Archívum március, 2011

Gyermektérítés erőszakkal – templomokból istállók

Életképek Magyarországról az Ottomán Birodalom idejéből.

Keresztesek a dzsihád ellen

A történelem egyik legtöbbet tanulmányozott, ám manapság a politikai korrektség által sokszor félreértelmezett időszaka a keresztes háborúk korszaka. Az európai kereszténység több évszázados halogatás után a tizenegyedik század végén megkísérelte – átmeneti sikerrel – visszaszerezni az iszlám uralma alól Jeruzsálemet és azt a térséget, ahol a hitük megszületett. A keresztes államoknak köszönhetően a hódító dzsihád közel két évszázadon át nem érte el Európát.

Dr. Nicolai Sennels: mi az iszlamizáció?

Az „iszlamizáció” szót eredetileg a muszlimok alkották azért, hogy megnevezzék egy kufr (hitetlen) társadalom “felvilágosult” (iszlám) társadalommá történő átalakulását. Az iszlamizáció egy olyan jelenség, amely már a muszlim próféta –Mohamed- óta, 1400 éve létezik

Muhammad Hussein Yaaqub egyiptomi pap: az egyiptomi referendum eredménye kedvez az iszlámnak

Muhammad Hussein Yaaqub egyiptomi pap: az Egyiptomi referendum eredménye kedvez az iszlámnak, és bárki, akinek ez nem tetszik, elmehet Kanadába vagy az Amerikába.

Tüntetés a saríja bevezetése mellett Nagy-Britanniában

„Elegünk van a demokráciából, az ember alkotta törvényekből és a brit kultúra romlottságából. A mai napon követeljük a brit kormányozási rendszer- annak tagjainak és parlamentjének – eltörlését és a sária bevezetését Nagy-Britanniában.”

Nem Európa hagyta cserben a muszlimokat, hanem az iszlám

Intoleránsak a lelkiismereti szabadsággal, a hitehagyókkal, a véleménnyílvánítás szabadságával, a szólásszabadsággal, a kisességekkel, a vallási kisebbségekkel, és a homoszexuálisokkal szemben. Nem szeretik, vagy nem tisztelik a lakosság felét, a nőket.

Elisabeth Sabaditisch-Wolff beszéde Miamiban

Egy új szervezet az United West (Egyesült Nyugat) tartotta bemutatkozó rendezvényét, amelynek egyik meghívott vendége Elisabeth Sabaditsch-Wolffvolt. A szervezet célja, hogy egyesítse a nyugati civilizációt a sáriával szemben.

Frankfurt: demontráció a keresztények üldöztetése ellen

A béke iránti „felhívásotok” füldugók azért, hogy ne halljátok azoknak az embereknek a kiáltását, akiket felgyújtottak, megcsonkítottak és feldaraboltak. Becsukjátok a szemeteket ez előtt a horror előtt, mivel a kifröccsenő vérünk belefröccsen a multikulturális álomvilágotok arcába.

Eurábiafigyelő: hogyan játsszák ki a szomáliaiak a jóléti rendszert Norvégiában

Egy, a Norvég TV által készített riport arról, hogy a szomáliai bevándorlók hogyan játsszák ki a jóléti rendszert Norvégiában

Eurábiafigyelő: erőszak a német iskolákban

Életképek Németország muszlim bevándorlók által dominált iskoláiból.

Dán integrációs miniszter: Vagy olyanok lesztek, mint mi, vagy nem jöttök ide!

Soren Pind dán integrációs miniszter: „Az asszimiláció alatt azt értem, hogy azoktól, akik Dániába jönnek, természetes módon elvárható hogy azért jöjjenek, hogy dánokká váljanak, nem pedig azért, hogy széttagolják Dániát.”

A félhold háborúja

A kereszténység történetének legnagyobb külső kihívása előzmények nélkül, robbanásszerűen jelent meg a 7. század első harmadában. A konfliktus közel 1400 éve tart, annak ellenére, hogy voltak olyan átmeneti időszakok, amikor a nyílt szembenállás szünetelt. Nyugaton sokan úgy tartják, hogy a judaizmus, a kereszténység és az iszlám lényegében ugyanannak a kinyilatkoztatásnak a különböző formái.

Az üldözőknek adnak menedéket, nem pedig az üldözötteknek

Ma félreértik a toleranciát. Ez inkább gyávaság. Itt az ideje érvényre juttatni az emberi jogokat, ahelyett hogy megengednék, hogy eltapossanak minket olyan emberek, akik idejöttek és azt mondják, hogy „rátok fogom kényszeríteni a saját kultúrámat és törvényeimet.” Olyan kultúrát és törvényeket, amelyek embertelenek. Kérem a politikusokat, hogy ne engedjék meg ezt. Az újságírók kezdjenek el az igazságról beszélni. Ne féljenek!

Három tény, amit lehet, hogy nem tudsz az iszlámról

iszlam

Három tény, amelyet valószínűleg nem tudsz az iszlámról:
1. Az iszlámot nem magyarázzák félre.
2. Egy muszlim vallási kötelessége arra törekedni, hogy az egész világon bevezessék a saría jogot
3. A muzulmánok számára megengedett, hogy megtévesszék a nem muszlimokat, ha az segíti az iszlám terjeszkedését.

Nicolai Sennels pszichológus:a muszlim nevelés és a terrorizmus

A muszlim kultúra alapvetően rengeteg dühös embert hoz létre, akiknek törékeny az önbizalma, nagymértékben jelen van az áldozat mentalitás és a nem-muzulmánokkal szembeni ellenérzés. Egy ilyen kultúra kombinálása egy erőszakos ideológiával, a pszichológia és a vallás lehető legrosszabb kombinációja.

Mohamed Musa Al-Sharif szaúdi iszlám tudós: eljön az idő, amikor ismét az iszlám fogja uralni a világot

A jelenlegi vezetés – a kommunizmus, a kapitalizmus, és így tovább – csődbe ment. Csak az iszlám maradt, hogy vezesse a világot. Mohamed próféta több hadiszban is világosan megjövendölte ezt. Iszlám uralom jön, akár tetszik az embereknek, akár nem. Ezért ezeknek a felemelkedőben levő vezetőknek a katonáivá kell válnunk.

Életképek Anglia több mint 2000 madrasszájából

Nagy-Britanniában legalább kétezer, döntően iszlám befolyásoltságú iskola van, mellyel egy egyre növekvő párhuzamos oktatási rendszert képviselnek.

Dzsihád Frankfurtban

Mennyi ártatlan nem-muszlimnak kell még meghalnia mielőtt a politikai és média elit komolyan és őszintén megvizsgálja az iszlám dzsihád problémáját. Mennyi gyilkosságnak és allah-akbarozásnak kell még történnie, mielőtt az amerikai és az európai tisztviselők felülvizsgálnák a bevándorlási politikát, a rövidlátó reálpolitikát, amelyet a Balkánon folytattak, aminek az eredményeként egy iszlám szupremácista előőrs jött létre, és magát a multikulturalizmust?

Agyonlőtték Pakisztán egyetlen keresztény miniszterét

Lelőtték szerdán Sahbaz Bhattit, a pakisztáni kormány kisebbségügyi miniszterét, aki követelte az istenkáromlást büntető törvény megváltoztatását.

Robert Spencer: Obama demokráciával kapcsolatos tévedései

A líbiai, egyiptomi, és más közel-keleti tüntetők talán demokráciapártiak amennyiben azt szeretnék, hogy az emberek akaratát vegyék figyelembe. Azonban a világnézetüket, a viszonyítási pontjaikat, és a világról alkotott alapvető látásmódjukat tekintve, ha a nép akarata meghallgatásra talál, akkor az nagy valószínűséggel a Muzulmán Testvériség és a hozzá hasonló sáríát propagáló csoportok elsöprő győzelmét fogja eredményezni.

Mire számíthatnak a kopt keresztények Egyiptomban?

Egyiptomban három kopt keresztény kolostor körül a hadsereg szisztematikusan lerombolja a kerítéseket, amit az elmúlt időszak zavaros eseményei miatt építettek, azért, hogy megakadályozzák a portyázó muszlim fanatikusokat és tolvajokat.

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes