A muszlim faló

„Négy szülő elegendő egy iskola felforgatásához” – áll abban a vitatott hitelességű dokumentumban, amely a közelmúltban bukkant fel a brit sajtóban. A Trójai faló akció címet viselő írás azt tárja fel, milyen stratégiával próbálják keményvonalas muszlim csoportok befolyásuk alá vonni a birminghami közoktatást. Bár az érintett muszlim vezetők iszlámellenes sajtókacsát kiáltanak, a dokumentum valós eseményekre hivatkozik, és a tendencia kétségkívül megfigyelhető az utóbbi években.

Az írás – amelynek hitelességét most a Birminghami Városi Bíróság vizsgálja – egy birminghami és egy bradfordi muszlim levélváltása. A levélíró arról ad felvilágosítást benne, miként lehet egy állami iskolából eltávolítani a muszlimokkal nem (eléggé) együttműködő tanárokat és vezetőket, hogy azokat saját embereikkel váltsák fel. Megnevez négy olyan iskolát, ahol ez már sikeresen megvalósult: az Adderley Elemi Iskolát, a Saltley Iskolát, a Park View Iskolát és a Regents Park Közösségi Iskolát. A felvázolt stratégia nagyon egyszerű: személyesen fel kell keresni a szülők közül a keményvonalasabb, szalafita irányzathoz tartozókat, és figyelmeztetni őket, hogy gyermekeikre milyen veszélyek leselkednek az állami iskolában, úgymint alkohol, drogok, házasság előtti szex, vagy az, hogy keresztény imádságokat mondatnak velük a tanárok. Utána elég, ha a felheccelt szülők a játszótéren néhány szót ejtenek egymás közt félelmeikről, és az elégedetlenség könnyen tömegmozgalommá duzzad, amelyben olyan követelésekkel bombázzák majd az iskolát, mint halal hús a menzákon, a szexuális felvilágosítás mellőzése, kötelező öltözködési kód a tanárok számára, szegregált testnevelésórák alsó tagozatban vagy külön helyiség létesítése a fiúknak a napi imádságok előtti rituális mosdásokhoz. Néhányukat arra is rá kell venni, hogy írjanak feljelentő levelet a tanárok ellen, általában rasszizmus vagy egyenlőtlen bánásmód vádjával, így a sorozatos hatósági vizsgálatok hamar el fogják majd lehetetleníteni a munkájukat.

Tahir Alam, Nagy-Britannia Muszlim Tanácsának korábbi elnöke – akit a dokumentum név szerint is említ – „komplett hazugságnak” nevezte az írást. Azonban az említett iskolák történetét és más hasonló eseteket vizsgálva hamar fény derül rá, hogy az állami oktatás iszlamizációjának útját valóban tönkretett pedagóguséletek szegélyezik. A fő szerepet általában minden alkalommal a felügyelő bizottság játssza. Balwant Singh Bains, a Saltley Iskola elismert igazgatója az után került célkeresztbe, hogy eltanácsolt egy muszlim diákot, aki késsel fenyegette a társait.

A szikh vallási hátterű pedagógus elmondta, hogy miután összetűzése volt a felügyelőbizottsággal, névtelen levelekben fenyegették, és próbálták rákényszeríteni, hogy szüntessék be a szexuális felvilágosítást és csak halal húst adjanak a menzán. Ebben a konfliktusos időszakban 5 felügyelő bizottsági tag lemondott, a helyükre muszlim vallásúak kerültek, így a 14 bizottsági tagból már 12 muszlim vallású lett. Bainst azzal vádolták, hogy rasszista, iszlamofób és nem működik együtt a bizottsággal, míg végül lemondott.

Nagy port vert fel annak idején Erica Connor igazgató esete, akinek Tony Blair miniszterelnök személyesen gratulált, amiért a többségében muszlim diákságú állami iskolája kiváló tanulmányi eredményeket ért el, és remek kapcsolatot sikerült kialakítaniuk a szülőkkel és a helyi muszlim közösséggel is. Nem sokkal később azonban az élete rémálommá vált, miután Paul Martin, egy muszlim hitre tért brit üzletember került be az iskola felügyelőbizottságába, és titkos kampányt indított ellene, különböző fórumokon rasszizmussal és iszlamofóbiával vádolva őt. Martint és társait nem érdekelték az oktatási kérdések, a bizottsági ülések innentől kezdve szinte kizárólag vallási szabályokról szóltak. A tanárok jelezték a fenntartó felé gyanújukat, miszerint iszlamizálni akarják az intézményt, de azok „paranoiának” minősítették aggodalmukat. A hangulat egyre csak mérgesedett, míg a szélsőséges szülők részéről olyan atrocitások érték Connort, hogy megrendült egészségére hivatkozva le kellett mondania.

A stratégia áldozatai nemritkán mérsékelt muszlim tanárok. „Tönkretették a tanári karrieremet, és pokollá változtatták az életünket a családommal együtt” – panaszolta a Daily Mailnek Noshaba Hussain. A tanárnő már húsz éve vesztette el a munkáját, mindazonáltal „pozitív” példaként hozza fel esetét a dokumentum. „Több tucat tanárral megcsinálták ezt, és azóta is folytatják. Egy kimondottan nőellenes csoportról van szó. Azt akarják, hogy a nők maradjanak otthon, és ne vállaljanak munkát.” Hussain arra világított rá, hogy az oktatás iszlamizációja legalább húsz éve zajlik. „Megvan rá a hatalmuk, hogy szétzúzzák az oktatási rendszerünket, az emberek karrierjét és a muszlim közösségünk hírnevét.” Az egykori pedagógus szerint az a fő probléma, hogy a legtöbb tanár fél szót emelni a befolyásos, szélsőséges csoportok térnyerése ellen.

Forrás: Hetek

Print Friendly, PDF & Email