Geert Wilders beszéde Bonnban 3. rész/3

A beszéd 1. része itt, második része itt olvasható.

A kulturális relativisták az iszlám legjobb barátai, csatlósai. Az iszlám takijja nyelvet szajkózzák. Idegengyűlölőnek neveznek bennünket és gyűlöletbeszéddel vádolnak minket. Bíróság elé rángatnak csupán azért, mert gyakoroljuk a szólásszabadsághoz való jogunkat.

Az olyan emberek, mint Elisabeth Sabaditsch-Wolff Ausztriából, Lars Hedegaard Dániából, Mark Steyn Kanadából, én és még sokan mások rengeteg időt, energiát és pénzt voltak kénytelenek elpazarolni a bírósági eljárások miatt, csak azért, mert kimondták az igazságot. Nekem szerencsém volt, felmentettek, de a többiek közül néhánynak sajnos nem.

A kulturális relativizmus előírja, hogy minden kultúra erkölcsileg egyenlő és ugyanolyan értékes. Ha minden kultúra azonos, akkor ebből az következik, hogy az államnak nem szabad semmilyen kulturális értékeket előnyben részesíteni. A kulturális relativisták ebből azt a következtetést vonják le, hogy az állam nem határozhat meg egy olyan domináns kultúrát, amelyet a bevándorlók, ha közöttünk kívánnak élni, el kell fogadniuk. A nyugati országokban ez a domináns kultúra elsősorban a zsidó-keresztény és humanista értékeken alapul.

Az a dogma, hogy minden életmód, vélemény és meggyőződés azonos értéket képvisel, előrejelzi a nyugati kultúra megsemmisülését. Ez a barbarizmushoz való visszatérést jelzi. Nyugaton mindenütt olyan iszlám férfiakkal találkozhatunk, akik a saját lányukat, testvérüket és feleségeiket alsóbbrendű lényként kezelik, a nyugati politikusok pedig szemet hunynak e felett. Az iszlám rasszizmussal is mindenhol szembesülünk, közben az elit megtagadja az erről folytatott nyílt diskurzust.

Drága barátaim, a saríának itt nincs helye, mivel a kulturális relativizmus hipotézise hamis. A kultúrák nem egyelőek. A mi kultúránk sokkal jobb, mint az iszlám kultúra. Büszkének kell lennünk a kultúránkra és a nyugati identitásunkra. A nemzetállamainkra is büszkének kell lennünk. A kényszerített alkalmazkodás az iszlám jellemzője, nem pedig Európáé.

Az iszlám annak idején megpróbálta meghódítani Európát, de ez nem sikerült. Többek között ez az oka annak, hogy nekünk, európaiaknak itt Nyugaton sikerült a nemzetállamok különböző identitásait kifejleszteni. Ha szeretnénk fenntartani ezeket, akkor együtt kell felvennünk a harcot azokkal az erőkkel szemben, amelyek arra törekszenek, hogy elpusztítsák az identitásainkat.

Drága barátaim, mindig boldog vagyok, ha lehetőségem adódik Németországban beszédet mondani. Amikor itt vagyok, mindig arra kérlek benneteket, hogy ne szégyelljétek a nemzeteteket. Legyetek büszkék Németországra. Legyetek büszkék arra, hogy német patrióták vagytok. Németország mellé kell állnotok, mint ahogy én Hollandia mellett állok. Mindannyiunknak felelősséget kell vállalnia a nemzetállamaink túlélése iránt.

A hazaszeretetet gyakran fasizmusnak bélyegzik. De a patriotizmus nem fasizmus. Épp ellenkezőleg, minden demokrata és a szabadság minden védelmezője definíció szerint egy hazafi. A politikai szabadság szellemisége nem virágozhat a nemzetállam testén kívül. A nemzetállam az a politikai szervezet, amelyben élünk. Ezért meg kell őriznünk a nemzetállamainkat azért, hogy képesek legyünk a gyermekeinknek átadni azt a szabadságot és demokráciát, amelyet jelenleg élvezünk.

Ne engedjétek, hogy a német identitást elsöpörje az iszlám.

Ne engedjétek, hogy a német identitást elsodorja az EU.

Az európai egyesülési folyamat az iszlám céljait szolgálja, mert aláássa a nemzeti identitásainkat és megfoszt minket attól a legfontosabb eszköztől, amellyel megállíthatjuk az iszlamizálódást: a nemzeti szuverenitásunktól.

Az Európai Unió nem old meg semmilyen problémát; az Európai Unió a probléma. A kommunizmus összeomlása óta az EU a legnagyobb kísérlet arra, hogy megfossza az embereket a szuverenitásuktól, a demokráciájuktól, az identitásuktól és méltóságuktól. Az eurokraták nem szeretik hallani ezt az üzenetet, de ez az igazság. A nemzetállamok nélkül nem lehet teljes körű nemzeti, politikai szabadság. Ezért jó hazafinak kell lennünk.

Kedves hölgyeim és uraim, kedves barátaim; itt az idő a cselekvésre. A nagy amerikai hazafi, Ronald Reagan szavaival élve – aki kiszabadította Németországot és Európát a kommunizmus fogságából: „Még ma kell cselekednünk a holnap érdekében.”

Nem vagyok defetista [kishitű, bukást jósló]. Optimista vagyok. Itt van egy rövid áttekintése annak, amit tennünk kell. Először is meg kell védenünk a szólásszabadságot. Mint már említettem, a szabadságjogok közül ez a legfontosabb. Ma a szólásszabadság eróziója az ár, amelyet az iszlám kiengesztelése érdekében fizetnünk kell. Ez nem elfogadható. Valami nincs rendben, ha azok, akik tagadják, hogy az iszlám a probléma, elveszik tőlünk azt a jogot, hogy megvitassuk mindezt.

Európának sürgősen szüksége van valami olyanra, mint az Egyesült Államok alkotmányának első kiegészítése, amely garantálja a szólásszabadságot. Soha nem történhet meg, hogy elhallgattassanak bennünket. Ha hagyjuk, hogy az iszlám megfélemlítsen minket, akkor azt is lehetővé tesszük, hogy megfosszon bennünket a méltóságunktól és a szabadságunktól. Ez soha nem történhet meg.

Másodszor, véget kell vetni a kulturális relativizmusnak. Saját hazámban javasoltam, hogy fogadjanak el egy záradékot az alkotmányban, amely kimondja, hogy Hollandia uralkodó kultúrája a zsidó-keresztény és humanista elveken nyugszik.

Harmadszor, és talán ez a legfontosabb, meg kell állítani a iszlamizálódást az országainkban. Minél több iszlám, annál kevesebb szabadság. Hölgyeim és Uraim, van már elég iszlám Európában.  A bevándorlóknak asszimilálódniuk kell és el kell fogadniuk az értékeinket.

Negyedszer, vissza kell állítani a nemzetállamok elsőbbségét és szuverenitását. Nektek németeknek értékelnetek kell a német nemzet kultúráját és identitását. A Németországba bevándorlóktól meg kell követelnetek, hogy elfogadják az értékeiteket, nem pedig fordítva. Meg kell követelnetek, hogy Berlinből, ne pedig Brüsszelből irányítsanak benneteket.

A legutóbbi alkalommal, amikor itt voltam, figyelmeztettelek benneteket, hogy hagyjatok fel azzal, hogy Németország miatt szégyenkeztek. Igazságtalan a hazafiságot a nemzeti szocializmussal azonosítani, mint ahogy tisztességtelen Oroszországot a sztálinizmussal azonosítani. Legyetek büszkék a hazátokra. A németek csak akkor fognak kiállni és megvédeni Németországot, ha büszkék Németországra. És ki kell állnotok Németország mellett, pontosan ugyanúgy, mint ahogy Hollandiában a Párt a Szabadságért kiáll Hollandiáért. Mindannyian ki kell állnunk a nemzetállamok fennmaradása mellett, mert a nemzetállamok testesítik meg azokat a demokratikus szabadságjogokat, amelyeket mindannyian élvezünk.

Más népekhez hasonlóan a németeknek is joguk van annak maradni, akik. A németeknek nem kell franciává válniuk, sem hollandokká, sem amerikaiakká, sem pedig törökökké. A németeknek németnek kell maradniuk.

Végül kötelességünk segíteni Izraelt, a zsidó nép nemzetállamát. Izrael a dzsihád frontvonalában van. Izrael egy világítótorony a sötétségben. Izrael a mi harcunkat vívja. Azzal, hogy segítjük Izraelt a túlélésben, magunkat is segítjük.

Barátaim, vált-vállvetve kell Izraellel és a többi nyugati ország mellett állnunk. Támaszkodnunk kell egymásra és kölcsönösen segítenünk kell egymást a közös ellenség elleni harcban. Ha szeretnénk megőrizni a nemzeteinket, és ha gyermekeinknek szeretnénk átadni a zsidó-keresztény örökségünket, akkor össze kell fognunk. Különben hamarosan elsöpör bennünket Brüsszel és az iszlám.

Kedves barátaim, egyszerűen teljesítsétek be a kötelességeteket. Kérlek, ne féljetek. Mondjátok ki az igazat. Védjük meg a szabadságunkat. Együtt képesek vagyunk megőrizni a szabadságot; együtt meg kell őriznünk a szabadságot, és barátaim, együtt meg fogjuk őrizni a szabadságot!

Forrás: Gates of Vienna

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=5954

Bejegyzés: on 2013. ápr. 4.. A bejegyzés kategóriái: Geert Wilders, Legfrissebb. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes