Németország: A török muszlimok azt remélik, hogy a jövőben több muszlim lesz, mint keresztény

Egy a török-német szokásokról és attitűdökről nemrég végzett felmérés szerint az összes Németországban élő török közel fele az mondja, hogy reménykedik abban, hogy a jövőben több muzulmán lesz Németországban, mint keresztény.

A tanulmányból az is kiderül, hogy az iszlám egyre fontosabb szerepet tölt be a Németországban élő törökök értékrendjében, főleg a török-németek fiatalabb generációjánál, akik vallási nézetei sokkal radikálisabbak, mint amilyen az elődjeiké volt.

Az eredményeket sok német vészjóslónak találja, és bizonyosan hozzájárul a muszlim integrációról (vagy inkább annak hiányáról) szóló éppen tartó vitához (itt, itt és itt).

A „Török-német Életmód and Értékrend” (német nyelvű rövidített változata itt) címet viselő 103 oldalas tanulmányt a berlini székhelyű INFO közvélemény kutató intézet és a törökországi Antalya székhelyű Liljeberg piackutató cég készítette közösen és augusztus 17-én tárták a nyilvánosság elé. Hasonló vizsgálatokat már 2009-ben és 2010-ben is végeztek. A kutatás célja az volt, hogy meghatározza, hogy mennyire elégedett a becsült 2 700 000 Németországban élő török.

A megkérdezett törökök 27%-a született Németországban (a 15-29 évesek 77%-a Németországban született) és 39%-uk már legalább 30 éve Németországban él. Azonban a török csupán 15%-a tekinti Németországot otthonának. 2009-ben ez a szám 21%, 2010-ben pedig 18% volt.

A felmérés azt is mutatja, hogy a törökök Németországba történő vándorlásának már nem a munkaerő-migráció a fő oka. Csak minden ötödik válaszadó mondta azt, hogy munkakeresés céljából jött Németországba. Ehelyett a törökök Németországba történő bevándorlásának legfontosabb oka, hogy összeházasodjanak egy ott élő partnerrel. A megkérdezett török nők több mint fele azt mondta, hogy emiatt költözött Németországba.

A felmérés a nyelv területén jelentős generációs szakadékot mutat. Összességében a török származású férfiak csak 37%-a, a nők 27%-a beszél jobban németül, mint törökül. Ugyanakkor, a megkérdezett 15-29 korcsoport 75%-a jobban beszél németül, mint törökül. Eközben a 30 és 49 év közötti kategóriában a megkérdezettek 71%-a jobban beszél törökül, mint németül.

Míg a megkérdezett törökök 91%-a úgy véli, hogy a török származású gyermekeknek már fiatal korban meg kell tanulniuk németül, 90%-uk az is mondja, hogy a gyerekeknek mindenképpen meg kell tanulniuk törökül. Egyre több török (53%) gondolja úgy, hogy a török származású gyermekeket tanító német tanároknak meg kellene érteniük a török nyelvet azért, hogy képesek legyenek segíteni, ha a gyermeknek problémája van a német nyelvvel.

A szavazási hajlandóság tekintetében a megkérdezett törökök túlnyomó többsége (80%) azt mondja, hogy ha szavazhatna, akkor baloldali vagy szélsőbaloldali pártra szavazna Németországban. 50% mondta azt, hogy a balközép Szociáldemokratákra (SPD), 26%-uk a baloldali Zöld Pártra és 5% a szélsőbaloldali Die Linke pártra szavazna. Csak 13%-uk szavazna a jobbközép Kereszténydemokratákra (CDU / CSU).

Szinte az összes megkérdezett török (95%) azt mondta, hogy feltétlenül szükséges számukra, hogy megőrizzék a török identitást. Ez arra utaló jel, hogy az integrációt illető erőfeszítések tekintetében még hosszú utat kell megtenni. 62%-uk azt mondta, hogy inkább törökök, mint németek közelében van (a 2010-es felmérés szerint ez 40% volt). A törökök csak 39%-a mondta azt, hogy a németek megbízhatóak.

Ugyanakkor a megkérdezettek 87%-a azt mondta, hogy úgy véli, hogy a német társadalomnak nagy erőfeszítéseket kell tennie azért, hogy tekintettel legyen a török bevándorlók szokásaira és hagyományaira.

A megkérdezettek törökök 72%-a úgy véli, hogy az iszlám az egyetlen igaz vallás (2010-ben ez 69% volt), 18%-uk azt mondta, hogy a zsidók alsóbbrendű emberek, 10%-uk szerint a keresztények is alsóbbrendűek.

Vitathatatlanul a tanulmány leginkább kijózanító megállapítása, hogy a törökök 46%-a azt mondja, hogy reméli, hogy egy nap majd több muzulmán él Németországban, mint keresztény (a 2010-es felmérésben ez 33% volt). A törökök több mint fele (55%) gondolja úgy, hogy Németországban több mecsetet kellene építeni.

A török megkérdezettek több mint 90%-a tekinti magát vallásosnak, csak 9% mondja magát „nem vallásosnak” (37%-uk pedig nagyon vallásosnak). A felmérés szerint a Németországban élő fiatalabb török generációban (15-29) nagymértékű a vallásosság (91%).

A tanulmány azt is megállapítja, hogy a 15 és 29 év közötti törökök 63%-a helyeseli azt a radikális iszlám kampányt, hogy Németország minden háztartásában legyen egy Korán, és a fiatalok 36%-a azt mondta, hogy pénzügyi adományokkal hajlandó lenne támogatni a szalafista kampányt.

Ezzel szemben az 50 felettiek (az idősebb generációra erős hatással volt a kemalizmus) 69%-a ellenzi a Project “READ!”elnevezésű kampányt.

A tanulmány szerzői szerint ezek az adatok tükrözik az iszlám egyre növekvő szerepét a fiatalabb generáción belül, akik a vallásra úgy tekintenek, mint ami „átjáró a politizálódás felé, ami elősegíti a csapatépítést” -, azaz a politikai iszlám vonzereje növekszik.

Összességében, az új felmérés nagymértékben alátámasztja azt a764 oldalas tanulmányt, amelyet a német belügyminisztérium 2012 márciusában jelentetett meg és amelyben megállapították, hogy a Németországban élő muzulmán ok 48%-a „határozottan hajlik az elkülönülésre” és egyértelműen elutasítja a német többség kultúráját.

„A Németországban élő fiatal muszlimok mindennapjai” nevet viselő tanulmányból az is kiderül, hogy a 14 és 32 év közötti muzulmánok között van a vallási szélsőségeseknek egy „alcsoportja”, akik Nyugat-ellenes nézeteket vallanak, és amely a jelentések szerint kész az erőszakra.

Mindent összevetve, az együttes kutatás megerősíti, hogy Németország jelentős nehézségekkel néz szembe a bevándorló muszlim népesség integrálódását illetően, és hogy a hosszú távú integráció elérhetetlen, ha a török-németek fiatalabb generációja továbbra is magáévá teszi az iszlámot.

Forrás: Gatesstone Institute, Soeren Kern;
Politically Incorrect

Print Friendly, PDF & Email