Az integráció, a bevándorlás és az iszlámmal kapcsolatos problémák: 23 törvényjavaslat

A  nyugati politikusok szabadon választhatnak közülük – vagy akár az összeset is alkalmazhatják:

Bűnözés

Az alapvető cél minden lehetséges eszközzel fellépni a bevándorlók által elkövetett bűnözéssel szemben.

1) Az illegális bevándorlás illegális ezért büntetni kellene.

2) Az állampolgárság nélküli bűnöző bevándorlókat deportálni kellene.

3) Mindenkit, aki önként részt vesz a saría bíróságok használatában meg kellene büntetni.

4) A törvényt és a rendet minden áron fenn kellene tartani azokon a területeken ahol az ország törvényei a saríával, magas bűnözési rátával és a hatóságokkal szembeni ellenállással kerülnek szembe.

5) Azokat a vallásokat és vallási tanításokat, amelyek gyűlöletet, elnyomást és erőszakot hirdetnek be kellene tiltani.

6) A vallási szervezeteknek ki kellene jelenteniük és be kellene tudni bizonyítaniuk, hogy nem hirdetnek olyan tanításokat vagy nincsenek olyan vallási könyveik, melyek bűncselekményekre buzdítanak.

7) A bevándorlóknak az érkezésükkor ki kellene jelenteniük, hogy támogatni fogják az ország alkotmányát, és követni fogják az ország törvényeit.

8.  Az EU fő funkciójának az kellene, hogy legyen, hogy megvédje Európát az illegális bevándorlástól.

Kultúra

Az alapvető cél az, hogy megvédje és támogassa az ország eredeti kultúráját és értékeit.

9) A nem nyugati országokból történő bevándorlást le kellene állítani. A korlátozott időtartamú munkaszerződéseket engedélyezni lehetne.

10) Az olyan egyházi épületeket, amelyek nem tartoznak az ország eredeti kultúrájához nem szabadna megengedni, hogy dominánsak legyenek (nincs minaret, nincsenek hangos imára hívások).

11) A olyan vallási szokásokat (pl. iszlamizáció), amelyek nem kapcsolódnak az ország eredeti kultúrájához nem szabadna megengedni az állami szektorban.

12) Az államnak aktívan védenie és támogatnia kellene az ország kultúráját és értékeit.

Integráció

Az alapvető cél az, hogy az integrálódásra való akarat vagy képesség hiányát annyira kedvezőtlenné és gazdaságilag előnytelenné kell tenni, hogy az egyedüli vonzó lehetőség a visszatelepülés legyen.

13) A bevándorló nőket tájékoztatni kellene a váláshoz való jogukról, a női menedékhelyekről, a családtervezésről és a rendőri védelemről.

14) A bevándorlóknak kelljen fizetnie a saját integrációs programjukat. A programoknak magukban kell foglalniuk a demokrácia, az emberi jogok és a nők jogainak oktatását. Továbbá tájékoztatást kell, hogy nyújtson arról, hogyan segíthetik gyermekeik integrációját és oktatását.

15) A bevándorlóknak vizsgát kellene tennie nyelvből, történelemből és az új hazájuk politikai kultúrájából. A bevándorlóknak kell megfizetnie a nyelvi képzést és a vizsgáztatás minden költségét.

16) A hazatelepülést (államilag finanszírozott kivándorlás és áttelepítés) fel kell ajánlani az összes nem-nyugati országból érkező bevándorlónak.

17) A bevándorlóknak saját magukról kell gondoskodniuk.

18) A bevándorlóknak jogot kell szerezniük az ingyenes orvosi ellátásra, az oktatás támogatására és a szociális juttatásokra. A bevándorlóknak maguknak kell fizetniük a tolmácsot.

19) Azoknak a bevándorlóknak, akik nem beszélik elfogadható szinten az ország nyelvét fizetniük kellene a gyermekeik speciális oktatását, mivel szülőként nem tudják segíteni a gyerekek iskolai képzését.

20) A menekülteknek a hazájukhoz közeli menekülttáborokban kellene biztosítani a biztonságot, az élelmiszer- és az orvosi ellátást. A menekültek számára a nyugati szintű életszínvonal nyugati országokban túl drága és nem szükséges.

21) Az országnak sokkal nagyobb erőfeszítést kellene tennie a segélyekkel való visszaélés és az adócsalás (mindkettő elterjedt a bevándorlók között) visszaszorítása érdekében.

22) Az országoknak javítania kellene azoknak a nőknek és gyermekeiknek a védelmét, akik elmenekülnek az erőszakos családtagjaik elől.

23) A bevándorlóknak az országba történő belépéskor jelentős összeget kellene letenniük azért, hogy ha a bevándorló megszegné az ország törvényeit, akkor ebből a pénzből fizetni lehessen a büntetéseket, adókat, a deportációnál felmerülő költségeket, stb.

További javaslatok? Kérjük, küldje el a nicolaisennels@gmail.com címre.

Forrás: JihadWatch

Print Friendly, PDF & Email