Holland Szabadságpárt: A nők elleni erőszak az iszlámban 1. rész/3

Geert Wilders és pártja, a Szabadság Párt (PVV) összeállított egy jelentést az iszlámon belül a nőkkel szemben elkövetett erőszakról. Az eredeti holland verzió itt [pdf], angol fordítása itt [pdf] olvasható.

A nők elleni erőszak az iszlámban
Szabadság Párt

„Az emberi jogi aktivisták miért hagyják figyelmen kívül a szenvedéseiket, mintha nem is léteznének? Ezen milliónyi nő kiáltását miért nem hallja meg senki, és miért nem válaszol sehol, senki? Miért? Miért? Miért? “[1]

Wajeha al-Huwaider

Bevezetés

Az elmúlt évtizedek tömeges bevándorlásának köszönhetően az iszlám jelenléte érezhetővé vált a társadalmunkban. Mindez egy számunkra idegen ideológia megjelenését jelenti. Az olyan nyugati értékek, mint az egyén szabadsága, a szólásszabadság, az egyház és az állam szétválasztása, valamint a nemek közötti egyenlőség, olyan eredmények, amelyek nem léteznek az iszlámban. Az iszlám társadalmunkra gyakorolt növekvő befolyása mindezeket a szabadságokat nyomás alá helyezi. A homoszexuálisok ellen egyre fokozódó erőszaknak, cenzúrának, iszlám antiszemitizmusnak, politikusok ellen irányuló komoly fenyegetéseknek, sőt az egyik iszlámkritikus [Theo van Gogh] meggyilkolásának lehetünk tanúi.

De nem csak a nem muszlim világnak kell szembesülnie a mértéktelen erőszakkal és az iszlám azon vágyával, hogy megnyirbálja a szabadságokat. Az iszlámban előírás az erőszak és a behódolás. Ennek fő áldozatai a nők. Ahelyett, hogy a holland kormány lépéseket tenne az iszlamizáció folyamata ellen, küzdene az erőszak ellen, és arra ösztönözné a nőket, hogy utasítsák el az iszlámot, olyan abszurd projekteket támogat, mint például a szegregált integráció, a szegregált úszásoktatás, vagy a szegregált színházi előadások. Meghátrálni, félrenézni, vagy magukra hagyni ezeket a nőket – ahogy azt a politikailag korrekt Hollandia teszi – nem megoldás.

Az iszlámban a nők alsóbbrendű lények, akik különböző módokon a férfiak alá vannak rendelve. „Gyermekházasságok”, kényszerházasságok, nők elleni erőszak, nők elkülönítése és eltakarása a külvilágtól, becsülettel kapcsolatos erőszak, kényszerített szexuális kapcsolat és a nemi szervek csonkítása csak néhány példája annak az erőszaknak, amelyet a muszlim nők nagy csoportjának el kell viselnie. Az iszlámban a nők elleni erőszak nem csak legitim, hanem egyenesen kötelező.

Az arra irányuló figyelem hiánya, hogy ebben az ideológiában milyen siralmas helyzetben vannak a nők, és a politikusok és köztisztviselők részéről még mindig meghatározó, politikailag korrekt hozzáállás – amely az iszlám ideológiát és az iszlámban megtalálható nők elleni erőszakot szétválasztja – arra ösztönözte a holland képviselőház Szabadság Párti (PVV) képviselőcsoportját, hogy megírja ezt a jelentést.

Ez a kiadvány bemutatja a nők erőszakkal kapcsolatos helyzetét az iszlámban. Azáltal, hogy hagyjuk, hogy az iszlám források magukért beszéljenek, láthatjuk, hogy az a végtelenségig ismételt állítás, hogy a fent említett visszaélések nincsenek kapcsolatban az iszlámmal, nem a tényeken alapul. Az iszlám legitimálja a nők elleni erőszakot, sőt egyenesen elrendeli azt. A probléma lényege ez! A különböző tanulmányok azt mutatják, hogy ez az erőszak (beleértve a kényszerített elkülönülést, a becsülettel kapcsolatos erőszakot és a női nemi szervek megcsonkítását) széles körben elterjedt, mind Hollandiában, mint másutt.

Ha meg akarjuk szüntetni ezt a szenvedést Hollandiában, akkor a muszlim nőknek fel kell szabadítaniuk magukat az iszlám erőszak börtönéből és a szabadságot kell választaniuk.

Geert Wilders (Szabadság Párt elnöke)
J.J.van Klaveren (képviselő, Szabadság Párt)

Hága, 2013. április

1. A nők elleni erőszak az iszlámban

2. Hollandia

Print Friendly, PDF & Email