Három tény, amit lehet, hogy nem tudsz az iszlámról

Mindig minden véleménnyel vagy meggyőződéssel szemben lesz valaki, aki ugyanolyan határozottan ellenezni fogja azt. Mindkét fél azt fogja állítani, hogy az övé a legjobb érv, ő rendelkezik a valós tényekkel és a helyes látásmóddal és (ironikusan) mindkét fél azt fogja gondolni a másikról, hogy agymosott, nem veszi észre a nyilvánvaló tényeket és teljesen ostoba. A legtöbb ember csak olyan információkra figyel, amelyek megfelelnek a saját világképének, hiszen kényelmetlen másképp tenni. Mégis szeretnénk néhány meglepő információval szolgálni az iszlámmal kapcsolatban. Azt tanácsoljuk, hogy a vezető médián kívül máshonnan is szerezz információt, és ha van időd, akkor olvasd el a Koránt is.

Három dolgot szeretnénk bemutatni, amit valószínűleg nem tudsz az iszlámról:

 

1 . Az iszlámot nem magyarázzák félre.

A legtöbb nem muszlim azt gondolja, hogy az iszlámot félremagyarázzák, mivel úgy vélik, hogy minden vallás egyforma. Azért lehet a nem muzulmánokat könnyen összezavarni, mert a legtöbbünk nem veszi észre a különbséget a Korán és a többi ismert vallásos könyv között.

A keresztény Biblia több szerző munkája, amelyet akár több száz éves kihagyásokkal állítottak össze, és amelyek példázatokat, tanácsokat és álmokat tartalmaznak, amiket egy könyvbe gyűjtöttek össze. Ugyanez a helyzet a zsidó Tórával.

Még azok a nyugatiak is, akik se nem keresztények, sem pedig zsidók, eléggé jól ismerik ezeket a vallásokat és ezért azt feltételezik, hogy ugyanez érvényes a Koránra is. Azonban a Korán egyetlen könyvből áll, amelyet egy ember írt egy élet alatt. Szó szerint kell venni, és nem bővelkedik szimbólumokban vagy bizonytalan analógiákban. Főleg közvetlen parancsokat tartalmaz. Természetesen, ahogy más vallásos könyvek, a Korán is tartalmaz ellentmondásos kijelentéseket, de a Korán maga mondja meg az olvasónak, hogy mit tegyen ezekkel az ellentmondásokkal. A Koránban az áll, hogy ha két rész ellentmond egymásnak, akkor a később íródott vers hatályon kívül helyezi a korábbit. 

 

Példák a felülírás (eltörlés) elvére:

Ha egy Korán verset eltörlünk, vagy feledésre kárhoztatunk, egy jobbat, vagy hozzá hasonlót hozunk helyette. Nem tudod, hogy Allah mindenre képes? (Korán 2:106)

És ha egy verset egy másikkal cserélnénk ki – és Allah a legjobb tudója annak, amit leküld -, azt mondanák: „Bizony te (Mohamed) koholtad!” A legtöbben azonban nem tudnak. (Korán 16:101)

Ha úgy akarnánk, akkor bizony eltörölnénk azt, amit sugalltunk neked. Aztán nem találsz majd senkit, aki ebben velünk szemben pártfogód lenne. (Korán 17:86)

 

A legtöbb nyugati nem tudja, hogy a békés, toleráns részek Mohamed prófétai karrierjének kezdetén íródtak. A Korán alapján ezeket a részeket hatályon kívül helyezik a későbbi, erőszakos és kevésbé toleráns részek. Tehát, amikor a legtöbb nyugati arról hall, hogy a dzsihádisták az erőszakos részeket idézik a Koránból, és utána a békés muszlimok a békéseket, akkor ezt úgy magyarázzák, mintha valaki a Bibliát vagy a Tórát idézte volna. Azt gondolják: „Ó, valószínűleg sok különböző és ellentmondásos rész van a Koránban, ahogy a többi vallásos könyvben is, így a muszlimok is válogathatnak, milyen részeket követnek, és ezzel igazolhatják a cselekedeteiket.” De a Korán nem ilyen. Nem lehet szemezgetni és válogatni. Határozottan és félreérthetetlen formában kijelenti, hogy egy muszlim nem változtathat meg vagy tagadhat le semmilyen részt a Korán nagyon világos és közvetlen üzenetéből. Ha így tesz, akkor mindörökre a pokol tüzében fog égni.

 2.Vallási kötelesség arra törekedni, hogy az egész világon bevezessék a saría jogot.

Sokan nem veszik észre, hogy az iszlám mennyire erős politikai üzenettel rendelkezik. Valójában az iszlám inkább „vallási ideológia”, mint „vallás”. Kötelező érvényű és nagyon konkrét jogi és politikai tervvel rendelkezik az egész társadalom számára: ez a saría.

Az iszlámban nem különül el a  vallás és a politika. Az iszlám és a saría a társadalom minden szintjének totalitárius eszközökkel történő irányítását biztosítja. Ide tartozik a rituális istentisztelet, a gazdasági ügyek és a szerződések, az erkölcs és a viselkedés, hiedelmek és büntetések. A Koránban Allah világossá teszi, hogy minden ember által létrehozott hatalmi struktúrára (mint például a demokrácia) és a szólásszabadságra (például a Korán bírálta) utálattal kell tekinteni, és el kell törölni.

A „lopakodó saría” modern kifejezést az iszlám jog nem muzulmán országokban történő lassú, tudatos és módszeres előretörésére használják. Az Egyesült Királyságban már működnek olyan hivatalos iszlám bíróságok, amelyek a válási ügyektől és pénzügyi vitáktól kezdve a családon belüli erőszakig mindennel foglalkoznak. Németországban, Svédországban, és Európa-szerte több országban zajlanak kísérletek a saría ezen országok jogrendszerébe történő bevezetésére.

A saría már betette a lábát az ajtónkon olyan kisebb viták esetében, mint az örökösödés és a családon belüli erőszak. Jobb ha tudod, hogy ez a jövőben rád is vonatkozhat, mert a saría alapján azokat, akik alkoholt isznak és kártyáznak, meg kell korbácsolni. A saría megengedi a férjeknek, hogy megverjék a feleségüket, és megengedi a károsult felperesnek a szó szerinti szemet szemért bosszút. A saría megparancsolja, hogy a tolvajok egyik kezét le kell vágni. Azt is, hogy a homoszexuálisokat ki kell végezni. És, hogy a nem házas paráználkodókat meg kell korbácsolni, a házasságtörőket pedig halálra kell kövezni. Halálbüntetéssel sújtja Mohamed, a Korán és magának a saríának mind muzulmán, mind nem muzulmán kritikusait. A hitehagyók megölésére utasít. Támadó, agresszív és igazságtalan dzsihádra utasít.

A Koránban azt írja, hogy a saría Allah törvénye. Minden más kormányzási forma bűn. Minden muszlim kötelessége addig harcolni, amíg minden kormányzat áttér a saría törvénykezésre.

 3. A muzulmánok számára megengedett, a nem muszlimok megtévesztése, ha az segíti az iszlámot.

A nem muzulmánok számára ez az elv, az úgynevezett takíjja, az iszlám újabb meglepő fogalma. Míg a legtöbb vallás nagyra értékeli az igazmondást, a Korán arra utasítja a muzulmánokat, hogy hazudjanak a nem muszlimoknak azzal kapcsolatban, hogy miben hisznek és hogy milyen politikai törekvéseik vannak, annak érdekében, hogy ezzel védjék és terjesszék az iszlámot.

Számos példa van arra, amikor az iszlám vezetők mondanak valamit a nyugati médiában angolul, majd néhány nappal később valami teljesen mást mondanak arabul a saját követőiknek. Az ellenség megtévesztése mindig hasznos a háborúban, és az iszlám mindaddig háborúban áll a nem iszlám világgal, amíg az egész világ nem követi a saríát. Ezért minden nem iszlám országban élő nem muszlimot ellenségnek tekintenek.

Tehát a nyugatiak megtévesztése teljesen elfogadható – sőt kifejezetten ajánlott – ha ez ösztönözni tudja az iszlám terjedését. Ennek legutóbbi példája volt, amikor egy amerikai iszlám segélyszervezet látszólag árváknak gyűjtött pénzt, valójában azonban terroristákat finanszírozott belőle. Becsapták a jólelkű nyugati hitetleneket, így azok pénzt adtak olyan szervezeteknek, akik egyébként aktívan nyugati hitetleneket ölnek. Járj te magad is utána ezeknek! Ez nem csak egy egyedi eset.

Az iszlám, mint a béke vallása.

Muszlim szervezetek világszerte gyakran kijelentik, hogy az iszlám a béke vallása. De valójában mit is jelent ez? Úgy tűnik, egy muzulmán könnyen idéz a Korán korai részének békés versei közül, míg a takíjja elvét követve elfelejti megemlíteni azt a tényt, hogy ezeket hivatalosan hatályon kívül helyezték a későbbi, erőszakos versek. A Korán alapján a világon akkor lesz csak béke, ha az iszlám és a saría uralkodik minden országban – addig nem. Ezért tudja minden muszlim hitelesen azt mondani, hogy az iszlám a béke vallása.

Ha ezek közül bármelyik pont meglepett, akkor egészen biztos, hogy sok minden van még, amit nem tudsz. Ez a téma hatással lesz az életedre a közeljövőben. Jobb, ha már most tájékozódsz – mielőtt túl késő lenne.

Ajánlott olvasmány: Bill Warner: Saría törvény nem muzulmánoknak
Az eltörlésről bővebben: ITT.
A takíjjáról bővebben: ITT.

Print Friendly, PDF & Email