Németországból Törökország

Az európai kontinensen az iszlamizáció folyamata nem egységes módon zajlik. A muszlim bevándorlók minden egyes országba hagyományosan egy bizonyos régióból, sőt országból jönnek.

Így például Hollandia „marokkanizálódik”, Anglia „pakisztanizálódik”, Franciaország „algérizálódik”.

Németország és Ausztria pedig „törökösödik”.

Ez a folyamat, vagyis hogy Németországból Törökország lesz, tudatos és a németországi török etnikum tervei egyáltalán nem titkosak. A német törököknek nem kell következményekkel számolniuk, amikor az átvételi szándékukat kifejezik, ezért nyíltan hangoztathatják céljukat. Tisztában vannak vele, hogy sem rendszerellenességgel nem fogják megvádolni őket, sem pedig cenzúrázva nem lesznek.

A mainstream média nagyban figyelmen kívül hagyja ezt a fajta égbekiáltó felsőbbrendű agitációt, helyette pedig az „integrációt”, mint szokásos badarságot szajkózza. De a Politically Incorrect résen van.

Van egy álmom – Németföldből Törökföld lesz

Írta: Michael Stürzenberg

Özgür Ümit Aras a török etnikumhoz tartozó német állampolgár, aki Berlinben él és ahogy a Facebook-on írja, 2013-ban a Bundestag képviselőjévé szeretne válni. Özgür cikkeket is ír, például a Turkish Press-nek. Egy különösen meghökkentő darab augusztus 19-én látott napvilágot az alábbi címmel: „Van egy álmom. Egy teljesen független Törökföld.” Bár úgy tűnik, nem készítették fel kellő mértékben német nyelvből, a nyelv művelése valószínűleg nem szükségeltetik az ország átvételéhez.

A török megalománia, a nacionalista indíttatású hatalomvágy és az iszlámon alapuló uralkodási vágy szemmel láthatóan beteges módon fonódik össze ebben a cikkben. Ezen túlmenően szélsőségesen ellenséges szemmel nézi a német államot, a társadalmat és annak polgárait.

8 millión vagyunk, a társadalom több, mint 10 %-át tesszük ki és a harc folytatódik, de ezúttal intellektuálisan, központi vezetéssel – mindenki ellen, különösen pedig az elnyomás ellen, a német állam hazugságai ellen, a jobb oldali populista erők hazugságai ellen, a megvetendő náci bagázssal szemben – célunkat csak nagy türelem árán érhetjük el.

Álmomban egy 7 milliós magasan képzett új muszlim elitet láttam: professzorokat, a tudomány doktorait, jogászokat, hivatalnokoka , szakembereket, mestereket és gyakornokokat, mérnököket, építészeket, orvosokat, politikusokat, tanárokat, atlétákat és még sok mást. Olyan embereket láttam, akik használták elképesztő potenciáljukat és a szociális háló, hivatásuk és az őket körülvevők jóvoltából szerveződtek.

A Törökföld felé irányuló első lépés az, ha mi magunk oktatjuk a gyermekeinket ahelyett, hogy olyan állam kezébe adnánk őket, ami az elnyomáson alapul. Micsoda abszurd gondolat, olyan mintha hentesre bíznátok a háziállatokat vagy mintha csalók és tolvajok kezébe adnátok legnagyobb kincseteket. Ha hagyjátok őket érvényesülni, teljesen bolondok vagytok és a társadalom peremén maradtok, így újabb 50 évre fognak ismét leigázni benneteket és a végén köszönetet fogtok mondani nekik azért, hogy egy grandiózus, királyi meghajlással tiszteleghettek előttük.

Fontos, hogy szerveződjetek, hogy kapcsolataitokat szilárd alapra helyezzétek és hogy hűek maradjatok a vonalhoz, amihez tartoztok. Azzal kell kezdenünk, hogy török gimnáziumokat hozunk létre a török etnikumhoz tartozó tanárokkal, a törököt elismert nyelvvé kell tenni, ismeretét fokozathoz kell kötni, ahogy a német, az olasz és a spanyol esetében is van. Világszerte több mint 200 millióan beszélnek törökül. Láttam, hogyan fogunk kinevelni egy olyan elitet, mely művelt, felelős, magasan képzett és összetartó. Németföldön kell meg valósítanunk a Törökföldről dédelgetett álmunkat azáltal, hogy a férfiak nem félnek megkörnyékezni a német nőket. Kielégítik a vágyaikat, feleségül veszik őket és sok új gyermeket adnak Törökföldnek. Legfeljebb két generáción belül megújítják a társadalmat, sokrétű kultúránkat nekik ajándékozzuk és megengedjük, hogy bepillantsanak az belsőséges összetartozásunkba. Meg fogjuk őket nyerni magunknak, az életnek.

Az összes fontos társadalmi pozíciót, valamennyi vezető posztot ismét el kell foglalnunk. A legjobbnak kell lennünk abban, amit csinálunk. Egységes népként, egy nagyszerű közösségként kell együttműködnünk. Nem szabad felednünk, hogy még mindig kisebbségben vagyunk Németországban.

Nem tűrhetjük tovább, hogy elnyomnak, hogy alá vagyunk rendelve a kívánságaiknak és elképzeléseiknek. Teremtsünk meg egy török oktatási alapot és valamennyiünk fizessen havi díjat, hogy török iskolák, egyetemek és óvodák épülhessenek.

Alapítani fogunk egy bankot Németországban, egy bankot iszlám alapokon, hogy jelen legyünk a nemzetközi piacon és hogy nemzetközi támogatást kapjunk a küzdelmünkhöz. Létre fogjuk hozni a saját biztosítási társaságainkat, a saját biztosítóinkat.

Egy jobb Törökföldet teremtünk Németföldön, amivel megmutatjuk függetlenségünket az európai bíróságnak és rámutatunk ennek a fejlődésnek a szükségességére. Hogy európai szinten is elismerjék függetlenségünket és az önmagunk kormányzásához való jogot. Ez egy legitim harc – az önmagunk irányításának, a szabad akaratnak, az egyéni beteljesedésnek és a fejlődésnek a természet adta joga.

A közelben letelepedett barátaink majd, lépésről lépésre, házról házra, ingatlanokat fognak vásárolni, mindaddig amíg egy körzetté nem nőjük ki magunkat és amíg egy egész várost nem vonunk az ellenőrzésünk alá. Az összes irányító pozíciót török hivatalnokokkal töltjük meg, elfoglaljuk a kórházi, rendőri, katonai, sürgősségi szolgáltatókat és a legmagasabb politikai hivatalokat, mint a polgármesteri tisztséget – hogy azután semmi se állja útját Törökföld függetlenségének.

Özgür átvételről szóló víziója pillanatnyilag teljesen valótlannak tűnik. De a demográfiai változások órája rendületlenül ketyeg. Vagyis néhány évtizeden belül, amikor a születés-dzsihádot sikeresen keresztülviszik, ez a horror-show valóssággá válhat. A török politikusok számos hasonló megnyilvánulásából tudni lehet, hogy ezek az elképzelések nem csupán Özgür Ümit Aras agyszüleményei. Itt van például a legendás von Vural Öger, aki a török etnikum erős férfiait és egészséges nőit szeretné arra használni, hogy belülről fejezze be a 15. és a 17. században megbukott ottomán inváziót. Szintén sokkolóak a Milli Görus politikusának, Necmettin Erbakannak a megjegyzései: „Az európaiak azt hiszik, hogy a muszlimok csak azért jönnek Európába, hogy pénzt keressenek. Allahnak azonban más tervei vannak. […] Bizonyos, hogy hatalomra fogunk jutni. Hogy ez vérontással, vagy anélkül fog bekövetkezni, bizonytalan.”

Időről időre hasonló megjegyzéseket lehet hallani honfitársaiktól az utcán is: „Néhány éven belül átvesszük a hatalmat az ország felett.”

Ennek megfelelően állandóan követelőznek és siránkoznak, azért hogy még hatékonyabban tudják érvényesíteni követeléseiket. Például a berlini török nagykövetség is ezt teszi, mely a németországi törökökről azt állítja, hogy diszkriminálják őket. Másrészt azonban Törökországban a reiszlamizáció idején – egy augusztus 10-ei, Tagesspiegelben megjelent cikk szerint – eljátszottak a gondolattal, hogy a hitetlenek számára gettókat hozzanak létre. Milyen toleráns és kegyes is az iszlám a neki otthont adó országokban. Erdogan már úgy tekint Törökországra, mint egy világhatalomra, amely azon fáradozik, hogy emigránsai által masszív politikai és társadalmi befolyást gyakoroljon Európa-szerte. Ez a tavaly februári Isztambulban mondott megalomániás beszédéből is kiderült. Nyilvánvaló, hogy Németország egy ellenséges átvétel felé tart.

Forrás: Gates of Vienna

Print Friendly, PDF & Email