Brüsszel: Eurábia új fővárosa

Brüsszel lakosságának egynegyedét muszlimok teszik ki, állítja egy új könyv, amelyet a belgiumi francia nyelvű Leuveni Katolikus Egyetem jelentetett meg.

A muszlimok száma Brüsszelben – ahol jelenleg a Belgiumban élő muzulmán lakosság fele él – elérte a 300.000-et, ami azt jelenti, hogy Európa önjelölt fővárosa ma már a leginkább iszlám város Európában.

Az „Írisz (nőszirom) és félhold” című könyv szerint a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az iszlám több embert mozgósít Brüsszelben, mint a római katolikus egyház, a politikai pártok vagy szakszervezetek. A könyv november 18-ai megjelenését több mint egy év kutatás előzte meg.

A könyv szerzője Felice Dassetto szociológus azt jósolja, hogy 2030-ra a muszlimok többségben lesznek Brüsszelben.

Belgiumban a muszlimok a teljes népesség közel 6%-át teszik ki, ami az egyik legmagasabb arány Európában. Ez a szám 2020-ra várhatóan több mint 10%-kal fog emelkedni.

Dassetto szerint az iszlám egyre láthatóbbá kezd válni Brüsszelben: egyre több a mecset és a minaret, egyre több a lefátyolozott nő és a muszlim szervezetek száma is növekszik.

A könyv arra is figyelmeztet, hogy az iszlám ultrakonzervatív elemei is egyre nagyobb teret nyernek.

Az iszlám sok iránya közül, amelyek Brüsszelben jelen vannak, a szalafizmus nyilvánvalóan messze a legnépszerűbb. A szalafizmus, a rendkívül konzervatív pán-iszlám mozgalom célja többek között az, hogy egyetlen kalifa vagy uralkodó irányítása alatt egyesítse a muzulmán világot, aki az iszlám saría törvény alapján uralkodna.

A könyvből az is kiderül, hogy a legtöbb brüsszeli muszlimnak „mi” kontra „ők” gondolkodásmódja van, ami hátráltatja a beilleszkedésüket a belga társadalomba.

A legtöbb brüsszeli muzulmán Marokkóból (70%) és Törökországból (20%) származik, a maradék 10% Albániából, Egyiptomból, Pakisztánból és Észak-Afrikából. Az 1960-as években kezdtek el megérkezni Belgiumba, mint vendégmunkások. Bár a vendég-munkavállalói programot 1974-ben törölték, sok bevándorló maradt, és a család-újraegyesítési törvényt kihasználva magukkal hozták a családjukat.

Ma a muszlim közösség továbbra is nő, a magas születési arány és a házassági migráció következtében. A marokkói és török fiatalok több mint 60%-a saját hazájából hoz magának feleséget.

A többi európai országhoz hasonlóan, a muszlim lakosság Belgiumban is fiatal. Az országban a marokkóiak és a törökök közel 35%-a 18 év alatti. Ez az arány az őshonos belgáknál 18%.

2008 óta a Mohamed a legnépszerűbb név, amit a fiú babáknak adnak Brüsszelben. Hasonlóan Antwerpenhez, Belgium második legnagyobb városához, ahol szintén ez a legnépszerűbb fiú babáknak adott név, és ahol a becslések szerint az általános iskolás gyermekek 40%-a muszlim.

Antwerpen az otthona Belgium első iszlám saría bíróságának, amely 2011. szeptemberében kezdte meg működését.

A saría bíróság a Sharia4Belgium radikális muszlim csoport kezdeményezése. A csoport vezetői nyíltan kijelentik, hogy a bíróság célja az, hogy egy párhuzamos iszlám jogrendszert hozzanak létre Belgiumban, megkérdőjelezve az állam azon fennhatóságát, mint a polgári jogok védelmezője, ahogy az a belga alkotmányban garantálva van.

A saría bíróság, amely Antwerpen Borgerhout kerületében található, családi jogvitákban „közvetít” a belgiumi muszlim bevándorlók számára.

A bíróságot működető önjelölt muszlim bírák, a belga világi családjogi törvény rendszere helyett az iszlám jogot használják arra, hogy megoldjanak minden házassággal és válással, szülői felügyeleti joggal és a gyermekek támogatásával, valamint minden örökösödéssel kapcsolatos vitás kérdést.

Ellentétben a belga polgári joggal, az iszlám saría törvény nem biztosít egyenlő jogokat a férfiak és a nők számára. A kritikusok azt mondják, hogy a saría bíróságok aláássák a muszlim nők jogait, különösen az öröklés, a házasság, a válás, a többnejűség, a szülői felügyeleti jog, a helyváltoztatás szabadsága és főleg a fizikai erőszak területén, amely alól a nők teljesen képtelenek megszabadítani magukat.

A Sharia4Belgium szerint az antwerpeni bíróság végül bővíteni fogja tevékenységét és a büntetőügyeket is kezelni fogja.

A Sharia4Belgium csoport olyan iszlamistákból áll, akik nyíltan elkötelezettek amellett, hogy mindenkit, aki Belgiumban él – köztük a nem-muzulmánokat is – alárendeljék az iszlám saría jognak.

Bár a Sharia4Belgium honlapját a belga hatóságok nemrég betiltották, az oldal részleges archívuma megtalálható a Wayback Machine oldalon. Ott a Sharia4Belgium kiad egy fenyegetést – meghívás címén – amely arra szólít fel minden belgát, hogy térjen át az iszlámra, és hódoljon be a saría törvényeknek vagy ennek elmaradása esetén szembenézhet a következményekkel. Ahogy a szöveg mondja:

„Már 86 év telt el az iszlám kalifátus bukása óta. A zsarnokság és a korrupció ebben az országban [Belgium] is jelen van. Az egyik botrány követi a másikat: gazdasági válság, pedofília, bűnözés, növekvő iszlamofóbia, stb.”.

„Ahogy a múltban a [muzulmánok] mentették meg Európát a sötét középkortól, most is ugyanezt fogjuk tenni. Megvan a megfelelő megoldásunk minden válságra, ez pedig nem más, mint az isteni törvény, azaz a saría betartása. Felszólítjuk Belgiumot a saría bevezetésére.”

„A saría egy tökéletes rendszer az emberiség számára. Az iszlám állam 1300 éve alatt csak a rendről, jólétről és az emberi jogok védelméről tudunk. Köztudott, hogy Spanyolország, Franciaország és Svájc a saría idejében élte virágkorát. Ez alatt az 1300 év alatt120 nőt erőszakoltak meg, Európában egy nap alatt erőszakolnak meg ennyit. Ez alatt az 1300 év alatt 60 rablást jegyeztek le.”

„Ezért felszólítjuk a királyi családot, a parlamentet, az arisztokráciát és minden belga lakost, hogy engedelmeskedjen az iszlám fényének. Mentése meg magát és gyermekeit a halál utáni fájdalmas büntetéstől, és biztosítja magának az örök életet a paradicsomban.”

A Sharia4Belgium honlap háttérképén található egy olyan kép, amely a belga parlamentet ábrázolja rajta a dzsihád fekete zászlajával. Egészen a közelmúltig a Sharia4Belgium Youtube oldalát (ezt is betiltották) arra használták, hogy a dzsihádra, vagy szent háborúra ösztönözzék a muzulmánokat. A csoport a következő címekkel közölt videókat: „A dzsihád kötelező”, „Bátorítás a dzsihádra”, „Gerilla háború” és a „ A mártíromság erényei.”

A Sharia4Belgium egy londoni székhelyű saría bírósági bíróhoz, Anjem Choudary-hoz kapcsolódik. Choudary, aki a brit terrorizmus-elhárító hatóságok által korábban betiltott Islam4UK nevű csoport vezetője volt, hisz az iszlám más vallások feletti felsőbbrendűségében, és már régóta kampányol az iszlám jog bevezetése mellett Nagy-Britanniában.

A De Standaard (angolul itt) belga újságban közzétett interjúban Choudary azt mondta, hogy azért segített beindítani a Sharia4Belgium-ot, hogy megakadályozza a muzulmán bevándorlók integrálódását a belga társadalomba: „Belgiumban nagyszámú muszlim lakosság él, főleg a városokban. Éppen ezért azt tervezem, hogy az elkövetkező hetekben Belgiumba megyek, vagy küldök egy delegációt azért, hogy egy társszervezetet hozzanak létre. “

Amikor megkérdezték tőle, hogy meg akarja-e győzni a belgák arról, hogy térjenek át az iszlámra és vezessék be a saría jogot, Choudary a következőt válaszolta: „A sária bevezetése a következő négy lehetőség egyikeként fog bekövetkezni: vagy az a lakosság többsége áttér az iszlámra, vagy egy külföldi iszlám hatalom meghódítja az országot, vagy lesz egy lázadás a muszlim emberek elnyomása ellen, vagy a muzulmánok meg fogják dönteni az uralkodó rezsimet. A társadalmat az iszlám fogja egyesíteni.”

Vissza Brüsszelbe. Egy 426 oldalas tanulmány szerint, melynek címe „Fiatalként Brüsszelben” („Jong a Brussel”) és amelyet az Ifjúsági Kutatási Platform készített, a muzulmán diákok fele antiszemita.

A belga De Morgan újságban közzétett interjúban, Mark Elchardus, a jelentés egyik szerzője azt mondja: „Ami ijesztő, hogy a muszlim diákok fele antiszemita, ami nagyon magas szám. Ami még ennél is rosszabb az, hogy ezeknek az antiszemita érzéseknek semmi köze az alacsony iskolai végzettséghez vagy a társadalmi hátrányhoz, ami a rasszista belgák hátterében áll. Az antiszemitizmus teológiailag ihletett, és közvetlen kapcsolat van aközött, hogy valaki muszlim és antiszemita érzései vannak. “

Elchardus-t, megfigyelése miatt, amely összekapcsolja az iszlámot és az antiszemitizmust, beperelte a Muszlim Éberség (Vigilance Musulmane) nevű muszlim aktivista csoport. A Muszlim Éberség azt mondta, hogy Elchardus észrevételei megsértették Belgium 2007-es diszkrimináció ellenes törvényét, amely tiltja „ a vallási meggyőződés” alapján történő diszkriminációt. Azt is mondták, hogy a nyilatkozatai megsértették a belga büntető törvénykönyv 444. cikkelyét, mert megjelentek egy újságban, ezért nyomtatásban többször megismétlődtek.

Az „Írisz és félhold” így összegzi a tényeket: „az iszlám határozottan Brüsszel valóságának része.”

Írta: Soeren Kern, Hudson New York

Print Friendly, PDF & Email