Nicolai Sennels : Pszichológia : Miért teremt az iszlám szörnyeket?

JihadWatch

Pszichopata emberek és pszichopata viselkedés minden kultúrában és vallásban létezik. De van egy vallás, amely mindegyiket felülmúlja. A napi szintű tömeggyilkosságok, terror, zaklatás és családi kivégzések, melyeket az iszlám vallás követői hajtanak végre, felkavarja az ember gyomrát. A támadások mögötti találékonyság – a gyilkolás és terror egyre újabb és hatékonyabb módjainak keresése – pedig megdöbbentő: eltérített repülőgépek, amikkel utána felhőkarcolókba repülnek; bevásárlóközpontokban ártatlan fegyvertelen emberek levadászása gránátokkal és automata gépfegyverekkel; saját testre erősített bombák; drónként használt repülőgép modellek; pickup teherautókra erősített forgó pengék, melyet emberi fűnyírónak használnak; családtagok savval történő megölése vagy felgyújtása; éljenző tömeg közepette emberek darura történő nyilvános felakasztása stb. Feltehetjük magunknak a kérdést: mi az, ami a vélt ellenségekkel szemben az empátia eme teljes hiányát és a gyilkossághoz való szinte játékos és kreatív hozzáállást létrehozza?

Ezt kérdezi egy olyan pszichológus, mint én.

A muszlim tudat tanulmányozása

Senki sem születik tömeggyilkosnak, erőszaktevőnek vagy erőszakos bűnözőnek. Szóval a muzulmán kultúrában mi az, ami a gyermekeket oly módon befolyásolja, hogy viszonylag ennyire sok muszlim árt más embernek?

Egy dán ifjúsági börtön pszichológusaként egyedülálló lehetőségem adódott a muzulmánok mentalitásának tanulmányozására. Dániában a fiatalkorú bűnelkövetők 70 százaléka muzulmán háttérrel rendelkezik. Volt lehetőségem összehasonlítani őket olyan nem muszlimokkal, akik hasonló korcsoporthoz tartoztak, többé-kevésbé azonos szociális háttérrel. Arra a következtetésre jutottam, hogy az iszlám és a muzulmán kultúra olyan pszichológiai mechanizmusokkal rendelkezik, amelyek ártanak az emberek fejlődésének és a bűnözői magatartást erősítik.

Persze tisztában vagyok azzal, hogy a muzulmánok különbözőek, és hogy nem minden muszlim követi a Korán erőszakos és perverz üzenetét és prófétájuk hasonlóan kínos példáját. De mint minden más vallásnak, az iszlámnak is hatása van a követőire és arra a kultúrára, amelyben élnek.

A pszichológiai mechanizmusok két fajtájáról beszélhetünk, amelyek mind önmagukban, mind együttesen fokozzák az erőszakos viselkedést. Az első csoport elsősorban a vallással kapcsolatos, amelynek az a célja, hogy a gyermekekbe a lehető leghamarabb és bármilyen szükséges eszközzel – akár erőszakkal vagy megfélemlítéssel – belenevelje (indoktrinálja) az iszlám értékeket. Bizonyos szempontból érthető a muzulmán szülők aggodalma gyermekeik vallási választását illetően, mivel a saría halálbüntetést rendel el, ha a gyermek más vallást választ, mint ami muzulmán szülei vallása. A mechanizmusok másik fajtája inkább kulturális és pszichológiai. Ezek a kulturális pszichológiai mechanizmusok természetes következményei annak, ha egy olyan vallás hatása érvényesül, mint az iszlám és egy olyan 1400 éves törzsi társadalomból ered, amely korlátozott szabadsággal rendelkezik ahhoz, hogy túllépjen azon, amit a vallás megenged.

Klasszikus agymosás módszerek a nevelésben

Az emberek agymosása, hogy olyan dolgokban higgyenek, vagy olyan dolgokat tegyenek, amelyek saját emberi természetük ellen vannak – mint például olyan ártatlan emberek gyűlölete, vagy akár megölése, akiket nem ismernek – hagyományosan két dolog kombinálásával történik: az egyik a fájdalom, a másik az ismétlés. A lelki és fizikai szenvedés tudatos kiszabása megtöri a személy ellenállását a folyamatosan ismételt üzenettel szemben.

A totalitárius rezsimek ezt a módszert használják arra, hogy átformálják a politikailag másként gondolkodókat. A kevésbé civilizált országok hadseregeiben mindezt arra használják, hogy kegyetlen katonákat hozzanak létre, a vallási szekták a világ minden táján pedig arra, hogy fanatizálják a követőiket.

A több száz muzulmán ügyfelemmel történt beszélgetések során azt tapasztaltam, hogy az erőszak és a vallási üzenet ismétlése elterjedt a muszlim családokban.

A muszlim kultúra egyszerűen nem rendelkezik az emberi fejlődést illető ugyanolyan fokú megértéssel, mint a civilizált társadalmak, így a fizikai fájdalom és a fenyegetés gyakran preferált eszközök a gyereknevelésben. Ez az oka annak, hogy sok muszlim lány úgy nő fel, hogy házasságában elfogadja az erőszakot, és amiért a muzulmán fiúk úgy nőnek fel, hogy azt tanulják, hogy az erőszak elfogadható. És ez a fő oka annak, hogy Koppenhágában a hatóságok által a szüleitől elvett gyermekek közül tízből kilenc bevándorló családból származik. A fájdalom és a megfélemlítés muszlim hagyományát, mint a gyermekek fegyelmezésének eszközét, a muszlim iskolákban is széles körben használják – nyugaton is.

Az iszlám iskolákban és a családokban a Korán versek számtalan ismétlésével kombinálva mindezt, nagyon megnehezíti a gyermekek számára, hogy megvédjék magukat az ellen, hogy a Korán követésére indoktrinálják őket, még akkor is, ha mindez ellentétes a világi törvényekkel, a logikával és az együttérzés legalapvetőbb megértésével.

És mint oly sok pszichológiai tanulmányból tudjuk, mindazt, ami a gyermeket fiatal korában erősen befolyásolja, csak igen nagy személyes erőfeszítés árán lehet megváltoztatni az élet későbbi szakaszában. Nem csoda, hogy az iszlám embertelen természete és azon nyilvánvaló képtelensége ellenére, hogy a követőit humorral, együttérzéssel és egyéb vonzó tulajdonságokkal ruházza fel, a muszlimoknak általában erősebb a hitük, mint bármely más vallási csoportnak.

Négy pszichológiai tényező, amely lehetővé teszi és fokozza az erőszakot

Azon felül, hogy a hagyományos iszlám neveltetés a klasszikus agymosási módszerekhez hasonlít, a kultúra, amelyet létrehoz négy olyan pszichológiai jellemzővel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik és fokozzák az erőszakos viselkedést.

Ez a négy mentális tényező a harag, az önbizalom, az önmagunk iránti felelősség és az intolerancia.

A haragot illetően, a nyugati társadalmak széles körben egyetértenek abban, hogy ez a gyengeség jele. Ennek a kellemetlen érzésnek kontroll nélküli kirobbanása talán a leggyorsabb módja annak, hogy elveszítsük az arcunkat, különösen az északi országokban, és bár lehet, hogy félnek a haragos emberektől, de soha nem tisztelik őket. A muszlim kultúrában a harag sokkal elfogadottabb, és mások megfélemlítésének képességét az erő jelének és a társadalmi státusz forrásának tekintik. Olyat is láthatunk, hogy muzulmán csoportok vagy országok büszkén hirdetnek ún. „harag napot” és olyan kifejezéseket használnak, mint „szent harag” – egy kifejezés, amely ellentmondásosnak tűnik a békés kultúrákban.

A nyugati társadalmakban azt a képességet, hogy a kritikát konstruktívan kezeljük, ha indokolt, és egy vállrándítással, ha téves, az önbizalom és hitelesség kifejezésének tekintik. Mint ahogy azt mindenki észrevehette, nem ez a helyzet a muzulmánok körében. Itt a kritikát – nem számít mennyire igaz – a becsület elleni támadásnak látják és elvárják, hogy bármilyen szükséges eszközzel, amivel el lehet hallgattatni az ellenfelet, helyreállítsák a becsületet. A muszlimok szinte soha nem próbálják meg logikus érvekkel elhárítani a kritikát. Ehelyett megpróbálják elhallgattatni a kritikát vagy azáltal, hogy úgy tesznek, mintha megsértették volna őket vagy ők sértegetnek, vagy úgy hogy a hírnököt megfenyegetik, vagy akár meg is ölik.

A harmadik pszichológiai tényező az önmagunk iránti felelősséggel kapcsolatos, és itt az „irányítás helyének” nevezett pszichológiai jelenségnek van jelentős szerepe. Azok az emberek, akiket a nyugati értékek szerint neveltek, általában „belső irányítással” rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy úgy tapasztalják, hogy az életüket belső tényezők irányítják, mint például a saját választásaik, a világnézetük, ahogyan az érzelmeiket és a helyzeteket kezelik, stb.. A muszlimokat arra nevelték, hogy úgy tapasztalják az életüket, mint amit kívülről irányítanak. Minden történés „insha’Allah” – ha Allah úgy akarja – és a sok vallási törvény, a hagyományok és az erős férfi fennhatóság kevés teret enged az egyéni felelősségnek. Ez az oka a zavarba ejtő és világhírű muzulmán áldozat mentalitásnak, aminek következtében a muzulmánok a saját maguk által teremtett helyzetért másokat hibáztatnak és büntetnek.

Végül a negyedik pszichológiai tényező, amely a muszlimokat sebezhetővé teszi a Korán erőszakos üzenetével szemben, a toleranciára vonatkozik. Míg a nyugati társadalmak általában egy jó embert nyitottnak és toleránsnak tartanak, a muzulmánok azt mondják, hogy felsőbbrendűek, mint a nem muszlimok, arra hivatottak, hogy uralkodjanak a nem muszlimok felett, és hogy el kell határolódniuk mind társadalmilag, mind pedig érzelmileg a nem muszlimoktól. A Korán és a Hadísz számos, a nem muszlimokkal szembeni gyűlölködő és dehumanizáló verse nagyon hasonlít arra a pszichológiai propagandára, amit a vezetők arra használnak a saját népükkel szemben, hogy mentálisan felkészítsék őket az ellenséggel való küzdelemre, és az ellenség megölésére. Könnyebb úgy megölni valakit, ha gyűlölöd, és nem tekinted teljes mértékben embernek.

Miért hoz létre az iszlám szörnyeket

A harag, az alacsony önértékelés, az áldozat mentalitás, a külső tekintély vakon követésére való hajlandóság kulturális és pszichológiai koktélja, valamint a nem muszlimokkal szembeni agresszív és diszkriminatív látásmód – melyeket a fájdalmon és megfélemlítésen keresztül, valamint a Korán nem muszlimokkal szembeni gyűlöletet és erőszakot támogató verseinek agyzsibbasztó ismétlésével kényszerítenek a muszlimokra – az oka annak, hogy az iszlám szörnyeket teremt.

Az iszlámon belüli pszichológiai probléma

Az iszlámmal és a mohamedán kultúrával az a probléma, hogy követőit olyan sok pszichológiai tényező befolyásolja a nem muszlimokkal szembeni erőszakos magatartás irányába, hogy egy általános erőszakos összecsapás – legalábbis pszichológiai szempontból – elkerülhetetlen. Egy olyan csoporttal, amelyre ilyen erős nyomás nehezedik, és amely ilyen erős ellenünk irányuló érzelmekkel rendelkezik, egy tökéletes viharral állunk szemben, és nem látom annak lehetőségét, hogy ezt el lehetne kerülni. Ahhoz, hogy az emberek megváltozzanak, akarniuk kell a változást, hagyni kell őket megváltozni és rendelkezniük kell a változáshoz szükséges képességekkel. A muszlimoknak csak egy apró kisebbsége rendelkezik ilyen szerencsés körülményekkel.

Túl sokan becsülik alá a vallás és a kultúra pszichológiai erejét. Láthatjuk, hogy sem a szociális munkások serege, sem a bőkezű jóléti államok, sem a hízelgő politikusok, sem a politikailag korrekt újságírók vagy demokrácia-elősegítő katonák nem tudják megállítani ezeket a hatalmas erőket. Az országainkban ésszerű bevándorlási és iszlamizálódás-ellenes törvények lecsökkenthetik a szenvedést, de a tanulmányaim és a pszichológusként muszlimokkal szerzett szakmai tapasztalatom alapján úgy vélem, hogy nem tudunk kitérni ezelől vagy nem tudjuk elkerülni ezt a kultúránk ellen irányuló sokoldalú, agresszív mozgalmat.

Hiszek abban, hogy a mi demokratikus és művelt társadalmunk képes arra összpontosítani, hogy megőrizze értékeinket és alkotmányainkat, hogy meg tudjuk nyerni ezt a folyamatban levő konfliktust, amelyet a sáría gyakran beltenyészett követői kezdtek el. A nagy kérdés az, hogy mindeközben mennyit veszítünk a méltóságunkból, a polgárjogainkból, mennyi verejtéket, vért és könnyet fogunk hullatni és mennyi pénzünkbe fog mindez kerülni.

Print Friendly, PDF & Email