Alapvető szabadságjogok: a múlt relikviái

Az oldal olvasói már hallhattak  az osztrák Elisabeth Sabaditsh-Wolff-ról, aki ellen nemrég bírósági per folyt Ausztriában, aminek a vége az lett, hogy megbírságolták. A bűne az volt, hogy a hiteles iszlám szövegekből  idézett, és azt állította, hogy az 53 éves Mohamed pedofil volt, mivel lefeküdt  9 éves feleségével. A héten az ACT Now for Canada meghívásásra Kanadában tart előadásokat. Az alábbi cikk Elisabeth montreali beszédéből való és a  kanadai National Post hasábjain jelent meg.:

Elég sokáig sokunk itt Nyugaton az alapvető szabadságjogokat adottnak vélte. Ezek közé a jogok közé tartozik a lelkiismereti szabadság, a békés gyülekezéshez való jog, és a szabad vallásgyakorláshoz való jog, vagy az ahhoz való jogot, hogy az embernek egyáltalán ne legyen vallása. Talán ezek közül a legfontosabb, a szabad és akadálytalan véleménynyilvánítás joga.

A szólásszabadság elleni támadás sehol nem nyilvánvalóbb, mint Európában. Az Európai Unió Kerethatározata kimondja, hogy “Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a következő szándékos cselekmények büntetendők legyenek. Ilyen “szándékos cselekedetek” “az olyan cselekedetek, amelyek indítékul szolgálnak a faji, bőrszín szerinti, vallási, származás szerinti, nemzeti vagy etnikai hovatartozásuk alapján meghatározott személyek egy csoportjával vagy e csoport valamely tagjával szembeni cselekmény elkövetéséhez.” [1. cikk (3) ]

Ennek eredményeként Geert Wilders holland politikust, engem és sok más európai személyt, akik az iszlámot bírálták, megbüntették. Több éven keresztül előadásokat és szemináriumokat adtam azokról a veszélyekről, amelyeket az iszlám jog, a saríja, jelent hazám, Ausztria számára. Másfél évvel ezelőtt figyelmeztettek, hogy “gyűlöletbeszéddel” vádolhatnak meg, mivel „rossz színben tüntettem fel vallási tanításokat.” Végül, bíróság elé állítottak, elítélték és megbírságoltak nem másért, minthogy magából a Koránból idéztem.

Az én ügyem nem a törvényeken alapult. Ez egy politikai per volt. Az volt a célja, hogy elhallgattassa a saríja jog kritikusait. Az is célja volt, hogy kedvét szegje mindazoknak, akik úgy döntenének, hogy a nyomdokaimba lépnek. Az európai elit fél attól, hogy őszintén megvitassa az iszlámot és annak jogi dogmáit – és visszatér egy totalitárius állam módszereihez annak érdekében, hogy elhallgattassa a témáról szóló vitát.

Ennek vannak előzményei a történelemben [a második világháború korszakából]. A totalitarizmus nem azonnal jelent meg Ausztriában: öt év kellett ahhoz, 1938-1943-ig, hogy egy teljes értékű diktatúra megjelenjen, és hogy az emberek észrevegyék azt. Ha mindez egyik napról a másikra történt volna, akkor az osztrákok küzdöttek volna ellene. Ehelyett fokozatosan lopakodott be a szabadságjogok – beleértve a szólásszabadságot is – eróziója által.

Bécs ma nem a bakancsok és horogkeresztek városa, hanem egy virágzó, békés és civilizált város. De van egy másik Bécs, amely olyan területeket foglal magában ahol a muzulmánok többséget alkotnak, ahol a harag magas bűnözési arányt hoz létre, ahol magas a munkanélküliség, mivel a muszlim fiatalok nem hajlandóak vagy nem képesek befejezni a kötelező iskoláztatást. Ezeknek a problémáknak a figyelmen kívül hagyása nem oldja meg őket, és nem fogja elhallgattatni azoknak a hangját sem – mint amilyen én vagyok -, akik kritizálják a kormány tétlenségét.

Visszaszerezni a nemzetünket nem lesz könnyű feladat, de ha nem teszünk kísérletet rá, akkor az európai civilizáció – a nyugati civilizáció szíve – el fog pusztulni. Amik korábban a nemzeteink voltak, olyan régiók lesznek, amelyeknek a határai elmosódnak, főleg idegen kultúrából származó emberek lakják, és amelyet totalitárius bürokraták irányítanak. A bennszülöttek kurátorokká és kosztümös színészekké redukálódnak egy furcsa vidámparkban.

Nevezzük ezt “Euro World” -nek: Hagyományos konyha, etnikai táncosok és tűzijáték 10 órakor. Az alapvető szabadságjogok, a múlt ereklyéi.


 

Ezra Levant interjúja Elisabeth-tel a SUN TV-n (angolul):

 

Print Friendly, PDF & Email