Nagy-Britannia háborút indít a multikulturalizmus ellen

Írta: Soeren Kern, 2012. 02. 24.

„Mindeddig eltűrtük ezeket az elszigetelt közösségeket, melyek viselkedésüket tekintve teljesen ellentétesek a mi értékeinkkel….Jómagam egy valódi liberális országban hiszek…mely meghatározott értékeket követ és aktívan kiáll mellettük.” – David Cameron

A brit kormány közreadott egy új „integrációs stratégiát”, hogy „síkra szálljon az egységes brit identitás megteremtéséért”.

Az új politika megköveteli majd az Egyesült Királyságban élni szándékozó bevándorlóktól az angol nyelv elsajátítását és az olyan fősodrásbeli brit kultúrához és értékekhez való hűséget, mint amilyen a demokrácia és a jogrend.

Ezek az intézkedések a kormány az utóbbi időben tett azon erőfeszítéseit folytatják, melyekkel vissza akarják fordítani azt az évtizedes államilag szponzorált multikulturális politikát, mely lehetővé tette a muszlim bevándorlók számára, hogy ne kelljen integrálódniuk és hogy párhuzamos társadalmakat hozzanak létre a Szigetországban.

Az új stratégia tervét, mely „Az integráció megteremtésének feltételei” címet viseli február 21-én publikálták és a következő olvasható benne: „Határozottan kérdőre vonjuk azokat a viselkedésformákat és nézeteket, melyek szembemennek az olyan kollektív értékeinkkel, mint a demokrácia, jogszabályozás, esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód, szólásszabadság és a bárminemű zaklatástól mentes élethez való jog, akár férfiak, akár nők esetében. Korlátozzuk és kérdőre vonjuk azokat a szélsőséges elemeket, akik aláásni szándékoznak társadalmunkat, nem szerződünk ilyen szervezetekkel és nem is alapítunk ilyeneket.”

A dokumentum így folytatódik: „Ha egy kifejezetten sokszínű populáció hosszú távon fenn tud maradni, az annak a jele, hogy megfelelő az integráció és a különböző emberek jól kijönnek egymással. De van egy sor tényező, ami mindezt alááshatja, sőt meg is fordíthatja. Ilyen például az, ha a helyi közösségen belül egyes csoportok elszigetelve kezdenek dolgozni és szocializálódni.”

Egy sor más intézkedés mellett a kormány állítja, hogy megreformálja a bevándorlásról és letelepedésről szóló törvényeket, mégpedig azzal, hogy nagyobb elvárásokat támaszt a Nagy-Britanniában letelepedni vágyókkal szemben. Azoknak, akik az Egyesült Királyságban szándékoznak tanulni, dolgozni vagy házasodni, bizonyítaniuk kell majd, hogy beszélik az angol nyelvet, azoknak pedig, akik tartósan szeretnének maradni vagy brit állampolgárságért folyamodnak, a nyelvtudásukról és az Egyesült Királyságban élők életmódjáról való ismeretükről kell számot adniuk.

Az új stratégia része az is, hogy a brit történelem és kultúra oktatását támogassák az iskolákban, valamint hogy zászlókat tegyenek ki közterületekre. Ráadásul a kormány szerint a keresztény hitet képesek lesznek újra visszavezetni a brit közéletbe.

Eric Pickles, közösségekért és helyi önkormányzatokért felelős államtitkár szerint – aki a stratégia végrehajtásáért felelős – az új intézkedés frontális támadás a korábbi munkáspárti (Labour) kormány által bevezetett multikulturális politika ellen. Ez a fajta politika a brit történelem oktatás felhígulását eredményezte és hozzájárult az „agresszív szekularizmushoz”.

A londoni székhelyű Daily Mail-nek nyilatkozva Pickles elmondta, hogy „Harriet Harmans (egyenlőségi miniszter) idejében a munkáspárti kormány támogatta, hogy a különböző kultúrák egymástól és a fő csapásiránytól elszigetelve éljenek. A politikai korrektség felváltotta a józan észt. Az embereket egy olyan állapotba sodorták, ahol nem fejezhették ki jogos aggodalmaikat és frusztrációjukat. Új megközelítésre van szükségünk. Olyanra, ami azt hangsúlyozza, hogy mi az ami közös bennünk semmint azt, hogy mi különbözik.”

Pickles így folytatta: „Szomorú látni, hogy az elmúlt években a tolerancia fogalma mennyire el lett ferdítve. Néhány ember – egy maroknyi aktivista – ragaszkodik ahhoz, hogy nem elég csupán a különböző kisebbségi közösségek hitvilágait ünnepelni, hanem ezen felül el akarják törölni a többség által képviselt hagyományt és örökséget, beleértve a keresztény hitet és az angol nyelvet.”

Az új integrációt megcélzó stratégia azt követően készült, hogy David Cameron, brit miniszterelnök nyilvánosan szembement országa hosszú ideje fennálló multikulturális politikájával, melyet hibásnak nevezett és kijelentette, hogy hozzájárult az iszlamista szélsőségesség elterjedéséhez.

2011 februárjában a Müncheni Biztonsági Konferencián tartott beszédében Cameron a következőt mondta: „Az állami multikulturalizmus jegyében támogattuk, hogy az eltérő kultúrák egymástól és a fő csapásiránytól elszigetelve éljenek. Kudarcot vallottunk, hogy valóra váltsuk egy olyan társadalom vízióját, amelyhez úgy érzik, tartozni akarnak. Még el is tűrtük ezeket az elszigetelt közösségeket, melyek viselkedésüket tekintve teljesen ellentétesek a mi értékeinkkel.”

Cameron így folytatta: „Ez az ’el a kezekkel tolerancia’ csupán azt az érzést eredményezte, hogy nem elég az, amit megosztunk. És néhány fiatal muszlim érezni kezdte, hogy gyökerét vesztett. És a keresés, hogy tartozni akarnak valahová és hogy kell valami, amiben hinni tudnak szélsőséges ideológiák közelébe sodorta őket. Amit látunk – és aminek sok európai ország szemtanúja – az a radikalizáció folyamata.”

Cameron szerint kétágú megközelítésre lenne szükség ahhoz, hogy a radikális iszlám veszélyét semlegesítsük Európában: a szélsőséges ideológia konfrontációja, ahelyett, hogy a különélésre buzdítanánk az embereket és a mindenki felé nyitott közös nemzeti identitás támogatása.

Ezen második kihívásról, a közös nemzeti identitásról Cameron a következőt mondta: „Őszintén szólva az elmúlt évek passzív toleranciája helyette inkább egy aktív és izmos liberalizmusra van szükségünk. Egy passzívan toleráns társadalom azt üzeni az állampolgárainak, hogy amíg azok betartják a törvényeket, békén hagyjuk őket. Ez a különböző értékek esetén eléggé semmitmondó. Én azonban hiszem, hogy egy nyíltan liberális ország ennél többet tesz: hisz bizonyos értékekben és aktívan kiáll mellettük. Szólásszabadság, vallásszabadság, demokrácia, jogrend, egyenlő jogok tekintet nélkül az etnikai hovatartozásra, a nemre vagy a szexuális beállítottságra. Az állampolgárainak pedig azt üzeni, hogy ez az, ami társadalommá tesz bennünket: idetartozni annyi, mint hinni ezekben a dolgokban.”

2011 októberében, a fenti beszédet követően Cameron egy széleskörű reformsorozatot hirdetett meg, melynek célja, hogy véget vessen az illegális bevándorlásnak és a vízumcsalásnak és ahogy fogalmazott: „visszaszerezzük határainkat és hazaküldjük az illegális bevándorlókat.”

Cameron elmondta, hogy a jövőben azoknak a bevándorlóknak, akik Nagy-Britanniában kívánnak élni, a vízumigénylésnél nem csak azt kell bizonyítaniuk, hogy beszélnek angolul, de azt is, hogy rendelkeznek anyagi forrásokkal, amivel fenn tudják tartani magukat az országban.

Eddigi legerősebb beszédében, ami főleg a muszlim országokból történő illegális bevándorlásról szólt Cameron arra buzdította az angolokat, hogy a feltételezetten illegális bevándorlókat jelentsék a hatóságoknak, hogy aztán ki lehessen őket toloncolni.

Cameron hozzátette, hogy a jövőben minden brit útlevelet igénylő bevándorlótól megkövetelik majd, hogy előzetes vizsgát tegyen brit történelemből.

2005-ben már bevezették az állampolgársági tesztet azoknak, akik tartósan le akarnak telepedni az országban. De az Élet az Egyesült Királyságban (Life in the UK) feleletválasztós kvíz nevetség tárgyává vált, miután az előző munkáspárti kormány úgy döntött, hogy a bevándorlóknak nem kell angol történelmet tanulniuk mondván, hogy az túl nagy falat lenne a számukra és ez „nem lenne korrekt”.

Ehelyett a jelentkezőket az egyenlő jogokról, diszkriminációról és arról kérdezték, hogyan igényelhetnek szociális juttatásokat a brit államtól.

Cameron elmondta: „Az állampolgársági tesztet is meg kívánjuk változtatni. Egy egész fejezet szól az állampolgársági kézikönyvben a brit történelemről, azonban hihetetlen módon  egyetlen kérdés sincs róla a jelenlegi tesztben. Ehelyett a fontosabb európai intézmények szerepéről és hatásköréről és az angliai segélyezési rendszerről találunk kérdéseket. Ezért aztán az egész tesztet átszerkesztjük…és a brit történelem és kultúra képezi majd a gerincét.”

A multikulturalizmus megmásítására tett erőfeszítései ellenére, a brit kormánynak még így is komoly küzdelemre kell számítania, ha integrált társadalmat akar teremteni.

Egy nappal azután, hogy a kormány bejelentette az új integrációs stratégiát, a Nemzeti Stratégiai Hivatal nyilvánosságra hozta azokat az adatokat, melyek szerint a 2010-ben Londonban születettek kétharmadának legalább az egyik szülője külföldön jött világra. Néhány belvárosi régióban jelenleg a gyermekek több mint háromnegyede bevándorló családba születik. Ez az adat a 32 londoni választókerületből csupán hatban nem éri el az 50 %-ot.

A Migration Watch UK, mely egy a bevándorlással és menekültüggyel foglalkozó kutatóközpont közölte: „Ezek a nem mindennapi adatok jól illusztrálják azt a hatalmas és gyors változást, ami jelenleg a fővárosunkban zajlik. Bemutatják, ahogy London a felismerhetetlenségig átalakul, olyan mértékben és olyan sebességgel, ami a sikeres integrációt nagyban megnehezíti.

Soeren Kern a Transzatlanti Kapcsolatok munkatársa a madridi székhelyű Grupo de Estudios Estratégicos / Strategic Studies Groupban. Kövesd Facebook-on.

Print Friendly, PDF & Email