Nicolai Sennels pszichológus: Sértődjünk meg mi is!

A muzulmánok és az iszlám szervezetek évről évre egyre jobban iszlamizálják a kultúránkat. Mindehhez az a világhírű és kínos hajlam a fő eszközük, hogy szinte mindent sértésnek vesznek. Az áldozat-mentalitás és az, hogy nem vállalnak felelősséget a saját cselekedeteikért, természetes következménye annak, ha valaki egy olyan éretlen kultúrában nő fel, amely a külső irányítás pszichológiáját támogatja, vagyis azt az érzékelést, hogy a belső világunk történéseit és a külső történéseket elsősorban külső tényezők határozzák meg. Nem meglepő módon az arabok a legsértődékenyebb emberek a bolygón: hússzor jobban tartanak attól, hogy nevetség tárgyává válnak, mint a legkevésbé sértődékeny dánok.

Sértődött muszlimok
Sértődött muszlimok

Sokkoló látni, hogy a világi hatóságok folyamatosan behódolnak a muszlimok ezen teljesen szubjektív érzelmeinek gyakran gyerekes és fenyegető kifejezési módjainak. Ennek az az eredménye, hogy még inkább alkalmazzák a gyűlölködő, rasszista, homofób, antiszemita, nőgyűlölő saríát, amit az ENSZ és az Európai Emberi Jogi Bíróság is elítélt, mint az emberi jogokkal szemben álló és a demokráciával ellentétes törvénykezést.

Ezt sértőnek találom… !

Az a tény, hogy a muszlimok oly sokat megvalósítottak a napirendjüket illetően azáltal, hogy folyamatosan kijátsszák a nevetséges, de úgy tűnik hatékony áldozat kártyájukat, a kultúránk gyengeségének egyértelmű jele. Egy gyengeség, amit mi is felhasználhatunk, mivel úgy tűnik, hogy korunknak ez a legerősebb retorikája. Különösen, ha az olvasó angol állampolgár vagy Angliában él, és sértőnek talál valamit, ami az iszlámmal kapcsolatos, jelentse a rendőrségnek. [Azért Nagy-Britannia van kiemelve, mert a napokban tartoztatták le Paul Weston politikust, amiért Churchill iszlámról vallott nézeteit európai parlamenti kampánya részeként nyilvános helyen felolvasta.]

Jelenleg úgy tűnik, ez az egyetlen módja annak, hogy visszaszerezzük a szólásszabadságunkat:

Árasszuk el a rendőrséget, a lapok szerkesztőségeit, a Facebookot, és a hatóságokat olyan panaszokkal, amelyekben megsértettek bennünket. Sért minket az a tény, hogy az iszlám szervezetek nem határolódnak el a szent szövegeik gyűlöletkeltő és erőszakos tartalmától és a vallásuk nevében elkövetett vérengzésektől. Sért bennünket, hogy a rendőrség még mindig nem tartóztatott le egyetlen iszlám vallási vezetőt sem gyűlöletbeszédért, miközben minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy bíróság elé hurcoljanak minden olyan nem muzulmánt, aki ki meri fejezni érzelmi dühét vagy racionális kritikáját a Korán idegengyűlölő, népirtó utasításaival és a muszlim bevándorlás pusztító következményeivel szemben. Sért bennünket az, ahogyan a muszlim férfiak a nőkkel bánnak, megtagadva tőlük az alapvető emberi jogokat és méltóságot. Sért bennünket az, ahogy a muszlimok az országainkba jönnek, és a hála legcsekélyebb jele nélkül megfejik a jóléti rendszerünket és egész városrészeket kolonizálnak.

Ha így teszünk, végül a törvényhozóink kénytelenek lesznek vagy a bíróság elé állítani muszlimokat, mivel folyamatosan megsértenek bennünket, vagy pedig eltörölni a veszélyes gyűlöletbeszéd törvényeket, amelyek korlátozzák a szólásszabadságot, és elijesztik az embereket attól, hogy életmentő igazságokat mondjanak ki. Akárhogy is lesz, győzni fogunk – és úgy gondolom, hogy a politikusok inkább fogják megszüntetni a szólásszabadság-ellenes törvényeket, mintsem megsértsék a muszlimokat azzal, hogy bíróság elé állítják őket, azon törvények szerint, amelyek alapján boldogan beperelnek egy nem muszlimot.

Védjük meg a szólásszabadságot: használjuk!

Forrás: Nicolai Sennels, JihadWatch

Print Friendly, PDF & Email