Finnország háborúja a szólásszabadság ellen

Soeren Kern, Gatestone Institute, 2012. június

Finnország Legfelsőbb Bírósága az iszlám becsmérlése vádjába bűnösnek talált egy prominens finn politikust azokért az „iszlamofób” megjegyzésekért, amelyeket a személyes blogjában tett.

A döntés igen jelentős visszaesés a szólásszabadság területén egy olyan Európában, amelyet egyre inkább megfojtanak a szólásszabadságra vonatkozó, főleg az iszlámmal és a muszlim bevándorlás kapcsolatos politikailag korrekt korlátozások.

A Helsinkiben található Legfelsőbb Bíróság június 8-án Jussi Kristian Halla-aho-t, a Finnek Pártja parlamenti képviselőjét „etnikai csoport elleni gyűlöletkeltés” vádjában bűnösnek találta azokért a blogbejegyzésekért, amelyeket 2008-ban tett, és amelyekben az iszlámot a pedofíliához hasonlította, illetve olyan gúnyos megjegyzéseket tett, amelyek burkoltan arra céloztak, hogy a Szomáliából érkező bevándorlók hajlamosak a lopásra és kihasználják a jóléti rendszert.

A bíróság döntését azzal indokolta, hogy a gyűlöletbeszéd nem esik a szólásszabadság védelme alá, bár Halla-aho azt mondta, hogy a kommentjei nem az iszlám és Mohamed, hanem a köz ügyeinek alakítása elleni tiltakozások.

Halla-aho-t, aki Finnországban és másutt a multikulturalizmust és a szabadjára engedett bevándorlást kritizáló, érvekkel alátámasztott esszéivel vált ismertté, jelentős pénzbírság megfizetésére és blogbejegyzésének törlésére kötelezték.

Halla-aho Scripta nevű blogja olyan témákkal foglalkozik, mint a „bevándorlás, multikulturalizmus, tolerancia, rasszizmus, szólásszabadság és politikai korrektség.” Naponta több ezer olvasója van, és a tampere-i székhelyű Aamulehti újság a legismertebb finnországi politikai bloggernek nevezte. Halla-aho ismertsége a finn multikulturalizmus védelmezőit a maximális éberségre ösztönözte.

Egy 2008 júniusában közzétett blogbejegyzésben, Halla-aho azt írta, hogy Mohamed, az iszlám prófétája, pedofil volt és az iszlám a pedofília vallása, mivel Mohamednek szexuális kapcsolata volt a kilenc éves feleségével, Aisával.

Halla-aho szerint: „Ez a mondat avval a vitával kapcsolatos, ahol azt az elképzelést kritizálom, hogy ha bizonyos mondatok egy egyénre sértően hatnak, akkor az elegendő-e ahhoz, hogy mindez jogi értelemben is sértő legyen. Más szóval, ha egy bizonyos csoport sértőnek találja az X mondatot, akkor az X mondat jogellenes-e, függetlenül attól, hogy igaz vagy sem. Véleményem szerint, ha valaki tényeket közöl, azt nem lehet, és nem szabad büntetni, még akkor sem, ha mindez valakit sért. Továbbá, mindez az egyenlőség témakörét is érinti. Például, egy muszlim, a vallását érintő kritikával kapcsolatban sokkal könnyebben sértődik meg, mint egy átlagos keresztény. Ha az egyén sértődékenysége elegendő ahhoz, hogy valami bűntény legyen, akkor a törvények jobban védik a muszlimokat, mint a keresztényeket.”

Majd így folytatta: „Mohamedről és az iszlámról állított mondataim nem vélemények voltak, hanem ismert tényeken alapuló logikai következtetések. A ’pedofil’ szót nem pszichopatológiai fogalomként használtam, hanem a szó populáris értelmében, amikor is egy személynek szexuális kapcsolata van egy gyerekekkel. A hadísz irodalomból, a hagyományos muszlim ismeretekből megtudhatjuk, hogy Mohamednek szexuális kapcsolata volt a kilenc éves feleségével, Aisával. Egy kilenc évest ma gyermeknek tartunk, és testileg a 7. században is gyerek volt, nem számít, hogy mi volt a társadalmi státusza. Ezért, ha Mohamednek szexuális kapcsolata volt Aisával, és Aisa még gyerek volt, akkor Mohamednek szexuális kapcsolata volt egy gyerekkel. Az, hogy Mohamed a muszlimok számára szent, még nem jelenti azt, hogy immunis lenne a nyugati kritikára, különösen, ha ez a kritika vitathatatlan tényeken alapul.”

Egy másik bejegyzésben, Halla-aho válaszolt egy finn újságírónak, aki azt írta, hogy a túlzó ivás és az ittas állapotban történő harc valószínűleg kulturális és genetikai jellemzője a finneknek. Annak érdekében, hogy az ehhez hasonló állításokra vonatkozó kettős mércét megmutassa, Halla-aho gúnyosan megkérdezte, hogy vajon lehetne-e azt állítani, hogy a járókelők kirablása és az adózófizetőkön való élősködés kulturális vagy esetleg genetikai jellemzője a szomáliaiaknak.

Halla-aho szerint, a „Kaleva újság sorait figuráztam ki azzal, hogy a ’finneket’ ’szomáliaiakra’ változtattam. Azt gondoltam, hogy a szomáliaiak a média és a kormányzati tisztviselők különleges védelmét élvezik, és azok az állítások, amelyek megengedettek a finnekkel szemben, nem megengedettek a szomáliaiakkal szemben. Saját változatom a következő volt: A járókelők kirablása és az adófizetők pénzén történő élősködés a szomáliaiak nemzeti, talán genetikai jellemzője. “

Azt is írta, hogy „Annak érdekében, hogy tréfát űzzek a finn Közmédia Tanácsból, a szövegben megemlítettem, hogy ezt az érvet feltételezésként közöltem, nem pedig tényként. Emellett azt is bizonyítottam, hogy a bűnügyi statisztikákra hivatkozva, a szomáliaiakkal kapcsolatos érvelést ugyanolyan hatékonyan be lehetne bizonyítani, mint a Kaleva finnekkel kapcsolatos állításait.”

Halla-Aho folytatta: „Hangsúlyozom, hogy a Kaleva főszerkesztőjével ellentétben a saját, sértő érveimet nem a saját véleményemként mutattam be, hanem azért használtam, hogy felhívjam a figyelmet a kettős mércére. Tényszerűen mondva és az evolúció mechanizmusait figyelembe véve őrültség azt gondolni, hogy ha valaki az adófizetők pénzén parazita módra él vagy részegen embereket öl, akkor mindezek bizonyos népcsoportok genetikai jellemzői lennének. “

A következő következtetésre jutott: „Ugyanakkor, még ha a szomáliaiakra vonatkozó állításaimat nem szemléltető anyagként, hanem saját véleményemként állítottam volna be, az a tény, hogy a szomáliaiakkal kapcsolatos irományom miatt ellenem vádirat készült, a finnekkel kapcsolatos állításai miatt a Kaleva újság ellen viszont nem, az alkotmány egyenlőségre vonatkozó részével ellenkezik.”

Máshol, Halla-aho azt írta: „Az imámok, európai földön, európaiak által finanszírozott mecsetekben, olyan szabad akarat nélküli, fanatikus robot hadsereget építenek, amelynek egyetlen feladata, hogy elpusztítsa a nyugati társadalmat.”

Később, Halla-aho azt is írta, – azon a Finnországban elfogadott általános véleményen alapulva, hogy a nemi erőszakot elkövető bevándorlók véletlenszerűen választják ki az áldozataikat – hogy ezeknek a bevándorlóknak a multikulturalizmus baloldali támogatói közül kellene kiválasztaniuk az áldozataikat, mivel ez arra ösztönözné őket, hogy gondolják újra a muszlim országokból történő tömeges bevándorlás kritika nélküli támogatását.

2008 novemberében, a baloldali Zöld Finn Nőegylet úgy reagált minderre, hogy bejelentette, hogy kérte a finn rendőrséget, hogy indítson nyomozást Halla-aho ellen. Heli Jarvinen a Nőegylet vezetője azt állította, hogy Halla-aho szövegei nem egyszerűen a szólásszabadság és multikulturalizmus tisztességes kritikájának kifejeződései, hanem „gyűlöletre és nemi erőszakra szólítanak fel.”

Így az ügyészek beperelték a szláv nyelvtudomány doktori fokozatával rendelkező Halla-aho-t állítólagos rasszista, bevándorló- és muzulmán-ellenes megjegyzései miatt.

Jorme Kalske helyettes államügyész szerint „Halla-aho a nagyközönség számára olyan irományokat töltött fel és közölt az interneten, amelyekben az iszlámot és annak szent intézményeit a pedofíliával hozta összefüggésbe, és amely irományokban a gyalogosok kifosztását és az adóbevételek kizsákmányolását úgy állította be, mintha azt egy bizonyos nemzeti vagy speciális genetikai jellemzőkkel rendelkező csoport hajtotta volna végre.”

Amikor a Helsinki Kerületi Bíróságon ismertették a vádpontokat, Halla-aho hangsúlyozta, hogy ellenezi a nők elleni erőszakot, és tagadta, hogy ő a külföldiek ellen lenne. Azt mondta, hogy egyszerűen „kritikus a bevándorlással szemben.”

Halla-aho szerint, a legnagyobb probléma a bevándorlással kapcsolatban a bevándorlók nagy száma és az integrálásukra fordított erőforrások mértéke. Azt mondta, hogy az egyetlen kisebbségi csoport, akiknek az integrációja sehol sem sikerült, a muszlimok, és az hogy nem hajlandók asszimilálódni olyan problémákhoz vezet, mint a társadalmi kirekesztés és etnikai gettósodás.

Halla-aho azt is mondta, hogy ellenzi az úgynevezett pozitív diszkriminációt, amely kulturális és nemzetiségi alapon különleges kiváltságokat biztosít a muszlimoknak. Sőt, Halla-aho azt is mondta, hogy az „olyan totalitárius fasiszta ideológiák kritizálását, mint amilyen a politikai iszlám” nem szabadna rasszizmusnak tekinteni és a „tényeket nem szabadna kriminalizálni.”

Két alsóbb fokú bíróság korábban elutasította a Halla-aho elleni gyűlölet vádakat, csupán „vallás becsmérlése” miatt bírságolták meg. De a finn ügyészek, felháborodva az alsóbb fokú bíróságok engedékeny döntésein, az üggyel kapcsolatban fellebbezést nyújtottak be a Legfelsőbb Bírósághoz, amely megnövelte az alsóbb fokú bíróságok által kiszabott ítéletet, arra kötelezve Halla-aho-t, hogy 30 nap helyett 50 napnyi bírságot fizessen ki.

Halla-aho, aki a finn parlament adminisztrációs bizottságának elnöke (amely bevándorlási kérdésekkel foglalkozik), azt mondja, hogy a döntés ellen az Európai Emberi Jogi Bíróságon fog fellebbezni.

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=5414

Bejegyzés: on 2012. jún. 14.. A bejegyzés kategóriái: Legfrissebb, Soeren Kern. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes