Németország lesújt a megamecset bírálóira

Írta: Soeren Kern, Gatestone Institute
2013. április 16.

A német belföldi hírszerzés bajor ága, a Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) állami megfigyelés alá vonta azokat a német aktivistákat, akiket a muszlimok elleni gyűlöletkeltéssel vádolnak, amiért ellenzik a Münchenbe tervezett óriásmecset megépítését.

Az „alkotmányellenesnek” minősített kritikusok elnémításást célzó intézkedés – melyet a bajor belügyminiszter, Joachim Herrmann egy sajtókonferencián jelentett be április 12-én – a szólásszabadság példa nélküli fenyegetettségét jelzi az újraegyesülés utáni Németországban.

Herrmann a bejelentés során egy éves jelentést is levetített a demokratikus rendet fenyegető veszélyekről Németországban. A sajtókonferencia hétperces videóját angol felírattal itt lehet megtekinteni.

Herrmann kiemelte a Die Freiheit Bayern (Szabadságot Bajorországnak) polgári mozgalmat, valamint a kiemelkedően népszerű Politically Incorrect (PI) szólásszabadságról szóló blog müncheni csoportját, mely olyan témákra fókuszál mint a bevándorlás, a multikulturalizmus és az iszlámkérdés Németországban.

Mindkét csoport felhívja a figyelmet az Európai-Müncheni Iszlám Központ (ZIE-M) nagyszabású mecsetkomplexum megépítését célzó tervekre. A 6.000 négyzetméteres projektnek, mely becslések szerint 40 millió euróba (12 milliárd Ft) fog kerülni, kulcsfontosságú szerepet szánnak az iszlám európai terjesztésében.

A találgatások szerint a Perzsa-öbölben lévő Katari Emirátus, – mely a vahabita megamecsetek rohamléptű építését végzi Európában – fogja finanszírozni a müncheni projektet.

A Szabadságot Bajorországnak és a PI (nagyjából az Amerikai Tea Párt mozgalom német megfelelője) képviselői Herrmann szerint „szélsőjobboldaliak, akik egyre elszántabban nyomják a polgári kezdeményezéseket azért, hogy a polgári részvételt csaliként használva megnyerjék a német szavazókat. Ezért a mecsetek építéséről szóló vitát például arra használják, hogy – alkotmányellenes módon – előítéleteket szítsanak a muszlimokkal és az iszlámmal szemben.”

Herrmann így folytatta: „Bajorországban ilyen szervezetetk a Szabadságot Bajorországnak párt és a Politically Incorrect (PI) müncheni ága. Tevékenységük többek között azt a célt szolgálja, hogy félelemben tartsák és hogy megalázzák a muszlimokat, mert azt hiszik, az iszlám fenyegeti a jogrendet. Ennek eredményeként, a vallásszabadság, az emberi méltóság és az egyenlő bánásmód elve, – mint a liberális demokratikus rendünk kulcselemei – sérülnek.”

Herrmann keményen bírálta Michael Stürzenbergert, a Szabadságot Bajorországnak elnökét és a PI müncheni képviseletének szóvivőjét, aki abban bűnös, hogy „az Európai-Müncheni Iszlám Központ ellen általa kezdeményezett aláírásgyűjtést az interneten és nyilvános eseményeken egyaránt iszlámellenes propagandaként használja.”

Stürzenberger több mint 20.000 aláírást gyűjtött; mintegy 30.000 aláírásra van szüksége, hogy népszavazást írjanak ki a mecsetről.

A német hírszerzés 2013. március végén kezdte el megfigyelni a Szabadságot Bajorországnak pártot és a PI-t, Bajorország pedig az első német tartomány, ahol az ún. „iszlámgyűlölőket” szélsőségesnek tekintik – mondta Burkhard Körner a bajor hírszerzés elnöke.

Ugyanakkor a német hírszerzés több mint két évvel ezelőtt felfüggesztette a müncheni megamecset projekt mögött álló makedón imám, Benjamin Idriz megfigyelését, akit aggodalomra okot adó kapcsolatok fűzik radikális iszlám elemekhez.

Nem meglepő, hogy Strürzenberger és támogatói meglehetősen másképp látják a helyzetet, mint Herrmann. A PI egyik blogposztján Stürzenberger úgy jellemzi helyzetét, mint „a valóság eszetlen kifordítása: azokat bírálják, akik a demokráciát és az alapvető jogokat védik egy alkotmányellenes ideológiával (iszlám) szemben. Van olyan, aki ezek után megkérdőjelezné, hogy a politikai korrektség teljesen megfertőzte Németországot?”

A Szabadságot Bajorországnak és a PI elleni intézkedés körülbelül egy évre visszanyúló lejárató kampány része, amit a német multikulturális elit, különféle muszlim csoportok és a fősodorbeli média alkotta hármas szövetség vezet és nagy erőfeszítést tesznek, hogy lejárassák az ún. dzsihád ellenes mozgalmakat (másnéven „iszlamofóbokat”) Németországban.

A közvélemény-kutatások szerint egyre több német állampolgár aggódik az évtizedes multikulturális politika következményei miatt, ami támogatja a tömeges bevándorlást a muszlim országokból.

A németek különösképp aggódnak egyrészt amiatt, hogy több millió azoknak a muszlim bevándorlóknak a száma, akik nem hajlandók integrálódni a német társadalomba, másrészt pedig azért, mert az iszlám saríán alapuló párhuzamos jogrendszereket hoznak létre Németországban.

Annak érdekében, hogy a negatív közvélemény növekvő hullámát lecsillapítsák és hogy visszanyerjék előnyüket, a német multikulturalizmus őrei túlórában dolgoznak, és az iszlám bírálóit azzal vádolják, hogy gyűlöletre uszítanak, így kényszerítve hallgatásra az ún. „új jobboldalt”.

A médiakampányt két anyagi gondokkal küzdő újság, a Berliner Zeitung és kistestvére, a Frankfurter Rundschau, valamint a hamburgi székhelyű Der Spiegel baloldali magazin vezeti, utóbbi régóta szolgál a német multikulturalizmus szócsöveként.

A Berliner Zeitung és a Frankfurter Rundschau egy 2012. január 4-én közölt interjújában Manfred Murck, a német belföldi hírszerzés hamburgi osztályának vezetője azt mondta, hogy az iszlámellenes blogok tulajdonosai „problémás viszonyt ápolnak a demokratikus alkotmánnyal” és gyakran bátorítanak „az alkotmányos alapokon nyugvó emberi jogok megsértésére.”

Murck így folytatta: „bűnügyi vonatkozásokat is látok, mint például a fenyegetőzések és a közvélemény felbújtása.” Azt mondta, hogy a muszlimok és az iszlám kritizálása „támadás a vallásszabadság ellen, mely az Alaptörvény 4. bekezdésének védelme alatt áll.”

A Berliner Zeitung és a Frankfurter Rundschau interjút Steven Geyer és Jörg Schindler készítette, két magát újságírónak kiadó propagandista, akik szüntelen harcot vívnak, hogy felszámolják a PI-t, ami az évek alatt fő információs forrása lett azoknak a németeknek, akik az iszlám terjedése miatt aggódnak hazájukban.

A PI mottója így szól: „A mainstream ellen, amerika-barát, Izrael-barát, Európa iszlamizációja ellen, az alapvető törvényekért és emberi jogokért” – ami összefoglalja mindazt, amit a német multikulturalisták gyűlölnek.

A Berliner Zeitung és a Frankfurter Rundschau például azzal keltettek hisztériát, hogy agitpop cikkek tucatjait közölték, melyek közül néhányat az a Mely Kiyak írt, aki első generációs német, szülei pedig török-kurd bevándorlók voltak. Kiyak – aki magát „poltikai úttörőnek” tartja – az iszlám bírálóit egytől egyig gyűlöletkeltőnek írja le.

Az egyik cikkben, aminek a „Politically Incorrect: Sértő, gátlástalan, rasszista” címet adta, azt állítja, hogy „a ‘Politically Incorrect’ internetes portál része a a muszlimokat zaklatók és az iszlámot gyűlölők nemzetközi hálózatának. Ezt a Frankfurter Rundschau által végzett kutatás is alátámasztja.”

Egy másik cikkben – „PI hírek: az Új Jobboldal prototípusa” – az iszlámbírálatot az antiszemitizmussal hozza kapcsolatba: „Az ‘Új Jobboldal’ tíz éve növekszik és hatása van. A ‘Politically Incorrect’ jól mutatja, hogy fest a mozgalom. Az Antiszemitizmus Kutatóközpont vezetője, Wolfgang Benz párhuzamot vél felfedezni az antiszemitizmussal.” Az antiszemitizmus nyílt vállalása illegális a háború utáni Németországban; következésképp az, aki bírálja az iszlámot, bűncselekményt követ el. (Az már nem számít, hogy a PI eltökélten támogatja Izraelt.)

Más Berliner Zeitung és a Frankfurter Rundschau cikkek: Politically Incorrect: ahol az internet bűzlik”; „Jobboldali populisták: egység a muszlimgyűlöletben” és „Politikailag korrekt gyűlölet”.

Egy fékevesztett cikk – „Politically Incorrect: az iszlámgyűlölők hálójában” a következőt állítja: „A PI messze több egy ártalmatlan weboldalnál. Sokkal inkább egy összeesküvéssel átszőtt szervezet, ami azon munkálkodik, hogy démonizáljon egy teljes hitközösséget. Kulcsszerepe van az iszlámot ellenzők nemzetközi hálózatában. A rasszizmus szolgálatában áll és szentesíti az erőszakot azoknál, akik a fórumokon egyetértenek a norvég tömeggyilkos, Anders Breivik világnézetével.

A Spiegel miután több mint tízezer, a PI-től lopott privát emailt tanulmányozott át, egy cikket közölt „A Politically Incorrect szoros kapcsolata a szélsőjobboldallal” címmel, melyben azt állították, hogy a PI mögött álló emberek antidemokratikusak és veszélyt jelentenek a német alkotmányos rendre.

Egy másik cikk („A német iszlámellenes szcéna: hatósági vita az iszlamofóbok megfigyeléséről”) állítása szerint a jobboldali populizmus a szélsőségesség újabb formája: „Aggodalomra ad okot, hogy az iszlámellenes réteg fokozódó veszélyt jelent. Lényegében az a kérdés, hogy a muszlimok gyűlölete elegendő-e ahhoz, hogy veszélyeztesse a vallásszabadságot és a nemzetközi megértést, vagy ez egyes szerzők radikális, ám legitim véleménynyilvánítása az alkotmány adta kereteken belül.”

A Spiegel kemény erőfeszítést tett, hogy az iszlám valamennyi bírálóját a „szélsőjobb” kategóriába sorolja még akkor is, ha a közvélemény-kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy a szavazókat a poltikai hovatartozásuktól függetlenül aggasztja az iszlám terjedése Németországban.

Münchenben, a Süddeutsche Zeitung nevű ún. haladó hírújság propaganda háborút folytat Stürzenberger és mindazok ellen, akik aggodalmukat fejezik ki a megamecsettel kapcsolatban.

„A harag veszélyes mérge” című kommentárban Bernd Kastner, a németországi iszlám huszonvalahányadik zászlóvivője így ír: „Végre! A német hírszerzés az iszlám ellenségét, Michael Strürzenbergert szélsőségesnek nyilvánította. Március vége óta figyelik a Szabadságot Bajorországnak pártot és a Politically Incorrect müncheni tagozatát és most már hivatalosan is alkotmányellenesnek számítanak. Joachim Herrmann belügyminiszter azzal vádolja őket, hogy megtagadják a muszlimok emberi méltóságát. Az agitációval, amit csinálnak, veszélyeztetik a különböző háttérrel és vallással rendelkező emberek békés együttélését.”

Kastner – miközben saját antidemokratikus elhajlásainak ad hangot – így folytatja: „Ha a megamecsetről népszavazást írnának ki, félő, hogy a mecset, mely mindezidáig csak egy ötlet volt, egy kampány eszközévé válna. Nem csak több tízezer aláírást és szimpatizánst jelent a szélsőségeseknek, de szavazatokat is a soron következő választásokon.”

A PI szerint: „Tájékoztató munkánk nem a muszlimok, hanem az iszlám politikai ideológiája ellen irányul. Ennek első számú áldozatai a muszlimok, főleg a nők. Célunk, hogy megszabadítsuk őket ezen ideológia kötelékéből, hogy képesek legyenek beilleszkedni a szabad demokratikus társadalmunkba… Egy dolog világos: ragaszkodunk ehhez és rendületlenül folytatjuk.”

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=6087

Bejegyzés: on 2013. máj. 4.. A bejegyzés kategóriái: Legfrissebb, Németország, Soeren Kern. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes