Az USA és az Európai Unió erőfeszítései a szólásszabadság bűnténnyé nyilvánítására

Soeren Kern
2012 január 6.

Az Európai Unió felajánlotta, hogy megtartja az úgynevezett Isztambuli Folyamat következő találkozóját, amely egy agresszív erőfeszítés a muzulmán országok részéről arra, hogy nemzetközileg bűnténnyé nyilvánítsa az iszlám bírálását.

A bejelentés kevesebb, mint egy hónappal az Egyesült Államok által Washingtonban megrendezett Isztambuli Folyamat konferencia után került bejelentésre.

Az Isztambuli Folyamatot egy 57 muzulmán országból álló érdekszövetség, az Iszlám Együttműködés Szervezete (Organization of Islamic Cooperation – továbbiakban IESZ) vezeti. A szervezet nyílt célja, hogy belefoglaljon a nemzetközi jogrendszerbe egy általános tilalmat mindennemű az iszlámmal, és az iszlám sária törvényrendszerrel kapcsolatos kritikus vizsgálattal szemben.

A szaúd-arábiai központú IESZ régóta gyakorol nyomást az Európai Unióra és az Egyesült Államokra, hogy korlátozza a szólásszabadságot és szabad kifejezésmódot az iszlámmal kapcsolatban.

Ráadásul most az IESZ megduplázta erőfeszítéseit, és egy céltudatos diplomáciai támadást indított annak érdekében, hogy meggyőzze a nyugati demokráciákat arról, hogy foganatosítsák az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 16/18-as határozatát, mely arra szólít fel minden országot, hogy ellenezze a „… felekezetekkel és vallásokkal szembeni intoleranciát, negatív képzettársítást, és megbélyegzést” (az IESZ szólásszabadság elleni hadviselésének elemzése itt és itt olvasható)

A 16/18-as határozat – melyet 2011 márciusában fogadtak el az Emberi Jogi Tanács (továbbiakban EJT) Genfi központjában – egészében nézve egy jelentős előrelépés az IESZ törekvéseiben arra nézve, hogy az iszlám rágalmazásának fogalma mielőbb bekerüljön a nemzetközi jogrendszerbe.

Bár az EJT határozata hatástalan marad mindaddig, amíg hiányzik az erős nyugati támogatottság. Ez igaz az IESZ által támogatott 66/167-es határozatra is, melyet az ENSZ 193 tagú közgyűlése 2011. december 19-én csendben jóváhagyott.

Az IESZ elkönyvelhetett magának egy diplomáciai győzelmet, amikor az Obama kormányzat megegyezett abban, hogy az Isztambuli Folyamat háromnapos konferenciája Washingtonban kerüljön megrendezésre 2011. december 12-14 között. Ezzel az Egyesült Államok megadta az IESZ-nek a politikai legitimitást, melyre az IESZ folyamatosan törekedett annak érdekében, hogy az iszlám kritizálásának tiltására vonatkozó kezdeményezését világméretűvé tegye.

Az Európai Unió követni akarja az Obama-kormányzatot, és otthont akar adni a következő Isztambuli Folyamat csúcstalálkozójának, melyet valószínűleg 2012 júliusában tartanak majd meg.

Mostanáig az Európai Unió távolságtartó volt az IESZ kezdeményezéseivel kapcsolatban. Viszont a Nemzetközi Iszlám Hírügynökség (NIH), az IESZ hivatalos hírközlő – vagy propaganda – szerve szerint Ekmeleddin Ihsanoglu, az IESZ főtitkára azt nyilatkozta: az EU-nak a találkozó megtartására vonatkozó ajánlata egy „minőségi cselekvésbeni váltás az iszlamofóbia jelenségével szemben”.

A NIH szerint „az iszlamofóbia-jelenség Nyugaton általános, sőt az európai országokban rendkívüli módon növekszik, illetve bizonyos értelemben különbözik az Egyesült Államokban tapasztalhatóktól, és ez elősegítette a 16/18-as határozat megfogalmazását.” Az új európai magatartás egy váltás kezdetét jelképezi: az IESZ sokéves törekvéseinek hatására az Emberi Jogi Tanács és az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlése a >>hitvallások becsmérlésével<< kapcsolatos korábbi elutasító álláspontjában változás tapasztalható.”

A NIH jelentése a következőképpen folytatódik: „Az IESZ Kulturális Minisztériumának tagjai azt nyilatkozták, hogy az Európai Unió ajánlata a harmadik találkozó (az első Isztambulban volt júliusban, a második pedig Washingtonban, decemberben) megtartására egy új, ígéretes lehetőségnek tekinthető a probléma megoldására. Az „Isztambuli Folyamatnak” egy további lendületet ad, hogy a találkozót Európában tartják meg, amelyre nagyobb kihatással van az iszlamofóbia jelensége, és az iszlámmal szembeni gyűlölet.”

Az IESZ meglehetősen dühös azon tehetetlensége miatt, hogy nem képes elcsendesíteni a növekvő számú demokratikusan választott európai politikusokat, akik aggodalmuknak adnak hangot a befogadó országba történő beilleszkedést megtagadó muzulmán bevándorlók, és az Európa sok részén következetesen létrehozott párhuzamos társadalmak miatt.

A NIH szerint, „Ihsanoglu azt nyilatkozta, hogy több európai országban a szélsőjobb politikai szerepe erősebbé vált annál, mint amit a Szervezet [IESZ] képes kezelni, mivel a szélsőjobboldali pártok – akik utálják a muzulmánokat – eszközzé váltak a politikusok kezében. Hozzátette, hogy a szélsőjobb választások hatására történő növekedése egy olyan üggyé vált, mely ellen nem lehet tenni semmit, tekintve hogy a jelenlegi pozíciójukat demokratikus úton érték el. Példaként rámutatott a Svájcban tartott népszavazásra, ahol a svájciak szavazatának hatására felfüggesztették a minaretek építését.”

Másképp mondva az IESZ jelenleg Brüsszelben, az Európai Unió központjában senki által sem megválasztott bürokraták támogatását keresi azért, hogy törvénybe iktassa az összeurópai gyűlöletbeszéd-törvényt, amely törvényben szabályozza azt, hogy 500 millió európai állampolgár – beleértve a demokratikusan megválasztott politikusokat is – mit mondhat és mit nem az iszlámról.

Meg kell hagyni, számos európai országban – amely nem rendelkezik az „Első Alkotmánymódosítás – First Amendment” védelmével, mint az Egyesült Államok – már törvénybe iktattak olyan gyűlöletbeszéd törvényeket, amelyek hatékony háttértámogatást biztosítanak egy mindent felölelő istenkáromlással kapcsolatos törvény meghozásának, melyet az IESZ be akar vezetni az egész Európai Unióban.

Ausztriában például egy fellebbviteli bíróság 2011 decemberében helybenhagyta az Elisabeth Sabaditsch-Wolff – bécsi háziasszony és dzsihád ellenes aktivista – elleni politikailag korrekt büntető ítéletet „hitvallás becsmérléséért”, miután Elisabeth egy előadássorozatot tartott a radikális iszlám veszélyeiről. A határozat megmutatja, hogy míg a júdaizmust és a kereszténységet büntetlenül lehet becsmérelni a posztmodern multikulturális Ausztriában, addig az iszlámról elmondani az igazat gyors és súlyos büntetéshez vezet.

Szintén Ausztriában Susanne Winter-t, egy osztrák politikust és parlamenti képviselőt, 2009 januárjában szintén elítélték, mivel azt nyilatkozta, hogy a „mai nézetek szerint” Mohamedet, az iszlám prófétát „gyermek-molesztálónak” tekintenénk, utalva Aisha-val kötött házasságára. Winter-t „izgatás” vádjában is bűnösnek találták, mivel azt nyilatkozta, hogy Ausztria egy „iszlám bevándorlási cunamival néz szembe.” Winter-t €24,000-s (7 millió Ft) bírság kifizetésére kötelezték, és három hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

Dániában a Nemzetközi Szabadsajtó Társaság (International Free Press Society) elnökét, Lars Hedegaard-ot 2011 májusában „gyűlöletbeszéd” vádjában bűnösnek találta egy dán bíróság, mivel azt nyilatkozta egy felvett interjúban, hogy a gyermekek elleni szexuális erőszak és a családon belüli erőszak nagy gyakorisággal fordul elő azokban a kerületekben, ahol a muzulmán kultúra dominál.

Hedegaard megjegyzései, – melyek felhívják figyelmünket a többmillió muzulmán nő szörnyű életkörülményeire – megsértették Dánia büntető törvénykönyvének hírhedt 266b paragrafusát, egy régi lomtári rendelkezést, melyet a dániai elit arra használ, hogy kikényszerítse a politikailag korrekt beszédet. Hedegaard a Dán Legfelsőbb Bíróságon fellebbezett az ítélet ellen, ahol az ügy még függőben van.

2010 decemberében szintén Dániában Jesper Langballe, egy dán politikus és parlamenti képviselő találtatott bűnösnek gyűlöletbeszéd vádjában, mivel azt mondta, hogy a muzulmán családokban előfordulnak becsületgyilkosságok és szexuális erőszak.

Langballe nem bizonyíthatta állítása igazságát, mivel a dán jogban lényegtelen, hogy egy állítás igaz vagy hamis. A bűnösség megállapításához elegendő, ha valaki sértve érzi magát. Langballe-t összesen 5000 dán korona (170000Ft) pénzbüntetés megfizetésére vagy 10 nap börtönbüntetésre ítélték.

Finnországban 2009 márciusában Jussi Kristian Halla-aho politikust és ismert politikai kommentátort bíróság elé állították „etnikai csoport elleni izgatás” és „vallási szentség megsértése” vádjával, mivel azt nyilatkozta, hogy az iszlám a pedofília vallása. Egy Helsinki-i bíróság később ejtette az istenkáromlás vádját, de Halla-aho –t €330 (100 000 Ft) pénzbüntetésre ítélte vallási imádkozás megzavarásáért. A finn államügyészt feldühítette, hogy az istenkáromlás vádját a bíróság elutasította, ezért az ügyet a legfelsőbb bíróság elé terjesztette, ahol ezt jelenleg felülvizsgálják.

Franciaországban Michel Houellebecq novellaírót Párizs és Lyon iszlám hatóságai bíróság elé állították, mivel azt mondta, hogy az iszlám a „leghülyébb vallás”, és a Korán „rosszul van megírva”. A bíróságon Houellebecq (ejtsd Vellbekk) azt mondta a bíráknak, hogy bár sosem nézte le a muzulmánokat, az iszlám irányában megvetést érez. 2002 októberében felmentették.

Szintén Franciaországban Brigitte Bardot –t, az állatok jogait védő legendás színésznőt 2008 júniusában elítélték „fajgyűlöletre történő felbujtásért”, miután követelte, hogy a muzulmánok érzéstelenítsék az állatokat, mielőtt leölik őket.

Hollandiában Geert Wilders -t – a Holland Szabadságpárt vezetőjét, aki leleplezte a beilleszkedni képtelen muzulmán bevándorlók okozta fenyegetést a nyugati világ értékeire – mostanában mentették fel ötféle – a muzulmánok elleni gyűlöletre való buzdítással kapcsolatos – vádpont alól. Ezekkel a korábban iszlám ellen tett kritikus megjegyzései miatt vádolták. A mérföldkőnek számító döntés egy nagy nyilvánossággal járó kétéves jogi tortúra zárása volt.

Szintén Hollandiában, Gregorius Nekschot írói álnevű holland karikaturistát – aki hangadó kritikusa az iszlám női körülmetélésnek és gyakran gúnyolja ki a multikulturalizmust – 2008 májusában letartóztatták amszterdami otthonában, mivel olyan karikatúrákat rajzolt, melyeket sértőnek ítéltek a muzulmánokra nézve. Nekschot -ot (mely szó szerinti angol fordításban „nyaklövés”-t jelent, mégpedig a karikaturista szerint azt a módszert, melyet a „fasiszták és kommunisták használtak arra, hogy megszabaduljanak ellenségeiktől”) a holland büntetés végrehajtás általi 30 órás kihallgatás után szabadon engedték.

Nekschot -ot 8 rajza miatt „meghatározott embercsoportok negatív tulajdonságokkal történő felruházásával” vádolták, és ezzel a Holland Büntetőtörvénykönyv 137c és 137d cikkelye szerint elkövette a diszkrimináció és gyűlölet bűntettét.

A holland de Volkskrant című újsággal készített interjúban Nekschot azt nyilatkozta, hogy a holland szatíra 800 éves történetében ez volt az első alkalom, hogy egy művészt börtönbe zártak. (Ezt az interjút azóta eltávolították az újság weboldaláról.) Bár 2010 szeptemberében az eljárást Nekschot ellen megszüntették, mégis 2011. december 31-én befejezte karikaturista pályafutását.

Olaszországban a néhai Oriana Fallaci írót és újságírót bíróság elé állították, mivel azt írta az iszlámról, hogy „gyűlöletet hoz szeretet helyett, és rabszolgaságot szabadság helyett”. 2002 novemberében a Genfi Iszlám Központ által indított per ügyében cselekedve egy svájci bíró letartóztatási parancsot adott ki Fallaci ellen, mivel megsértette a svájci büntető törvénykönyv 261-es cikkelyét. A bíró kérte az olasz kormányt, hogy vagy állítsa bíróság elé Fallaci -t, vagy adja ki. Az olasz kormány visszautasította ezt, azzal az indokkal, hogy az Olasz Alkotmány védi a szólásszabadságot.

De 2005 májusában az Olaszországi Iszlám Közösségek Egyesülete (Union of Islamic Communities in Italy [UCOII]) – mely kapcsolatban állt a Muzulmán Testvériséggel – pert indított Fallaci ellen, azzal vádolva, hogy „A józan ész ereje” – The Force of Reason című könyvében néhány állítása sértő az iszlámra nézve.” Egy olasz bíró elrendelte, hogy Fallaci „iszlám becsmérlése” vádjával álljon bíróság elé Bergamo –ban. Fallaci 2006 szeptemberében halt meg rákban, néhány hónappal bírósági tárgyalásának kezdete után.

Soeren Kern a madridi székhelyű Grupo de Estudios Estratégicos / Hadtudományi Csoport Tengerentúli Kapcsolatok ágának vezető képviselője. Kövesse őt a Facebook-on.

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=5038

Bejegyzés: on 2012. Már. 12.. A bejegyzés kategóriái: Legfrissebb, Soeren Kern, Szólásszabadság. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes