Amikor dzsihádra kerül sor, kinek az oldalára fogsz állni?

Kenneth Roberts, Political Islam

„Amikor dzsihádra kerül sor, kinek az oldalára fogsz állni?” Jó okunk van feltenni ezt a kérdést a „jó” muszlimoknak. Ez felszólítja őket arra, hogy fejtsék ki valódi értékeiket és azt, hogy kihez lojálisak. Nemrég Nairobiban a Westgate bevásárlóközpont vásárlóit és Nigériában keresztény diákokat azért ölték meg, mert a rossz valláshoz tartoztak. Mit fognak tenni muszlim szomszédjaink, ha dzsihadisták fognak megjelenni a közeli iskolában, templomban vagy bevásárlóközpontban, Európában és Észak-Amerikában? Meg fogják védeni a muszlimok a nem-muszlim szomszédjaikat, vagy a dzsihádisták oldalán fognak állni? Egy bevásárlóközpont-dzsihád már történt az Egyesült Államokban, azonban a média ezt nagyrészt figyelmen kívül hagyta.

Úgy érted, hogy már Amerikában is történt ilyen?

Igen, 2007. február 12-én este a Westgate bevásárlóközponthoz hasonló támadás történt. Salt Lake City-ben egy fiatal muzulmán férfi lépett be a Trolley Square bevásárlóközpontba egy 12-es kaliberű vadászpuskával és egy 38-as kaliberű revolverrel, majd tüzet nyitott a vásárlókra, ötöt megölve, másik négyet – köztük egy terhes nőt – megsebesítve. A halálos áldozatok száma magasabb volt, mint a bostoni maratonon történt robbantásnál, azonban a gyilkosságot tévesen az őrültségnek tulajdonították, nem pedig a dzsihádnak.

A dzsihádisták meg fognak támadni bevásárlóközpontokat Amerikában? Kétségtelenül! Erre sor fog kerülni, mert ez a Szunna, Mohamed tökéletes példája. I. u. 627-ben Mohamed egyetlen nap alatt 800 fegyvertelen férfi civilt fejezett le Medinában. Mindezt egy piacon tette.

Az iszlám kettős elkötelezettsége

A muszlimok két dolog iránt lojálisak: a vallás és politika iránt. Az amerikaiak csak az alkotmány felé lojálisak. Amerikának nincs betartandó államvallása. De az iszlám mindkettővel rendelkezik. Egy igaz muszlimnak hűnek kell lennie a dzsihád politikai tettéhez és az iszlám valláshoz egyaránt. Az iszlám nem csak egy vallás, hanem katonai szervezet is. Ez nem egy vélemény, hanem Mohamed utasítása:

„A bátyám és én elmentünk a Prófétához, és kértük, hogy letehessük a hűségesküt a bevándorlásra. Azt mondta: „A bevándorlás az emberekkel együtt elmúlik.” Azt kérdeztem: „ Akkor mire tegyük le a hűségesküt? ” Ő (Mohamed ) így válaszolt: „Én az iszlámra és a dzsihádra teszem le a fogadalmat. ” – (Bukhari 4,52,208 )

Mohamed azt mondja, hogy az iszlám iránti hűség magában foglalja a dzsihád politikai cselekedetét is. A dzsihád a kafirok elleni szent küzdelmet jelent, minden muszlim személyes kötelessége. Ha egy muszlim nem vesz részt a dzsihádban, akkor „képmutató”-ként fog meghalni, és a pokol tüzén fog égni. Mohamed az iszlám szakértője.

Miért nem ítélik el a muszlimok a terroristákat?

Az iszlám szigorú a „képmutatókkal” (arabul munafikon) szemben. A munafikok a „mérsékelt muszlimok”. Csak jártatják a szájukat az iszlámmal kapcsolatban. Mohamed rá akarta gyújtani a munafikokra az otthonaikat, amiért azok nem vettek részt az imákon, vagy a dzsihádban.

Annak ellenére, hogy részt vesznek vagy sem, nem akadályozhatják a dzsihádot sem szóval sem pedig tettel. Amíg a dzsihádisták harcolnak a kafirok ellen és le nem győzik őket, addig az iszlám „munafikjai” hátradőlnek, és a másik irányba néznek,. Ha a dzsihád során egy munafik segíti a kafirokat, akkor az iszlám árulójává válik. Őt is kafirnak tekintik, aki háburúban áll az iszlámmal, ezért a dzsihadisták megölhetik.

Amikor dzsihádra kerül sor, a munafik nem semleges. Ő inkább a dzsihád oldalán áll, mint a kafirok oldalán. A munafik hallgat, amikor a dzsihádisták kopogtattak a nem-muszlim szomszédja ajtaján. Ennek a hallgatásnak az oka a Koránban keresendő (28:86): „Ne légy hát segítője a hitetleneknek! “

A munafikokat aktiválni lehet a dzsihád során

Az egyik meglepő dolog az iszlámmal kapcsolatban, hogy a nem gyakorló muszlimok milyen gyakran visszatérnek a dzsihád aktív szolgálatához. Néha elegendő egy személyes kapcsolat, vagy egy lelkesítő prédikáció ahhoz, hogy egy nem gyakorló, „mérsékelt” muszlim dzsihádistává váljon. Ez hasonló a fiatal pacifisták toborzásához háború idején. A Carnajev-testvérek rendesek voltak, „mérsékelt” muszlimok, majd vallásos dzsihadistákká váltak.

A bostoni munafikok

Hogyan viselkedtek a „munafikok” a bostoni maratonon történt robbantások alatt? Mielőtt Dzsohar Carnajevet letartóztatták, felhívta nem gyakorló, „világi ” muszlim barátait, hogy tüntessék el a terhelő bizonyítékokat a kollégiumi szobájából. Buzgón engedelmeskedtek ennek a kérésnek. Amikor annak a mecsetnek a tagjait, ahová a Carnajev-testvérek jártak, a két fiúról kérdezték, elhallgatták, amit tudtak. A munafikok a dzsihádot segítették.

Nairobi, a Westgate bevásárlóközpont munafikjai

Amikor a dzsihád lecsapott a Westgate bevásárlóközpontra, Nairobiban, sok munafik vásárolt aznap. Vajon próbálták meggyőzni a dzsihádistákat, hogy az iszlám „a béke vallása”, és próbálták megállítani a kivégzéseket és kínzásokat? Nem! Sietve elmenekültek, és hagyták, hogy a dzsihadisták végezzék a dolgukat –a fegyvertelen kafirok kivégzését a „piacon”. A Westgate dzsihádisták hitték, hogy a Szunnát (Mohamed hagyományát) követik.

A Westgate bevásárlóközpont munafikjai nem voltak semlegesek. Az dzsihád oldalára álltak azáltal, hogy nem tettek semmit, hogy megállítsák azt. A hallgatásuk jóváhagyta a dzsihadista terrorizmust.

Salman Rushdie fatva

Amikor fatvát hírdettek Salman Rushdie íróval szemben, a hétköznapi brit muszlimok határozottan támogatták a blaszfémia- (istenkáromlás-) törvényeket, hogy megbüntessék az iszlám kritikusokat.

Cat Stevenst [iszlámra áttért brit énekes-zeneszerző] megkérdezték, hogy kimenne-e egy olyan tüntetésre, ahol Salman Rushdie képmását elégetik. „Abban reménykedtem, hogy ténylegesen megégetik” – válaszolta.

Továbbá, ha Rushdie úr felbukkanna a bejárati ajtója előtt és segítséget kérne, akkor „Szólnák valakinek, aki több kárt tudna okozna neki… Megpróbálnám felhívni Khomeini ajatollahot, és elmondanám neki, hogy pontosan hol van ez az ember.” A saját elmondása szerint Cat Stevens, más néven Juszuf Iszlám, ha lehetősége lenne, akkor a dzsihád oldalán állna. Az olyan „mérsékelt” muszlimok, mint Juszuf tudja, hogy melyik oldalon áll. Nem a kafirok oldalán.

Dzsihád Broken Hillben, Ausztrália, 1915

1915-ben Ausztráliában, két kurd bevándorló olvasta a szultán röpiratát, amelyben kihirdette az egyetemes dzsihádot és megtervezték a saját maguk dzsihádját. A vasúti sínek mellett várakoztak és véletlenszerűen lövöldöztek azokra az ausztrál civilekre, akik egy piknikre tartó vonaton utaztak. Voltak halálos áldozatok. Ezután pedig lelőttek egy rendőrt. Ha belegondolunk, ez hasonló a bostoni maratonon történtekhez.

Mi változott 100 év alatt? A doktrína ugyanaz. A fegyverek sokkal kifinomultabbak.

Az örmény népirtás munafikjai.

Edwin Pears jegyezte le a következő beszámolót egy Törökországban élő muzulmán nőtől:
„Aztán egy este, a férjem hazajött, és azt mondta, hogy a padisa (kalifa) azt üzente, hogy a falunkban az összes keresztényt meg kell ölni, nekünk pedig meg kell ölnünk a (keresztény) szomszédjainkat. Nagyon dühös voltam, és azt mondtam neki, hogy nem érdekel, bárki is adott ilyen utasítást, tévedett. Ezek a szomszédok mindig kedvesek voltak velünk, és ha meg meri ölni őket, akkor meg fogunk ezért fizetni Allahnál. Mindent megpróbáltam, hogy megállítsam, de végül megölte őket – saját kezével ölte meg őket.” (Sir Edwin Pears , Törökország és annak lakói, London: Methuen and Co. , 1911 , 39. o.)

Amikor 1915-ben a törökországi keresztények ellen dzsihádot hírdettek, a hétköznapi muszlim falusi emberek elmenetek a péntek imákra. Valaki felolvasta a szultán dzsihádra történő felhívását, a falusiak pedig részt vettek Törökország bennszülött lakosságának, az örmények, asszírok és görög-keleti keresztények kiirtásában. A hétköznapi, „mérsékelt” muszlimok válaszoltak a dzsihádra történő felhívásra. A teljes lakosságból tíz év alatt három millió ember tűnt el.

Említésre méltó kivételek

Van néhány olyan figyelemre méltó példa, ahol a dzsihád alatt muszlimok életeket mentettek meg. A tunéziai Khaled Abdewahhab volt az első arab, aki Izraeltől megkapta a „Világ Igaza” díjat. Egy zsidó családot rejtegetett az otthonában. 1915-ben egy török orvos összeházasodott négy örmény betegével azért, hogy a kivégzéstől megmentse őket. A Carnajev-testvérek nagybátyja elítélte unokaöccsei tettét és megparancsolta, hogy adják meg magukat.

Tehát mi motiválja a muszlimokat, amikor a bajban segítenek a kafiroknak? A válasz az, hogy ezek a „mérsékelt” muszlimok figyelmen kívül hagyják a Korán 28: 86 versét: „soha ne támogasd a hitetleneket.”

Nekünk nyugatiaknak felül kell vizsgálnunk a politikai korrektséget. Meg kell ismernünk az iszlám kafirra vonatkozó tanításait, különben továbbra is a Westgate és Trolley Square bevásárlóközpontokhoz és a bostoni maratonon hasonló, civilek ellen elkövetett támadások fognak történni. Azok a muszlimok, akik megtámadják a civileket, azt teszik, amit 627-ben Mohamed tett Medinában.

Egyik módja annak, hogy az iszlám kettőségéről tanuljunk, ha feltesszük a következő kérdést egy muszlimnak: Amikor a szomszédságodban dzsihádra kerül sor, kinek az oldalára fogsz állni?

Print Friendly, PDF & Email