Az európai Gázai övezetek kialakulásához vezető öt lépés

Európa-szerte iszlám párhuzamos társadalmak alakulnak ki. Úgy tűnik, hogy ezek közül sok egyre inkább olyan, a Gázai övezethez hasonló területté kezd válni, amelyet a túlnépesedés, az alacsony iskolai végzettség, a magas bűnözési ráta, a zsidó és más nem-muzulmán csoportokkal szembeni rasszizmus, az iszlám politikai és gazdasági infrastruktúra jellemez. Valamint egy általános gyűlölködő és gyakran erőszakos magatartás a nem iszlám hatóságok és a környező nem iszlám területekkel szemben.

A következőkben felvázolom az öt lépésből álló evolúciós modelljét annak, hogy az európai területek hogyan válnak olyan területekké, ahol erőszakosan harcolnak az autonómiáért és az elszakadásért. Minden lépés természetesen elvezet, egyben támogatja is a másikra.

1) Szociális lakások térségei. Az alacsony jövedelem és annak természetes kívánsága, hogy hasonló vallású és kultúrájú emberekkel éljünk együtt ahhoz vezet, hogy a muszlimok olyan területekre költöznek, ahol olcsó lakások vannak. Így a szociális lakások területei muszlim területekké válnak.

2) Muszlim területek. A muszlim kultúra és vallás meghatározóvá válik a területen belül, amely lehetővé teszi, hogy az iszlám „értékek” meghonosodjanak. A muszlim területek iszlám területekké válnak.

3) Iszlám területek. Házi saría bíróságok, felnőtt férfiakból álló rendőrség-szerű csoportok, imámok, és iszlám havala bankok jelennek meg. Nem hivatalos gazdasági és politikai iszlám infrastruktúra alakul ki, és ennek politikai és gazdasági befolyása növekszik.

4) Politikai területek. Megjelenik a nem hivatalos vallási infrastruktúra hivatalos elismerésének igénye. Az iszlám területek olyan politikai erőkké válnak, amelyek összeütközésbe kerülnek a világi törvényekkel.

5) Erőszakos területek. A vallási fanatikusok jogosnak találják, hogy megfélemlítést és erőszakot alkalmazzanak annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek a követeléseiknek. Az országban születtek és ott is nőttek fel, van állampolgárságuk és úgy gondolják, hogy ugyanannyi joguk van úgy élni, ahogy akarnak, mint amennyi a demokratikus gondolkodású polgároknak. Mindamellett a Korán szerint bűn behódolni a világi törvényeknek és a nem-iszlám hatóságoknak. Az iszlám politika folyamatos konfliktusokká fejlődött, amelyek gyakran erőszakba torkolnak.

Példák

Az iszlám területek Kínában, Thaiföldön, Oroszországban, a Balkánon és Afrikában már sok évvel ezelőtt elérték az ötödik lépést. Több tucat ország, amely a muzulmánok prófétájának szülőföldje körül helyezkedett el, és amely valaha keresztény, hindu és buddhista, stb. volt, mára elérte a 6. lépést: az emberi jogok – különösen a nők jogainak – súlyos hiányát, nincs szólásszabadság, nincs igazi demokrácia, nincs tudományos fejlődés stb…. Röviden: iszlám országokká váltak.

Több száz európai városban vannak már iszlám területek. Iszlám szervezetek már jelezték politikai követeléseiket arra vonatkozóan, hogy néhány európai terület kapjon autonómiát a saría törvények irányítása alatt. Az a forgatókönyv, hogy az iszlám szupramácisták elfelejtik a követeléseiket, és nem használnak antidemokratikus módszereket annak érdekében, hogy elérjék a céljukat, nem valószínű.

Megoldások?

Néhány ésszerű megoldás:
– Le kell állítani a nem-nyugati országokból történő bevándorlást.
– Az illegális bevándorlást börtönnel és pénzbírsággal kell büntetni.
– Fel kell ajánlani a visszatelepülés (államilag finanszírozott kivándorlás és áttelepítés) lehetőségét a nem-nyugati országokból történő bevándorlóknak.
– Annak érdekében, hogy a hazai iszlám szupremácisták „honvágyat” érezzenek, meg kell állítani az iszlamizációt és az iszlám területeket és értékeket vissza kell változtatni.
– A világi törvények, a világi rendőrség és a világi igazságszolgáltatás erejét – minden lehetséges eszközzel – érvényesíteni kell annak érdekében, hogy visszaállítsák a törvényességet és közrendet a törvény nélküli területeken.
– Mindazokat, akik önkéntesen részt vesznek a saría bíróságok használatában és a becsülettel összefüggő bűncselekményekben, meg kell büntetni.
– Az integrálódás elutasítását, vagy az arra való képtelenséget, annyira hátrányossá és gazdaságilag nem kifizetődővé kell tenni, hogy a hazatelepülés legyen az egyetlen csábító ajánlat (a bevándorlóknak fizetniük kelljen a saját tolmácsukat; jogot kelljen szerezniük az ingyenes orvosi ellátásra, az oktatásra, a szociális juttatásokra, stb. , fizetniük kelljen a gyermekeik speciális oktatásáért, ha szülőként nem beszélik a nyelvet, és így segítsék a gyerekeik iskoláztatását, stb.)
– Egy bevándorlóknak csak akkor kellene felajánlani az állampolgárságot, ha legalább az egyik szülőjének van állampolgársága. Addig maradhatnak, ameddig el tudják tartani magukat, és betartják a törvényeket, de már így is elég állampolgárral rendelkezünk.
– A menekülteknek a saját hazájukhoz közeli menekülttáborokban kellene biztosítani a biztonságot, élelmet és az orvosi ellátást. Egy nyugati szintű életszínvonal a menekültek számára nyugati országokban túl drága és nem szükséges.

Nicolai Sennels  pszichológus, a Dán Néppárt képviselőjelöltje, JihadWatch

Print Friendly, PDF & Email