Prof. Bill Warner: Civilizációk megsemmisítése

Mohammed 632-ben bekövetkezett haláláig az iszlám a zaklatást és a dzsihádot használta arra, hogy leigázza Arábiát. A bennszülött arab kultúra megsemmisítése Szunna – tökéletes példa minden időben és minden muszlim számára. Más szóval, az iszlám politikai gyakorlata a kafir [hitetlen] civilizációk megsemmisítésével egyenlő. Mennyire volt hatásos ez a politikai gyakorlat a történelemben? A megsemmisítés eme gyakorlata ma is érvényben van?

Vannak feljegyzéseink Mohamed utolsó dzsihádjáról az észak-arábiai keresztények ellen. Miután meghalt, Omár, a második kalifa, folytatta Mohamed dzsihádját a keresztények ellen és ez odáig fejlődött, hogy meghódították az akkori keresztény világ felét. Azonban ez a hódítás csak a politikai átalakulás kezdete volt. A saría törvénykezés lépett életbe és a keresztény kafírok dhimmikké váltak [a társadalom másodosztályú tagjaivá]. Azonban Omár nem tudta meghódítani Anatóliát, amit ma Törökországként ismerünk. Az iszlám évszázadokon keresztül támadta  Anatóliát majd végül meghódította Konstantinápolyt, mai nevén Isztambult.

Vessünk egy pillantást az ortodox keresztény civilizáció megsemmisítésének demográfiai történetére:


Az iszlám demográfiai növekedési görbéje sok dolgot tanít nekünk. Az első az, hogy a megsemmisülés folyamata évszázadokon át tart. Néhányan úgy gondolják, hogy amikor az iszlám betört, a kafíroknak csak két választási lehetőségük volt: áttérés vagy halál. Nem, egyáltalán nem. A saría [iszlám jog] lépett életbe és a keresztény dhimmik a Könyv népeként továbbra is “védett” státuszt kaptak. A dhimmik súlyos adókat fizettek, nem tanúskodhattak a bíróságokon, nem lehetett olyan pozíciójuk, amiben a muszlimok felett álltak és megszégyenítő társadalmi szabályoknak voltak alávetve. A dhimminek félre kellett állnia, ha egy muszlim jött, át kellett adnia a helyét, nem hordhatott fegyvert, és minden módon különböznie kellett a muszlimoktól. A dhimminek valamennyi társadalmi kérdésben  engedelmeskednie kellett a muszlimoknak. Az évszázadok során, a lealacsonyodás, a jogok hiánya és a dhimmi adók miatt a keresztények áttértek az iszlámra. A saría semmisítette meg a dhimmiket.

Vegyük észre, hogy a görbe hol végződik: 100% iszlám, mint Arábiában. Ma, Törökország 99,7%-a muzulmán. Anatólia keresztény és görög civilizációja megszűnt. Megsemmisítették.

A szörnyű az, hogy úgy tűnik, ezt senki sem tudja vagy senkit nem érdekel. A Fethullah Gülen Mozgalom (a török Muszlim Testvériség) ma fizet a keresztény minisztereknek azért, hogy menjenek el Törökországba megnézni egy olyan toleráns iszlám országot, ahol a keresztények békés harmóniában élnek az iszlámmal. És a miniszterek visszajönnek és arról beszélnek, hogy milyen csodálatos a török társadalom és hogy milyen jól bánnak a keresztényekkel. Végtére is 0,3% keresztény még mindig van a csodálatos Törökországban.

Nézzünk meg további két [volt] keresztény területet, Libanont és Koszovót. Ezek az adatok csak a modern időket mutatják, és nem látjuk, hogy mi volt előtte, mint ahogy azt Törökországnál láthattuk. Nézzük meg, hogy merre tartanak ezek a területek. Rövidesen, évtizedeken belül, Libanon és Koszovó 100%-ig iszlám lesz és további két kafír civilizáció fog megsemmisülni.

Szörnyű irónia, hogy néhány keresztény a kereszténység megsemmisítését látva azt mondja, hogy “azok” nem voltak igazi keresztények. Az iszlám első keresztény hódításaira is az volt a kezdeti reakció, hogy a meghódított keresztényeket eretnekekként bélyegezték meg, és azt mondták, hogy a dzsihád csak eltávolította a kertből a hamis tanításokat.

Most pedig nézzük meg a következő két demográfiai növekedési grafikont:

Pakisztán és Banglades valaha hindu kultúra volt. Most muzulmán országok és a megmaradt néhány keresztény és hindu nap, mint nap üldöztetésnek van kitéve. Míg a nem muszlimok különbséget tesznek a vallások között, addig az iszlám mindegyiket kafírnak tekinti. Az ortodox keresztények kafírok, az evangéliumi keresztények kafírok, a hinduk kafírok és az ateisták is kafírok. MINDEN kafir civilizációt meg kell semmisíteni. Ez Szunna.

Vegyük észre egy további jellemzőjét ezeknek a görbéknek. Ha egyszer elindult, nem visszafordítható. Az iszlám soha nem vonul vissza. Lassan, évről-évre, évszázadról-évszázadra a bennszülött kafír civilizáció eltűnik, és soha nem képes visszavágni, nem tudja megállítani az iszlámot.
Van egy kivétel e törvény alól: az erő és a háború elfogadása. A történelemben kétszer sikerült kiszorítani az iszlámot: Spanyolországban és Kelet-Európában.

Ma egy másfajta megközelítése van az iszlámnak. Figyelmen kívül hagyjuk a megsemmisülés történelmét és azt mondjuk, hogy amit tennünk kellene az, hogy szeretjük a muzulmánokat és akkor majd harmóniában élhetünk egy csodálatos multikulturális civilizációban. 1400 év történelmét, amiben nem volt kivétel a megsemmisülés törvénye alól, majd mi egy mosollyal és öleléssel hatályon kívül fogjuk helyezni. „Minden amire szükségünk van, az a szeretet (All you need is love…)” ezt ismételgetjük, amíg dogmává nem válik, és a megsemmisülés történelme tovább folytatódik. Közhely azt mondani, hogy azok akik nem ismerik a történelmet, kénytelenek lesznek megismételni azt (George Santayana). Közhely, de igaz. A megsemmisülés útján járunk, mert nem vagyunk hajlandóak szembenézni a történelmi tényekkel.

Mi a tanulság? Az iszlám, a „békés” iszlám célja a kafír civilizáció megsemmisítése. Csak akkor lehet megállítani a pusztulást, ha a kafírok megértik, hogy az iszlám célja a kultúrájuk megsemmisítése. Az iszlám háborúban áll a kafírokkal, a kafírok pedig megpróbálják “széppé” tenni a pusztulásuk felé vezető utat. Az iszlám háborúban áll, mi pedig kedvesek vagyunk hozzá. Mohamednek van egy álma, ami kezd igazzá válni, amíg mi alszunk.

Bill Warner

Források:
Kosovo: http://www.serbianna.com/columns/savich/011.shtml#6
Turkey: http://home.att.net/~dimostenis/greektr.html
Lebanon: Tomass Mark, Game theory with instrumentally irrational players: A Case Study of Civil War and Sectarian Cleansing, Journal of Economic Issues, Lincoln; June 1997.
Pakistan, Bangladesh: http://hrcbmdfw.org/blogs/bangladesh/archive/2007/07/13/722.aspx

Print Friendly, PDF & Email