Ausztria “fekete napja”

írta: Soeren Kern
2011. december 26.

Egy ausztriai fellebbviteli bíróság „vallás becsmérlése” vádpontban bűnösnek nyilvánította Elizabeth Sabaditsch-Wolf bécsi háziasszonyt és dzsihád-ellenes aktivistát, miután Elizabeth egy előadás-sorozatot tartott a radikális iszlám veszélyeiről.

Ez a december 20-ai határozat megmutatja, hogy miközben a posztmodern multikultúrális Ausztriában a júdaizmust és a kereszténységet büntetlenül lehet ócsárolni, addig az iszlámmal kapcsolatos igazság kimondása gyors és meglehetősen súlyos törvénybüntetést von maga után.

Bár az esetnek nagy jelentősége van a szólásszabadság jövőjére nézve mind Ausztriában, mind egész Európában, gyakorlatilag semmilyen sajtóvisszhangja nem volt az amerikai fő médiákban.

Sabaditsch-Wolff kafkai bonyolultságú jogi problémái 2009 novemberében kezdődtek, amikor egy háromrészes előadást tartott az iszlámról a Freedom Education Institute –on (Szabadegyetemen), ami egy az Ausztriai Szabadságpárthoz kapcsolódó akadémia.

Egy divatos szórakoztató szocialista hetilap, a NEWS (HÍREK) – csupa nagybetűvel – elhelyezett egy újságírót a közönség soraiban, hogy titokban rögzítse az első két előadást. Baloldali ügyvédek ezután átadták a másolatokat a bécsi ügyészi hivatalnak, mint bizonyítékot az iszlám elleni gyűlöletbeszédre az ausztriai büntetőtörvénykönyv (Strafgesetzbuch, StGB) 283-ik paragrafusa alapján. A vádakat Sabaditsch-Wolff ellen hivatalosan szeptember 20-án nyújtották be, és a bírósági tárgyalása – egy multikultúrális bíró jelenlétével és esküdtszék nélkül – 2010. november 23-án kezdődött.

Azonban a tárgyalás első napján gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a Sabaditsch-Wolff elleni vád nem annyira megtámadhatatlan, mint amennyire az ügyészek azzá akarták tenni. A bíró, Bettina Neubauer rámutatott, hogy valójában csak 30 perc lett rögzítve az első előadásból.

Neubauer azt is megjegyezte, hogy néhány Sabaditsch-Wolff sajátjának nyilvánított állítás csak az előadás szüneteiben tett spontán megjegyzés volt, és nem volt a hivatalos előadás része. Továbbá csak néhány ember hallotta ezeket a megjegyzéseket, de nem 30 vagy annál több, ami az ausztriai törvények szerint már „nyilvánosságot” jelentene. Sabaditsch-Wolff a megjegyzéseit egyik esetben sem nyilvános fórumon tette, mivel az előadásokat annak a kiválasztott csoportnak tartotta, akik előzőleg regisztráltak.

Ennél is fontosabb, hogy sok Sabaditsch-Wolff-nak nyilvánított állítást valójában közvetlenül a Koránból és más iszlám vallásos szövegekből idézett. Félve attól, hogy a kirakatper egy bírói tévedéssel ér véget, a bíró váratlanul felfüggesztette a tárgyalást 2011. január 18-ig, látszólag időt adva magának a felvételek felülvizsgálatára, viszont így több időt adva az ügyésznek is, hogy alátámassza a vádat.

Január 18-án, miután felismerték, hogy az eredeti vád nem tartható fenn, a bíró – nem az ügyész – tájékoztatta Sabaditsch-Wolff-ot, hogy kezdeti gyűlölet-beszéd vádján felül mostmár „egy elismert vallási csoport vallási szimbólimainak becsmérlésével” is vádolják. Sabaditsch-Wolff ügyvédje azonnal a tárgyalás elnapolását követelte, hogy a védelem új stratégiát dolgozhasson ki.

2011. február 15-én a tárgyalás folytatódott, ekkor Sabaditsch-Wolff-ot felmentették az első vád alól, mivel a bíróság megállapította, hogy Sabaditsch-Wolff az állításait nem „provokatív” módon tette.

Viszont a második vádban bűnösnek nyilvánították: „egy törvényesen elismert vallás becsmérléséért” az Ausztriai Büntetőtörvénykönyv 188. paragrafusa szerint.

A bíró a következő határozatot hozta: Sabaditsch-Wolff bűntettet követett el azzal, hogy iszlámról szóló előadásain azt állította, hogy Mohamed, az iszlám próféta pedofil volt. (Sabaditsch-Wolff eredeti szavai a következők voltak: „Mohamednek kislányokkal volt dolga”)

A bíró úgy magyarázta, hogy Mohamed szexuális kapcsolata a kilencéves Aisha-val nem tekinthető pedofíliának, mert Mohamed a haláláig fenntartotta házasságát Aisha-val. Ezt a gondolatmenetet követve Mohamednek nem volt kizárólagos vágyódása kiskorú lányok felé; az idősebb nők is vonzották, mivel Aisha 18 éves volt, amikor Mohamed meghalt.

A bíró ítélete: Sabaditsch-Wolff-nak €480 (kb. 150 000Ft) büntetést kell fizetnie, vagy alternatív ítéletként 60 nap letöltendő börtönbüntetés. Továbbá ki kell fizetnie a perköltséget. Bár első pillantásra a pénzbüntetés jelentéktelennek tűnhet – a díjat mérsékelték napi €4 –ra 120 napon keresztül, mivel Sabaditsch-Wolff jövedelemmel nem rendelkező háztartásbeli – a valós büntetés sokkal magasabb lett volna, ha lett volna jövedelme.

Sabaditsch-Wolff Bécsben, a Tartományi Fellebbviteli Bíróságon (Oberlandesgericht Wien) fellebbezett az ítélet ellen, de a fellebbezést december 20-án visszautasították. A bíróság kimondta, hogy börtönbe kell vonulnia, ha nem fizeti ki a büntetést a következő hat hónapon belül. Sabaditsch-Wolff közölte, hogy az ügyet a Strasbourg-i székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága elé terjeszti.

Sabaditsch-Wolff a tárgyalás után azt mondta, hogy az ítélet „gyásznapot jelent Ausztria számára”. A Bécsi Akadémiai Szövetség (Wiener Akademikerbund) azt nyilatkozta, hogy a döntés egy „politikailag és érzelmileg motivált döntés” és a „szólásszabadság végét jelzi Ausztriában.”

Sabaditsch-Wolff nem az egyetlen ausztriai, aki beleütközött az ország szólásszabadság-ellenes törvényeibe. 2009 januárjában Susanne Winter-t – aki egy ausztriai politikus és parlamenti képviselő –ítélték el, mivel azt állította, hogy „a jelenlegi rendszer szerint” Mohamed „gyermekmolesztálónak” tekinthető, hivatkozva Aisha-val történt házasságára. Winter-t „izgatásért” is elítélték, mivel azt állította, hogy Ausztria jelenleg egy „iszlám bevándorló cunamival” néz szembe. Winter-t €24,000 (7,5 millió Ft.) pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, és három hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

Soeren Kern a madridi székhelyű Grupo de Estudios Estratégicos / Hadtudományi Csoport Tengerentúli Kapcsolatok ágának vezető képviselője. Kövesse őt a Facebook-on.

Elisabeth Sabadtish Wolf ügyéről bővebben magyarul itt olvashat.

Kapcsolódó videó (angolul): Michael Coren interjú:

Print Friendly, PDF & Email