Egy kis pszichológia: dzsihád

A „nagyobb dzsihád” célja felkészülni a „kisebb dzsihádra”, a szent háborúra.

A nagyobb dzsihád egy olyan belső harc, amelynek célja megszüntetni azokat a pszichológiai szokásokat és biológiai ösztönöket, amelyek visszatartják a muszlimokat attól, hogy az iszlám tanításait kövessék. A probléma az, hogy ezeknek a tanításoknak a csúcsra a „kisebb dzsihád”, a nem-muszlimok megölése vagy leigázása.  A nagyobb dzsihád csak egy másik szó az ön-radikalizálódásra.

Egyes iszlám hagyományokban a tudósok kétféle dzsihádról beszélnek: nagyobb dzsihádról és kisebb dzsihádról. A nagyobb dzsihád Mohamed példájának és Allah tanításainak történő engedelmesség/behódolás belső lelki küzdelmére utal. A kis dzsihádot általánosan úgy ismerhetjük, mint iszlám szent háborút – arra való kísérletet, hogy a nem-muzulmánokat és a nem-iszlám területeket főleg erőszakos, de nem-erőszakos eszközökkel is, alávessék a saríának.

Kissebb dzsihád

Súlyos tévedés lenne azt hinni, hogy csak azért, mert a dzsihádra két külön kifejezés létezik, az erőszakos dzsihád az iszlám félreértelmezése. Ez nem így van. Az erőszak használata, hogy a világon fizikailag bevezessék a saríát, minden muszlim kötelessége, melyet az iszlám szentírásokban sok helyen megemlítenek.

És csupán azért, mert a belső lelki dzsihádot „nagyobbnak” nevezik, mindez nem jelenti azt, hogy jobb, mint a „kisebb” – a külső és erőszakos dzsihád. Épp ellenkezőleg. A hadíszok, azok az iszlám szentírások, amelyek leírják Mohamed életét és mondásait, a gyilkolást és azt, ha valaki elesik a nem-muszlimok elleni harcban egyértelműen, „a legnagyobb dzsihádnak” határozzák meg – és így jelentősebb, mint a belső dzsihád. Egy példa: „Aman megkérdezte Rasulullahot: <<… és mi a dzsihád? >>” Azt válaszolta: <<Harcoltok a hitetlenek ellen, amikor találkozik velük (a csatatéren.) >> Újra megkérdezte: <<Melyik dzsihád a legnagyobb? >> Azt válaszolta: <<Az a személy, aki meghalt, miközben az utolsó csepp vérét ontja. >>” (Ibn Nuhaas, Book of Jihad, Translated by Nuur Yamani, p. 177):

Nagyobb dzsihád

Mind a Korán, mind pedig Mohamed – ha valaha is létezett – több helyen is megemlíti, hogy mennyire fontos, hogy a muszlimok mindent feladjanak, még az életüket is, azért, hogy Allahért dzsihádot folytassanak. A Korán egészen odáig elmegy, hogy azokat, akik a dzsihád kedvéért nem hajlandóak lemondani a családról és mindenről, amit birtokolnak engedetlennek bélyegzi meg (azaz a hitét elhagyónak, amely cselekedetre a saría halálbüntetést rendel el): „Mondd: Ha apáitok és fiaitok és testvéreitek és feleségeitek és nemzetségetek és javaitok, melyekre szert tettetek, és a kalmárkodás, amelynek félitek a pangását, és hajlékaitok, amelyekben gyönyörűségeteket lelitek – kedvesebbek nektek Allahnál és az Ő küldötténél és az Ő útján való dzsihádnál, akkor várakozzatok, amíg Allah el nem jön a parancsával! Allah nem vezeti az igaz útra a kihívóan engedetlen népet.” ( Korán: 9:24).

A nagyobb dzsihád tehát az olyan érzelmi akadályok eltávolítására szolgáló belső lelki folyamat, mint például a túlélési ösztön és a természetes biológiai kötődés az utódokhoz, a házastárshoz és a biztonságos és kényelmes otthonhoz, így a hívő kész és hajlandó engedelmeskedni és minden személyes vágyát és kötődését feladni az iszlám terjesztése érdekében.

A nagyobb dzsihádot, a személyes vágyak mentális felcserélését Allahra, prófétájára és a törvényeire irányuló teljes hűségre, segíti az, amit úgy lehetne nevezni, hogy az iszlám kultúra pszichológiai gerince: az iszlám szentírások recitálása (néhányan kívülről megtanulják a Koránt), a hűség kifejezése a napi ötszöri imával, miközben a szalátot ismétlik („Ó, Allah, milyen tökéletes vagy, dicsőség Neked. Áldott a neved, és magasztos Felséged. Nincs más isten, csak Te. “), és a jól ismert, szigorú vallási és a társadalmi kontroll, amely a muzulmán társadalmakban biztosítja a saría uralmát.

Agymosás

Az iszlám társadalmakban az ismétlések, a fenyegetések és az erőszak (gyakran nevezik „becsület erőszaknak”) hagyományos egyvelegének használata a klasszikus agymosás ugyanolyan pszichológiai taktikája, amelyet a totalitárius politikai rendszerek például a börtönökben használnak. A félelem, az erőszak és a személyes szabadság nélkülözése megtöri az egyént, és fogékonnyá teszi azokra az üzenetekre, és utasításokra, melyeket szinte vég nélkül ismételnek.

Az „Allah rabszolgája” – nem meglepő módon – általánosan használt kifejezés a gyakorló muszlimok körében, mely pozitív módon írja le a nagyobb dzsihád betetőzését: egyéni behódolás, és a normális emberi vágyak feladása az iszlám érdekében.

Pszichológiai szempontból, a nagyobb dzsihád nem más, mint ön-radikalizálódás – önmaga agymosásának egy belső szent háborúja, mely mélyen beleivódott az iszlám hagyományba -, mely ellenkezik az emberi természettel, amely felöleli az alapvető túlélési ösztönöket és a természetes idegenkedés attól – még az állatok között is -, hogy a saját fajtáját gyilkolja.

Nicolai Sennels dán pszichológus, Jihadwatch

Print Friendly, PDF & Email