Miért randalíroznak a muszlimok Svédországban?

Miért randalíroznak a muszlimok Svédországban? A rövid válasz: Ugyanabból az okból kifolyólag, amiért mindenütt máshol.

Jó néhány kísérlet volt arra, hogy megmagyarázzák a Stockholm környékén gondosan megtervezett muzulmán zavargásokat és támadásokat. Az intifáda (lázadás, ellenállás) fő okként a szegénységet és az oktatás hiányát nevezték meg széles körben.

Bár az iszlám követői között láthatunk olyan emberrablásokat, ami után váltságdíjat követelnek, a Stockholm környékén élő erőszakos muszlimok nem követeltek váltságdíjat. Olyan követeléseik sem voltak, hogy ne kelljen egyetemi tandíjat fizetniük.

Aminek szemtanúi vagyunk, az egy olyan ismétlődő minta, amely a történelem során és napjainkban mindenhol megjelent vagy jelen van azokon a területeken, ahol nem iszlám területen nagyszámú muszlim élt vagy él: a muszlimok támadják a világi, nem iszlám törvényeket képviselő hatóságokat – gyakran az „Allahu Akbar “Allah a leghatalmasabb” – vallási szlogen kíséretében. Miközben a muszlimok elfogadják a házi saría bíróságok, a járőröző muzulmán csoportok és vallási vezetők irányításást, a muszlimok növekvő jelenlétével együtt nő azok önbizalma és hatalma, így a rendőrséget és önkormányzati intézményeket mind gyakrabban támadják meg.

Nem csupán arrogáns, amikor stabil bevételekkel rendelkező jól képzett emberek azt állítják, hogy az iskolában eltöltött túl kevés idő, vagy a bankszámlán található túl kevés forint miatt az emberek rosszabb polgárokká válnak, hanem egy éretlen és egydimenziós látásmódra utal és tagadja azt a jól ismert pszichológiai tényt, hogy az olyan jelentős tényezők, mint a neveltetés, a kulturális háttér és a vallás fontos szerepet játszanak az emberek választásait és értékeit illetően.

Ha tényleg igaz volna, hogy a pénz békéssé teszi az embereket, akkor minden gazdag ember példaértékű emberi lény lenne, és ki kellene rúgnunk a szociális munkások seregeit, akik feleslegesen fáradoznak azon, hogy a muszlimok integrációja megtörténjen, és a fizetésüket közvetlenül azoknak a bevándorlóknak kellene adni, akik úgy tűnik, ugyanolyan boldogtalanok és neveletlenek itt, mint saját hazájukban.

Az iszlám más

Az iszlám nem egy normális vallás, mivel nem csupán az ember belső meggyőződésével van elfoglalva, hanem szabályokat határoz meg azzal kapcsolatban, hogy a társadalomnak hogyan kell működnie, olyan szabályokat, amelyek a muzulmánokra és nem-muzulmánokra egyaránt vonatkoznak. A Korán alapján az ember alkotta törvények – a demokrácia – blaszfémia, mivel csak Allah törvényeinek szabad uralkodnia a Földön. A muzulmánok arra vannak teremtve, hogy uralkodjanak a hitetlenek felett, akik egy muzulmán társadalomban választhatnak aközött, hogy áttérnek az iszlámra, másodrendű állampolgárok lesznek (dhimmik) és fizetik a védelmi pénzt (dzsizja), vagy megölik őket. A hitetlenekre vonatkozó számos gyűlölködő kijelentést és az elnyomásukra és megölésükre vonatkozó határozott utasításokat olvasva az embernek nem kell pszichológusnak lennie ahhoz, hogy megértse, a muszlimok miért rabolnak, miért követnek el nemi erőszakot, és hogy miért bántalmazzák és üldözik a nem-muszlimokat mindenhol – Svédországban is.

Mivel az iszlám egy része a társadalommal foglalkozik, a muszlimok egészen addig nem képesek teljesen Allah akarata szerint élni, amíg a társadalom nem követi a saría iránymutatásait. Az iszlamizáció és a hitetlenek uralma elleni dzsihád tehát vallási kötelesség.

Ami sok embert meglep a modern, világi társadalmainkban, hogy a muszlimok a vallásukat mennyire komolyan veszik. A hit elhagyásáért járó halálbüntetésnek, az erős társadalmi kontrollnak és az attól való félelemnek, hogy Allah a halál után megbünteti a kevésbé engedelmeseket sikerült a muszlim kultúrát egy középkori szinten tartania, miközben a világ nagy többségének sikerült egy olyan békés, high-tech, egyenlőségre törekvő társadalommá válnia, amely jobban értékeli a tudást, mint a hitet..

Nem véletlen, hogy a muszlimok, és nem más bevándorló csoportok viselkednek ilyen rendkívül bűnöző módon. Az iszlám egy alkotmányellenes vallás, amely arra utasítja a követőit, hogy sértsék meg az alapvető emberi jogokat és erőszakos bűncselekményeket kövessenek el. Senki nem szeretne felnőni egy ilyen kultúrában és arra kényszerülni, hogy a saríát kövesse, és az együttérzés kifejeződése, ha felszabadítjuk azokat, akiknek mégis így kell élnie.

Print Friendly, PDF & Email