Bill Warner: A tájékozottak pártja és a tudatlanok pártja

Egy hibás kettősség van jelen az iszlámmal kapcsolatban. Néhányan úgy gondolják, hogy egyedül a konzervatívok kritikusak az iszlámmal szemben és a liberálisok, a progresszívek, a demokraták és a baloldaliak támogatják azt. Ám vannak nagyon konzervatív keresztények, akik csodálják az iszlámot és kiállnak mellette. Vannak olyan baloldali beállítódásúak, akik gyűlölik az iszlámot, dogmái és a nőkkel való bánásmódja miatt. Mindkét táborból vannak olyanok, akik támogatják, és olyanok is, akik elítélik az iszlámot.

Az iszlámnak nem sok köze van bal vagy jobb oldalhoz és a liberális vagy konzervatív csoportosításhoz. Az iszlám egy másik politikai tengely és nem osztja a normális politikai felosztást. Az igaz, hogy a demokraták a jelenlegi haszonélvezői az iszlám támogatásnak, de Bush első választása alatt, a muzulmánok Floridában azt állították, hogy az ő támogatásuk billentette Bush javára a választást. A muzulmánok mindkét pártra szavaztak.

Bár több konzervatív van, aki kritikus az iszlámmal, mint liberális, ez alapján még sem lehet következtetéseket levonni. Van egy másik politikai tengely, ami sejtetni engedi valakiről, hogy támogatja, avagy bírálja a politikai iszlámot. Ez a tengely a tudás, a politikai iszlám tanainak és történelmének ismerete.

Az, hogy egy kafír (nem-muszlim) támogatja vagy bírálja az iszlámot, nem a klasszikus bal/jobboldali politikán múlik, hanem a tájékozottságon. Két különálló kafír párt létezik – A tájékozottak pártja és a tudatlanok pártja.

A tájékozottak pártja ismeri a politikai hittételeket és az iszlám politikai történelmét és ismeri az olyan szavakat, mint: dzsihád, Szunna, dimmi és kafir. A tájékozottak pártjának tagjai tudják, hogy a Korán egy duális dokumentum, és olyan „jó” és „rossz”  verseket tartalmaz, amelyek egyaránt igazak. A tájékozottság pártja tudja, hogy az iszlám megértésének kulcsa a Korán Allahja helyett Mohamedet ismerete.

A tudatlanok pártja az alapján körvonalazza érvelését, hogy a muzulmánok mit mondanak az iszlámról. A muzulmánok hangját használják az iszlám miatti ismétlődő mentegetőzéseikhez.

A tudatlanok pártja folyamatosan támadja a tájékozottak pártjának tagjait, sértésekkel, elnyomással, gúnyos hangnemmel és a tájékozottak pártját idegengyűlölettel és gyűlölet-beszéddel vádolja meg. Röviden, a tudatlanok pártja azt ismétli, amit a muzulmánok mondanak, és személyes támadásokat használnak a tájékozottak pártjának tagjai ellen. A tudás rossz, a tudatlanság jó.

A tudatlanok pártjának alappillére, hogy teljesen elutasítják, hogy bármit is olvassanak Mohamed életrajzából, a Szírából, vagy a hagyományából, a Hadíszokból. A tudatlanok pártja nagy becsben tartja a Koránt, de közülük senki sem rendelkezik megértéssel róla. Mivel nem lehet megérteni, biztosan mély értelmű. Mivel nem értik, ezért jelenthet bármit, amit rá akarnak vetíteni.

Hogyan is nevezhetnénk ezen pártok tagjait? Származtatott nevek, mint a Tudók és a Gőzük- sincsenek, adja magát. De már léteznek az iszlám dogmákból vett klasszikus nevek is. A tájékozottak pártjának tagjai a kafirok, a tudatlanok pártjának tagjai a dimmik. Természetesen a kafirok tudják, hogy kik ők, a dimmiknek nincs birtokukban nevük jelentésének kulcsa.

A dimmiket Mohamed alkotta meg, amikor leigázta a Khaybar zsidó népet. A dimmik élhetnek a saría törvénye alatt mivel beleegyezésüket adták, hogy nyíltan soha nem helyezkednek szembe az iszlámmal és hitüket titokban gyakorolják. Ma a dimmi név az iszlám kritika nélküli védőire utal.

Hogyan nyilvánul ez meg a hétköznapi életben? Következzék a kafirok nyelve: Korán, Szíra, Hadísz és sária. Az ő nyelvük olyan terminusokat használ, mint a Szunna és eltörlés. A kafirok ismerik a dzsihád és a dimmik történelmét.

A dimmik muzulmánokat idéznek vagy egy őket védő professzort, de a legkedveltebb beszédtéma a dimmik között, hogy a kafirok milyen buták és gonoszak. A dimmik mindig olyan hamar eltávolodnak az iszlám témájától, amilyen gyorsan csak lehetséges és rosszallni, helyteleníteni kezdik a keresztényeket és a nyugati kultúrát. A dimmik sohasem hajlanak az olyan szakszavak használatára, mint a dzsihád, de használják az olyanokat, mint terrorista. Amint egy terrorista kerül említésre, azonnal előállnak a keresztény terroristával, Timothy McVay-jel. Természetesen ő saját magát ateistának vallotta, de ez egy dimminek nem sokat számít. Az egyetlen iszlám történelem, amit a dimmi ismer a keresztesháborúk cenzúrázott verziója és az összeeszkábált iszlám Aranykor.

Az elemzés felvet egy kérdést, azzal kapcsolatban, hogy egy muszlim hova tartozik. Az emberek két típusa tartozik a tájékozottak pártjába: A kafírok és a muzulmánok. Hogyan tudjuk őket megkülönböztetni egymástól? Egyszerű! Úgy, hogy megnézzük, hogy hogyan reagál egy kafír szenvedésére egy kafír és hogyan egy muzulmán? Egy szép napon Mohamed a 12 éves felesége mellé ült miután 800 férfi zsidót fejezett le. Egy muzulmán számára ez az örvendezés és a diadal napja volt. A kafír a 800 zsidó lemészárlását háborús bűnnek és gonosz tettnek látja.

Két típusú ember tartozik a tájékozottak pártjába, de csak egyféle a tudatlanság pártjába. Ha nem tudod, hogy melyik vagy, akkor te a tudatlanok pártjába tartozol.

Dr. Bill Warner, Director, Center for the Study of Political Islam

2011. január 14.

Print Friendly, PDF & Email