Geert Wilders beszéde Bonnban 1. rész/3

Engedjétek/engedjék meg, hogy köszönet mondjak Conny Meiernek és a Bürgerbewegung Pax Europa szervezetnek, amiért lehetővé tették, hogy ma itt beszélhetek.

Köszönöm Stefan Herre-nak, hogy nekem adományozta a Hiltrud-Schröter Szabadság-díjat, melynek névadója egy nagy német nő, aki azért küzdött, hogy felszabadítsa a muszlim nőket az iszlám elnyomás alól.

Köszönöm Stefan azt a fontos munkát, amelyet Te és a csapatod a PI honlappal [Politically Incorrect] megvalósít.

Köszönöm Elisabeth Sabaditsch-Wolffnak, és a szólásszabadság összes védelmezőjének, hogy kimondják az igazat, még ha ezért üldözik is őket.

Az igazság terjesztése nagy bátorságot igényel. Egy olyan időszakban élünk, amikor az igazság kimondása és annak terjesztése nem csak nehéz, hanem gyakran életveszélyes is.

Tavaly az Amerikai Egyesült Államokban megjelent a Marked for Death című könyvem. Ebben az iszlámról írtam és arról, hogy mit gondolok róla. Egy német kiadó érdeklődést mutatott a német nyelvű kiadás iránt, és lefordították a könyvet.

A kiadó ügyvédei szerint a könyv tartalma a kiadóra nézve büntetőjogi következményeket vonhat maga után. Azt ajánlotta, hogy a német nyelvű szövegben hajtsanak végre változtatásokat. Azt mondtam nekik, hogy nincs kompromisszum az igazságot illetően. Ragaszkodom a szöveghű fordításhoz, de az ügyvéd szerint úgy nem lehet kiadni a könyvet.

Például azokon a helyeken, ahol az angol nyelvű kiadásban az „iszlámot” kritizálom, a német kiadásban „iszlamizmus”, „ortodox iszlám”, „saría-iszlám”, stb. szerepelne. Ahol azt állítom a könyvemben, hogy nem szabadna több mecsetet építeni, a német nyelvű kiadásban csak az lehetne, hogy „az újabb mecsetek építésére nagy szkepticizmussal tekintünk”. Remélem, megértitek, hogy egy ilyen kompromisszumokkal teli szöveg elfogadhatatlan a számomra.

Ennek eredményeképpen a német fordítás egy teljesen más könyv lenne. Meggyőződésem, hogy csak egy iszlám van, és az úgynevezett „radikális iszlám” nem más, mint a valódi, hiteles iszlám, és teljes összhangban van Mohamed és a Korán tanításaival.

Elutasítom a nézeteim effajta cenzúrázását. Elárultam volna az elveimet és mindazt, amiért kiállok, ha engedtem volna, hogy a könyvem olyan megfogalmazásban kerül forgalomba, amely nem csak, hogy nem igaz, de nem is felel meg a gondolkodásomnak.

Nagyon sajnálom, hogy Németországban már nem lehet kiadni a véleményemet anélkül, hogy cenzúráznák. Ez erősíti azt a megállapításomat, hogy Európában a szólásszabadság nagyon rossz állapotban van.

Remélem, van még olyan német könyvkiadó, amely ki meri mondani az igazat. Sürgősen szükségünk van az Egyesült Államok alkotmányának első kiegészítéséhez hasonlóra, amely átfogóan védelmezi a szólásszabadságot.

Kedves barátaim, a legutóbb Németországban Berlinben mondtam beszédet, Rene Stadtkewitz barátommal együtt. Sok német él olyan nagyvárosokban, mint Berlin, Hamburg, München vagy Köln. De a németek többsége olyan kisebb városokban él, mint például Bonn. Itt érezhetjük az igazi Németország szívverését. Ez a szívverés azt jelzi, hogy Németország rossz állapotban van.

Egész Németország ugyanazon probléma miatt szenved. Az iszlamizálódástól. Az ember ezt érzi olyan helyeken, mint Berlin, és olyan helyeken is, mint Bonn.

Az iszlám megváltoztatja Európa arcát. A múlt évben két berlini polgár írt egy könyvet Kampfzone Straße [„Háborús övezet utca”] címmel. A szerzők, Karlheinz Gaertner rendőr, és Fadi Saad egy iszlám utcai banda egykori tagja egy olyan erőszakkultúrát írnak le, ahol fiatal bevándorlók vadásznak a natív német állampolgárokra.

Az őshonos németeket megverték, kirabolták és leszúrták. Berlin egyes részei a nem-muszlimok számára nagyon veszélyes hellyé váltak.

Az erőszakkultúra nem csak a nagyvárosokban vetette meg a lábát, hanem olyan kis városokban is, mint Bonn. Tavaly májusban itt, Bonnban szalafista gengszterek utcai harcot vívtak a rendőrséggel.

Öt évvel ezelőtt, 2008-ban a Die Welt napilap arról számolt be, hogy „Több német városban a rendőrség már nem mer belépni egyes kerületekbe, mert azonnal megtámadják őket.”

2011 augusztusában Bernard Witthaut nyomozó a Westdeutschen Allgemeinen Zeitung újságnak beismerte, hogy a no-go övezetek, – olyan területek, amelyek felett a rendőrség elvesztette az ellenőrzést – egész Németországban megtalálhatóak.

Ennek a jelenségnek nem csak Németországban, hanem Berlintől London át Amszterdamig, Brüsszelig, Párizsig és Rómáig egész Európában szemtanúi lehetünk.

2006-ban, nem sokkal a halála előtt a közismert olasz író, Oriana Fallaci a következőt írta: „Minden egyes városban van egy másik város, egy állam az államon belül, egy kormány a kormányon belül. Egy muszlim város, egy olyan város, amelyet a Korán alapján irányítanak. “

Nézzük szembe a keserű igazsággal: azokban a társadalmakban, amelyeket a Korán ural nincs már szabadság. Az emberek már nem vitathatják meg ezt a problémát. A szólásszabadság az első szabadság, amelyet egy társadalom elveszít, amikor az iszlám zsarnoksága megveti a lábát. Ami valaha születésnél fogva illető jog volt a szabad világ tagjai számára, az már nem magától értetődő. A szólásszabadság már nem garantált.

Salman Rushdie brit író kénytelen volt rejtőzködni a Sátáni versek című könyve közzététele után. A könyv japán fordítóját meggyilkolták. Kurt Westergaard dán karikaturista és svéd kollégája Lars Vilks kénytelenek voltak elrejtőzni, miután Mohamedről karikatúrát készítettek.

Én is nagy árat fizetek az iszlámról vallott nézeteim miatt. Az iszlám halálos fenyegetések bujkálásra kényszerítenek. Kilenc éve 24 órás rendőri védelem alatt állok. El kellett hagynom az otthonom. Laktanyákban és börtönökben kellett laknom, mert ezek voltak a legbiztonságosabb helyek, ahol a rendőrség meg tudott védeni a gyilkosokkal szemben.

Egy szabad társadalomban minden politikusnak, minden írónak, minden karikaturistának, minden polgárnak olyan helyzetben kellene lennie, hogy szabadon kifejezhesse véleményét anélkül, hogy féltenie kellene az életét. Sajnos már nem élünk egy teljesen szabad társadalomban. Az igazság az, hogy minél több az iszlám egy országban, annál kevesebb a szabadság.

Tavaly júniusban, miután egy bonni szalafista közzétett egy videót, amelyben felhívást intézett arra, hogy bizonyos politikusokat és újságírókat öljenek meg, a rendőrség egész Németországban szalafista szervezetek után kutatott és az egyik szervezetüket be is tiltották. Ugyanakkor a fenyegetés azóta sem csökkent.

A múlt év decemberében, Bonn épphogy elkerült egy katasztrófát. A rendőrség robbanóanyaggal teli táskát talált a bonni központi pályaudvaron. Szerencsére a hatóságok képesek voltak megakadályozni a robbanást, amely olyan pusztító lett volna, mint a 2004-es madridi robbantás és a 2005-ös londoni terrortámadás.

A Bild újságban közzétett nyilatkozatok szerint a titkosszolgálatok becslése alapján a szalafisták száma csak Észak-Rajna-Vesztfáliában körülbelül 1000 főre tehető; Bonnt pedig, ezt a gyönyörű várost, Beethoven városát, az egykori fővárost, ma néhányan úgy jellemzik, mint a „szalafisták fővárosát”.

A szalafizmus egy iszlám mozgalom, amelynek tagjai a lehető leghűebben követik Mohamed, az iszlám alapítójának életét. Az iszlám valamennyi hívőt felszólít arra, hogy amennyire csak lehetséges utánozza Mohamed életformáját. Mohamed élete és tevékenysége eléggé jól ismert. Ali Sina, egy iráni ex-muszlim Mohamedet többek között hazugnak, pedofilnak, szadistának, terroristának és tömeggyilkosnak nevezi.

Mindezeket a jelzőket bizonyítják az olyan iszlám történelmi források, mint például a Síra, Mohamed 8. századi életrajza, valamint a Hadisz, Mohamed mondásainak és cselekedeteinek beszámolói, ahogyan azokat kortársai elbeszélték.

Mohamed előjött egy könyvvel, a Koránnal, amit hamisan Allahnak tulajdonított, és ami egy olyan könyv, amely több jogot ad a muszlimoknak, mint a kuffaroknak – a nem-muszlimoknak – akiknek valójában egyáltalán nincsenek jogaik, és ezért le kell mészárolni őket.

Mohamed létrehozott egy államot, amely az iszlám jogon, a saríán alapul. Medinából kiindulva, az első városból, amelyben Mohamed bevezette a saría jogot, terrorral, erőszakkal és megtévesztéssel legyőzte Arábiát. Megparancsolta követőinek, hogy folytassák munkáját mindaddig, amíg az egész világ az iszlám uralma alá nem kerül: „Azt a parancsot kaptam, hogy harcoljak az emberek ellen mindaddig, amíg bizonyságot nem tesznek afelől, hogy, hogy nincs más isten, csak Allah,” -mondta Mohamed az egyik utolsó kinyilatkoztatásában.

Mindezt a 8:39 szúrával összhangban tette: „És harcoljatok ellenük, amíg nem lesz több kísértés a hívők eltántorítására, s amíg a vallás egyes egyedül Allahé.”

Fontos felismerni, hogy sok embernek téves elképzelései vannak az iszlámról. Az iszlám nem vallás; az iszlám túlnyomórészt egy a kommunizmushoz és a fasizmushoz hasonló intoleráns ideológia. Az iszlám egy ideológia, mert jellemzően inkább politikai, mint vallási és egy iszlám állam létrehozására törekszik. Az iszlám totalitárius, mert nem a szabad akaraton alapul. Azt parancsolja, hogy azokat, akik elhagyják az iszlámot meg kell ölni.

Mivel az iszlámnak világméretű tervei vannak, mindannyian ugyanabban a csónakban evezünk. Bonnak ugyanazokkal a problémákkal kell szembenéznie, mint Kölnnek vagy Berlinnek; Németországnak ugyanazok a problémái, mint Franciaországnak, Nagy-Britanniának, Olaszországnak és Hollandiának. Európában ugyanaz a probléma, mint az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában. A szabadság mindenhol veszélyben van, és az emberek mindenütt aggódnak.

Azért utazok a világban, hogy támogassam azokat, akiket megfélemlítenek és elhallgattatnak. Azért vagyok itt, hogy felfedjem az igazságot az iszlámról:

Az igazság az, hogy mivel Mohamed rosszul bánt a nőkkel, az iszlám néhány követője úgy gondolja, hogy joguk van ugyanígy tenni;
Az igazság az, hogy mivel Mohamed az iszlám terjedése érdekében hazudott és félrevezetett másokat, egyes követői úgy érzik, hogy joguk van ugyanígy tenni. Az iszlámnak még külön szava is van erre a fajta hazugságra – ez az úgynevezett takijja;

Az igazság az, hogy mivel Mohamed kifosztotta a nem-muszlimokat, néhány követőjének az az érzése, hogy joguk van ugyanígy tenni – ez az úgynevezett dzsihád;

Az igazság az, hogy mivel Mohamed az iszlámot terror segítségével terjesztette, néhány követője ugyanezt teszi – ezt szintén dzsihádnak nevezik;

Az igazság az, hogy mivel Mohamed alapított egy iszlám államot, néhány követője kötelességének tartja ugyanezt tenni;

Az igazság az, hogy mivel Mohamed meggyilkoltatta saját maga és iszlám államának kritikusait, néhány követője mindenkit, aki kritikusan beszél Mohamedről és az iszlámról halállal fenyeget meg.

Nem véletlen, hogy az összes iszlám állam világszerte az iszlám és annak prófétája kritizálásának betiltását követeli. Ezért a mi feladatunk, hogy kimondjuk az igazat. Ahogy Mark Steyn írja a könyvemhez írt előszavában: „valami nagyon félrement a társadalmunkban – és felelősséggel tartozunk, hogy erről őszintén beszéljünk, még mielőtt rosszabb lesz.”

A szólásszabadság az egyik legfontosabb politikai polgári szabadságjog. A szólásszabadság nélkül a többi szabadság értelmetlen.

2. rész itt olvasható.

Forrás: Gates of Vienna

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=5940

Bejegyzés: on 2013. Már. 31.. A bejegyzés kategóriái: Geert Wilders, Legfrissebb. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes