Interjú Nicolai Sennels dán pszichológussal – muzulmán nők, zavarodott szexualitás, társadalmi következmények 4. rész

Előző részek: 1. rész, 2. rész, 3.rész

Circe: (Megjegyzés: Sem én, sem Nicolai Sennels nem tekintjük a felnőtt emberek között közös megegyezéssel létrejött homoszexualitást klinikai esetnek egy olyan nyitott társadalomban, ahol a nők és férfiak szabadon érintkezhetnek. Azonban a gyermekek szexuális bántalmazása klinikai eset ugyanúgy, mint a szex két férfi között, ha ezt egy olyan társadalom eredményezi, amelyben a nőket megvetik, tisztátalannak tartják, és elzárják a férfiak elől, így a szexualitás eltolódik a férfiak közötti kapcsolat felé, miközben a nőket elkerülik.)

Kérdés: Milyen pszichológiai gyengeségeket akarnak a muzulmánok a haraggal, intoleranciával, és a szólásszabadságtól való félelemmel leplezni?

Sennels: Érzelmi éretlenséget, gyenge önbizalmat, és a megalapozott érvek létrehozására vonatkozó képességek hiányát. Ezenfelül tudnunk kell, hogy minél logikátlanabb vagy embertelenebb egy társadalom vagy egy eszmerendszer, annál keményebben fognak harcolni a követői, hogy másokat megtérítsenek. A vallásos emberek az egész történelmünk során azzal próbálták saját belső kételyeiket és nem-meggyőzöttségüket ellensúlyozni, hogy megpróbáltak meggyőzni és kényszeríteni másokat, hogy kövessék ugyanazt a téves nézetet, hitet.

Kérdés: Hogyan kell reagálnunk a muzulmán haragra és fenyegetésekre? Humorral, viccekkel és logikával?

Sennels: A humor bizonyosan jó minden résztvevő számára ebben a konfliktusban. A legtöbb muzulmán egyáltalán nem rendelkezik öniróniával, és nagyon sok nem-muzulmán fél attól, hogy kimondja, amit gondol. Egy jó nevetés a legjobb gyógymód mindkét „betegségre”. Legfőképpen mindig ki kell mondanunk az igazságot az iszlámról, a muzulmán kultúráról és bevándorlásról – és soha nem szabad belefáradnunk az Egyesült Nemzeteknek, az EU-nak és a baloldalnak a szólásszabadság elnyomására tett kísérletei elleni harcba.

Kérdés: Úgy jellemzed a politikai korrektséget, mint egyfajta kollektív gyávaságot.

„A muzulmánoknak a nem muzulmánokkal szemben tanúsított antiszociális és gyűlölködő viselkedése eredményeképpen a biztonságérzet és a társadalmi összetartozás érzése több száz európai város sok részén már régen a múlté.”( Glasov a))

Szerinted mi lesz a következménye annak, ha továbbra is gyávák maradunk?

Sennels: Az iszlamisták akarata fog érvényesülni. Akkor lesz majd egy végtelen nagy univerzumunk, ahol az egyetlen bolygó, ahol intelligens élet van, teljes mértékben egy kalifátus lesz. Képzeljék el ezt. Ez a legkínosabb dolog, amit el tudok képzelni.

Kérdés: A te munkád azt sugallja, hogy a muzulmánok magukba olvasztják az iszlám kulturális/vallási értékeket, és reménytelen megváltoztatni őket. Elfogadják a pedofíliát, a nőgyűlöletet, a rasszizmust, az erőszakot és gyűlöletet mások irányába, mert az erkölcsiségük nem az ésszerűségen és empátián alapszik, hanem azon a nézeten, hogy minden, amit mohamed tett, mondott, engedélyezett, vagy nem tiltott, az erkölcsileg rendben van, – és nem számít, hogy mi mennyire találnánk azt erkölcstelennek. A muzulmánok nem akarnak változni, annak ellenére, hogy az értékrendjük nem összeegyeztethető a miénkkel.

Az lenne a megoldás, hogy ne hozzunk be muzulmánokat, ha el akarjuk kerülni a polgárháborút?

Sennels: A történelem válasza a nyilvánvaló Igen. És mivel ők már itt vannak, ezért a integrálódásra való képesség vagy szándék hiányát annyira gyakorlatiatlanná és gazdaságilag előnytelenné kell tennünk, hogy az állam által szponzorált emigráció – hazatelepülés – legyen az egyetlen előnyös választás. Szintén korlátoznunk kell a gyermekek után járó állami támogatás mértékét, és csak azoknak fizetni, akiknek a nemzeti átlagnak megfelelő számú gyermeke van. Ez ma egy törvény Dániában. Túlságosan sok muzulmán bevándorlónak lett nagyon sok gyermeke, és sikerült megélnie a gyermekek után járó állami támogatásból. A népesség összetételére vonatkozó jellemzőket nem szabad alábecsülni.

Kérdés: A saját biztonságunk érdekében meg kellene akadályoznunk, hogy muzulmánok lépjenek be a rendőrség és a katonaság kötelékébe, és le kellene állnunk azzal, hogy a tengerentúlon muzulmánokat fegyverezzenek fel, és képezzenek ki? A saját ellenségeinket képezzük belföldön és külföldön egyaránt? (Fort Hood-i mészárlás)

Sennels: Könnyedén el tudok képzelni olyan helyzeteket, ahol a nepotizmus (protekció a rokonok és családtagok irányába) és a félrevezetett lojalitás hatására a muzulmán rendőrök és katonák hibákat követnek el. De azt nem tudom elképzelni, hogy ez nagyméretű problémákat okozzon. Ezenkívül a fegyvereket amúgy is könnyű megszerezni a feketepiacon azoknak, akik ezt akarják. Ha bekövetkezne egy valódi erőszakos fegyveres összecsapás, – márpedig a pszichológiai megfigyeléseimre alapozva azt gondolom, hogy be fog – akkor a fő harcterek a nagyvárosaink lesznek. A hatalmas méretű muzulmán gettóink a Gázai övezet másaivá fognak válni, amit a szélsőséges méretű túlnépesedés, az általános szegénység, a tanultság és termelékenység hiánya, a magas bűnözési arány, a vallási fanatizmus és a nem-muzulmánok ellen irányuló erőszakos gyűlölet jellemez. Ugyanúgy, mint a Gázai övezetben, a gazdaság főleg a bűnözésen és a kívülről jövő támogatáson alapszik. Az a muzulmán hagyomány, hogy csak a muzulmánok tulajdonában lévő boltokban vásárolnak, a pénzt a saját köreiken belül tartja.

Országról országra a rendőrség erőit ki fogja meríteni a túlóra és a stressz, és a katonaság segítségére lesz szükség. Az igazi probléma akkor fog kezdődni, amikor az első muzulmán gettó autonómiát fog követelni. A muzulmánok különválásra való igénye már sok helyen látható, és a politikai infrastruktúra – az iszlám vezetők, a saría jogrendszer és a házi rendőrség – már jelentős mértékben működik. Ha ez megtörténik, – ahogyan ez meg is történt az iszlám történelme során, és történik manapság sok helyen, például Kínában, Oroszországban, Thaiföldön, a Fülöp-szigeteken, a volt Jugoszláviában, Afrikában, a Balkánon, stb. – akkor ez egy közvetlen támadás az adott állam szuverenitása (önállósága) ellen, és arra fogunk kényszerülni, hogy reagáljunk. És biztos vagyok benne, hogy sok muzulmán fanatikus és bűnöző nem fogja önként megadni magát vagy átadni a fegyvereit. Más muzulmán területek pedig az – „elnyomott” testvéreik és nővéreik iránti szolidaritásból – lázadni fognak, és meg fogják támadják a hatóságokat. Az általános bosszú terrortámadások, emberrablások és teljesen ésszerűtlen politikai követelések formájában fog megjelenni, és a világunk nem úgy fog kinézni 2-3 évtized múlva, mint ma.

Circe: A „Gallup együttélési index 2009: egy globális tanulmány a vallások közötti kapcsolatokról” (The Gallup Coexist Index 2009 A Global Study of Interfaith Relations) azt mutatta, hogy 12 különböző muzulmán ország népességének 90%-a számára a vallás fontos szerepet tölt be az életében. Ezenkívül egy német tanulmány megmutatta, hogy a német muzulmánok nagy többsége abban hisz, hogy a Korán allah igaz szavait tartalmazza, és saját magát pedig vallásosnak, vagy nagyon vallásosnak jellemezte (Glasov 2010b), azaz a vallásuk iránti elkötelezettségüket nyugaton is folytatják, annak ellenére, hogy az iszlám rendkívül ellenséges és helyesli az erőszakot másokkal szemben.

Kérdés: Úgy kellene tekintenünk a muzulmánokra, mint akik más emberek és a nyugati kultúra iránt ellenségesek és akik ennélfogva alkalmatlanok egy idegen országba történő betelepülésre?

Sennels: Igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon pontos megfigyelés, mely a legtöbb muzulmánra igaz.

Kérdés: Az emberek, különösen a politikai vezetők, tudomást szereznek a te munkádról, és kezdik megérteni az igazságot, amit tartalmaz?

Sennels: A könyvem és a nevem eléggé ismert Dániában. Kaptam egy telefonhívást októberben Guantanamo-ból egy ottani pszichiátertől, aki tanácsot akart kérni, és a nevem sok cikk kapcsán megjelenik az interneten. Tudom, hogy tárgyaltak a munkámról a dán és a holland parlamentben, és valószínűleg más helyeken is. Az az érzésem, hogy a munkámat elismerik, és az emberek tisztelik.

Kérdés: Folytathatod a kutatásaidat az iszlám muzulmánokra és azon társadalmakra gyakorolt hatásaival kapcsolatosan, ahová belépnek?

Sennels: Nem. A muzulmánokkal kapcsolatos pszichológus-munkám valószínűleg végetért. A jövőbeli munkámat más emberek tapasztalataira kell alapoznom – illetve a saját szakmai tudásomra és tapasztalatomra.

Kérdés: Mik a terveid a jövőre nézve?

Sennels: Továbbra is megtenni mindent annak érdekében, hogy megóvjam a megérdemelt, de törékeny szabadságunkat az iszlámmal, és annak támogatóival szemben. És inspirálni másokat arra, hogy ugyanezt tegyék.

Konklúzió

Még egyszer köszönetet mondunk Nicolai Sennels-nek, aki bár őszinte riportjainak köszönhetően elveszítette állását, de azóta már talált másik munkahelyet. Szomorú, hogy intézményeink még mindig részt vesznek annak a mesének a terjesztésében, hogy a muzulmán erőszak, és a beilleszkedési képesség hiánya a mi hibánk, miközben a „hiba” egyértelműen a muzulmánokban és a muzulmán vallásban és kultúrában rejlik.

Itt volna az ideje, hogy megmagyarázzák nekünk azt, hogy a nagymértékben eltérő kultúrák tagjai miért voltak mindannyian képesek arra, hogy miután beléptek országainkba, átvették értékeinket és a törvényeink szerint éltek, miközben a muzulmánok erre NEM képesek.

Éppen itt az ideje, hogy elküldjük csomagolni azokat az embereket, akik a saját fajilag elkülönült enklávéjukat (beékelődő államukat), párhuzamos társadalmukat építik, akik saját törvényeket követelnek maguknak, és követelik hogy mi is tartsuk be ezeket! Itt nem lesz saría.

Állítsuk meg az iszlám bevándorlást azért, hogy megvédjük biztonságunkat, szabadságunkat és egyenlőségünket, és hogy megőrizzük a toleráns társadalmainkat, amelyek egyféle törvényrendszer alapján működnek, és ahol a saría – mely sokféle perverz, szadista, intoleráns és erőszakos cselekedetet engedélyez – SOHA nem működhet.

Nekünk egy vagyonba kerül az, hogy a muzulmánok visszautasítják a beilleszkedést, miközben mások folyamatosan arról ábrándoznak, hogy majd mégis be fognak illeszkedni. Továbbá vegyük figyelembe azt a tényt, melyet az európai kutatások mutatnak, miszerint a belházasság hatására a muzulmán populációban alacsonyabb IQ-val rendelkező gyermekek születnek, és nagyobb az esélye a születési rendellenességnek, illetve mentális fogyatékosságnak, mely további hatalmas terheket ró az adófizetőkre. Vegyük figyelembe: a muzulmánok ¼ -ét teszik ki a világ népességének (1,6 milliárd), és csak 9 Nobel-díjat nyertek, melyből ötöt a „békéért” kaptak (hah!-például a terrorista Arafat), és csak kettőt a tudományokért – mindketten NYUGATON dolgoznak. (Sennels a), Sennels c) – kötelező olvasmány) A sokat bántalmazott zsidók 170 Nobel-díjat nyertek, miközben parányi népességük száma kb. 16 millió! A több feleség, akik segélyekért folyamodnak, szintén a muzulmánoknak köszönhető adóterheket növelik.

A muzulmánok a legkevésbé kívánatos bevándorlók, bár a mi baloldali Munkáspártunk továbbra is beengedi őket, és nem tudja megállítani azokat az ezreket, főként muzulmánokat, akik csónakkal illegálisan jöttek be idén, gúnyt űzve törvényeinkből és azokból a menekülttáborokban lakókból, akik legálisan kérvényezik, hogy bejöhessenek az országba. A muzulmánok tagjai az Umma-nak, és menedékjoguk van bármelyik muzulmán országban, pl. Indonéziában, Malajziában – és a többi országon keresztülhaladhatnak, de itt NEM igényelhetnek menedékjogot!

Itt az idő, hogy a bevándorlással kapcsolatos politikánk fő pontként tartalmazza a következőt: AUSZTRÁLIA KULTÚRÁJÁBA TÖRTÉNŐ BEILLESZKEDÉSI KÉPESSÉG és TÖRVÉNYEINK BETARTÁSA

A muzulmánokból hiányzik ez a képesség, és nem kellene őket bevándorlóként (el)fogadni.

Mindazokat, akik azt mondják: óóó, nem minden muzulmán bűnöző…, emlékeztetném arra, hogy a Sennels riportjában lévő sajátosságok a muzulmánokra vonatkoznak, és a muzulmán „kultúrából” származnak, függetlenül attól, hogy az emberek kapcsolódnak-e egy adott mecsethez, vagy nem. Ezek a sajátosságok erőteljes különbségeket tárnak fel a muzulmán és a nyugati gondolkodásmód között, és ez gondot jelen a mi társadalmunkra nézve, függetlenül attól, hogy bűnözőkről beszélünk-e, vagy nem.

Ne feledjük, hogy a muzulmánok egy olyan prófétát imádnak, aki pedofil volt, aki azt mondta követőinek, hogy fiatal szüzeket vegyenek feleségül és a barátainak lányokat osztogatott. Aki hozzájárult a klitoridektómiához (a klitorisz műtéti úton történő eltávolítása –ford.). Aki erősen mellbeütötte Aishát, és azt mondta a férfiaknak, hogy üthetik és megművelhetik a nőket, tarthatnak ágyasokat, lehet több feleségük és elválhatnak pusztán néhány szó által. Aki a becsmérlő kifejezések széles skáláját használta a nőkkel kapcsolatban és azt mondta, hogy a nők alacsonyabbrendűek értelmi és vallási szempontból, és benépesítik a poklot. Aki lemészárolta, rabszolgává tette, megerőszakolta és elrabolta a nőket, gyerekeket és mások tulajdonát. Aki szélsőséges gyűlöletet tanusított a feketebőrűekkel és zsidókkal szemben (RASSZIZMUS). Aki megkövezte, csonkolta, lefejezte, megkorbácsolta az embereket és forró vasat nyomott a szemükbe. Aki másokat választásra kényszerített a halál, a vallás felvétele, vagy a rabszolgaság között, illetve néhány kivétel lehetett leigázott dhimmi (másodosztályú állampolgár az iszlám társadalomban –ford), akiknek a dzsizja adót kellett fizetnie, és állandó halálfélelemben kellett élnie ugyanúgy, mint ahogyan a nem-muzulmánoknak az iszlám világban MANAPSÁG is kell.

A nem-muzulmánok puszta jelenléte is „zaklatásnak” minősül a muzulmánok számára. A muzulmánok haragra gerjednek az iszlám bármilyen jellegű kritizálásának hatására, és teljességgel képtelenek saját „vallásukat” racionálisan szemlélni. A felsőbbrendű fehérarab mohamed és istene megkövetelte, hogy egyedül allah vallása maradhat, minden mást meg kell semmisíteni. Az iszlám egy abszolút totalitarizmus, korlátlan vallási, kormányzati és jogi hatalom.

Ez egy rövid lista mohamed és istene örömeiről, viszont én visszautasítok mindenkit, aki azt állítja, hogy ez illeszkedik Ausztrália társadalmi értékeihez és látásmódjához! De akkor miért hozunk be ide továbbra is muzulmánokat?

Ahogyan Sennels javasolja, minden polgár írjon leveleket az újságoknak, a politikusoknak stb, beszéljen másoknak az iszlám veszélyeiről és foglalkozzon az iszlám bevándorlással, mivel mások oktatása az első lépés szabadságunk, értékeink és társadalmunk utódaink számára történő megóvása érdekében.

Ezenkívül pénzt kellene megtakarítanunk elsősorban azzal, hogy nem hozunk be több muzulmánt, és visszaküldjük az iszlám világba azokat, akik már itt vannak, hogy ott követhessék elfajult törvényeiket és kultúrájukat.

Hivatkozások:

1) Ansari, Massoud.  ‘Acid attack on boy who ‘refused sex with Muslim cleric’’  Karachi 08 Feb 2004

2) Sennels: A stigmatizációs érv

3) Dymphna.  ‘Islam Means Never Having to Say You’re Sorry’ May 8 2010

4) FoxNews.  ‘Afghan Men Struggle With Sexual Identity, Study Finds’   January 28, 2010 | FOXNews.com

5) Glasov, J. a) Muzulmán bűnözők között

6) Glasov, J. b) ‘A Psychiatric Conference on Truthful Girl’ June 18, 2010 In FrontPage

7) India Vision: ‘95 percent of Pak truckers ‘indulge in sex with `boy’ helpers’ Feb 19, 2010, India Vision an informative site on India:

8 ) Kerbaj, Richard and Dominic Kennedy ‘Link between child porn and Muslim terrorists discovered in police raids’   ‘Paedophile websites are being used to pass information between terrorists’  From The Times October 17, 2008

9) Morgan, Kelli. ‘No. 1 Nation in Sexy Web Searches? Call it Pornistan’   July 13, 2010 FoxNews.com.

10) Sennels, Nicolai. a) A szexuális bántalmazás elterjedt a muszlimok között

11) Sennels, Nicolai. b) A muszlimok és a nyugatiak: pszichológiai különbségek

12) Sennels, Nicolai. c) A muzulmán rokonházasság hatásai az intelligenciára, elmére, egészségre és társadalomra

Print Friendly, PDF & Email