Nicolai Sennels: a muszlimok miért erőszakosabbak és miért követnek el több bűntényt? 4.rész/4

Előző rész itt.

Megoldások

Profi pszichológusként, aki ezen a területen elég sok tapasztalattal rendelkezik, arra a következtetésre jutottam, hogy a muzulmán kultúrában felnőni több okból is mentálisan egészségtelen. A kulturális normák és hagyományok a muzulmánokban nagyfokú agressziót, bizonytalanságot és vallásos rasszizmust hoznak létre. Mindenekelőtt az iszlám és a muzulmán kultúra komoly akadályt képeznek a muzulmánok nem-iszlám társadalmakba történő integrációját illetően és a nem-muzulmánokkal és a nyugati társadalmunkkal szembeni ellenségeskedés és erőszak forrásai.

A World Economic Forum közzétett egy jelentést „Az iszlám és a Nyugat: éves jelentés a párbeszéd helyzetéről 2008-ban” címmel, amelyben bemutatják annak a felmérésnek az eredményeit, amelyet 12 nem-muzulmán és 12 muzulmán országokban végeztek. Az utolsó pont a jelentésben a következő kérdés: „Mit gondol, az iszlám és a nyugati világ közötti erőszakos konfliktus elkerülhető?” A 24 ország többsége úgy gondolja, hogy ezt a konfliktust el lehet kerülni. Ez azonban nem ugyanaz, mint abban hinni, hogy ez a békés fejlemény valójában be is fog következni: a felmérés azt találta, hogy a legtöbb – 24-ből 22 – országban „a muszlim és a nyugati világ közötti kapcsolat egyre rosszabb.”

A felmérés egyértelműen megmutatta, hogy bár sokan az iszlám és a Nyugat közötti feszültségek békés kimenetelében reménykednek, mégis az emberek mind Nyugaton, mind a muzulmán világban látszólag nagyon pesszimisták a civilizációk összecsapására vonatkozóan, amely nem kerülheti el, hogy világméretűvé váljon, mivel a két kultúra szinte mindenhol egymás közelében létezik.

A nyugatra történő muzulmán bevándorlás a világtörténelem legnagyobb szociológiai és csoport-pszichológiai kísérlete. A kísérlet egyértelműen rossz irányba halad, és a statisztikák és a tények azt mutatják, hogy a problémák egyre gyakrabban jelentkeznek.

Minden józan ésszel rendelkező tudós egy ilyen esetben azonnal leállítaná a kísérletet: állítsuk le a muszlim bevándorlást és csökkentsük a már itt élő muzulmán bevándorlóknak és menekülteknek adott állampolgárságot. Azok a nem-nyugati bevándorlók és menekültek, akik még nem kaptak nyugati állampolgárságot csak akkor élhessenek tovább nyugati országokban, ha el tudják tartani magukat és semmilyen erőszakos bűncselekménnyel kapcsolatban nem ítéltek el őket. Nincs semmi baj azzal, ha arra kérjük a kellemetlen vendégeket, hogy hagyják el a bulit.

A szociális munkásainknak és a jóléti rendszernek fel kell ismernie azt, hogy olyan emberekkel van dolgunk, akik viselkedését elsődlegesen a kultúra és vallás által meghatározott korlátozások és következmények szabályozzák.

Általánosságban, gyakorlatilag annyira nehézzé és gazdaságilag annyira nem kifizetődővé kell tennünk az integrálódás hiányát, hogy azon bevándorlók számára, akik nem akarnak, vagy nem képesek integrálódni sokkal csábítóbb legyen a boldogságot valahol máshol keresniük. Dániában van egy kiváló törvény a hazatelepítéssel – az állam által támogatott kivándorlással – kapcsolatban: azok a bevándorlók, akik hajlandóak lemondani az állampolgárságukról vagy az állandó tartózkodási engedélyükről, és visszamennek a származási országukba, 15.000 eurót (kb. 4,5 millió Ft-ot) kapnak. Továbbá legfeljebb egy éven keresztül támogatást kapnak az orvosi ellátáshoz és azért, hogy felszereléseket tudjanak vásárolni egy üzlet beindításához a saját hazájukban.

A pedagógiai tantervek, a rendőrségi munka, az integrációs projektek és a szociális ellenőrzések hiábavalóak, ha nem vagyunk szigorúan következetesek. Gazdasági, szociális segítséget csakis olyan embereknek szabadna adni, akik megfelelően viselkednek – nem kellene támogatni az antiszociális életmódot és a pórázt olyan hosszúra engedni, hogy a destruktív vagy nem integrálódott egyének csak akkor vegyék észre a nem kívánt és iszlám-undort kiváltó [islamonauseating] viselkedésüket, amikor már túl késő.

Egy másik fontos dán törvény, amely remélhetőleg ösztönözni fogja Európa többi részét, a gyermekek állami támogatásának korlátozása az első két gyermekre (az országos átlagra). Dániában ez azt jelenti, hogy a dán családok és megfelelően beilleszkedett bevándorló családok képesek kettőnél több gyereket felnevelni, ha szeretnék – mert dolgoznak, stb.. A kevésbé sikeres bevándorló szülőknek kétszer is meg kell gondolniuk, mielőtt belekezdenek egy nagy családba, vagy importálják azt – akik egyébként a legtöbb esetben öröklik a szülők beilleszkedésének hiányát. A gazdasági nyomásnak magában kell foglalnia az adók és az ÁFA sokkal szigorúbb ellenőrzését azokban az üzletekben, amelyekben feltételezhető a csalás vagy ezt jelentették. Nem lenne szabad, hogy miután az országainkba jöttek, a gyermektámogatási segélyből éljenek és ne fizessenek adókat az államnak.

A muszlim szervezeteknek és vezetőknek képesnek kell lenniük bebizonyítani, hogy úgynevezett mérsékeltek. Ennek magában kellene foglalnia azt, hogy nyilvánosan visszautasítanak mindenfajta erőszakos és rasszista részt az iszlám szövegeből, és elismerik a nők szabadságát, a szólásszabadságot, a világi törvények elsőbbségét, stb.. Aki arról szónokol, hogy a Korán az egyetlen igazság és hogy Mohamed a helyes viselkedés kiváló példája, az arra bíztatja az embereket, hogy szegjék meg a törvényt. Az iszlámnak alkalmazkodnia kell, ha az alkotmányaink szerint törvényes akar lenni.

Sajnos olyan törvényeket is kell hoznunk, amelyek hatással lesznek a hétköznapi emberek magánéletére: elegendő mennyiségű megfigyelő eszközt (kamerák, stb) kell telepíteni olyan területeken, ahol súlyos problémák vannak a bűnözéssel és a hatóságokkal szembeni erőszakos hozzáállással. Az erőszakos visszaeső bűnözőknek, miután kiengedték őket, egy meghatározott ideig GPS készüléket kellene viselniük, azért hogy a rendőrség nyomon tudja követni őket.

Magától értetődik, hogy küzdeni kell a saría terjedése ellen, megszünteti az összes jelenlegi és a jövőbeli kísérletet az iszlamizációra, visszaállítani a kulturális értékeinket, és mindent megtenni annak érdekében, hogy visszaállítsuk és megőrizzük a békét és a világi törvények fennhatóságát a muzulmán gettókban – hatékonyan.

Végül, fel kell szabadítanunk a muzulmán nőket. A nők szabadsága a legjobb eszközünk mindenfajta agresszív, vagy visszamaradott vallási tendenciával szemben. A női szociális munkásoknak rendszeresen találkozniuk kellene az olyan bevándorlói csoportokból származó nőkkel, akikről tudják, hogy elnyomják őket (elsősorban muszlim bevándorlók). Ily módon van esély arra, hogy megbizonyosodjunk a felől, hogy a nők biztonságban vannak, szabadok és ismerik a jogaikat arról, hogy hazatelepülhetnek, hogy női menedékhelyre mehetnek, hogy használhatnak fogamzásgátló módszereket, stb.. Ha a férfi hozzátartozójuknak mindez nem tetszik, akkor szabadon elhagyhatják az országot: nem fogjuk elfogadni, hogy a nőkről kialakult középkori látásmód gyökeret verjen a társadalmainkban, és a hagyományos iszlám ellen úgy fogunk harcolni, hogy felszabadítjuk a muzulmán nőket.

Ha mindezt megtesszük, akkor jó esélyünk van arra, hogy integrálni tudjuk az itt maradó muszlimokat, minimalizálva a demokráciára jelentett nyomásukat, megvédve társadalmaink biztonságérzetét és társadalmi összetartozását és sikerül kielégítő mértékben megtartani a jóléti rendszerünket.

Amellett, hogy aktívan harcolunk olyan szervezetek és rezsimek ellen, amelyek veszélyeztetik a létezésünket vagy életmódunkat, a külpolitikánknak arra kellene törekednie, hogy csökkentse a népességnövekedést a szegényebb országokban. A túlnépesedés az oka az olyan konfliktusoknak, amelyek a földért, az élelmiszerért, a tiszta ivóvízért, a legelőkért, a megművelhető területekért, és egyéb fontos forrásokért folynak. A túlnépesedés a környezetet és az éghajlatot is nagyon megterheli. Lehetetlen megteremteni a szükséges infrastruktúrát, oktatási rendszert és a megfelelő mennyiségű munkahelyet egy túlnépesedett országban – mindez természetesen szegénységhez vezet.

A harmadik világ számára nyújtott fejlesztési segélyeket nem a gyakran korrupt kormányoknak kellene adni, hanem a Nobel-díjas mikrohitelek modelljét követve, közvetlenül a polgároknak: pl. egy dollár naponta, ha valakinek nincs vagy csak egy gyermeke van, napi fél dollár, ha valakinek két gyermeke van és nincs pénz, ha valakinek ennél több gyermeke van. Így a szülőknek nem kell egy csomó gyermeket szülnie, abban a reményben, hogy majd legalább az egyikük olyan sikeres lesz, hogy támogatni tudja a szülőket, amikor azok már túl öregek lesznek ahhoz, hogy dolgozzanak. A szülők ezután gazdaságilag képesek lesznek megfelelő oktatást és ellátást adni a gyermekeik számára (az alultápláltság árt az agy fejlődésének), amely képes létrehozni a művelt középosztályt, amely minden sikeres társadalom motorja.

Éhes, szegény és iskolázatlan emberek általában rossz demokraták és könnyen megkísérthetik őket az egyszerű magyarázatok és ígéretek, amelyeket a politikai iszlám kínál. Fedőt tenni a népességrobbanásra és a hosszú távú megoldásokra összpontosítani, azáltal, hogy lecsökkentjük a szegénységet és növeljük a képzettséget, szükséges eszközök annak érdekében, hogy a harmadik világban harcolni tudjunk a növekvő vallási fanatizmus ellen. Ez csökkenteni fogja a belföldi és nemzetközi erőszakos konfliktusok számát ezeken a területeken, ezáltal minimalizálva a menekültek és bevándorlók Nyugat felé történő áramlását.

A sok fenyegetés és veszély, amely az illegális bevándorlásból fakad, a bűnözések, terror, negatív gazdasági következmények, társadalmi nyugtalanság és a társadalmi összetartozás általános csökkenése rendkívül fontossá teszi, hogy az olyan államok és nemzetek feletti intézmények, mint az EU és az ENSZ hatékonyan biztosítsa a nemzeti határainkat és Európa határait.

Michael Coren (Sun News) interjúja a szerzővel  itt látható.

Eredeti angol nyelvű forrás:  Jihadwatch

Print Friendly, PDF & Email