bosma Hollandiában, vagy Filip Dewinter és Frank Vanhecke Flandriában.

Vissza fogjuk foglalni a kontinensünket, és a nemzeteinket. Vissza fogjuk venni az országainkat azoktól, akik ellopták azokat, akik elcsenték tőlünk, miközben elaltatott minket a gazdagságunk és a kellemes időtöltésünk.

Ez nem lesz könnyű feladat. Az oda vezető út tele van akadályokkal, és nagy veszélyekkel. De mindenképp végig kell járnunk, mert ha nem, akkor az európai civilizáció – a nyugati civilizáció bölcsője- el fog tűnni.

Amik hajdan formálisan a nemzeteink voltak, mára olyan területekké váltak, amelyeknek homályosak a határaik, főleg idegen kultúrákból származó emberek lakják és korrupt totalitárius bürokraták irányítják. Az őslakosok –az eredeti lakók, a gyerekeink, azoknak a leszármazottai, akik a világon valaha létező legnagyszerűbb civilizációt hozták létre –kurátorokká és kosztümös színészekké váltak egy furcsa vidámparkban.

Nevezzük ezt „Euro World”-nek. Őshonos ételek, etnikai táncosok, és tíz órai tűzijáték.

Ezzel nézünk szembe, ha feladjuk az oly dédelgetett szabadságainkat. Ha elveszítjük a szólásszabadságot, akkor mindörökre elvesztünk.

Én nem vagyok áldozat. Ki fogok állni azért, ami helyes. Meg fogom védeni amit meg kell védeni. Mindenek felett gyakorolni fogom azt az isten adta jogomat, hogy szabadon beszélhessek arról, hogy mi történik. A szólásszabadság a legfontosabb szabadságunk, amivel rendelkezhetünk.

A lányomért és az ő gyerekeiért csinálom, azokért, akiknek abban a világban kell majd élniük, amit most készítünk elő. Azt teszem, amit a nagyszüleink valószínűleg tettek az 1930-as években, amikor a saját szabadságuk forgott veszélyben.

Ez most a mi időnk.

Emlékszem egy részre J.R.R. Tolkien híres trilógiájából, A Gyűrűk Urából.

Ez egy beszélgetés Frodó, a hobbit és Gandalf a varázsló között, és arról a veszélyes keresésről szól, amelyre Frodót és a barátait elküldték.

Frodó azt mondja: „Bárcsak ne az én időmben történne mindez.”

Gandarf válasza: „Én is, és azok is, akik hasonló időkben élnek ezt gondolják. De nem rajtuk múlik a döntés. Amit eldönthetünk az az, hogy mit teszünk az idővel, ami hátravan.”

Itt az idő, hogy eldöntsük, hogy mit teszünk az idővel, ami hátravan.

Ha holnap mondom ezeket a szavakat, akkor lehet, hogy letartoztatnak. Megvádolhatnak a kerethatározat rendelkezései alapján, és kiadathatnak annak az országnak, amely megvádolt, felhasználva az európai elfogatóparancsot, és elvezethetnek az európai csendőrség kíséretében.

Ez nem képzelődés, hanem nagyon is lehetséges.

Igaz, hogy valószínűleg csak néhány embernek kell majd keresztülmenni ilyen megpróbáltatáson. Hány embernek kell majd elviselnie azt, amin Mr. Wilders, és én keresztülmegyünk, mielőtt mindenkihez eljut az üzenet?

Hány példának kell előfordulnia, mielőtt az európaiak többsége megérti az új törvényeket, és behódol?

És emlékezzünk, hogy kinek fognak majd behódolni végül. Be fognak hódolni az Európában utánunk levőknek. Azoknak, akik lecserélnek minket.

Emlékeznünk kell, hogy a behódolás szó arabul azt jelenti, hogy iszlám.

Amikor elég muszlim él már Európában – és nem kell, hogy többségben legyenek, csak körülbelül 15-21% – iszlám törvények alatt fogunk élni, és nem azok alatt a törvények alatt, amelyek most irányítanak minket.

Nem fogjuk többé azokat az alkotmányos jogokat élvezni, ami még maradt akkorra. A jogainkat teljesen felül fogja írnia, és le fogja korlátozni a sária. A nők a férfiak tulajdonképpeni vagyonai lesznek. A keresztények és zsidók arra lesznek ösztönözve, vagy kényszerítve, hogy áttérjenek az iszlámra. Az ateistákat és homoszexuálisokat meg fogják ölni.

Az Európai Unió ezeket a szavakat „gyűlöletbeszédnek” nyilváníthatja. A kerethatározat értelmében, „rasszistának és idegengyűlölőnek” sorolhatják be, és beperelhetnek, amiért ezt mondtam.

De ez az igazság.

A történelmet tanulmányozva bárki igazolhatja ezt. Bárki, aki úgy dönt, hogy elolvassa a Koránt, a hadíszt és a Próféta szunnáját.

A széles körben hozzáférhető iszlám jogi értekezések igazolják, hogy amit mondtam nem „gyűlöletbeszéd”, hanem egy őszinte és pontos olvasata az iszlám jogi tanoknak.

Nyilvánvalóvá, hogy azt, aki az iszlámról elmondja az igazat, arra úgy tekintenek, mint aki „vallási gyűlöletre buzdít”

Világos, hogy a nem-muszlimok, akik nyilvánosan felfedik a sária tanait azok „rossz hírbe hozzák a vallási tanításokat”.

Ha alázatosan elfogadjuk ezeket a szabályokat, akkor belenyugszunk a sária törvényeinek saját nemzetünkre történő alaklmazásába. És miközben ez történik, én nem fogok csöndben ülni.

Nem akarom, hogy a lányom a sária törvényei alatt éljen.

Az időnk kevés. Ha ti és én nem akarunk egy iszlám jövőben élni, akkor most kell kiállnunk.

Ha meg akarjuk őrizni a beszédhez és a szabad publikáláshoz való jogot, akkor azt most kell gyakorolnunk.

Nem szerettem volna, hogy erre az én időmben kerüljön sor. De ez van.

Teljes mértékben ki kell használnunk a még hátralévő időnket.

Köszönöm!

(Forrás: Gates of Vienna)

A közel egy órás beszéd és a kérdések angolul:

 

Elisabeth Sabaditsch-Wolff: Standing Against the New Totalitarianism from Vlad Tepes on Vimeo.

 

Elisabeth Sabadtisch-Wolffot az iszlám elleni gyűlöletre bújtással vádolják…

 

Bal oldalon felül: A mecsetek a barakkjaink, a dómok a sisakjaink, és a minaretek a szuronyaink.
Alul: Azt kell, hogy mondjam: egy velős és remek vallási kijelentés!
Jobb oldalon felül: A mecsetek a barakkjaik, a dómok a sisakjaik, és a minaretek a szuronyaik!
Alul: Jelentsük fel a rendőrségen ezt az iszlamofób szajhát!

Korábbi cikkek:

Egy újabb per a szólásszabadság ellen
A Korán kritizálásáért bíróság elé állítottak egy osztrák nőt

Print Friendly, PDF & Email