Geert Wilders New York-ban

Alább olvasható Geert Wilders beszéde, melyet a new york-i Gatestone Institute-ben adott 2012 áprilisában.

Kedves barátaim,

Örülök, hogy ismét New York-ban lehetek, annak ellenére, hogy az országomban ma nemzeti ünnep van. Ezért viselek narancssárga nyakkendőt.

Köszönöm mindenkinek… Megtiszteltetés itt lenni, olyan emberek jelenlétében, akik törődnek civilizációnk szabadságának megőrzésével.

Nagyszerű dolog Amerikában, a szabadság hazájában lenni, olyan emberek között, akik még mindig szabadon beszélhetnek. Tudom, miről beszélek. Közel háromévnyi jogi megpróbáltatás után mentettek fel. Azért rángattak bíróság elé, mert az iszlámot kritizáltam.

Bár végül felmentettek, a bírósági ügy maga szégyen. Ez egy idő-, pénz- és energiaigényes rémálom volt. A színjáték, ami az elmúlt években Hollandiában lejátszódott, nem történhetett volna meg a ti nagyszerű országotokban, ahol az első kiegészítés [az amerikai alkotmány első kiegészítése] garantálja, hogy az emberek szabadon nyilváníthassanak véleményt.

Ilyen első kiegészítésre Hollandiában és Európában is szükség lenne.

Azért jöttem New York-ba, mert most jelent meg „Halálra ítélve” című könyvem. Ebben elmagyarázom, hogy jelenleg miért az iszlám jelenti a legnagyobb fenyegetést a szabadságunkra. Azt állítom benne, hogy az iszlám inkább egy totalitárius ideológia, mint egy vallás. A könyvből kiderül, hogy az iszlám az elmúlt évtizedekben hogyan változtatta meg alapvetően Európát. Leleplezi a kulturális relativizmust, amely Európára olyan mély hatással van, hogy sok európai megtagadja, hogy kiálljon a szabadságunkért, ehelyett inkább az iszlámot részesítik előnyben.

Mint tudjátok, azok az emberek, akik hozzám hasonlóan kinyitják a szájukat, súlyos árat fizetnek az igazság kimondásáért. Eltekintve a jogi kísérletektől, melyek arra irányultak, hogy elhallgattassanak, a radikális muszlimok halálos fenyegetéseivel is szembe kell néznem. Már majdnem nyolc éve állandó rendőri védelem alatt állok. A hozzám hasonló embereknek hasonló árat kell fizetniük, ha kimondják az igazságot az iszlámról. De egyetlen szót sem bánok. Kötelességemnek érzem, hogy figyelmeztessem a Nyugatot.

Sokat utaztam az iszlám országokban. Olvastam a Koránt. Tanulmányoztam Mohamed életét. Ez ébresztett rá arra, hogy az iszlám alapvetően egy veszélyes ideológia, mintsem egy vallás. Ez az igazság. Ez az erőszakos ideológia rá akarja erőltetni az iszlám sária törvényeket az egész világra, amibe mi kafir-ok – nem-muszlimok – is beletartozunk. Ez az embertelen ideológia ezen felül nyíltan antiszemita.

Ez az ideológia a muzulmánoknak is árt. Az iszlám úgy véli, hogy minden, amit az embereknek tudniuk kell megtalálható a Koránban. Ezért ellensége mindenfajta innovációnak. De innovációt nélkül nem lehetséges fejlődés és az emberek nem élhetnek jobban.

Sokan sajnos vakok az iszlám igazi természetét illetően. Azért vakok, mert nem veszik észre, hogy mi is valójában az iszlám, és tévesen olyan vallásnak tekintik, mint bármely más vallás.

Azért írtam a könyvet, hogy tájékoztassam őket.

Négy fő kritérium tekintetében, amit egy vallásnak követnie kellene, az iszlám megbukik:
1. Egy vallás követésének személyes döntésen kellene alapulnia.

2. Egyik vallás sem követelhetné azt, hogy azok, akik elhagyják, ezért halállal fizessenek.

3. Egy vallás soha nem utasíthatna azok leigázására, akik nem tartoznak hozzá.

4. Egy vallásnak összhangban kellene lennie az alapvető emberi jogokkal.

Továbbá azért írtam a könyvet, mert nem vagyok kishitű. A Nyugat képes legyőzni a totalitárius iszlámot, hasonlóan ahhoz, ahogy a múltban nácizmust és a kommunizmust is legyőzte.

Könyvem elkötelezett a szabadság mellett. Sok szabadságharcosok ihlette, főleg az előző generációkból, de a jelen korból is sokan. A könyvben szereplő emberek közül ketten most is jelen vannak: Andy Bostom és Ibn Warraq.

Szerencsére nem vagyunk egyedül a szabadságharcban. Mi hősök és barátok társaságában vagyunk. Ez adja nekünk az erőt ahhoz, hogy tovább folytassuk.

Annak érdekében, hogy legyőzzük az iszlámot, négy dolgot kell tennünk.

Az első és legfontosabb, hogy mindig és mindenhol igazat beszéljünk, az iszlámról is. Az amerikai emberekhez hasonlóan, Hollandiának és más európai országoknak is kétségbeesetten szükségük van egy [alkotmányos] első kiegészítésre [First Amendment].

Ez lehetővé fogja tenni a számukra, hogy elmondják az igazságot Mohamedről és az iszlámról. Ennek során le fogjuk leplezni ezt a veszélyes ideológiát, és alapítóját. Ösztönöznünk kell a muszlimokat arra, hogy elhagyják az iszlámot, és helyette a szabadságot és a jólétet válasszák.

Másodszor, hinnünk kell a nyugati értékek fölényében. Ha nem hiszünk a saját nyugati értékeinkben, akkor nem fogjuk megvédeni őket. Ezért kell véget vetnünk a jelenlegi világ legnagyobb betegségének, a kulturális relativizmusnak, amely úgy tesz, mintha minden kultúra egyenlő lenne. Ez egyszerűen nem igaz. A zsidó-keresztény és humanista civilizációnk messze felülmúl minden, a barbár iszlám civilizációhoz hasonló civilizációt. Ne féljünk attól, hogy ezt kimondjuk. A nyugati civilizáció sokkal szabadabb, demokratikusabb, toleránsabb, mint bármelyik civilizáció, ami valaha is létezett.

Harmadszor, meg kell állítani társadalmaink iszlamizálódását, azáltal, hogy korlátozzuk az iszlám országokból történő bevándorlást, és kiutasítjuk azokat, akik megsértik a törvényeinket és erőszakot követnek el. Ha a törvényeket tiszteletben tartod, akkor üdvözlünk, ha nem, akkor nem tartozol ide, és csomagolhatsz.

Végül pedig meg kell újra erősítenünk a nemzeti identitásunkat. A nemzet-állam lehetővé teszi az önmeghatározást és hogy saját magunkat irányítsuk. Ez a meglátás vezette a cionisták at ahhoz, hogy létrehozzák Izraelt, mint a zsidók hazáját.

A cionizmus egy olyan nagyon fontos leckét tanít, amelyre a modern világnak ma szüksége van. Theodor Herzl azzal érvelt, hogy a zsidó állam elősegítené a „a zsidó szellemiség újabb virágzásást.” Ma, szükségünk van saját nemzetállamainkra, azért hogy a nyugati szellemiségünk újabb virágzásának legyünk szemtanúi.

A nemzeteink teszik lehetővé, hogy a szabadság és a demokrácia virágozzék. Ez igaz Hollandiára. És igaz Amerikára és Izraelre is.

Izrael az egyetlen demokrácia a Közel-Keleten. Izrael a szabadság irányjelzője egy nem szabadok régióban, egy világítótorony a sötétségben. Ha Izrael elesik, a nyugat követni fogja.

Az anyák Nyugaton azért alhatnak nyugodtan, mert az izraeli anyák éjjel aggódnak a hadseregben szolgáló fiaik miatt. A ő harcuk a mi harcunk is. Támogatnunk kell őket.

Izrael valójában a nyugati civilizáció létfontosságú előőrse. Ezért kondicionálja az iszlám a híveit arra, hogy utálják a zsidó államot, és hogy a megsemmisítését kötelességüknek érezzék. A mi feladatunk Izrael mellé állni.

Mindezen érvek megtalálhatók a könyvemben, amiben arról is beszélek, hogy hogyan tudjuk megvédeni a szabadságot és hogy egy erőszakmentes és demokratikus módon hogyan tudunk ellenállni az iszlizációnak és a kulturális relativizmusnak. Valójában ez az, amit a pártom, a holland Szabadság Párt tesz.

Amikor 10 évvel ezelőtt elkezdtem beszélni az iszlám ellen, két dolog történt. A szélsőséges muszlimok Hollandiában és a világ minden tájáról halálra ítéltek, de a holland emberek odajöttek hozzám, hogy kifejezzék támogatásukat. 2010-ben a harmadik legnagyobb párttá váltunk Hollandiában. Bár a PVV nem vált a holland kormány koalíciós partnerévé, majdnem két éven keresztül támogattuk a jobbközép kisebbségi kormányt olyan intézkedésekért cserébe, amelyeknek az a céljuk, hogy visszaszorítsák a saríát Hollandiában, leállítsák az iszlamizáció folyamatát, és fellépjenek a kulturális relativizmus ellen.

A holland kormánynak még ahhoz is volt bátorsága, hogy felszólaljon az erőteljes IKSZ-Iszlám Konferencia Szervezete (OIC- Organisation of Islamic Conference) ellen. Az IKSZ egy 57 iszlám országot magában foglaló nemzetközi szervezet. Ezen országok többsége barbár zsarnokság.

Az IKSZ alkotja a legnagyobb szavazati blokkot az ENSZ-en belül. Bírálták azt a tényt, hogy az ellenem folyó perben a holland bíróság minden vád alól felmentett. De a holland kormány világossá tette az IKSZ számára, hogy a szólásszabadságra Hollandiában nem lehet szájkosarat rakni. Kertelés nélkül a következőt mondta az IKSZ-nek: „A holland kormány teljesen elhatárolódik attól a kéréstől, hogy elhallgattasson egy politikust.” Egy európai kormánynak ezelőtt soha nem volt bátorsága ilyen határozott módon szembeszállni az IKSZ-szel.

Sajnos, a múlt héten, a Szabadság Párt úgy döntött, hogy nem támogatja tovább a kormányt. Ez egy nehéz döntés volt a számunkra, mivel az iszlamizáció témájában sok dolgot elérhettünk volta. Sajnos azonban a korábbi holland kormány – a többi európai kormányhoz hasonlóan – szuverenitásunk jelentős részét átadták az EU-nak, annak az Európai Uniónak, amely egy olyan nemzetek fölötti intézmény, amelyet senki által sem megválasztott és antidemokratikus bürokraták irányítanak.

Az EU szabályozza a határainkat, és dönt a legtöbb bevándorlással kapcsolatos szabályozás felett. Az EU továbbá megszorító politikát akar a nyakunkba varrni.

Amikor a kormány, annak érdekében, hogy megfeleljenek az uniós szabályoknak, úgy döntött, hogy adókat emel, és a polgárok rovására csökkenti a költségvetést, ahelyett hogy a kormányzatot nyirbálta volna meg, a pártomnak nem volt más lehetősége, mint lemondatni a kormányt, és ezt meg is tettük a múlt héten.

Most választások előtt állunk, amelyre majd szeptember 12-én kerül sor. A választási kampányunk középpontjában a nemzeti szuverenitás helyreállítása fog állni, mert e nélkül nem tudjuk megvédeni saját identitásunkat és nem tudunk harcolni az iszlamizáció ellen.

Barátaim, mi folytatjuk erőfeszítéseinket. Ellenfeleink nem voltak képesek megfélemlíteni engem. Nem tudtak elhallgattatni. Visítanak és kiabálnak, de soha nem fogjuk feladni.  Egyik kedvenc elnököm, Ronald Reagan egyszer azt mondta: „A jövő nem a bátortalanoké.” Reagan-nek igaza volt. A jövő a miénk.

2008-ban jelent meg a Fitna című dokumentumfilm a Korán valódi üzenetéről. Holnap jelenik meg a könyvem. Azért írtam, hogy tájékoztassam az embereket, és hogy arra ösztönözzem a szabadságszerető muszlimokat, hogy elhagyják az iszlámot. És hogy lássuk azt, hogy az iszlám mi is valójában.

Teljes szívemből támogatom azokat, akik küzdenek az iszlám világban a szabadságért. Az arab, török, iráni, pakisztáni, indonéz emberekben hatalmas lehetőségek vannak. Ha meg tudnák szabadítani magukat az iszlám igája alól, ha fel tudnának hagyni azzal, hogy Mohamedet tekintsék példaképüknek, és ha meg tudnának szabadulni a gyűlölettel teli Korántól, akkor elképesztő dolgokra lennének képesek.

Ahogy a könyvemben írom: az üzenetem nekik, az összes muszlimnak a világ minden tájáról világos: „A fatalizmus nem egy opció, az insallah [ha isten is úgy akarja] egy átok, a behódolás szégyen. Szabadítsátok fel magatokat. Ez csakis rajtatok áll. “

Több száz e-mailt kapok a világ minden tájáról. Iszlám országokból származó, és nyugati országokban élő emberektől egyaránt, akik segítségért könyörögnek. Ők is harcolni akarnak a szabadságért, és meg akarják állítani az iszlamizálódás folyamatát. Tanácsot és segítséget kell adnunk nekik.

Egy másik Reagan idézettel fejezem be: „Ma kell cselekednünk a holnap érdekében.” Barátaim, valóban nagyon sok dolog van, amit megtehetünk. Dolgokat, amelyeket meg kell tennünk. De ezeket csak akkor tudjuk megtenni, ha számíthatunk egymásra. Számíthattok rám. Beszéltem, beszélek, én továbbra is beszélni fogok. Remélem, hogy továbbra is számíthatok a támogatásotokra.

Gyermekeink jövőjéért harcolunk, a nyugati szellemiség túlélése, a szabadság és a demokrácia, a zsidó-keresztény és humanista örökségünk megőrzése érdekében.

Bátraknak kell lennünk, és meg kell védenünk az örökségünket és az alkotmányunkat. A Nyugat veszélyben van, de még győzhet. Még ha sértegetnek, zaklatnak és megfélemlítenek bennünket, akkor is, ha halálra ítélnek, még akkor is ki kell állnunk az értékeink mellett, ki kell mondanunk az igazat és nem szabad hagyni, hogy elhallgattassanak bennünket.

Köszönöm.

Forrás: Gates of Vienna


Geert Wilders a Fox News amerikai hírcsatornán:

És a Glenn Beck TV interjúja:

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=5266

Bejegyzés: on 2012. máj. 24.. A bejegyzés kategóriái: Geert Wilders, Legfrissebb. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes