Eurábia 3/4

Eurábia:
Európa előre megtervezett iszlamizációja

Tartalom

1. rész: A politikai, ideológiai és vallási háttér Európa iszlamizációja mögött
2. rész: Tények Dánia iszlamizációjáról
3. rész: Összefoglalás
4. rész: Dánia iszlamizálódásának nyugati segítői

Michael Mannheimer, PI News

Részletes tények

Most néhány beszámoló következik Dániából, a muszlim bevándorlással kapcsolatban.

1. A muszlimok magas szociális költségei Dániában

Közvetlen bevándorlás a dán szociális rendszerbe

A politikusok gyakran ismételt és eltérő nézeteivel szemben a bevándorlás sokkal többe kerül az államnak, mint amit az állampolgároknak mondanak. Egy dán politikai agytröszt ezeket a költségeket évente 50 milliárd koronára becsüli (kb. 6,7 milliárd euró). A tanulmány azt is megemlíti, hogy ha hírtelen felhagynának a bevándorlással (különösen a muszlim országokból történő bevándorlással), akkor hatalmas mennyiségű összegeket lehetne megtakarítani. Egy másik tanulmány azt állítja, hogy minden második bevándorló, még a legkisebb szakértelmet igénylő helyekre sem rendelkezik megfelelő képzettséggel – ez főleg az iszlám államokból érkező bevándorlókra igaz. A dán szociális rendszerbe történő közvetlen bevándorlás problémája követi más olyan európai országok mintáját, ahol a bevándorlók növekvő száma témává vált. A média ugyanakkor politikailag és „iszlámilag” korrekt módon számol be ezekről a témákról.[i]

A harmadik világból történő bevándorlás

A legtöbbjük muzulmán, olyan országokból, mint Törökország, Szomália, Pakisztán, Libanon és Irak – a lakosság 5%-át teszik ki, de a szociális kiadások 40%-ban ők részesülnek.[ii]

Dániában a bevándorlók,- akiknek 80%-a iszlám országokból származik,- átlagos fejenkénti hozzájárulása az adókhoz és a GDP-hez 41%-kal a dánok alatt marad.[iii]

2. Kiemelkedően magas bűnözési arány a dániai muszlimok között

Az összes bűntény 70%-át muszlimok követik el.

2009 februárjában, Nicolai Sennels dán pszichológus megjelentetett egy könyvet „Bűnöző muszlimok között. Egy Pszichológus Tapasztalatai Koppenhágából” címmel. A végkövetkeztetése a következő: „A muszlimok integrációja az európai társadalmakba nem lehetséges.”

Itt egy részlet a vele készített interjúból:

„Egész Európa jelenleg a muszlimok integrációjával küzd, de ez a törekvés lehetetlennek tűnik. A dán rendőrség és a Dán Statisztikai Hivatal szerint a fővárosban a bűntényeknek több mint 70%-át muszlimok követik el. A Nemzeti Bank nemrégiben megjelentetett egy beszámolót, miszerint egy muzulmán bevándorló szociális segélye, a munkaerőpiacon való alacsony részvétel miatt, átlagosan több mint 2 millió dán koronába (300.000 euro [kb. 85 000 000 Ft) kerül. Ehhez hozzá kell adnunk azoknak a szociális segítségeknek a költségit, amelyekben a munkanélküliek Dániában részesülhetnek: fordítókkal kapcsolatos kiadások, speciális osztályok az iskolákban – a muszlim szülők gyermekeinek 64%-a, a dán iskolában eltöltött 10 év után sem tud dánul rendesen írni és olvasni, – szociális munka, külön rendőrségi csoport, stb..”

A könyvnek lettek következményei. Nicolai azt mondja:

„Kijelentésemnek jogi következményei lettek, egyfajta szakmai jellegű büntetés, miszerint ha még egyszer megismétlem a fentieket, kirúghatnak. A koppenhágai hatóságok szerint úgy tűnik megengedett kijelenteni, hogy a súlyos problémákat a muszlimok körében a szegénység, a média, a rendőrség, a dánok, a politikusok, stb. okozzák. De két dolog semmi esetre sem megengedett: a kultúra hatását tárgyalni, és hogy a bevándorlók felelősséggel tartoznak a saját integrációjukat illetően.”

A németországi statisztikák hasonlóak a dán statisztikákhoz

Már 2002 végén Hans-Ulrich Wehler, nemzetközileg ismert történész, hasonló következtetésekre jutott a Németországban élő muszlimokkal kapcsolatban. Egy interjúban ezt mondta:

„A [német] Szövetségi Köztársaságnak nincs semmi baja a bevándorlókkal. A törökökkel van baja. Ez a muszlim diaszpóra minden szándék ellenére képtelen integrálódni.”[iv]

A statisztikák ugyanazt mutatják, amit Wehler mond: a bevándorlók közötti 5,4 százalék bűnözési hányados kétszerese a többségi társadalomnak. Valójában ez az arány a bevándorló fiatalok között 12%. A gyilkosságok, nemi erőszakok és rablások (amelyek sérüléssel járnak) 30% a bevándorlók között. Ez az arány a többségi társadalomban csak 10%. Azok, akik a súlyos bűncselekményeket követik el főleg bevándorlók gyerekei. Például Berlinben öt német bűnözőből csak egy visszaeső bűnöző.[v] Amit a Berlini hatóságok nem mondanak el, hogy mennyi azoknak a bevándorlóknak a tényleges aránya, akik a német fővárosban bűnöznek. Az igazság az, hogy az összes bűnöző 80%-a „nem német származású”. [vi]

Utcai terror: egyre több dán menekül el a saját városából[vii]

Legyen az akár Dánia, Franciaország, Norvégia, Hollandia, Svédország, mindenhol ugyanaz az utcai háború látszik kibontakozni a muszlim bevándorlók és a rendőrség között. A dán újságok beszámolóiból az tűnik ki, hogy gyakorlatilag Dánia minden nagyobb városában polgárháború-szerű állapotok uralkodnak, főleg Koppenhágában és Aarusban, Dánia második legnagyobb városában. A média arról is beszámol, hogy a muszlim bevándorlók hogyan félemlítik meg és erőszakoskodnak –egyre gyakrabban- az őshonos dánokkal. Teljes környékek váltak úgynevezett „no-go” területekké, amelyek olyan iszlám területek, ahová az őshonos dánok nem mehetnek be. A fiatal muszlimok Aarusban egy hétvégi zavargás során kijelentették, hogy ez az „ő városuk”[viii]. Hasonló kijelentéseket lehet hallani Hollandiából, Belgiumból, Angliából, Franciaországból, Svédországból és Ausztriából. A dán rendőrség beszámolóiból kiderül, hogy hogyan ordítoznak velük és köpik le őket a muszlim bevándorlók. A mainstream média azért, hogy politikailag korrektek maradjon, csöndben marad ezekkel a hihetetlen helyzetekkel kapcsolatban. Ezért becsapják az olvasóikat azzal kapcsolatban, hogy mi folyik valójában az országukban.

Városi ingatlanárak esése

Ezzel egy időben majdnem minden dán városban az ingatlanok értéke csökkent, míg a vidéki ingatlanárak soha nem látott magasságokba szökelltek. Az ok: az a dán, aki megengedheti magának, elmenekül a nagyvárosokból, és egy nyugodtabb és mindenekelőtt békésebb földterület után néz.

Ezen a területen – még – nem túl aktívak a muszlimok. Vidéken a nagyvárosok napi szintű zavargásait még nem lehet érezni, ugyanakkor a nagyobb városokban a háború régóta jelen van. A dán fővárosról csak nemrégiben jelentette ki a Copenhagen Post, hogy „háborús övezet”.[ix]

Tömeges nemi erőszak, mint egy új és eddig ismeretlen jelenség

A muszlimok Dánia 5,4 milliós lakosságának csak 4%-át teszik ki, mégis őket ítélik el legtöbbször nemi erőszakért, és gyakorlatilag az összes áldozat nem-muszlim (keresztény). A média nagy része félelemből, vagy politikai zavargásoktól tartva hallgat. A bűnözés más területein is hasonló arányokat lehet találni.[x] A nem-muszlim nők tömeges nemi erőszakára vonatkozóan hasonlóak a számok Svédországban és Norvégiában is.

3. A zsidók és keresztények üldözése Dániában

Az Aarhusi egyház védelmi pénzt fizet

2008 óta Aarhus – Dánia második legnagyobb városa – egyházának sikerült egy kis békét kiharcolnia magának. Miután muszlim lázadók –főleg Gellerup, Aarhus egyik külvárosi negyedében – folyamatosan terrorizálták a keresztényeket, az egyház végül muszlim testőröket fizetett azért, hogy megvédjék a templomot a vandalizmustól és megvédjék a templomba járókat az oda vezető úton. Ez idáig ezek az intézkedések teljes sikert arattak, és úgy könyvelték el a kiadásaikat, mint a multikulturális integráció sikerét.[xi]

Az arabok zsidókat akarnak ölni, annak érdekében, hogy elismerésre tegyenek szert a muszlimok között

Ami kezdetben egy rossz viccnek hangzott, végül halálosan komollyá vált: Wissam Freijeh (27), libanoni ősökkel rendelkező dán muszlim 2009 elején Odense városában fényes nappal megkísérelt megölni két zsidót. Egy bevásárló utcában többször rálőtt a zsidókra, akiknek szerencsésen sikerült túlélniük a gyilkossági kísérletet, és most egy speciális klinikán gyógyulnak. Ugyanakkor a dán újságok, külföldi újságokkal egyetemben, a következő információkat találták az egyik bűnözőről: Már 2004-ben idézte egy dán napilap, hogy „elismerést akar szerezni a dán bevándorlók között.” Ezt tartotta a legfontosabb feladatának. Emellett egy libanoni nőt, aki el akarta hagyni a férjét, az iszlám törvényeknek megfelelően, szintén megöltek.

A zsidók majdnem halálos lövésével kapcsolatban a leleményes újságírók a „hírtelen-dzsihád szindróma” kifejezést találták ki, azért, hogy leírják a muszlimok hírtelen igényét arra, hogy „hitetlent” öljenek.[xii]

A dán zsidók rendőri védelemre szorulnak

A muszlim erőszak kb. 6000 olyan zsidót fenyeget, akiknek rendőri védelemre van szükségük. Izrael ellenes tüntetések gyakran zsidó ellenes utcai harcokká változtak. A Hizb-ut-Tahrir nevű szervezet a muszlimokat nyíltan arra szólította fel, hogy „öljenek meg minden zsidót bárhol is lelnek rájuk.”[xiii]

A zsidó tanulóknak iskolát kell váltaniuk a muszlimok terrorja miatt

2001 augusztusában a Radmandsgade Iskola (Koppenhága-Norrebro) igazgatója azt javasolta a zsidó gyerekeknek, hogy menjenek egy másik iskolába, mert nem tudja többé garantálni a biztonságukat. A zsidó gyerekekkel rosszul bántak a muszlim tanulók, akik ebben az iskolában többségben vannak.[xiv]

4. Dániában a muszlimok visszautasítják az integrációt

A muszlimok egyre inkább maguk között maradnak

A muszlim bevándorlók egyre növekvő számával együtt jár az, hogy egyre jobban elszeparálódnak az őslakos dánoktól. A kutatások és statisztikák alapján a muszlimok egyre kevésbé akarnak kapcsolatba kerülni az őshonos dánokkal. Egy nemrég közzétett kutatás alapján a fiatal muszlimoknak csak 5%-a házasodna össze egy dánnal.[xv]

Dánia: A muszlim iskolák terrorizálják és megverik a tanulóikat

Odense-ben, amely 190 000 lakossal Dánia 4. legnagyobb városa, számos muszlim él, többségük Szomáliából érkezett. Van egy speciális iskola a gyerekeiknek, az ABC-Skol (Vollsmose). Ez azért speciális iskola, mivel az iskolában nem dán, hanem szomáliai szabályokat alkalmaznak. Például, ha egy gyerek túl lassan válaszol a tanár által feltett kérdésre, vagy ha rossz választ ad, akkor nyilvánosan megalázzák és megütik őket, gyakran körmöst adnak nekik vagy arcon vágják egy pácával. Ezt egy dánnak nehéz elfogadnia, mivel ez a típusú büntetés a modern dán osztályokban már a történelemkönyvek része. Mindamellett a rendőrség már foglalkozik a muszlim tanárok által nyújtott ezen újfajta „kulturális gazdagodással.” Muhammed Farah tanárt már többször felszólították, hogy vessen véget az iskolában folyó erőszaknak. Ő egyszerűen nem érti, hogy az embereket miért izgatja annyira az iskolája. „Tudvalevő, hogy az iszlám tiltja az erőszakot,” mondta a tanár…[xvi]

Kényszerházasságok, és „becsületgyilkosságok” Dániában

Dániában az újszülött lányokat odaígérik valamelyik, a család szülőföldjén élő fiú unokatestvérnek, és később arra kényszerítik őket, hogy halálosan fenyegetettség közepette összeházasodjanak. Ez nem csak Dániában jelent problémát, hanem más olyan európai országokban is, ahol muszlimok élnek.[xvii]

Dánia kapitulál a muszlimok előtt

A dánok folyamatosan polgárháborús helyzeteket élnek át a városaikban. Udo Ulfkotte német újságíró és iszlám kritikus így ír erről:

“2008 januárjában, miután zavargások voltak a dán külvárosokban, ahol a muszlimok többségben vannak, és miután Norrebo kerületében a fiatal muszlimok iskolákat, házakat, autókat és szemeteskukákat gyújtottak fel, és megtámadták a rendőrséget, tűzoltókat és egészségügyi dolgozókat, a biztonsági szakértők az okokat keresték. A fiatal embereknek nem volt okuk erre a túlzó viselkedésre. Amikor a média megkérdezte tőlük, hogy mit akarnak azért, hogy abbahagyják az erőszakos kicsapongásaikat, akkor azt kérték, hogy a rendőrség többé ne vizsgálja a bevándorlókat illegális anyagokkal és fegyverkereskedelemmel kapcsolatban. Többé nem szabad a bevándorlók ellen a szomszédaik gyanúja alapján vizsgálatot folytatni. A dán rendőrség 2008 januárjában reagált erre és a gyanúsítottak vizsgálatával kapcsolatban moratóriumot rendelt el Koppenhága olyan környékein, mint a Biagards Plads és a Folkets Park, amelyek a keleti drogkereskedelem melegágyai. Ezt a TV-2 News adásban is bemutatták, azzal a főcímmel, hogy „A rendőrség taktikát változtat”, és ahol beszámoltak a rendőrség kivonulásáról Koppenhága bevándorlók lakta negyedeiből. Továbbá többé nem megengedett a rendőrségi járőröknek, hogy a bevándorlók lakta környékeken járőrözzenek, mivel a biztonsági szervek jelenléte egy újabb zavargásra provokálhatja a bevándorló állampolgárokat. Ettől kezdve az egyetlen biztonsági aktivitás, ami a bevándorlók lakta környéken megengedett, a helyi rendőrállomások.”[xviii]

5. Terrorista támadások és a terroristák támogatása

A dán Zöld Párt jelöltje dán katonák elleni terrortámadásokra szólít fel

Képzeljük el, hogy egy kínai (Ujgurisztánban vagy Kelet-Türkmenisztánban) vagy egy amerikai parlamenti képviselő nyíltan arra szólítja fel a talibánt Afganisztánban, hogy bármikor, amikor lehetősége van rá ölje meg az összes kínai vagy amerikai katonát.

És ez történt Dániában. Asmaa Abdol-Hamid dán-palesztin politikusnő arra szólította fel muzulmán testvéreit, hogy öljenek meg minden dánt bárhol is találkoznak velük.[xix] Abdol-Hamid a családjával 1986-ban érkezett Dániába, mint palesztin menekült. Ő is és családja is megkapta a menedékjogot, és első osztályú oktatásban részesült. Miután szociális munkásként és családsegítőként dolgozott, 2005-ben az Odense városi tanácsának képviselőnőjeként megválasztották az Enhedslisten nevű baloldali-alternatív párt képviselőjeként. Asmma Abdol-Hamid politikai aktivitását Dániában a „sikeres integrálódás és kulturális gazdagodás példájának” tartják. És most ez a nő az Irakban állomásozó dán katonák elleni terrortámadásokra szólít fel. A német és más európai újságok teljesen csöndben maradtak ezen sikeresen integrálódott „dán asszony” terrortámadásra való felhívásával kapcsolatban.

Miután több egymást követő interjúban megerősítette a dán katonák megölésére való felhívását, úgy tűnt, hogy többé nem lesz a Zöldek azon jelöltje, akit kitesznek a poszterekre. Mégis ennek épp az ellenkezője történt. A Zöldek valójában növelték a bizalmukat eme híres tagjukban, aki féktelenül folytatja az iszlám támogatását.[xx]

30 000 dollár vérdíj minden megölt dánért

Egy dániai muszlim csoport 30 000 dollárt ajánlott annak, aki megöl egy zsidót.[xxi]

Marokkói származású hiphop énekes arra buzdítja a bebörtönzött terroristát, hogy „ne adja fel”

A Koppenhágában született marokkói, Isam Bachiri, az „Outlandish” nevű hipkop zenekar énekese. A dán média arról számolt be, hogy Bachiri anyagi és ideológiai támogatást adott egy olyan 19 éves muszlimak, akit terrorizmus vádjával börtönöztek be. Számos levélben, amit az őrizetesnek írt, arra bíztatja, hogy „ne adja fel.”[xxii]

6. A muszlimok hatalomra akarnak kerülni

Koppenhága: Gyilkossági kísérletek az iszlám kritikusai ellen

2007. október 21.-én vasárnap, a dán SIAD iszlámkritikus szervezet, demonstrációt tervezett Európa egyre növekvő iszlamizációja ellen. Még mielőtt a tüntetés elkezdődött volna, a semmiből baloldali egyének jelentek meg, vasrudakkal felfegyverkezve, és az arcukról az ölés szándékát lehetett leolvasni. A demonstrálókat megtámadták és súlyosan megsebesítették. Ez többek között megmutatja, hogy a baloldal Európában, akár az öléstől sem riadva vissza, elkötelezte magát Európa iszlamizációja mellett. Sem a dán, sem a német média nem számolt be erről a dokumentált esetről.[xxiii]

Gyilkosság a kereszténységre való áttérés miatt

Még Dániában is félteniük kell az életüket azoknak a muszlimok, akik áttérnek a kereszténységre. Ez történt egy Dániában élő kurd nővel. Sok halálos fenyegetést kapott, miután elmondta, hogy miért hagyta el az iszlámot, és miért tért át a kereszténységre. A nyilvános bejelentése óta rejtőzik, mivel félti az életét.[xxiv] A gyilkosság és a fenyegetés régóta hathatós eszköze az iszlámnak arra, hogy egyben tartsa az „ummát” [muszlim közösség] és megakadályozzon minden belülről fakadó kritikát, és hogy megoldás szülessen erre a kritikára. Belső és külső terror. Ezek a félreérthetetlen jelei annak a vallásnak, amelynek felhatalmazása van az ölésre, és amelyet még úgy is neveznek, hogy „a béke vallása”.

A cél egy iszlám Dánia

Muszlim vezetők nyíltan kijelentik, hogy a céljuk az iszlám törvények (saríja) bevezetése, amint Dánia muszlim népessége eléri azt a szintet, ami ezt lehetővé teszi. Ez nem is olyan sokára meg is történhet. Az egyik szociológus úgy véli, hogy ha a jelenlegi trendek folytatódnak, akkor 40 éven belül Dánia 3 lakója közül 1 muszlim lesz.[xxv]

3. rész
Összefoglalás Dánia iszlamizálódásával kapcsolatban

A muszlimok uralkodni akarnak Európán

A tények listáját Dánia iszlámosodásával kapcsolatban akárhogyan el lehet rendezni. Azonban főleg három dolgot mutatnak:

Először is, ha megnézzük az összes Dániába érkező bevándorlót, akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a muszlim bevándorlók estében feltűnő a bűnözés és a vallás közötti kapcsolat.

Másodszor, a muszlim bevándorlók hajthatatlanul azon vannak, hogy átvegyék a hatalmat Dániában. Ez nem egy közönséges kormánycsere lesz, mint ahogy az megszokott a demokráciákban, hanem inkább a keresztény demokratikus országok átalakulása olyan iszlám országokká, ahol a sírija törvények vannak érvényben- egy muszlim Dániává. Minden más Európai országban a muszlimoknak, akik most bevándorlóként élnek, ugyanez a céljuk.

Harmadszor, nyilvánvaló, hogy Dánia problémája a muszlimokkal nem korlátozódik csak Dániára. Minden nyugati ország, ahol jelentős muszlim diaszpóra él, ugyanezekkel, vagy hasonló problémákkal kell megküzdenie. Mivel az iszlám nem vallás, – és főleg nem a „béke vallása”- hanem egy olyan totalitárius rendszer, amely feltétel nélküli világuralomra törekszik. Mindez 1400 éve, „vallási” köntösbe bújtatva sikeresen folyik.

Ami miatt olyan nehéz ezt megérteni, több más dolog mellett, az a hatalmas tudásbeli hiány, amivel a nem-muszlimok rendelkeznek az iszlámról. Hasonlóan, egy bizalommal teli és jószándékú világpolgárnak nehéz elfogadnia azt az elképzelést, hogy az iszlám egy ilyen szélsőséges kivétel lehet a világvallások között. A buddhizmusnak, kereszténységnek, judaizmusnak, hinduizmusnak, taoizmusnak többé-kevésbé lehetnek problémáik, de a lényegükben jobbára toleránsak és békeszeretők. Kivétel nélkül azt tanítják a hívőiknek, hogy azok a jó dolgok, amiket ebben az életükben tesznek, hatással lesznek a következő életükre.

Indokrináció az iszlámban.

Nem fogok nevetni, amikor azt mondják, hogy az iszlám békét jelent

Az iszlám kivétel: a világuralom a végső célja, minden más cél ez alá van rendelve. Az iszlám csak a muszlimok megölését tiltja a „hitetlenekét” nem. Az iszlám béke csak a muszlim világuralommal érhető el. Tehát a mottó a következő: Ha az egész világ úgy gondolkodik és hisz, ahogy azt az iszlám akarja, majd csak akkor fog eljönni a világbéke. A kommunizmusnak légből kapott emberiségképe volt (amelyben azt a dogmát fektették le, hogy minden ember egyenlő) és ennek a hibás felfogásnak köszönhetően buktak meg. Emellett az iszlám is egy légből kapott emberiségképpel rendelkezik, mivel azt feltételezi, hogy végül mindenki egy istenben fog hinni –az iszlám istenében- és ez a kép nem illik bele a végtelen pszichológiai, intellektuális és kreatív változatosságba, ami minden emberi lényt jellemez. Az „embernek” nevezett faj sokkal kifinomultabb, változatosabb, intelligensebb, kreatívabb, kaotikusabb, és végül kiszámíthatatlanabb, mint az az archaikus emberkép, amit az analfabéta által alapított [Mohamed nem tudott írni-olvasni] iszlám ad. A „dar-al-Islam”, a jövendő világ iszlám elképzelése, ahol mindenki muszlim lesz, nem több mint egy megalapozatlan és szürrealista utópia, amely soha nem fog bekövetkezni. Ugyanakkor, amíg a muszlimok egy ilyen világra vágynak, és a bolygónkat mesterségesen „hívőkre” és „hitetlenekre” osztják fel, és amíg létezik a „hitetlenek” világa ellen örökké tartó dzsihád, addig az iszlámot mindig a háborúval, terrorral és erőszakkal fogják összefüggésbe hozni.

Ezt a nem-muszlimok elleni folyamatos harcot (dzsihád) az iszlám vallási és szent kötelességként nyilvánította ki, amely minden egyes muszlimra vonatkozik. O-Ton Khomeini:

„A keresztények és a zsidók azt mondják, hogy <<Nem szabad ölnöd!>>. De mi azt mondjuk, hogy az ölésnek, ha szükséges, ugyanolyan értéke van, mint az imának!”

Van még ennél is több: Az iszlám a szerződéses gyilkosainak egy olyan állítólagos Paradicsomot ígér, ahol több tucat szűz vár a dzsihadistára, és akikkel örökké tartó szexuális örömökben lehet része. És ha egy muszlimnak problémája lenne a lelkiismeretével egy „hitetlen” megölése miatt, akkor arra közvetlenül a Koránból van segítség és vallási támogatás. Ebben, mielőtt elkövetnék, vagy azután, hogy elkövették a gyilkosságot, olvashatnak az istenük megváltó szavairól:

„És nem ti öltétek meg őket, hanem Allah ölte meg őket. És nem te dobtál, amikor dobtál, hanem Allah dobott, hogy valami tőle jövő szép próbatétellel próbálja meg a hívőket. Allah [mindent] hall és tud.” Korán 8:17

Hogy világossá tegyük: az iszlám „könyörületes” istene, nem csak azt várja el a híveitől, hogy megöljék a „hitetleneket”, hanem gondosan biztosítja a szükséges terápiát ahhoz, hogy megbírózhassanak a helyzettel. Az istenük arról is gondoskodott, hogy a bérgyilkosai megpróbáltatásait ellenőrzése alá vonja azáltal, hogy megszabadítja őket minden személyes felelősségtől a gyilkolással kapcsolatban azáltal, hogy magára vállalja a felelősséget. Ezt a forgatókönyvet megfigyelhetjük a jelen kor jól ismert tömeggyilkosainál is (pl. Hitler, Sztálin, Mao, Pol Pot), ahol az állam azt mondta: Nem ti öltök, hanem Én, az állam. Ti csak eszközök vagytok.” Amikor a hatóságok rendelik el (főleg ha az isten-szerű) akkor úgy látszik könnyebb gyilkosságot elkövetni. Nincs még egy olyan világvallás, amelyben létezne az ölésnek egy ilyen hitvány kultúrája. Nincs még egy olyan világvallás, amely ilyen módszeresen tanítaná a követőinek azt, hogy hogyan öljék meg a más hitű embereket. Nincs még egy olyan vallás, amely elfogadna egy olyan nyílt ördögi találmányt, amely immunissá teszi a hívőit az öléssel kapcsolatban. És mindez a „szent könyveikben” van leírva. Ha létezne Sátán, akkor a vallásának a neve iszlám lenne, és Mohamed lenne a prófétája.

Az iszlám ezért egy olyan „legrosszabb esetet felvázoló forgatókönyv”, amelyet a világ normális polgárai el sem tudnak képzelni, és fel sem tételezik, hogy ilyen egyáltalán létezhet. Az iszlám az egyetlen világvallás, amely a követőit már kora gyermekkoruktól kezdve a nem-muszlimok módszeres és kegyetlen megölésére tanítja. Csak a Korán 206! helyen szólít fel a hitetlenek megerőszakolására és megölésére, és a hit erőszakos propagálására. Ez a tény önmagában alapvetően megkülönbözteti ezt a „szent könyvet” a többi világvallás szent könyveitől. 1800 további részben pedig maga Mohamed próféta szólít fel minden muszlimot arra, hogy forduljanak a szunna és a hadísz szövegeihez.

Végkövetkeztetés: minden vallásban vannak gonosz emberek. De az iszlámhoz hasonló vallások egy jó emberből csinálnak gonosz embert.

A következő tényt nem lehet elégszer ismételni: Európának nincs jelentős problémája a hindukkal, buddhistákkal, zsidókkal, keresztényekkel. Az európai bevándorlási probléma neve: iszlám. Ezen vitathatatlan tények hosszú sora ellenére a muszlim ügynököknek okos módszereik vannak arra, hogy hogyan adják elő azt a problémát, amit ők okoznak: mond azt, hogy „általános probléma az idegenekkel.” A tények azonban világosan megmutatják., hogy ha eltávolítjuk a muszlimokra vonatkozó statisztikákat a dán bűnözési statisztikákból (és tulajdonképpen a többi európai statisztikából is), akkor a bevándorlási probléma mindjárt barátságosabb képet mutat.

A vallásszabadság eszméjét ismét újra kell gondolni. Ha egy adott vallás vallásos szövegei, annak alaptanításai és/vagy prófétáinak kijelentései annyira durván megsértik az ENSZ emberi jogi nyilatkozatát, mint ahogy azt az iszlám teszi, akkor a „vallásként” történő elismerést a legfelsőbb bíróságoknak meg kell szüntetniük. Máskülönben minden elképzelhető emberi igazságtalanságot törvényesen megengedetté és legitimmé lehet tenni azáltal, hogy azt egy „elismert vallás” nevében követik el, és ezért be lehet sorolni a „vallásszabadság” védelme alá. Mivel ez a fajta státuszváltás jelenleg nem történik, ezért itt az ideje, hogy a nemzetközi konszenzus eszközeivel elkezdődjön egyfajta felvilágosodás (természetesen az iszlám országok kizárásával).

Nem lehet és nem szabad többé megengedni az iszlámnak, hogy a történelem során kialakult jogi rendszereket erőszakkal eltávolítsa olyan országokban, ahol már léteznek, mint ahogy az jelenleg egy ideje a legtöbb nyugati országban történik. Továbbá nem szabad megengedni, hogy vallási törvényeket alkalmazzanak az alkotmányos törvények helyett. A jövőben ezt kell mondanunk:

Az alkotmányos törvények a vallási törvények felett állnak!
Nincsenek olyan kivételek, hogy „ha”, „és” vagy „de”.


[i] Snaphanen – noter om Danmark & Sverige, torsdag, december 01, 2005 Velfærdskomissionen foreslår indvandrerstop

[ii] Daniel Pipes: Is something rotten in Denmark? In: New York Post, 27 August 2002

[iii] Siegfried Kohlhammer: “Kulturelle Grundlagen wirtschftlichen Erfolgs (Cultural Foundations for Economic Success)”, http://www.eurozine.com/articles/2006-11-02-kohlhammer-de.html

[iv] Hans-Ulrich Wehler: “Muslime sind nicht integrierbar (Muslims cannot integrate)”, in: taz, 10 September 2002; (http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2002/09/10/a0132)

[v] Einar Koch: Ausländerkriminalität: Das verschweigt uns die Statistik (Criminal Activity of Foreigners: What The Statistics Conceal from Us); in: Bild.de from 16 June 2009 (http://www.bild.de/BILD/news/ vermischtes/2007/12/27/u-bahn-schlaeger/hg-auslaender-kriminalitaet/auslaender-kriminalitaet,geo=3354366.html)

[vi] Jörn Hasselmann: “Jugendliche in Berlin immer brutaler. (Youth in Berlin becoming more brutal)” In: DER TAGESSPIEGEL, 22 February 2007 (htp://www.tagesspiegel.de/politik/div/;art771,2166571)

[vii] Udo Ulfkotte: “Geheimakte Dänemark: Warum immer mehr Dänen aus den Städten fliehen (Top Secret File Denmark:Why Ever More Danes are Fleeing the Cities)”, in http://info.kopp-verlag.de/news/geheimaktedaenemark-warum-immer-mehr-daenen-aus-den-staedten-fliehen.html

[viii] ugyanott

[ix] ugynaott

[x] Daniel Pipes: Is something rotten in Denmark? In: New York Post, 27 August 2002

[xi] ibid. As in: Kristeligt Dagblad 30 June 2008 (http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/290659:Kirke—tro– Muslimer-holder-vagt-ved-dansk-kirke) and Udfordringen (http://www.udfordringen.dk/art.php?ID=13147)

[xii] Fyens 6 January 2009 (http://wwwfyens.dk/article/1154343:Indland-Fyn–Fra-rollemodel-til-pistolmand)

[xiii] Daniel Pipes: Is something rotten in Denmark? In: New York Post, 27 August 2002

[xiv] http://www.jupi.homepage.t-online.de/palaestina%20israel%20zionazis%20judenmission/christlich-zionistische%20schmuddelpropaganda.pdf

[xv] Daniel Pipes: Is something rotten in Denmark? In: New York Post, 27 August 2002

[xvi] DR Nyheder/Indland, 24 January 2008

[xvii] Daniel Pipes: Is something rotten in Denmark? In: New York Post, 27 August 2002

[xviii] Udo Ulfkotte: “In Dänemark hat die Polizei dem Druck von Randalierern nachgegeben (The Police in Denmark Have Given In to the Pressure from the Rioters)”, (http://info.kopp-verlag.de/news/in-daenemark-hat-die-polizei-dem-druck-von-randalierern-nachgegeben.html)

[xix] Berlingske Tidende 23 July 2007: http://www.berlingske.dk/article/20070723/danmark/107230930/

[xx] Guardian: “Danish-Muslim leader lampoons far-right over latest prophet cartoon”, 26 October 2007 (http://www.guardian.co.uk/world/2007/oct/26/muhammadcartoonsl.islam)

[xxi] Daniel Pipes: Is something rotten in Denmark? In: New York Post, 27 August 2002

[xxii] Ekstra Bladet (http://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/article965499.ece) and Uriasposten, January 2008 (http://www.uriasposten.net/?p=5381)

[xxiii] Source: http://www.akte-islam.de/4.html; SIAD 25 October 2007: http://sioe.wordpress.com/2007/10/25/

update-on-the-copenhagen-demonstration-murder-attempt-on-sioesiad-denmark-leader-and-members/

[xxiv] Daniel Pipes: Is something rotten in Denmark? In: New York Post, 27 August 2002

[xxv] Daniel Pipes: Is something rotten in Denmark? In: New York Post, 27 August 2002

Print Friendly, PDF & Email