Mohamed a pedofil

Mohamed a 6 éves Aisával „házasodott össze.” Ezzel egy olyan példát mutatott, amit a mai napig számos iszlám országban követnek.  Bizonyítékul néhány hadísz a két legismertebb (Szahih Muszlim, Szahih Buhkári), és minden muszlim által elfogadott hadísz-gyűjteményből:

Aisa (Allah legyen kegyes vele) mesélte: Allah Apostola (béke legyen vele) hat évesen házasodott össze velem, és kilenc évesen fogadott be a házába. Muslim 8.3310

Aisa mesélte: A próféta hat évesen házasodott össze vele és kilenc évesen hálták el a házasságot. Ezután 9 évig maradt vele (Mohamed haláláig). Bukhari 7.62.64

Aisa mesélte: A próféta hat évesen házasodott össze vele és kilenc évesen hálták el a házasságot. Hisham azt mondta: Úgy tudom, hogy <<Aisa kilenc évet maradt a Prófétával (a haláláig).>> << Amit a Koránból ismerünk (könyv nélkül.)>> Bukhari 7.62.65

Ursa mesélte: A Próféta (a házassági szerződést) akkor írta alá, amikor Aisa hat éves volt, és kilenc éves korában hálták el a házasságot, és Aisa kilenc évet maradt vele (a Próféta haláláig). Bukhari 7.62.88

Az arab év a holdciklusokon alapul, ami miatt rövidebb, mint a napév. Eszerint Aisa 8 éves és 9 hónapos volt akkor, amikor Mohamed elhálta vele a házasságot. Elhálta? Ez egy udvarias kifejezés arra, hogy megerőszakolta őt. A muszlimok szerint egy nőnek el kell hálnia a házasságot, különben a házasság érvénytelen. Hogyan képes egy hat éves gyermek elhálni a házasságot? Enélkül hogyan nevezhetnénk egy 51 éves férfi és egy hat éves gyerek kapcsolatát házasságnak.

Néhány muszlim azt állítja, hogy Abu Bakr kérte meg Mohamedet, hogy vegye el a lányát. Ez nem igaz.

A Próféta megkérte Abu Bakr-tól Aisa kezét. Abu Bakr azt mondta „De a testvéred vagyok!” A Próféta azt mondta: „Testvérem vagy Allah vallásában és a Könyvében, de vele (Aisa) törvényes megházasodnom.” Bukhari 7.62.18

Bár Abu Bakr elég bolond volt és hagyta, hogy Mohamed lefeküdjön a kislányával, mégis a házasság érvénytelen volt, mivel az a személy, akinek bele kellett egyeznie, még kiskorú volt. Aisa nem volt tudatában, hogy mi történik, és meglepődött, amikor Mohamed lehúzta az alsónadrágját és kérte, hogy üljön az ölébe.

Ő mesélte:
Amikor a Próféta összeházasodott velem, értem jött az anyám és bevezetett a (Próféta) házába. Nem lepődtem meg, csak akkor, amikor Allah Apostola  délelőtt megjelent. Bukhari 7.62.90

Aisa babázott, mint ahogy azt bármelyik 8 éves gyermek tenné. Nem volt érett a házasságra, és nem tudta mi az.

Aisa mesélte:
A Próféta jelenlétében a babáimmal játszottam, és a barátnőim is velem játszottak. Amikor Allah Apostola bejött (a tartózkodási helyemre) elrejtőztek. Azonban a Próféta azt mondta nekik, hogy jöjjenek és játszanak velem. (A babákkal és hasonló tárgyakkal tilos volt játszani, azonban Aisa számára akkor ez megengedett volt, mivel még kislány volt és nem érte el a pubertás kort.) (Fateh-al-Bari 13. kötet, 143. oldal) Bukhari 8.73.151

Aisa mesélte:
A Próféta hat éves kislányként jegyzett el. Medinába mentünk és ott Bani-al-Harith bin Khazraj házában laktunk. Itt megbetegedtem s kihullott a hajam. Később (ismét) újra kinőtt, és anyám, Um Ruman eljött hozzám mialatt én éppen a barátnőimmel játszottam. Magához hívott. Oda mentem hozzá, nem tudtam, hogy mit akar tőlem. Megfogta a kezemet, s nekem a ház bejáratánál kellett várakoznom. Elakadt a lélegzetem, de amikor újra levegőhöz jutottam hozott egy kevés vizet és megmosta az arcomat és a hajamat. Ekkor visszavitt a házba. Ott láttam néhány Ansari asszonyt, akik azt mondták: „Minden jót, Allah áldását valamint sok boldogságot kívánunk.” Átadott nekik s ők felkészítettek (a házasságra.) Váratlanul, délelőtt megérkezett Allah apostola, s Anyám átadott neki. Ekkor kilenc éves voltam.” Bukhari 5.234

A kisgyerekek iránti szexuális vonzalmat pedofiliának nevezik. Montazeri ajatollah, az Iránban legnagyobb tiszteletnek örvendő síita pap szerint, Aisa és Mohamed „házassága” politikai manőver volt, azért, hogy kibékítse az iszlám ellenségeit. Azt írta, hogy: a házasság oka az volt, hogy a Próféta erős nyomásnak volt kitéve az ellenségei részéről, mint amilyen Abu Lahab és Abu Jahl volt és teljes mértékben függött a többi törzs védelmétől. Abu Bakr nagy törzsi befolyással rendelkezett. És visszautasítani az ajánlatát, azok között a körülmények között, a Próféta számára nem volt bölcs dolog. Valójában ez a házasság szimbolikus volt és nem azért történt, hogy kielégítse a szexuális vágyait, mivel általában egy 53 éves embernek nem lehet szexuális vonzalma egy 9 éves lány iránt.

Ez ostobaság! Abu Bakr már Mohamed őszinte követője és bizalmasa volt. Abu Lahabnak és Abu Hakamnak (akit Mohamed lekicsinylően Abu Jahlnak, a tudatlanság apjának, nevezett) semmi köze nem volt Abu Bakrhoz. Egy kisgyerekkel történő szexuális kapcsolat hogyan engesztelheti ki valakinek az ellenségét? Feltételezve, hogy ez a nevetséges kifogás igaz, akkor mi van Aisával? Ő csupán Mohamed politikai manővereinek eszköze volt?

Egy dologban igaza van a nagyajatollahnak. Általában egy 53 éves férfinak nem lehetnek szexuális vonzalmai egy 9 éves lány iránt, hacsak nem pedofil.

Az iszlámot kritizáló tudós, Abu Kasem megmutatta, hogy az iszlámban valójában nincs a gyerekházasságmak alsó határa. Az alábbi hadíszt találta, mely megmutatja, hogy egy muszlim férfi hozzámehet egy csecsemőhöz is. Bár, ha a felnőtt feleségei közül valamelyik szoptatja a csecsemőt, akkor mindkét feleség harammá (tiltottá) válik a számára.

Abban az esetben, ha két feleség közül az egyik szoptatja a másikat – ha egy férfi elvesz egy csecsemőt és egy felnőttet és az utóbbi tejet ad az előbbinek, akkor mindkét feleség el lesz tiltva attól a férfitól [a férjüktől], mivel hogyha ezután házasságban egyesülnének vele az maga után vonná a tulajdontársi együttélést a nevelőanyával és a fogadott gyermekkel, mely tilos, ugyanúgy mint a társtulajdonosi együttélés az eredeti anyával és lánygyermekkel. Ezért ebből az alkalomból meg kell jegyezni, hogy ha a férjnek nincsen testi kapcsolata a felnőtt feleséggel, akkor ő nem jogosul semmilyen örökségre, mivel a különválás miatta történt, még a házasság elhálása előtt. Azonban a csecsemőnek joga van az örökség feléhez. [Hedaya I kötet 3. könyv, 71. oldal]

Abul Kasem, Umar történetét is idézi, aki egy négy vagy öt éves gyereket vett el.

Umme Kulthum 4 vagy 5 éves volt, amikor Umar összeházasodott vele. Ő volt a kedvenc felesége (Mohamedhez hasonlóan). Megoszlanak a vélemények arról, hogy kit vett el Umar. Sok tudós azt állítja, hogy Ali és Fatima lánya volt. Mások azt mondják, hogy Umme Kulthum Abu Bakar és Habiba hátrahagyott lánya volt. Abu Bakar pár hónappal az előtt halt meg, hogy Kulthum megszületett. Ő Aisa féltestvére volt. Így Umar Aisától kérte meg Umme Kulthum kezét, négy vagy öt éves korában. Aisa beleegyezett és Umar és Umme Kulthum összeházasodott.

Abu Kasem számításai szerint, Umar 56 éves volt, amikor megházasodott ezzel a kislánnyal. Miért nem várt, amíg Umme Kulthum elérte a 9 éves kort? Nem kellett volna követnie Prófétájának példáját (szunna)? A válasz az, hogy Mohamed nem állított fel korhatárt a gyermekházasságot illetően. Ummarnak emlékeznie kellett arra, amikor Mohamed kifejezte arra irányuló vágyát, hogy elvegyen egy kúszó babát, mielőtt a halál megelőzte volna. Erről a történetről Ibn Iszhák számolt be, aki Mohamed élettörténetének legautentikusabb írója. A többi élettörténet többsége ezen a hatalmas művön alapul.

Suhayli, ii.79: Int he riwaya of Yunus I.I –ben van lejegyezve, hogy az apostol meglátta őt (Ummu1l-Fadl), amikor csecsmőként előtte kúszott, és azt mondta, <<Ha felnő és még élek, akkor el fogom venni feleségül.>> Azonban meghalt, mielőtt felnőtt volna és Sufyanb. Al-Aswad b. Abdu’l-Asad al-Makhzumi vette el és megszülte neki Rizq-t és Lubabat…. (311.oldal)

Ha Mohamed ma élne:

A büntetőjog nem használja a pedofília meghatározást. Nem a pedofil személyeket bünteti, hanem ha bűncselekménynek minősülő tettet követnek el, lásd:

Btk. 197.§ (2). bekezdés /a. pontja – erőszakos nemi közösülés minősített esete, amikor a sértett 12 éven aluli személy, mivel őket a törvényi vélelem alapján védekezésre képtelennek kell tekinteni (Btk. 210.§)
A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés.

Btk. 198.§ (2). bekezdés /a. pontja – szemérem elleni erőszak minősített esete szintén a fenti okból
A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés.

Btk. 201.§ – megrontás bűntette:
(1) Aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel közösül, valamint az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét meg nem haladott személlyel fajtalankodik, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személyt arra törekszik rábírni, hogy vele közösüljön vagy fajtalankodjék, bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) A büntetés két évtől nyolc évig, illetőleg egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1), illetőleg a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény sértettje az elkövető hozzátartozója, avagy az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll.

Btk 210. § A 197-198. § és a 200. § alkalmazásában a tizenkettedik életévét be nem töltött személyt védekezésre képtelennek kell tekinteni.
E cím alkalmazásában fajtalanság: a közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál.

Ali Sina (faithfreedom.org)

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=2092

Bejegyzés: on 2011. jan. 9.. A bejegyzés kategóriái: Legfrissebb, Mohamed. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes