Geert Wilders beszéde Berlinben 2.rész/2

A beszéd eleje itt olvasható.

Az Európai Unió alapítói úgy vélték, hogy annak érdekében, hogy Európában elkerüljenek egy jövőbeli háborút , az európai nemzeteket, és különösen Németországot be kell zárni –ahogy a Római Szerződés mondta – ” az európai népek közötti minden eddiginél szorosabb szövetségbe.” Robert Schuman azt mondta, hogy az EU célja az volt „hogy a háborút ne csak elképzelhetetlenné, hanem a gyakorlatban is kivitelezhetetlen tegye.”

A eurokraták úgy gondolják, hogy a problémát általában  a nemzetállamok –  különösen Németország, Európa legnagyobb nemzetállama – jelentik. Tévednek. A második világháború igazi oka nem a német nemzetállam volt, hanem a náci totalitarizmus.

Nincs semmi baj Németországgal. Az háború oka a náci ideológia volt. A totalitarizmus ellenszere az, ha nem építünk egy szuper-államot. A ellenszer az, hogy több közvetlen demokráciát vezetünk be a lehető legalacsonyabb szinteken is. Ahelyett, hogy megfosztanánk Németországot és más nemzetállamokat a szuverenitásuktól, a háború utáni vezetőknek egy svájci-mintájú rendszert kellene bevezetniük az országainkban. A kis egységeknek nagyfokú helyi szuverenitással kellene rendelkezniük. Az egyes polgároknak meg kell adni a közvetlen demokratikus beleszólás jogát a saját és közösségük sorsába.

Ehelyett, az európaiaktól elrabolták a szuverenitásukat, amit a távoli Brüsszelbe helyeztek át. A döntéseket most zárt ajtók mögött olyan bürokraták hozzák meg, akiket senki sem választott meg erre a posztra. Ez nem az a fajta kormányzat, amit akarunk!

Kevesebb bürokráciát, több demokráciát akarunk!

Kevesebb Európát akarunk! Ragaszkodnak a saját szuverenitásunkhoz. Hazai szabályozást akarunk! Továbbra is függetlenek és szabadok akarunk maradni! Mi akarunk lenni a házigazdák a saját házunkban.

1991 decemberében, a Maastrichti Szerződés létrehozta az egységes európai valutát. A holland gulden és a német márka fel lett áldozva az európai egyesülés oltárán. Helmut Kohl úgy adta el ezt a projektet a németeknek, mint ami a „háború vagy béke kérdése.” Az eurót úgy mutatták be, mint “a béke angyalát”, amelyet a németeknek támogatniuk kell úgy, hogy feladják a márkát. Az elmúlt hat évtized alatt a német politikusok azt mondták a németeknek, hogy a nemzetállamok, és különösen Németország, annyira veszélyes, hogy ki kell herélni. A németeknek európaiakká kell válniuk, ahelyett, hogy németek maradnának. Ahhoz, hogy ezt a politikai projektet megvalósítsák, a nemzeti és monetáris szuverenitásról le kellett mondaniuk. A nemzeti és gazdasági érdekeket feláldozták az úgynevezett európaizáció oltárán.

Minden ország, amely csatlakozott az euróhoz elvesztette azt a hatalmát, hogy hozzáigazítsák a valutájukat a saját gazdasági igényeikhez. Ennek következtében mindannyian szenvednek. Néhány ország valutája alulértékelt, másoké pedig túlértékelt, mindannyian osztoznak egymás terheiben, még akkor is, ha az egyik a saját maga okozta politikától, korrupciótól vagy csalástól szenved. Az európai monetáris rendszer lehetővé teszi néhány ország számára, hogy a többiek rovására gazdálkodjon, és a csalók olyan helyzetben vannak, hogy zsarolják azokat, akiknek majd állnia kell a számlát. Véget kell vetni ennek a színjátéknak!

Az európai monetáris rendszer hibás. Erkölcstelen. Mint ahogy Theodore Herzl mondta: “Egy ember karakterét tönkreteheti a jótékonyság.” Ez igaz azokra, akik fogadják az adományokat, de azokra is akik felajánlják. Az úgynevezett pán-európai szolidaritás tönkretesz minket! Németország már éppen eleget fizetett Európáért.

Ugyanez vonatkozik Hollandiára. A polgárainknak nem kell kifizetnie mások adósságait!

Barátaim, a Szabadságpárt Németország legnagyobb reménye, mivel ez az egyetlen párt, amely hangosan és egyértelműen ki meri mondani, hogy azok az országok, amelyek nem tudják kifizetni az adósságaikat el kell hogy hagyják az euró-zónát. Teljes mértékben egyetértek.

Barátaim, az idő fogy. Cselekednünk kell a demokrácia és gyermekeink jövőbeli jóléte érdekében. Vladimir Bukovszkij volt szovjet disszidens arra figyelmeztet, hogy ahelyett, hogy megakadályozná a háborút, az európai projekt sokkal valószínűbbé teszi a konfliktusokat. Ő párhuzamot von az EU és a volt Szovjetunió között, amely szintén elfojtotta a nemzeti összetartozás érzéseit. Amikor a gazdasági valóság legyőzte a szovjet politikai projektet, az elfojtott nemzeti identitás érzései bosszúba torkolltak és elpusztították az Uniót. Bukovksy attól tart, hogy ha nem állítjuk meg az európai szörnyet, ugyanez történhet Európában is.

Az európai vezetők azt állítják, hogy az egyetlen módja annak, hogy megoldjuk a jelenlegi válságot, a még több európai szintű irányítás. Nagyobb hatáskört akarnak Brüsszelnek. Tévednek. Még több Európa csak tovább rontja a helyzetet. Elleneznünk kell a további központosításra tett kísérleteket.

Nem akarunk több Európát! Az EU-ban nincs demokrácia, elszámoltathatóság és átláthatóság. Ezért utasítjuk el. Kevesebb Európát akarunk! Reménykedjünk, hogy jövő hét szerdán az német Alkotmánybíróság megvédi a nemzeti szuverenitást.

Mint holland nemzeti jogalkotó nap mint nap azt tapasztalom, milyen kevés beleszólásunk van a saját sorsunkba. Olyan törvényeket várhatunk, amelyeket az EU Miniszterek Tanácsa készít. A 27 EU-biztos zárt ajtók mögött összejön a kollégáikkal. Titokban tárgyalnak, majd megjelennek és bejelentik a megállapodásaikat. Így működik a rendszer.

A közelmúltban Angela Merkel kancellár Párizsba ment. Sarkozy elnökkel együtt bejelentették az euróövezet gazdasági kormányzásának terveit.

Mi ezt ellenezzük. Azt akarjuk, hogy a nemzeti parlamentünk döntsön a gazdaságpolitikánkról. Nem akarunk olyan euró-övezetbeli országokra költeni az adófizetőink pénzét, mint például Görögország. Hagyjuk, hogy azok, akik becsaptak bennünket, akik rosszul irányították az országuk gazdaságát vagy akik többet költöttek, mint amit megengedhettek maguknak gondoskodjanak magukról.

Ezenkívül az EU-szerződések tiltják a kisegítést.

A Párt a Szabadságért ellenez minden kölcsönt. A holland kisebbségi kormány soha nem számíthat a mi támogatásunkra ebben a kérdésben. Ma a rossz irányba menő euró politikát az eurofil [az Európa project hívei] baloldali pártok támogatják. Megismétlem: soha nem fogjuk támogatni a holland kormányt abban, hogy jóváhagyja a kölcsönt, még akkor sem, ha a kormány elveszítené a baloldal támogatását.

Leszavaztuk, és a jövőben is le fogunk szavazni minden olyan tervet, ami ki akar segíteni más országokat. A független országoknak saját magukról kell gondoskodnia. Erről szól a szuverenitás: szabadság és annak képessége, hogy gondoskodjanak magukról.

Az emberek nehezményezik azt a tény, hogy nekik kell fizetniük mások helyett. Az emberek nehezményezik, hogy elveszik a hatalmat a nemzetállamoktól. Ők törődnek a nemzetükkel, mert érdekli őket a demokrácia és a szabadság és a gyermekeik jóléte. A nemzeti zászlót a demokratikus jogok és a régóta meglévő szabadságjogok szimbólumának látják.

De ennél többről is szó van. A nemzeti identitás a személyeket egy örökséghez, hagyományhoz, valami iránti hűséghez és egy kultúrához is köti. A nemzeti identitás tartalmazó identitás: vallási és faji hovatartozástól függetlenül mindenkit egyenlőnek tekint, akik hajlandóak asszimilálódni egy nemzetbe azáltal, hogy osztoznak annak sorsában és embereinek jövőjében.

Barátaim, a demokrácia nevében, a szabadság nevében, az emberi méltóság nevében vissza kell adnunk a politikai hatalmat a nemzetállamoknak. Azzal, hogy megvédjük a nemzetállamokat, a saját identitásunkat is védjük. Azáltal, hogy védjük az identitásunkat, védjük a szabadságjogainkat. A szabadságjogokat védve megvédjük a méltóságunkat.

Arra kérlek benneteket, hogy álljatok ki a nemzetállamokért. Legyetek büszkék az országaitokra!

Ronald Reagan amerikai elnök amikor lejárt a mandátuma, búcsúbeszédében arra, hogy mire volt az elnöksége alatt a legbüszkébb a következőt mondta: „az újjáéledő nemzeti büszkeség, amit én úgy neveztem el, hogy >>az  új hazafiság<<.”

Európának új hazafiságra van szüksége. Európának több tucat új hazafira van szüksége. Szükségünk van Igaz Finnekre, Igaz Dánokra, Igaz Franciákra, Igaz Írekre és Igaz Hollandokra, és barátaim, szükségünk van Igaz Németekre!

Reagan azt mondta, hogy meg kell tanítani a gyermekeinknek, hogy miről szól az országunk, miért áll ki és mit képvisel a világtörténelemben. Azt mondta, hogy az amerikaiaknak szükségük van „a hazaszeretetre és  az ország intézményeinek megbecsülésére.”

Reagan szavai ránk, európaiakra is vonatkoznak. Újjá kell élesztenünk a nemzeti büszkeséget, a hazaszeretetet és az ország intézményeinek megbecsülését. A nemzeti parlamentjeink a demokratikus intézményeink. Meg kell védenümk őket.

Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, eleget beszéltem. Itt az idő cselekedni. Sietnünk kell. Fogytán az idő Németország, Hollandia és az összes többi nagy európai nemzet számára. Ronald Reagan szavaival: “Ma kell cselekedni azért, hogy megőrizzük a holnapot.”

Íme egy rövid összefoglaló öt olyan dologról, amit meg kell tennünk annak érdekében, hogy megőrizzük a szabadságunkat.

Először is meg kell védenünk a szólásszabadságot. Ez a legfontosabb a szabadságjogaink közül.

Másodszor, véget kell vetni a kulturális relativizmusnak. A nyugati kultúra messze felülmúl más kultúrákat.

Harmadszor, meg kell állítanunk az iszlamizációt. Több iszlám kevesebb szabadságot jelent. Van már így is elég iszlám Európában. A bevándorlóknak asszimilálódniuk kell és alkalmazkodniuk kell az értékeinkhez.

Negyedszer, vissza kell állítani azt a jogot, hogy dönthessünk a saját pénzünkről. Nem kellene kifizetnünk mások tartozását. Az euró túlélését nem szabadna ürügyként használni arra, hogy megjutalmazzunk olyan országokat, amelyek nyilvánvalóvá tették, hogy nem méltóak arra, hogy az euróövezethez tartozzanak.

Ötödször, vissza kell állítani a nemzetállamok fennhatóságát és szuverenitását. A nemzetek olyan örökségek, amelyet apáink hagytak ránk és amelyet tovább szeretnénk ajándékozni a gyermekeinknek.

Mi vagyunk a Nyugat szabad férfiai és női. Mi vagyunk a Nyugat igazi férfiai és női. Nem akarunk egy szuper-államot. A saját országunk mellett állunk. Ti Németországért. Én Hollandiáért. Mások Svájcért, Dániáért, Finnországért, Franciaországért, Spanyolországért, és az összes többi nagyszerű szabadságszerető európai nemzetért. Együtt Európa nemzeteit képviseljük. Együtt állunk.

Szilárdak leszünk. Túl fogjuk élni. Meg fogjuk védeni a szabadságunkat. Szabadok fogunk maradni.

Köszönöm szépen.

Forrás: Geert Wilders blog

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=3867

Bejegyzés: on 2011. Sze. 6.. A bejegyzés kategóriái: Geert Wilders, Legfrissebb. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes