Ausztrál tv interjúja Geert Wilders-szel 1. rész/2

TONY JONES, műsorvezető: Most néhány szó a mai vendégünkről.

Geert Wilders holland iszlám- és bevándorlásellenes képviselő. A jobboldali Szabadságért Párt alapítója.

Geert Wilders jövő héten érkezik Ausztráliába egy olyan látogatásra, amelyet már hosszú ideje terveznek. Egy évvel ezelőtt már tervbe volt véve, hogy Ausztráliába jön, és kezdetben Cory Bernadi liberális szenátor támogatását élvezte, de ő később elhatárolódott az ötlettől.

Most az iszlámellenes Q Society finanszírozza a körútját, amely egészen biztosan heves vitákat fog generálni azt illetően, hogy mi minősül szólásszabadságnak vagy gyűlöletbeszédnek.

Geert Wilders most Hágából [Hollandia], élő műsorban csatlakozik hozzánk.

Geert Wilders, a Szabadságért Párt vezetője: Köszönöm, hogy ma itt lehetek.

TONY JONES: Ön valamiféle globális dzsihádot folytat az iszlám ellen?

Geert Wilders: Valójában inkább a szabadság megőrzése érdekében folytatok globális dzsihádot. Bár semmi bajom a muszlim emberekkel, vagy bárki mással, ugyanakkor úgy gondolom, hogy az iszlám és a szabadság összeegyeztethetetlen. Úgy gondolom, hogy azok a hibák, amelyeket Európában az elmúlt évtizedekben elkövettünk az által, hogy lehetővé tettük az iszlám országokból történő tömeges bevándorlást, figyelmeztetőek lehetnek Ausztrália számára: ha nem elég éber, hogy megőrizze a szabadságát, akkor az, ami nálunk megtörtént, az a következő évtizedekben Ausztráliában is megtörténhet.

TONY JONES: Szóval pontosan fogalmazva Ön azt tervezi, hogy figyelmeztesse az ausztrál közönséget arra, amit Ön az iszlám bevándorlás veszélyének nevez?

Geert Wilders: Nos, igen, úgy gondolom, hogy az iszlám és a szabadság összeegyeztethetetlen. Az iszlám szerintem és a pártom szerint, nem igazán vallás, hanem inkább egy totalitárius ideológia. Az iszlámban nincs másnak helye csakis az iszlámnak.

Nézzék meg, hogy azokban a társadalmakban, ahol manapság az iszlám az uralkodó, hogyan bánnak a nem-iszlám emberekkel, legyenek azok keresztények vagy hitehagyók, nők vagy kritikus újságírók. Nagyon rosszul, gyakran halálbüntetéssel, börtönnel vagy más szörnyűségekkel találkoznak.

Úgy gondolom, hogy a szabad társadalmainkba történő tömeges bevándorlás következtében a társadalmaink meg fognak változni, rosszabb irányba. Büszkén mondom, hogy nem vagy rasszista, bigott, vagy ilyesmi, ha azt mondod, hogy Hollandia -Ausztráliához hasonlóan- a kereszténységen, judaizmuson és humanizmuson alapuló kultúra, és hogy nem szabad, és soha nem is fog az iszlám kudarcain alapuló társadalommá válni. Harcolnunk kell ez ellen, meg kell állítanunk és büszkének kell lennünk arra, amik vagyunk és meg kell határoznunk, hogy mik nem vagyunk.

TONY JONES: Mindjárt beszélünk ezekről, előtte mit tud valójában az Ausztráliában található iszlám közösségről? Mit hallott, mi történik itt, és mit hallott az ausztrál multikulturalizmusról – ami számomra úgy tűnik, hogy egészen más, mint Hollandiában?

Geert Wilders: Természetesen ez a helyzet. Nem azt mondom, hogy minden pontosan ugyanolyan. Tudom, és az Amerikai Egyesült Államokban, valamint Kanadában és más országokban ezt el is mondtam, hogy elég jó eredményeik vannak a bevándorlással kapcsolatban, és nem lehet mindent összehasonlítani Európával.

De tudom, hogy ma Európában, az elmúlt évtizedek iszlám országából történő nagymértékű bevándorlásának következtében a társadalom megváltozott. A helyzet rosszabb lett. Sajnos a nem-nyugati bevándorlók – gyakran muszlimok – felülreprezentáltak a bűnözési statisztikákban, a szociális juttatásoktól való függőségben. Megjelentek a becsületbeli gyilkosságok, a női nemi szervek csonkítása, vannak olyan utcák, ahol a fejkendőt és burkát viselő nők többé már nem kivételek. És mindez egyre rosszabb.

Azért látogatom meg az Önök gyönyörű országát, hogy figyelmeztessem Ausztráliát, hogy bár lehet, hogy ma még nem ilyen a helyzet, de tanuljanak azokból a hibákból, amiket Európában elkövettünk: legyenek éberek, és nézzék meg, hogy mi is az iszlám valójában. Az iszlám nem a béke vallása. Az iszlám egy totalitárius ideológia.

A legjobb példa erre az, hogy ha egy muszlim el akarja hagyni az iszlámot, akkor a büntetése halál. Még csak el sem hagyhatják azt. Ezért gondolom úgy, hogy az iszlámot nem más vallásokkal kellene összehasonlítani, mint például a kereszténységgel vagy a judaizmussal, hanem inkább a totalitárius ideológiákkal, mint amilyen a fasizmus vagy a kommunizmus.

TONY JONES: Elmondhatom Önnek, hogy rengeteg iszlám ember van Ausztráliában, akik elhagyták a vallást anélkül, hogy megölték volna őket ezért. Szóval amit mond, az nem igaz mindenhol. Valójában azt gyanítom, hogy amiről Ön beszél az az iszlám fundamentalizmus. Miért nem korlátozza az érveit az iszlám fundamentalizmusra, vagy radikális iszlámra – iszlamizmusra -, miért veszi ebbe bele a mérsékelt iszlámot is?

Miért zavarja a mérsékelt iszlám, miért érez haragot iránta. A mérsékelt iszlám nagymértékben különbözik attól, amit itt mond.

Geert Wilders: Nos, ez nem harag. Ez az igazság. Minden tiszteletem az Öné. De amit a radikális iszlámról mond az teljes képtelenség. Nincs olyan, hogy radikális vagy mérsékelt iszlám. Csak egy iszlám van, és ez a szent könyv, a Korán iszlámja. Ez az az iszlám, amely Mohamedtől származik. Nincs kétféle iszlám.

Azonban vannak mérsékelt és nem mérsékelt muszlimok, ezt tudomásul veszem. Ami azt illeti, a társadalmainkban élő muszlimok többsége mérsékelt ember. De ne essünk abba a tévedésbe, hogy ha vannak mérsékelt és radikális muszlimok, akkor van mérsékelt és radikális iszlám is.

Csak egy iszlám van, és ez egy totalitárius ideológia, amelyben az iszlámon kívül nincs helye másnak. Mindezt láthatjuk bármelyik olyan országban, ahol az iszlám az uralkodó.

TONY JONES: Hadd szakítsam itt félbe. Nagyon közel élünk a világ legnagyobb iszlám országához, Indonéziához, ahol 250 millió ember él, és amely nemrég lett demokrácia. Ön szerint lehetetlen, hogy ez egy iszlám országban megtörténjen.

Az igaz, hogy problémájuk van a radikális iszlámmal. De ez a teljes lakosság számához viszonyítva csak egy kis probléma. Hogyan kellene viszonyulnunk Indonéziához? Gondolja, hogy úgy kellene kezelni őket, mintha nem lennének normálisak?

Geert Wilders: Ismételten teljesen félreérti azt, amiről beszélek. Én nem az emberekről beszélek. Nincs semmi bajom az emberekkel. Nincs semmi bajom az indonéz, arab vagy muszlim emberekkel. Én az ideológia ellen szólalok fel. És amíg egy országnak olyan kultúrája, vallása, ideológiája van, amelyben az iszlám az uralkodó, ott soha nem lesz demokrácia. Indonéziában is ez történik. Nézze meg, hogyan bánnak a keresztényekkel Indonéziában vagy bármely más országban, ahol az iszlám az uralkodó.

Miért nem lehet Szaúd-Arábiában templomokat építeni, miközben Hollandiában közel 500 mecset épült. Miért nem lehet Bibliát vásárolni vagy eladni a muszlim országokban, vagy legalábbis azok többségében, miközben nálunk minden utcasarkon lehet Koránt vásásrolni. Ez példázza azt a tényt, hogy egy iszlám társadalom intoleráns.

TONY JONES: Ismét félbe kell szakítanom, mert valójában az ön ötlete volt, hogy tiltsák be a Koránt Hollandiában. Tehát úgy tűnik, hogy Ön az aki annyira intoleráns, mint  amilyennek a másik oldalt állítja be.

Geert Wilders: Nem, sajnos itt ismét téved. Hollandia kontextusában kell megnéznünk ezt a javaslatomat. Adolf Hitler borzalmas könyve a Mein Kampf be van tiltva Hollandiában. A parlamentben a liberális és szocialista képviselőknek azt javasoltam, hogy „Hé, ha ennek örültök, ha tapsoltok annak a  ténynek, hogy a Mein Kampf be van tiltva Hollandiában, akkor ha következetesek vagytok, ugyanazokkal az érvekkel, amikkel törvényen kívül helyeztétek a Mein Kampfot, tiltsátok be a Koránt is.”

Persze hallgattak, nem voltak következetesek, és a szőnyeg alá seperték a problémát. És pontosan ez a lényeg: képesnek kell lennünk arra, hogy az iszlámot annak lássuk ami, és hogy különbséget tudjunk tenni az emberek és az ideológia között, és hogy felhagyjunk a politikailag korrektséggel, beszéljünk azokról a problémákról, amelyeket az országuk iszlamizációjával kapcsolatban – itt Ausztráliában is – oly sokan észlelnek.

TONY JONES: Beszéljünk arról, amit mondott. Az iszlámot „az elmúlt száz év legnagyobb betegségének” nevezte. Gondolom, még a nácizmusnál is nagyobb. Azt is mondta, hogy „fel kell tartóztatni és vissza kell szorítani”. Mit ért ez alatt pontosan? Hogyan szorítaná vissza, ha meg lenne hozzá a hatalma?

Geert Wilders: Tudja, ez nagyon egyszerű. Úgy gondolom, az iszlám országokból történő bevándorlást, a tömeges bevándorlást, le kell állítani. Úgy gondolom, hogy azok a muszlimok, akik napjaink társadalmaiban élnek természetesen mindenki máshoz hasonlóan egyenlők, mindaddig, amíg betartják a törvényeket, az alkotmányainkat, idomulnak az értékeinkhez. Azonban ha átlépik ezt a vörös vonalat – ha bűncselekményeket követnek el, ha verik a nőket, ha női nemi szerveket csonkítanak, ha más bűncselekményeket és becsületbeli gyilkosságokat követnek el, ahogy azt sajnos egyre többször teszik Nyugat-Európában – ha mindezt teszik, akkor úgy gondolom, hogy még aznap ki kell utasítanunk őket az országainkból.

Tehát le kell állítani a bevándorlást – mivel a társadalmainkban már több mint elég iszlám van. Azok az emberek, akik itt vannak, akik a törvényeinket és az alkotmányunkat betartják, azokat szívesen látjuk, bárki mással egyenrangúnak tekintjük vagy akár még segítünk is nekik az oktatásban, de ha átlépik a bűnözés vörös vonalát, ha a saría törvények szerint kezdenek el cselekedni, akkor nincs helyük a szabad társadalmainkban.

TONY JONES: Várjon, várjon … ez nem olyan egyszerű, mert a bűntények többségét olyan fiatal marokkóiak követik el – és kétségtelen, hogy ez problémát jelent -, akik Hollandiában születtek. Azt mondja, hogy fosszák meg őket az állampolgárságtól?

Geert Wilders: Ez nem számít.

TONY JONES: Mondja még egyszer.

Geert Wilders: Nos, tudja, Hollandiában a marokkóiak automatikusan marokkói állampolgársággal is rendelkeznek, még akkor is, ha Hollandiában születtek, mivel a marokkói törvények kimondják, hogy ha a gyermek egyik szülője marokkói, akkor a gyermek – a világon bárhol is születik – szintén marokkói lesz. Hadd mondjam el, hogy a 14 és 23 éves Hollandiában élő marokkói fiatalok kétharmada életében legalább egyszer már volt rendőri őrizetben.

TONY JONES: Valójában én utána néztem ennek … mindez nagy probléma, de ön felnagyítja mindezt. A Belföldi Statisztikai Hivatal szerint mindez 40 százalékos az adott korcsoportban, és nem 2/3, ami 60 százalék.

Geert Wilders: Igen, ez volt két évvel ezelőtt. Ha azonban megnézte volna a legutóbbi jelentést, akkor láthatta volna, hogy mindez manapság nagyobb, mint 60 százalék. De a lényeg az, hogy mivel ők marokkóiak és hollandok is egyben, ha súlyos bűncselekményeket követnek el –nem olyanokról beszélek, hogy áthajtanak a piroson -, akkor úgy gondolom, hogy meg kell fosztanunk őket a holland állampolgárságtól és vissza kell őket küldenünk Marokkóba, mint ahogyan azt Marokkó is teszi.

Ha egy kettős állampolgársággal rendelkező marokkói állampolgár vagy, és bűncselekményt követsz el Marokkóban, akkor megfosztanak a marokkói állampolgárságodtól és visszaküldenek a saját országodba. Ebben a tekintetben tanulhatunk tőlük.

TONY JONES: Ez azt jelenti, hogy nem csak iszlám bűnözőket fosztana meg az útlevelüktől és állampolgárságuktól, hanem minden bűnözőt, aki kettős állampolgárságú. Például, ha Ausztráliából jön valaki és bűncselekményt követ el, egy ausztrál származású holland, akkor visszaküldené Ausztráliába, nemde? Minden bűnözőt, vagy csak az iszlám bűnözőket szemelte ki?

Geert Wilders: Nem, ez nevetséges lenne. Nem vagyok rasszista. Ez a svédekre, az ausztrálokra is vonatkozna, de hadd mondjam el, hogy Hollandiában nincs probléma ausztrál bűnözőkkel vagy svéd bűnözőkkel. Probléma, többek között, a marokkói bűnözőkkel van.

Természetesen ennek minden kettős állampolgársággal rendelkező személyre vonatkoznia kellene. A valóságban azonban az olyan bűncselekményekben, amelyek miatt megfosztanák a holland állampolgárságuktól és elküldenék őket, felülreprezentáltak a gyakran marokkói és más iszlám országból származó emberek. Nem tudom, mi a baj ezzel: ha bűncselekményt követsz el, akkor túl sokáig élvezted a vendégszeretetünket. Ha vendég érkezik a házamban és tönkreteszi a konyhát vagy tüzet gyújt a hálószobában, akkor hazaküldeném.

TONY JONES: Ők nem vendégek a házában! Állampolgárok az ön országában. Ez egy teljesen más dolog. Ők nem vendégmunkások, akik csak úgy oda mentek, hanem olyan holland állampolgárok, akik az ön országában születtek.

Geert Wilders: Nos, igen, ha a marokkóiakról beszél…

TONY JONES: Rendben, rendben, ezt már megtárgyaltuk. Oké.

Geert Wilders: De van rengeteg olyan ember, aki nem holland és Hollandiában vendégként vannak jelen, legyenek azok a menekültek vagy mások. Úgy gondolom, hogy ha valaki  bűntényt követ el, akkor túl sokáig élvezte a vendégszeretetünket, és ha lehetséges akkor kitoloncoljuk.

Folytatás: itt.

Forrás: ABC News

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=5859

Bejegyzés: on 2013. feb. 15.. A bejegyzés kategóriái: Geert Wilders, Legfrissebb. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes