Németország megkísérli elhallgattatni az iszlám kritizálását

Németország az iszlám saría blaszfémia törvényét alkalmazza saját állampolgáraival szemben

Írta:  Soeren Kern
2012. január 12.

A német hatóságok hivatalosan is megerősítették, hogy figyelemmel kísérik azokat a német nyelvű internetes honlapokat, amelyek kritikusak a muszlim bevándorlással és Európa iszlamizálásával kapcsolatban.

Manfred Murck a német belföldi hírszerző ügynökség (Bundesamt für Verfassungsschutz (BFV)) hamburgi szervezetének igazgatója azt monta, hogy a szervezet tanulmányozza, hogy azok a német állampolgárok, akik az interneten a muszlimokat és az iszlámot kritizálják vádolhatók-e gyűlölet szításával, és így büntetőjogilag „megsértik-e” a német alkotmányt

A BfV lépése jelentős visszalépés a szólásszabadság gyakorlását illetően Németországban. Minderre egy több, mint egy hónapja tartó rágalmazó hadjárat közepette került sor, amelyet a baloldali német multikulturális elit, különféle muszlim csoportok és a főárambeli média egyes tagjai vezette hármas szövetség indított, és akik könyörtelenek abbéli erőfeszítéseiket illetően, hogy lejárassák az úgynevezett dzsihád-ellenes mozgalmat (más néven az „iszlamofóbokat”) Németországban.

A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a hétköznapi német polgárok egyre nagyobb számban aggódnak a muszlim országokból történő tömeges bevándorlást lehetővé tevő több évtizedes multikulturális politika következményei miatt.

A németeket különösen az aggasztja, hogy muszlim bevándorlók millió utasítják el a német társadalomba való beilleszkedést, valamint hogy az iszlám saría törvényen alapuló párhuzamos jogrendszer alakult ki Németországban.

Annak érdekében, hogy megfordítsák az emberek véleményét, a német multikulturalizmus védelmezői éjjel-nappal azon dolgoztak, hogy visszanyerjék a kezdeményezést azáltal, hogy az iszlám-kritikusokat gyűlöletbeszéddel vádolják és az úgynevezett „új jobboldalt”megpróbálják megfélemlíteni és hallgatásra bírni.

A média kampányt két pénzügyi nehézségekkel küzdő újság, a Berliner Zeitung és társa a Frankfurter Rundschau, valamint a hamburgi székhelyű Der Spiegel baloldali újság vezeti. Ez utóbbi már régóta a német multikulturalizmus szócsöve.

Egy 2012. január 4-én a Berliner Zeitung-gal és Frankfurter Rundschau-val készült interjúban Murck azt mondta, hogy az iszlám-ellenes blogok tulajdonosai „nincsenek jó viszonyban a demokratikus jogállammal” és gyakran támogatják „az alkotmány által védelmezett emberi jogok megsértését.”

Murck folytatta: „Én is látok bűnügyi vonatkozású bizonyítékokat, úgymint fenyegetéseket és nyilvános felszólításokat a bűnözésre.” Azt mondta, hogy a muzulmánok és az iszlám kritizálása „támadás a vallásszabadság ellen, amelyet az alaptörvény 4. cikkelye véd.”

A Berliner Zeitung és a Frankfurter Rundschau újságokban megjelent interjút Steven Geyer és Jörg Schindler készítette, két olyan újságíró és propagandista, akik élen járnak abban, hogy elhallgattassák a Politically Incorrect (PI) nevű honlapot, amely az egyik legnépszerűbb német és angol nyelvű internetes honlap és amely az évek során az egyik legjelentősebb információs forrássá nőtte ki magát azon németek számára, akik aggódnak az iszlám terjedése miatt az országban.

A PI mottója így szól: „A főárammal szemben, amerika-barát, Izrael-barát, Európa iszlamizálása ellen”. Ez megtestesíti mindazt, amitől a német baloldal irtózik.

A Berliner Zeitung és a Frankfurter Rundschau például azzal ösztönözte a hisztériát, hogy több tucat agitprop cikket tett közzé, köztük Mely Kiyak cikkeit, aki egy első generációs német, akinek szülei török-kurd bevándorlók. Kiyak, aki magáról azt állítja, hogy a „politikai úttörője”, az összes iszlám-kritikust gyűlöletkeltőnek tartja.

Egy cikk, amelynek címe „Politically Incorrect: vulgáris, gátlástalan, rasszista”, azt mondja, hogy „a Politically Incorrect internetes portál része egy iszlám-gyűlölő és muzulmán-cserkésző nemzetközi hálózatnak. Ezt alátámasztják azok a kutatások is, amelyeket a Frankfurter Rundschau végzett.”

Egy másik cikk, amelynek címe:„PI Hírek: az ÚJ Jobboldal prototípusa” az iszlám kritizálását összekapcsolja az antiszemitizmussal: „Az ’Új Jobboldal’ tíz éve növekszik. A ’Politically Incorrect’ nevű blog megmutatja, hogy hogyan néz ki a mozgalom. Wolfgang Benz, a Center for Research on Anti-Semitism igazgatója párhuzamot lát az antiszemitizmus és e között.” Az antiszemitizmus nyílt kifejezése illegális a háború utáni Németországban. A következtetés itt az, hogy azok, akik kritizálják az iszlámot bűncselekményt követnek el.

További Berliner Zeitung és Frankfurter Rundschau cikkek címei: „Politically Incorrect: ahol az internet bűzlik”, „Jobboldali populisták: a muszlim-gyűlölet egyesíti őket” és „Politikailag korrekt gyűlölet.”

Egy gyűlölködő cikk, „Politically Incorrect: az iszlámot gyűlölők hálózatán belül” azt állítja, hogy a „PI nem egy ártalmatlan weboldal. Ez egy nagyon konspiratív szervezet, amely azon dolgozik, hogy egy hit teljes közösségét démonizálja. Fontos szerepet játszik az iszlám-gyűlölők nemzetközi hálózatában. Rasszisták, éltetik az erőszakot, és osztoznak Anders Breivik norvég tömeggyilkos világról alkotott látásmódjában.”

A Spiegel magazin, több mint 10.000 privát e-mail végignézése után, amit a PI-től loptak el, megjelentetett egy cikket „A Politically Incorrect szorosan összefonódott a szélsőjobboldallal” címmel, amelyben kijelentette, hogy a PI mögött álló emberek antidemokratikusak, és veszélyt jelentenek a német alkotmányos rendre.

Egy másik cikk „Németország muszlim-ellenes színtere: a hatóságok vitáznak az iszlamofóbok megfigyeléséről” címmel azt állítja, hogy a jobboldali populizmus a szélsőségesség egy újabb formája: „Vannak olyan aggodalmak, hogy a muszlim-ellenes színtér egyre veszélyesebb. Lényegében a kérdés az, hogy vajon a muzulmánok gyűlölete veszélyezteti-e a vallásszabadságot és a nemzetközi egyetértést, vagy mindez egyes szerzők radikális, de törvényes véleménynyilvánítása az alkotmány keretein belül.”

Mindenesetre a Spiegel magazin keményen dolgozott azon, hogy az összes iszlám-kritikust a „szélsőjobboldalhoz” tartozónak ábrázolja, annak ellenére, hogy a közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a teljes politikai spektrumból a szavazók túlnyomó többsége aggódik az iszlám németországi terjedése miatt.

Egy közvélemény-kutatás, amely a „A vallási sokszínűség megítélése és elfogadása ” nevet viselte és amelyet a Münsteri Egyetem szociológia tanszéke, a rangos TNS Emnid politikai közvélemény-kutató céggel együttműködve végzett, azt mutatja, hogy a németek többsége nem ért egyet Christian Wulff német elnök azon nyilatkozatával, amely azt állítja, hogy az iszlám „Németország része”, az ott élő négy millió muzulmán miatt. Franciaország után Németország rendelkezik Nyugat-Európa második legnagyobb muzulmán lakosságával. Itt a törökök alkotják a legnagyobb kisebbséget.

A tanulmány azt is megmutatja, hogy csak a nyugat-németek 34%-a és a kelet-németek 26%-a vélekedik pozitívan a muszlimokról. Az iszlám a németek csak kevesebb, mint 5%-a szerint toleráns vallás, és csak 30% állítja azt, hogy jóváhagyná a mecsetek építését. Azon németek száma, akik jóváhagynák a minaretek építését, illetve muszlim ünnepek bevezetését még ennél is alacsonyabb.

A nyugat-németek kevesebb, mint 10%-a és a kelet-németek 5%-a mondja azt, hogy az iszlám békés vallás. A németek több mint 40%-a véli úgy, hogy az iszlám gyakorlását erőteljesen korlátozni kellene.

A németek csak 20%-a véli úgy, hogy az iszlám összeegyeztethető a nyugati világgal. Jelentős számban, a németek több mint 80%-a ért egyet azzal az állítással, hogy „a muszlimoknak alkalmazkodnia kellene a kultúránkhoz.” Több mint egymillió Németországban tartósan letelepedet bevándorló nem beszél németül.

Egy másik felmérés, „Hogyan látják a bevándorlást a világon“, melyet a londoni székhelyű Ipsos piackutató cég végzett, úgy találta, hogy a németek több mint fele vélekedik úgy, hogy „túl sok bevándorló van” az országban.

Arra a kérdésre, hogy „A bevándorlásnak általában pozitív vagy negatív hatása van?” a németek 54%-a mondta, hogy ez a hatás negatív. Közel 60% egyetért a felmérés azon állításával, hogy „A bevándorlás túl nagy nyomást helyez a közszolgáltatásokra” Németországban.

Egy másik jelentés, melynek címe: „A muzulmánok és a Nyugat közötti feszültségek továbbra is fennállnak“, és amelyet a washingtoni székhelyű Pew Research Center végzett, megmutatja, hogy a németek 61%-a vélekedik úgy, hogy a muszlimokkal való kapcsolatuk rossz. A felmérés azt is megmutatja, hogy a németek 72%-a gondolja azt, hogy az országukban élő muszlimok nem akarnak integrálódni. 79% pedig úgy gondolja, hogy az iszlám a „legerőszakosabb” vallás. A németek több mint kétharmada aggódik az országukban élő iszlám szélsőségesek miatt.

Egy a Pew Global Attitudes Project által végzett másik közvélemény-kutatás alapján a németek 71%-a gondolja úgy, hogy az iszlám fátyol viselését be kellene tiltani a nyilvános helyeken, így az iskolákban, kórházakban és kormányzati hivatalokban.

Egy másik felmérés, amelyet a Friedrich Ebert Alapítvány, egy a balközép Szociáldemokrata Párthoz (SPD) köthető tanácsadó testület végzett azt találta, hogy a németek 55%-a gondolja úgy, hogy az arabok „kellemetlenek” és több, mint 33% gondolja azt, hogy hazáját „lerohanták” a muszlim bevándorlók. Az is kiderült, hogy a „szélsőjobboldali hozzáállás” nem csupán a német társadalom szélsőséges elemeire korlátozódik, hanem nagymértékben annak „közepén is fellelhető”.

Ezek a felmérések egyértelműen és következetesen azt mutatják, hogy a legtöbb német aggódik a muzulmán bevándorlás mindennapi életükre gyakorolt hatásai miatt.

Egy olyan országban, amelyet több évtizede fojtogat a politikai korrektség, a Politically Incorrect több millió olyan frusztrált német hangja lett, akik látják azt a kárt, amit a multikulturalizmus kultusza okozott. De úgy tűnik, hogy a németországi elit elhatározta, hogy minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál arra, hogy Németországban elhallgattassa a szólásszabadságot.


További magyar nyelvű cikkek a szerzőtől itt.

Soeren Kern a madridi székhelyű Grupo de Estudios Estratégicos / Hadtudományi Csoport Tengerentúli Kapcsolatok ágának vezető képviselője. Kövesse őt a Facebook-on.

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=4835

Bejegyzés: on 2012. jan. 14.. A bejegyzés kategóriái: Legfrissebb, Németország, Soeren Kern, Szólásszabadság. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes