Interjú Bill Warner amerikai iszlám-kritikussal

A 2011. szeptember 11-ei támadások óta az iszlámot több nem-muszlim tanulmányozta, mint valaha, azért, hogy megértse azoknak a vallási motivációját, akik hadat üzentek Amerikának. És mégis, azoknak a nem-hívőknek, akiket aggodalommal tölt el az, mit az iszlám alapszövegeiben találtak, gyakran azt mondják az iszlám védői, hogy nem értik az igazi Koránt, hogy félreértik a béke vallását, hogy nem értik mennyire összetett a saría, és hogy a kifogások és kritikák a rasszizmusból (annak ellenére, hogy az iszlám nem egy rassz) és az iszlámtól és követőitől való irracionális félelemből erednek. Úgy tűnik, hogy a probléma oka mindig mi vagyunk. Mi az igazság, és hogyan szerezhetünk erről tudomást az ellentmondások és a misztifikáció ellenére?

Bill Warner a Politikai Iszlám Kutatóközpont (Center for the Study of Political Islam – CSPI) alapítója és igazgatója tudja a választ. Fizika és a matematika PhD-vel rendelkezik. Volt egyetemi tanár, üzletember, és alkalmazott fizikus. Ezen felül Dr. Warnert egész életében érdekelték a vallások és azok történelemre gyakorolt hatása, ezért szeptember 11-e után elhatározta, hogy az iszlám forrásszövegeit elérhetővé teszi azon átlagemberek számára is, akik többet szeretnének tudni róla.

Ezen erőfeszítések részeként Dr. Warner több tucat könyvet készített, köztük egy Koránt, egy Mohammed életrajzot és Mohamed politikai hagyományának összefoglalóját. Cikkeket ír és figyelemmel kíséri a politikai iszlám áldozatainak sorsát. Ezen felül előadásokat tart Amerikában és nemzetközi szinten az iszlám politikai doktrínájáról.

Mark Tapson: Mr. Warner, fizikusi és a matematika háttérrel rendelkezik. Miért kezdett el foglalkozni a vallásokkal és miért gondolta úgy, hogy meg kell osztania a politikai iszlámról szerzett ismereteit? A statisztika területén szerzett tudása hogyan befolyásolta az iszlámról alkotott látásmódját

Bill Warner: Egy nagyon vallásos családban nőttem fel és sokszor elolvastam a Bibliát. Tanultam fizikát és a matematikát, de a vallással kapcsolatos érdeklődésem a vallás történelemre gyakorolt hatására irányult. A doktori iskola után a misztika és a keleti vallások fele vonzódtam. Így, negyven évvel ezelőtt, elkezdett érdekelni a szufizmus, a misztikus iszlám. Elmentem szufi táncokat tanulni, megtanultam a zikr-et (szufi vallásos gyakorlatot), találkoztam szufi mesterekkel és szufi irodalmat olvastam. De mindig ott volt az iszlám történelmének megrendítő háttérzaja. Szóval, felhagytam a szufizmus tanulmányozásával.

Húsz évvel később professzorként voltak muszlim tanítványaim, és felkeltették az érdeklődésemet a Korán iránt. Nehéz volt elolvasni, de elolvastam. A szöveg zavaros volt, ezért szeptember 11-éig félre raktam.

Szeptember 11-e után, amint a második gép a második toronyba is becsapódott, tudtam, hogy ez dzsihád volt. Felálltam, kikapcsoltam a TV-t és azóta sem nézem. Abban a pillanatban tudtam, hogy az életem hátralevő részét az iszlám szövegek magyarázatával fogom tölteni.

Leültem és újraolvastam a Koránt, a Sirát [Mohamed élete] (Ishaq és Al Tabari), a Hadiszt [Mohamed hagyományai] (Bukhari és Muszlim). Ezek az iszlám alapító szövegei, a forráskód, a DNS. Szun-ce tanácsát követtem: ismerd meg ellenséged és támadd az ellenség stratégiáját.

Én úgy támadok, hogy racionális, érthető, könnyen olvasható formában felfedem a Koránt, Sirát és Hadiszt. Ez lett a Trilógia Project. Összeszedtem egy csapat önkéntest, fizetett írókat és szerkesztőket. Kezdettől fogva tudtam, hogy az iszlám politikai aspektusa az, amellyel sikereket tudok elérni. Az iszlám vallási aspektusa az [Amerikai Alkotmány] Első Kiegészítésének félreértelmezett védelmét élvezi.

MT: Mi a Trilógia Project

BW: A Trilógia megközelítése új és szokatlan. Az egyetlen esélyt a sikerre a szövegek tudományos megközelítése adja. Minden bekezdést igazolni lehet a forrásszövegekkel. Ezek a könyvek nem valakinek a véleményét tükrözik, hanem a forrásokon alapuló tények. Emiatt szinte minden bekezdésnek van egy olyan index száma, amely alapján igazolható.

A legnagyobb móka a Koránt puzzle megoldása volt. A Korán a leghíresebb olyan könyv, amit sokan nem olvasnak, vagy nem értenek. Az első lépés az volt, hogy meghatározzam a Korán megfelelő időbeli sorrendjét. A könyvesbolti Korán a fejezetek hosszúsága szerint van elrendezve, nem pedig időbeli sorrendben. Ez Othmán, a harmadik kalifa állította össze. A könyvesbolti Korán Othmán Koránja.

Ha vesszük Mohamed életét, a Sirát, és ha összevetjük a Koránnnal a megfelelő időbeli sorrenden akkor az olyan, mintha a megfelelő kulcsot helyeznénk bele a zárba. Hogy mi történt Mohameddel megtalálható a Koránban. Tehát, ha Mohamed életét integráljuk a Koránba, és ezt külön betűstílussal jelezzük, így nem lesz zavaró, akkor megkapjuk Mohamed Koránját, a történelmi Koránt. A Korán egy epikus történetté válik, amely egy Istenhez szóló himnusszal kezdődik és a világ feletti uralomban, minden más civilizáció megsemmisítésében végződik.

2006-ban három kötetben közzétettem a politikai iszlám teljes alapító doktrínáját. A Trilógia Project elkészült. Most már mindenki olvashatja és képes megérteni a Koránt, a Sirát és a Hadiszt. A forrásszövegekből ismerhetjük meg Allahot és Mohamedet.

Ez a tudás az iszlámot egyetlen világnézetté egyesíti. Ha valami benne van a Trilógiában, akkor az iszlám. Ha valami iszlám, annak benne kell lennie a Trilógiában.

Miután a Trilógiát összeszedtük, volt egy bónusz. A szövegek olvashatóvá tétele lehetővé tette az elképzelések osztályozását és átrendezését. Az iszlám ideológiája élesen kirajzolódott. A különféle elképzeléseknek szentelt szavak megszámolásának egyszerű statisztikai módszere megmutatta a tanítások témáit.

A legnagyobb statisztikai meglepetést az iszlám tanítások dualista jellege okozta. Az iszlám olyan ellentmondó elképzeléseket tartalmaz, amelyek egyszerre igazak. Ez zavarba hozza az összes nyugati logikát, de az iszlámnak ez adja a nagy erejét. Az iszlám béke. Az iszlám dzsihád. Az iszlám a kereszténység és a judaizmus testvére. Az iszlám megsemmisíti a kereszténységet és judaizmust.

Jellemző, hogy a Korán 64%-a a kafír-okkal (nem muszlimokkal) foglalkozik, nem pedig a muszlimokkal. A Trilógia szövegében nagyobb figyelmet szentelnek a zsidógyűlöletnek, mint a Mein Kampf-ban. Azt gondoltuk, hogy a Korán csak néhány verse foglalkozik a dzsiháddal, de a medinai korszakban írt Korán 24%-a a dzsihádról szól.

A munkám a kafírok, a nem-muszlimok szempontból vizsgálja a Koránt. Közel az összes Allah által sugallt versnek és Mohamed legtöbb cselekedetének a kafírok az áldozatai. Az iszlám legnagyobb hazugsága az, hogy a muszlimok rendelkeznek az iszlám helyes látásmódjával. De a dualizmus miatt két helyes nézet van, amelyek ellentmondanak egymásnak, és nem lehet logikailag összeegyeztetni őket. Így van egy kafír-centrikus és egy muszlim-centrikus képe az iszlámnak, amely egyformán érvényes. Az egyetemek, és az apologéták ragaszkodnak ahhoz, hogy csak a muszlim nézet az igaz nézet. Ez egy hiba, amit nem támasztanak alá a tények.

Most már lehetséges tényeken alapuló vita az iszlámról. Nincs többé szükség a „szakértőkre”, hiszen rendelkezünk a legfőbb szakértőkkel: Mohameddel és Allahhal.

MT: Los Angelesben az „iszlám ízéről” beszélt. Miért kell tisztán látni az iszlám „teljes menüjét” annak érdekében, hogy azt megértsük?

BW: Lehetetlen csupán a Korán alapján megérteni az iszlámot, de mindez egyszerűvé válik, ha megnézzük a teljes képet, mind Allahét, mind Mohamedét.

A muszlimok és apologéták azt akarják, hogy csak egy verset nézzünk egy időben. De ez olyan, mintha egy kirakóst egy darabjából próbálnánk kitalálni. Ha kirakjuk az összes darabot, akkor a kép egyértelművé válik.

MT: Az iszlám fundamentalisták teológiai motivációjára rámutatva mindig az a politikailag korrekt kifogás merül fel, hogy ők csak „szélsőségesek egy kis csoportját” alkotják, akik félreértelmezik a béke vallását és a vallásközi toleranciát. Hogyan válaszoljunk erre a kifogásra?

BW: A „extrém” kifejezés használata azt érzékelteti, hogy valamihez viszonyítunk. Csak egy viszonyítási pont van az iszlámban és ez annak a Trilógiában megtalálható tanításai. Például, Mohamed tizenhárom éven keresztül tanította az iszlám vallást, és csak 150 embert térített meg. De amikor a dzsihád fele fordult, halála után tíz évvel már egész Arábia a muszlimok uralma alatt volt. Következtetés: a dzsihád normális, nem extrém. De mivel az iszlám dualisztikus, a muszlimok azt állítják, hogy békés.

Ami azt az állítást illeti, hogy a dzsihádisták kevesen vannak, nézd meg a háborús statisztikákat. A második világháború alatt a lakosság csak 10%-a volt katona. Ez azt jelenti, hogy nem voltunk háborúban? Nem! A háborúban csak néhányan végzik a tényleges munkát, az ország másik fele támogatja őket munkaerővel, pénzzel és morállal.

Négyféle módon lehet valaki dzsihádista: kard, toll, beszéd és a pénz által. A dzsihád az iszlám hatodik pillére, MINDEN muszlim kötelessége.

MT: Különösen az arab tavasz nyomán az Obama-adminisztráció azt akarja, hogy különbséget tegyünk a terroristák és a „mérsékelt” iszlamisták között, akikkel együtt lehet dolgozni. Hogyan reagál erre?

BW: Először is, a terrorista egy dzsihádista, Mohamed példáját követi, a legjobb dzsihádista. A mérsékelt muszlim lehet olyan valaki, aki nem engedelmes, vagy lehet egy olyan muszlim, aki a Korán mekkai részét, a vallási Koránt követi.

Az apologéták mindig az emberekről, a muszlimokról akarnak beszélni, nem pedig a doktrínáról, a tanításokról. Ne feledje: ha egy muszlim egy kafirhoz beszél, akkor [észben kell tartani, hogy] tizenkét olyan verse van a Koránnak, amely azt állítja, hogy egy muzulmán és egy kafír nem barátok. Továbbá, Mohammed többször is mondta a muszlimoknak, hogy tévesszék meg a kafírokat, ha ez segíti az iszlámot. Van egy muzulmán, aki elmondja nekünk a teljes igazságot az iszlámról. Ez az ember nem más, mint Mohamed.

Az iszlám doktrína alapszabálya: ha valaki az iszlámról beszél, és nem tesz említést Mohamedről vagy Allahról (Korán), az csak légvárat épít.

Az iszlám saríát akar. A saría eltörli az emberi jogokat és kafír civilizációkat. Miért akarunk együttműködni olyanokkal, akik saríát akarnak?

Nincs szükségünk politikusokra, vallási vezetőkre és tudósokra ahhoz, hogy megmagyarázzuk az iszlámot, csak Mohamedre és Allahra. Felejtsük el a „szakértők” véleményét. A történelemben először, az átlagember képes elolvasni a Trilógia tényeit, és „szakértők” nélkül is képes választ találni a kérdéseire.

Forrás: Mark Tapson,  FrontPage Magzine

Kapcsolódó cikkek: Iszlám statisztika

Print Friendly, PDF & Email