Geert Wilders beszéde Los Angeles-ben 2. rész/2

Első rész itt olvasható.

Nézzük meg milyen nevet adnak az emberek a gyermekeiknek. Sok francia, holland és belga városban az újszülött fiúk között a Mohamed a leggyakoribb név. Sőt még Angliában és Wales-ben is.

Vessünk egy pillantást Európa városaira. Látogass el Európába és látni fogod, hogy Észak-Afrikához vagy a Közel-Kelethez kezdenek hasonlítani. Olyan területekké váltak, amelyeket a saría törvények irányítanak. Csak a múlt hónapban az egyik holland újság megírta, hogy a hágai parlament épületétől alig két mérföldre sária övezet található.

Még a brüsszeli EU központot is iszlám területek határolják. És kevesebb, mint 10 mérföldre a brit parlamenttől, minden parlament anyjától, iszlám gyilkosok egy brit katonának elvágták a torkát.

Párizs, Franciaország fővárosa nagyrészt iszlám külvárosokkal van körbevéve. Hasonlóan más városok is. A francia hatóságok még egy listát is összeállítottak arról a 751 úgynevezett „érzékeny városi körzetről,” ahova veszélyes bemenni, különösen a bennszülött franciáknak. Ezek a Francia Köztársaság elvesztett területei, annak ellenére, hogy megdöbbentőszámú, mintegy 5 millió ember, azaz a teljes francia lakosság 8 százaléka él ezeken a területeken.

Ahogy azt a közelmúlt szörnyű eseményei mutatják Nagy-Britanniában és Franciaországban, Európa utcáin már a katonák sincsenek biztonságban. De a zsidók sem. Az antiszemitizmus nőtt, és az iszlám bevándorlással arányosan folyamatosan emelkedik.

Sőt, barátaim, a nácizmus és a kommunizmus után egy másik totalitárius ideológia fenyegeti Európát: az iszlámnak nevezett gonosz ideológia.

Európában azt tapasztaljuk, hogy egy társadalom minél iszlámabb – még akkor is, ha a legtöbb muszlim mérsékelt – annál kevésbé szabad és toleráns.

Európában is előfordulnak olyan atrocitások, mint a legutóbbi bostoni robbantás, ahol iszlám bevándorlók a maratonon ártatlanul bámészkodó embereket mészároltak le Hazámban néhány évvel ezelőtt, Theo van Gogh iszlám-kritikus filmrendezőt Amszterdam utcáin mészárolták le.

Napjainkban az országainkban élő iszlám lakosok közül több száz fiatal megy Szíriába, hogy harcoljanak a dzsihádban. Tapasztalt dzsihadistaként fognak visszatérni, a városi gerilla hadviselésben képzettként. Ti Amerikában még képesek vagytok tenni valamit, még tudjátok kontrollálni, vagy lezárni a határokat, a Kongresszus még megszavazhat olyan jogszabályokat, amelyek megvédik az amerikai állampolgárokat, azonban Európában az Európai Unió megfosztott bennünket ettől a lehetőségtől.

És nem csak a terrorizmus és az erőszak veszélye van jelen, hanem a nem erőszakos dzsihád jelensége is. Az iszlám növekedése egyben az iszlám saría törvények növekedését is jelenti az igazságszolgáltatási rendszereinkben. Európában vannak saría végrendeletek, saría iskolák, saría bankok. Nagy-Britanniában még hivatalos sáría bíróságok is működnek.

Európa fokozatosan iszlamizálódik. Azokat az embereket, akik kritizálják az iszlámot, mint például jó magam, megfenyegeti az al-Kaida, továbbá iszlám és baloldali csoportok bíróság elé rángatják. És ebben nem vagyok egyedül, ott van például Lars Hedegaard újságíró, Salman Rushdie író, Kurt Westergaard karikaturista, és még sokan mások.

Kritizáljuk az iszlámot, és ezt folytatni is fogjuk, mert az iszlám egy veszélyes ideológia. Intoleráns és erőszakos. És ami az egészben a legrosszabb, nem lehet megreformálni. Nem lehet megreformálni, mivel úgy vélik, hogy a Korán egy olyan könyv, amelyet közvetlenül Allah maga írt. És azért sem lehet megreformálni, mivel felhívja a muszlimokat, hogy úgy kövessék Mohamedet, mint az életük példaképét. És ennél az embernél rosszabb modellt nem is lehetne találni, aki egy hadvezér, terrorista és pedofil volt.

Bár a legtöbb muszlim mérsékelt, azok, akik úgy gondolják, hogy követniük kell Mohamed példáját nem azok. Pontosan ez az oka annak, hogy minél iszlámabb egy ország, annál erőszakosabb és annál kevesebb a szabadság.

Európát meg kell védeni ettől az új totalitárius fenyegetéstől.

Ezért mondom: Nincs több bevándorlás az iszlám világból! Pártom le akarja zárni a határokat az iszlám országokból történő bevándorlás előtt.

És egyre többen támogatnak bennünket.

Egy közvélemény-kutatás, amelyet tíz nappal ezelőtt végeztettünk, azt mutatja, hogy a hollandok 77%-a szerint az iszlám nem gazdagítja az országunkat, 68 %-uk azt mondja, hogy már több, mint elég iszlám van Hollandiában. Az országban az összes nagy párt választóinak többsége – még a baloldali pártok választói is – egyetértenek ezzel a két elvvel.

A felmérés azt is kimutatta, hogy a hollandok 55 %- a le szeretné állítani az iszlám országokból történő bevándorlást, 63 % nem szeretne több mecsetet, 72 % szerint van kapcsolatot az iszlám és a legutóbbi bostoni, londoni és párizsi terrortámadások között, 72 % szeretné az iszlám saría jog alkotmányban rögzített tilalmát.

Európában a hétköznapi emberek három dolgot szeretnének.

Először – Azt akarják, hogy a politikusok foglalkozzanak az iszlamizáció és tömeges bevándorlás problémájával. Azt akarják, hogy ellenőrizhessék a saját határaikat.

Másodsorban – Azt akarják, hogy állítsák vissza a nemzeti szuverenitásukat. Nem akarják, hogy az országuk egy pán- európai szuperállam egyik tartománya legyen.

Harmadsorban – Nem akarják, hogy a pénzükkel fizessék ki mások hibáját. Nem akarnak egy olyan transzferuniót, ahol azért kell magasabb adót fizetniük, hogy kisegítsenek olyan országokat, amelyek vezetői vagy korruptak, vagy inkompetensek voltak.

Az egymást követő közvélemény-kutatásokban mind azt mutatják, hogy az átlagos európaiak nem akarják, hogy a demokráciájukat felforgassák. Tavaly áprilisban egy pán- európai felmérés kimutatta, hogy a nagyobb EU-tagországok lakosságának egyértelmű többsége már nem bízik az EU-ban, mint intézményben. Ez a szám még Németországban is elérte a közel 60%-ot.

Ezen a héten a Gallup közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy a holland történelemben először ugyanannyian szeretnék elhagyni az EU-t, mint ahányan bennmaradni. Néhány évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen volt.

Európa ereje annak sokszínűségében rejlik. Európa nem egy nemzet, hanem olyan nemzetek csoportja, melyeket a közös zsidó-keresztény és humanista kultúra köt össze, azonban különböző nemzeti identitásokkal rendelkeznek.

Tavaly januárban David Cameron brit miniszterelnök egyik beszédében azt mondta, hogy az EU-nak változásra van szüksége.

Beszélt a „demokratikus elszámoltathatóság hiányáról”, „a túlzott szabályozásról”, és mindenről, ami rossz az EU-ban. Sok dologgal egyetértek, de nem osztom azt a meggyőződését, hogy az EU természetét meg lehet változtatni. Mr. Cameron úgy véli, hogy az EU-t át lehet alakítani „egy sokkal rugalmasabb, alkalmazkodóbb és nyitottabb Európai Unióvá.” Én nem hiszek ebben. Ha egy szervezetnek az a határozott célja, hogy „egyre szorosabb uniót” hozzon létre, akkor egyszerűen nem tud elindulni az ellenkező irányba, és lemondani arról a hatalmáról, amit már megszerzett.

Abból láthatjuk, hogy hogyan működik a mechanizmus, hogy az EU az euróövezeti válságot hogyan kezeli. Ahelyett, hogy letérnének arról a romboló útról, amelyet eddig követtek, Brüsszel arra használja a válságot, hogy a tagállamai felett még szorosabb ellenőrzést vezessen be.

Az Európai Uniót egyszerűen nem lehet demokratizálni, mert az egész szerkezet a demokrácia tagadására épül. Mint Klaus elnök rámutatott, nem lehet európai demokrácia, mert nincs európai démosz – nincsenek európai emberek. Csak különféle európai demokráciák – többes szám ! – lehetnek a különböző európai nemzetekben. Az EU azt csinálja, hogy lerombolja ezeket a különböző demokráciákat.

Így a pártom álláspontja nagyon világos. Az Európai Unióból való kilépést választjuk. Hollandiát nem csak az eurózónán, hanem magán a teljes EU-n kívül akarjuk látni – beleértve az úgynevezett schengeni térséget is, annak a 26 európai országnak a csoportját, akik a közös határaikon eltörölték az útlevél és bevándorlás ellenőrzését. Fenntartjuk a jogot, hogy véletlenszerű határellenőrzéseket folytassunk.

Szeretnénk megtartani a függetlenségünket. Autonómiát szeretnénk! Mi szeretnénk lenni a mesterek a saját hazánkban! Mi szeretnénk a mesterei lenni a saját határainknak, a saját pénzünknek. A Szabadság Párt azt szeretné, ha Hollandia elhagyná az EU-t, és csatlakozna az Európai Szabadkereskedelmi Társuláshoz-EFTA.

De barátaim, van egy jó hírem. Mint már jeleztem, az EU közvéleményének támogatása napról napra egyre nagyobb.
A közvélemény-kutatások szerint már hónapok óta a pártom a legnagyobb párt.

És nem vagyunk egyedül.

Nagy-Britanniában az UKIP, az Egyesült Királyság Függetlenségi Párt, amely ki akarja vezetni Nagy-Britannát az EU-ból, az elmúlt két évben sok időközi, önkormányzati és tartományi választáson a második helyen végzett. Átlagosan a szavazatok egynegyedét nyerték meg. És ez egyre nő.

Franciaországban tavaly Marine Le Pen 18 %-ot szerzett az elnökválasztáson. Jelenleg megelőzi François Hollande elnököt. Ő is ellenzi az EU-t. És a népszerűsége egyre nő.

Németország még mindig túlságosan politikailag inkorrekt elutasítani az EU-t. Ugyanakkor egy új párt, az Alternatív Németország ki akarja vezetni az országot az eurózónából. És ők is növekednek.

Olaszországban mind az ország legnagyobb pártja, Beppe Grillo Ötcsillagos Mozgalma, mind az Északi Liga, Észak-Olaszország legnagyobb pártja népszavazást akar kiíratni a líra visszaállítására, míg az Északi Liga az EU-t sikertelen projektnek nevezte.

Portugáliában egy könyv, mely az euró elhagyását szorgalmazza egy pillanat alatt bestselleré vált. Egy javaslat, amely egészen a közelmúltig tabu volt most közbeszéd tárgya. Az ország főbírója személyesen állt ki az eurózóna elhagyása mellett.

Európa-szerte az EU-ellenes érzelmek egyre jobban erősödnek. Európa-szerte vannak olyan patrióta pártok, amelyek a saját országukban tükrözik az újjáéledő nemzeti büszkeséget, legyen az Hollandia, Nagy-Britannia, Franciaország, Svédország, Finnország, Dánia, Ausztria, Olaszország, Flandria, Cseh Köztársaság, Németország és más nemzetek, amelyek jelenleg az Európai Unió csapdájába estek.

Mint mondtam, ez jó hír.

Európa a közeljövőben alapvető változások előtt állhat – jobb irányba. Úgy tűnik, hogy egy jelentős és valóban történelmi esemény előestéjén vagyunk. Európában az idő megérett egy dicsőséges demokratikus és erőszakmentes forradalomra, hogy megőrizzük a nemzeti szabadságainkat és visszaállítsuk szuverenitásunkat.

Pontosan egy év múlva, az Európai Unió 27 tagállamában választások lesznek az európai parlamenti helyekért.

Az emberek Európa-szerte készen állnak, hogy lázadjanak a szavazóurnáknál.
Elutasítják a transzferuniót. Többé már nem akarnak fizetni korrupt államoknak.
Elutasítják az Európai Unió nemzetek feletti kísérletét.
Készek, hogy szavazzanak a nemzeti szuverenitás helyreállítása mellett.
Készek megvédeni saját kulturális identitásukat.

Amire szükségük van az egy megfelelő politikai vezetés, amely képes kivezetni őket az EU-ból egy jobb jövő felé.

Amerika első elnöke, George Washington megmutatta, hogy amikor bátor és demokratikus politikusok állnak rendelkezésre az ország vezetésésre, akkor képesek lefektetni az alapjait egy olyan tartós demokratikus keretnek, amely évszázadokon keresztül garantálja a szabadságot és jólétet.

Barátaim, a pártom Hollandiában és több más európai párt készül a jövő évi választási földcsuszamlásra.

Érezni lehet az Új Patriotizmus szívverését Európában.
A télnek vége.
Jön a tavasz.
Az Európai Tavasz itt van.
És készülünk rá.
Tisztában vagyunk a történelmi feladatunkkal.

Ezért vagyok különösen boldog, hogy ma itt lehetek Kaliforniában. Mivel a közelgő demokratikus forradalmunkra nagy hatással van az egyik nagy hősötök, Ronald Reagan. Elnöki búcsúbeszédében azt mondta, hogy egész elnöksége alatt elért eredmények közül a legbüszkébb „az újjáéledő nemzeti büszkeségre” volt. „Az Új Patriotizmus”, ahogy ő nevezte.

A jövő évi európai parlamenti választások egyedülálló lehetőséget biztosítanak arra, hogy felszabadítsuk az európai nemzeteket.

A következő tavasszal az európai parlamenti választások egyedülálló lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy kijavítsuk azokat a végzetes hibákat, melyeket a korábbi politikusok elkövettek, akik az adófizetők pénzét, és a nemzeti szuverenitás kiárusították Brüsszelnek, országaikat pedig kiszolgáltatták a tömeges bevándorlás és iszlamizálódás veszedelmének.

Mint európai politikus teljesen tisztában vagyok azzal, hogy kötelességem megragadni ezt az alkalmat. Az európai parlamenti választásoknak jövő májusban meg kell állítania azokat a pártokat, amelyek kiárusítottak bennünket az EU-nak. Nem csak Hollandiában. Egész Európában.

Ezért mindent megteszek annak érdekében, hogy egy szövetséget kovácsoljak össze azokból a demokratikus pártokból, amelyek vissza akarják állítani nemzeteik szuverenitását és szabadságát. Össze akarom hozni ezeket a pártokat azon cél érdekében, hogy megvédjük identitásunkat és értékeinket. Nem tudom, hogy sikerül-e, de igyekszem. Meggyőződésem, hogy együtt kell működniük. Mivel mindannyian egy hajóban evezünk.

Barátaim, könnyű kétségbeesni. Az idő kifutóban van Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Hollandia, és Európa többi nemzete számára. A jelenlegi helyzet Európában zord. Ha nem teszünk semmit, akkor még zordabb lesz. Ha nem teszünk semmit, akkor a gazdasági és demográfiai katasztrófa el fog sodorni bennünket.

De hiba kétségbeesni. A jelen zord, de a jövő fényes. A jövő a tetteinktől függ. Mi vagyunk a színészek a történelem színpadán. Ez is egy tanulság Ronald Reagantől, aki azt mondta: „Ma kell cselekedni annak érdekében, hogy megőrizzük a holnapot.”
Nemrég Párizsba mentem, hogy Marine Le Pennel beszéljek és hogy a saját szememmel lássam ki is ő, és mit képvisel. Ő nem az apja. Ő nem antiszemita. Ő törődik Franciaországgal, annak identitásával és szuverenitásával.

Elmentem Prágába, hogy beszéljek Klaus elnök úrral.
Az elkövetkező hetekben és hónapokban megpróbálok minél több patrióta vezetővel találkozni Európában. És mindig megkérdezem őket, hogy mi a véleményük Izraelről. Mivel Izrael a lakmusz teszt.

A zsidó nép éppen az ellenkezőjét tette annak, amit az európaiak tettek a második világháború után. Ők a megfelelő következtetést vonták le. Rájöttek, hogy egy saját nemzetállam nélkül az embereik nem lehetnek biztonságban.

Nemzetállam nélkül, önkormányzás nélkül, önrendelkezés nélkül nem élhet biztonságban egy nép, és nem tudja megőrizni az identitását. Ez a belátás vezette a cionistákat oda, hogy visszaállítsák Izrael államát. Theodore Herzl azt mondta, hogy lennie kell egy zsidó államnak, annak érdekében, hogy „újra virágozzon a zsidó szellem.”
Valóban, a léleknek testre van szüksége. Egy nép szellemisége nem tud virágozni a nemzetállam testén kívül. A nemzetállam az a politikai test, amelyben élünk. Meg kell őriznünk, és törődnünk kell vele. Azért, hogy át tudjuk átadni a gyermekeinknek a nemzeti identitásunkat, a demokráciánkat, a szabadságunkat.

Barátaim, ma az európai nemzetek cionizmusára van szükségünk. Az európaiaknak követniük kell a zsidó nép példáját, és vissza kell állítaniuk a nemzetállamaikat.

És ezért van az, hogy minden patrióta, azon felül, hogy demokrata, definició szerint Izrael igaz barátja kell hogy legyen. Egy hazafi nem lehet antiszemita.

Barátaim, a nagy cionista vezető Ze’ev Jabotinsky mondta a zsidó népről: „Nem kell mentegetőznünk semmiért. Egy olyan nép vagyunk, mint az összes többi; nincs olyan törekvésünk, hogy jobbak legyünk, mint mások. Nem kell elszámolnunk senkinek. Azok vagyunk, amik vagyunk, jók vagyunk magunknak, nem fogunk megváltozni, és nem is akarunk.”

És ez így is van. Minden népre. Nem kell mentegetőznünk azért ha jók vagyunk magunkhoz. Nem kell változtatnunk, ha nem akarunk változtatni.

Európa népei nehezményezik, hogy folyamatosan elveszik a hatalmat a nemzetállamaiktól. Törődnek a nemzetükkel, mert érdekli őket a demokrácia, a szabadság és a gyermekeik jóléte. A nemzeti zászlóik szimbólumában látják a demokratikus jogaikat és az ősi szabadságjogaikat. Büszkék a zászlóikra. És mindaddig, amíg tart a büszkeségük, van jövőjük.

Hangsúlyozzuk a nemzeti büszkeség újjáéledése iránti eme elkötelezettségünket egy szimbolikus gesztussal. Tegyük mindezt úgy, hogy helyeseljük a zsidó nemzetállamot, és országaink nagykövetségeit helyezzük át Tel Avivból Jeruzsálembe. A világ minden szabad és büszke nemzetének zászlaja lebegjen a jeruzsálemi nagykövetségükön, mely Izrael egyetlen igazi fővárosa és a zsidó-keresztény civilizáció bölcsője.

Izrael kiérdemli támogatásunkat. Nem csak azért, mert az iszlám totalitárius fenyegetésének frontvonalán helyezkedik el, hanem azért is, mert megmutatja, hogy mennyire fontos egy nép számára, hogy saját hazája legyen.

Barátaim,
Ma egy új fenyegetés előtt állunk. De a történelem azt mutatja, hogy ha egymás mellé állunk, akkor ellen tudunk állni.

Szükségünk van egy szövetségre, nem csak az európai patrióták között, hanem Amerika és Európa között is.

Szükségünk van az olyan amerikai hazafiak segítségre és támogatására, mint amilyen te vagy. Ez a szövetség a legjobbat hozza ki belőlünk, és lehetővé teszi számunkra, hogy legyőzzük a totalitárius fenyegetést.

Ezt bizonyítja Roosevelt és Churchill 1940-ben között szövetsége.
Ez legyőzte a nácizmust.

Ezt bizonyítja Reagan és Thatcher szövetsége az 1980-as években.
Ez legyőzte a kommunizmust.

Ma az iszlám jelent veszélyt mindannyiunk számára, Izrael, Európa, Amerika számára. De együtt ellen tudunk állni neki.

És egymás mellé kell állnunk, vagy legyőznek bennünket. Nincs más választásunk.

Ahogy a nagy Margaret Thatcher mondta:
„Vereség – Nem ismerem ennek a szónak a jelentését.”

És nekünk sem kellene!

Köszönöm.

Forrás: Geert Wilders blog

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=6151

Bejegyzés: on 2013. Sze. 9.. A bejegyzés kategóriái: Geert Wilders, Legfrissebb. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes