Mohamed és a nemi erőszak

Mohamed megengedte az embereinek, hogy megerőszakolják azokat a nőket, akiket a portyázások közben foglyul ejtettek. Azonban, miután foglyul ejtettek a nőket, a muszlimok dilemmába kerültek. Le is akartak feküdni velük, de váltságdíj fejében el is akarták engedni őket, ezért nem akarták, hogy teherbe essenek.  Közülük néhányan még házasok voltak, mivel a férjeik időben el tudtak menekülni, amikor meglepték őket, és még mindig éltek. A fosztogatók fontolgatták a megszakított közösülés lehetőségét. Bizonytalanok voltak, hogy mitévők legyenek, ezért Mohamedhez mentek tanácsért. Bukhari így számol be erről:

Abu Said azt mondta: “Elmentünk Allah apostolával az el-Mustaliq törzs elleni csatába (gazwa) és kaptunk foglyokat az arab foglyok közül, és megkívántuk a nőket, mivel a nőtlenség keménnyé tett minket, és  szerettünk volna megszakított közösülést végezni velük. Ezért, amikor megszakított közösülést akartunk csinálni, akkor azt mondtuk, <<Hogyan végezhetnénk megszakított közösülést, azelőtt, hogy megkérdtük volna Allah apostolát, aki itt van közöttünk?>> Megkérdeztük (őt) erről, és azt mondta: “Nem kell ezt tennetek, mivel  bármelyik lélek, amely  elrendeltetett hogy létezzen ( a Feltámadás Napjáig), az létezni is fog.(1)”

Vegyük észre, hogy Mohamed nem tiltja meg a háborúban elfogott nők megerőszakolását. Ehelyett azt mondja, hogy ha Allah valamit teremteni akar, akkor azt semmi sem tudja megakadályozni. Más szóval, még a sperma hiánya sem tudja ezt megakadályozni. Szóval Mohamed azt mondja az embereinek, hogy a megszakított közösülés haszontalan, és meggondolatlan lenne, mivel ezzel kísérletet tennének arra, hogy meghiúsítsák Allah ellenállhatatlan akaratát. Mohamed  egy szót sem szól a fogságban levő nőkkel szembeni erőszakos megtermékenyítés ellen. Ami azt illeti, a coitus interruptus (megszakított közösülés) kritizálásával, valójában az erőszakos megtermékenyítést támogatta.

A Koránban (Korán 4:3; 4:24; 33:50) Mohamed istene legálissá tette a rabszolga nőkkel („mit jobbotok bír”)  való szexuális kapcsolatot, még abban az esetben is, ha elfogásuk előtt házasok voltak. (2)

Juwairija:

Ibn Aun mesélte: “Írtam egy levelet Nafinak. Nafi azt válaszolta, hogy a próféta hirtelen, előzetes figyelmeztetés nélkül, amíg nem figyeltek és a teheneiket az itatónál ittatták, megtámadta a Mustaliq törzset. Megölték a harcosaikat,  a nőket és gyermekeket pedig  foglyul ejtették. A Próféta már aznap megkapta Juwairiját. Nafi azt mondta, hogy Ibn Omár mesélte neki a fenti történetet, és hogy Ibn Omár ott volt, abban a seregben.” Bukhari 3.46.717 (lásd még Muslim 19 . 4292)

Mohamed egyik társát,  Bareeda bin Haseeb-ot küldte el, hogy kémkedjen az el-Mustaliq törzsnél. Miután értékelte a helyzetet, az embereinek kiadta a parancsot a támadásra. Muzulmánok jöttek Medinából a hidzsra utáni 5. év [ A.H: ano hijra: a hidzsra évében] 8. hónapjában [2. Shaban] ,  és Muraisanál táboroztak le, kilenc járónapnyira Medinától.

Juwairija egyike volt azoknak a foglyoknak, akiket a Mustaliq törzs elleni razzia során szereztek. Amikor az összes foglyot rabszolgává tették, és elosztották őket a győztes muszlim katonák között, Juwairija Thabit bin Qaishoz került. Juwairija, Harisnak, a klán vezetőjének lánya volt.

Az iszlám muslims.ws oldal azt írja: “A klán vezetőjének a lánya volt, és ezért nagyon kellemetlennek és megszégyenítőnek érezte,hogy egy közönséges muzulmán katona rabszolgája legyen. Ezért azt kérte tőle, hogy engedje el váltságdíj fejében. Thabit beleegyezett volna, ha 9 auqias aranyat ki tud fizetni neki. Hazrat Juwairijahnál nem volt készpénz. Megpróbálta előteremteni ezt az összeget, és ezzel kapcsolatban odament a prófétához is. Azt mondta neki: <<Ó Allah prófétája! Al Haris bin Zarar, a törzs vezetőjének lánya vagyok. Tudod, hogy a véletlennek köszönhetően, népünk fogságba esett, és én Thabit bin Qaisé lettem, és kértem őt, hogy státuszomat figyelembe véve engedjen el, de ő visszautasította. Kérem, legyél jóságos, és ments meg a megaláztatástól.>> A prófétát ez megindította, és megkérdezte a nőt, hogy szeretne-e egy ennél jobb dolgot?. Megkérdezte, hogy mi lenne ez. Azt mondta, hogy hajlandó kifizetni neki a váltságdíjat, és elvenni feleségül  ha szeretné. Elfogadta ezt a javaslatot. Így a  Szent Próféta kifizette a váltságdíjat és feleségül vette.”

Először figyelmeztetés nélkül megtámadja a lakosságot, mert könnyű célpontok és gazdagok voltak. Mint általában, most is megöli a fegyvertelen, bevethető férfiakat, elveszi a tulajdonaikat, a többieket pedig rabul ejti. A narrátor azt mondja: “Az uralkodó szokás szerint az összes foglyot rabszolgává tették, és szétosztották a győztes muszlim katonák között.” Uralkodó szokás? Nem azért jött Mohamed, hogy megmutassa az embereknek a helyes utat? Miért követte azoknak az embereknek az uralkodó gonosz szokásait, akiket ő tudatlannak nevezett? Azzal, hogy ezt tette, példát mutatott, és ezek a gonosz szokások mindörökre általános gyakorlattá váltak a muszlimok számára.

A narrátor azt mondja, hogy Juwairijah láttán a próféta „megindult”. Úgy vélem, hogy a mozgásnak a férfi nemi szervében kellett bekövetkeznie, mivel úgy tűnik, hogy a szíve hideg és érzéketlen maradt. Bár a muszlimok ezt házasságnak hívják, én nemi erőszaknak nevezem.

Safia

Safia egy gyönyörű 17 éves zsidó asszony volt, akit akkor fogtak el, amikor Mohamed csapatai lerohanták Kheibart. A Banu Nadir, egy medinai zsidó törzs főnökének, Huyeiy Ibn Akhtabnak a lánya volt, akit két évvel korábban a Banu Quriaza férfijaival együtt lefejezett. A Banu Nadir törzset már száműzték Medinából és a tulajdonaikat elkobozták.

Safia összeházasodott az unokatestvérével, Kinanával, aki Kheibar fiatal zsidó vezetője volt. Amikor Mohamed lerohanta ezt az erődöt, a fegyvertelen férfiakat megölette, a többieket elfogták. Egy zsidó áruló, (engem Noam Chomsky-ra emlékeztet) azért, hogy Mohamed kegyét elnyerje, és megmeneküljön a haláltól, azt mondta neki, hogy Kinana a város kincstárnoka volt, és hogy a pénzt egy bizonyos romnál szokta elrejteni. Mohamed elrendelte, hogy kínozták meg Kinanát, hogy felfedje a kincsek hollétét, majd megölette.

Ezután kérte, hogy a legszebb nőt a foglyok közül hozzák oda neki. Ibn Ishaq ezt írja: “Az apostol egymás után foglalta el a zsidó erődöket, sorra ejtve a foglyokat. Köztük volt Safia, Kinana, a Khaibar törzs vezetőjének felesége, és két rokona [Kinana testvérei.] Az apostol Safiát választotta magának. A többi foglyot szétosztották a muszlimok között. Bilal odavitte Safiát az apostolhoz, útközben több zsidó holtteste mellett haladtak el. Safia társnői siránkoztak, és homokot szórtak a fejükre. Amikor Allah apostola látta ezt a jelenetet, azt mondta, “vigyétek el ezeket a női ördögöket tőlem.” Azonban azt megparancsolta, hogy Safia maradjon, és rádobta a köpenyét [reda.] Így a muszlimok tudták, hogy saját magának lefoglalta. Az apostol szemrehányást tett Bilalnak, mondván: <<Tán nincs benned könyörület, hogy engedted, hogy ezek a nők a férjeik holttestei mellett haladjanak el?>>”

Safiat bevitték Mohamed sátrába. Mohamed már aznap éjjel le akart feküdni vele , pár órával az után, hogy halálra kínozta a férjét. Ám Safia ellenállt Mohamed nyomulásának. Azon az éjszakán Abu Ajjúb al-Ansari őrizte Mohamed sátrát. Amikor a kora hajnali órákban Mohamed látta, hogy Abu Ajjúb fel-le sétál, megkérdezte tőle, hogy miért teszi ezt. Ő így felelt: “Féltelek, hogy ezzel a fiatal hölggyel vagy. Megölted az apját, férjét és sok rokonát, féltelek tőle.” (Ibn Ishaq, 766. oldal (3))

A következő napon Mohamed betakarta Safijaht a köpenyével, ami annak a jelzése, hogy ő most már az övé. Safiat Anas Ibn Malik anyja, Umm Sulaim csinosította ki és készítette fel Mohamed számára és odavitték Mohamedhez, látszat házasságkötéssel feleségül vette, és azon az éjszakán megerőszakolta.  A muszlimok ezt házasságnak hívják, én nemi erőszaknak hívom. Biztos vagyok benne, hogy nem sok fiatal nő szeretne ágyba bújni egy öregemberrel, aki történetesen az apjának, a férjének és még sok más rokonának a gyilkosa. Ennek a szegény asszonynak nem volt más választása, ezért ez a házasság nem volt más, mint e szent intézmény megcsúfolása. Abban az időben Muhammad közel hatvan éves volt.

Rehana

Mohamed egy újabb áldozata Rehana, egy 15 éves lány volt, a Banu Quraiza törzsből. Mohamed ennek a törzsnek minden férfi tagját lemészárolta. Ezután a nőket elé vitték, hogy válasszon. Rehanát választotta. Rehana sosem házasodott meg Mohameddel, és Juwairijával és Safiával ellentétben soha nem színlelte, hogy  muszlim azért, hogy könnyebb  legyen az élete. Ő inkább maradt szexrabszolga, mint apja, testvérei és nagybácsikái gyilkosának felesége.


Hivatkozások:

(1) Bukhari, 5. kötet, 59. könyv, 459.  Sok más kanonikus hádísz is megörökítette, hogy Mohamed hogyan hagyta jóvá a rabszolganőkkel való szexuális kapacsolatot és mondta, hogy a megszakított közösülés szükségtelen, mivel ha Allah azt akarja, hogy valaki megszülessen, akkor az a lélek meg fog születni, a megszakított közösülés ellenére.( Bukhari 3.34.432,  Sahih Muslim 8.3381, Abu Dawood, 29.29.32.100)

Lásd még: Bukhari 3.46.718, 5.59.4597.62.1357.62.1367.62.1378.77.6009.93.506 Sahih Muslim 8.3383, 8.3388, 8.3376, 8.3377, stb.

(2) Korán 4:24 „(MegtiItattak néktek) a jótét lelkű (minden házas) asszonyok, kivéve mit jobbotok bír.”

Korán 4:3 „S ha féltek, hogy nem vagytok méltányosak az árvákhoz, hát párosodjatok az asszonyokkal, kik jók néktek: kettővel, hárommal, s néggyel. S ha féltek, hogy nem vagytok igazságosak, hát eggyel, avagy (azzal), kit jobbotok bír. Ez a legkevesebb, hogy ne igazságtalankodjatok.”

Korán 33:50 „Ó, Próféta! Lám! Mi megengedénk néked hitveseidet, kiknek megadtad hozományukat, azokat is, kiket jobbod bír, azok közül, kiket Allah (adott) néked a hadifoglyok közül…”

(3) Mohamed próféta ma ismert életrajzainak (szírat ar-raszúl, röviden szíra) ősforrása egy olyan szöveg, amit a medinai Muhammad ibn Ishaq (meghalt Kr.u. 768/ H. u. 151) írt. Muhammad ibn Ishaq nagyapját, Jaszart Mohamed próféta egyik társa, a nagy hadvezér, Khalid ibn al-Walid ejtette fogságba és vitte magával Medinába, ahol a férfi rabszolgaként élt egészen addig, amíg fel nem vette az iszlámot, és ezzel szabadságot nem nyert. Fia, Ishaq ibn Jaszar hithű muszlimként arra áldozta az életét, hogy írásos dokumentumokat gyűjtsön a Próféta életéről, az Egyiptomot és Irakot is megjárt Muhammad ibn Ishaq összefoglaló írása tehát csak azt az életművet tetőzte be, amit még apja hagyott maga után befejezetlenül. Ibn Ishaq patrónusa az Abbaszida al-Manszur kalifa volt, aki az Omajjád „királyokat” elűző új bagdadi uralkodók hatalmi legitimizációjához keresett eszközöket.

Ibn Ishaq munkája maga nem maradt fenn, de két átirata igen: az első Ibn Ishaq tanítványának, a Baszrában élő, de jemeni származású Abu Muhammad ‘Abd al-Malik ibn Hishamnak a munkája (meghalt 833-ban), a második a Kaszpi-tenger mellékéről származó Abu Dzsafar Muhammad ibn Dzsarir at-Tabari (meghalt 923-ban) monumentális történelmi krónikájába (tafszírjába), a „Próféták és királyok történetébe” (Tariq ar-rusul wa-l-muluk) lett beledolgozva. (Forrás: Mohamed próféta életrajzának történeti forrásairól cikkvázlat)

Forrás: Ali Sina (Faith Freedom)

Ha Mohamed ma élne: Erőszakos nemi közösülés

1978. évi IV. törvény

197. § (1) Aki mást erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerít, vagy más védekezésre, illetőleg akaratnyilvánításra képtelen állapotát közösülésre használja fel, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be,

b) a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll,

c) a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen közösülnek.

(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti erőszakos közösülés a (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint is minősül.

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=2180

Bejegyzés: on 2011. jan. 15.. A bejegyzés kategóriái: Legfrissebb, Mohamed. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes